De rol van de HR Business Partner: strategisch partnerschap met managers

managers delen, aanvankelijk beherende rol

Als bedrijven groeien en zich ontwikkelen, wordt de rol van Human Resources (HR) steeds belangrijker. Om bij te blijven met de veranderende behoeften van organisaties, is er een nieuwe rol binnen HR ontstaan: de HR Business Partner. Een HR Business Partner werkt nauw samen met de managers van een organisatie om de HR-strategieën af te stemmen op de overkoepelende bedrijfsdoelen. Het is een rol die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt en veel expertise op het gebied van HR vereist. In dit artikel zullen we de rol van de HR Business Partner nader bekijken, inclusief de competenties die nodig zijn om een goede HR Business Partner te worden. We zullen ook kijken naar de verschillen tussen een HR Manager, HR Adviseur en HR Business Partner en hoe je een HR Business Partner kunt worden.

Wat is een HR business partner?

Een HR Business Partner is een strategische partner binnen een organisatie die verantwoordelijk is voor het afstemmen van de HR-strategieën op de bedrijfsdoelen. Het is iemand die een brug slaat tussen de afdeling HR en de rest van de organisatie. Een HR Business Partner houdt zich bezig met de ontwikkeling van het HR beleid, strategische projecten en het ontwikkelen van een visie voor de afdeling HR.

In tegenstelling tot een HR Adviseur of HR Manager, die zich voornamelijk bezighoudt met operationele werkzaamheden, is een HR Business Partner veelal betrokken bij overkoepelende projecten op strategisch niveau. Het is een rol die een grote toegevoegde waarde kan hebben voor een organisatie, omdat de HR Business Partner managers kan ondersteunen bij het behalen van de gestelde doelen en kan zorgen voor duurzame inzetbaarheid van het personeel.

De rol van de HR business partner

De rol van de HR Business Partner is om een ​​strategische partner te zijn voor de managers van een organisatie. Een HR Business Partner stelt acties op om de strategische invulling van HR te realiseren en zorgt voor een goede afstemming tussen HR en de rest van de organisatie. Een HR Business Partner is het hoofdelijk aanspreekpunt voor managers en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van HR-strategieën die passen bij de overkoepelende bedrijfsdoelen.

Door de visie te ontwikkelen voor de afdeling HR en te zorgen voor de duurzame inzetbaarheid van het personeel, kan de HR Business Partner een belangrijke rol spelen in het behalen van de gewenste veranderingen in de organisatie. Daarnaast is de HR Business Partner actief betrokken bij het identificeren en aanpakken van mogelijke weerstanden en het behalen van gestelde doelen, zowel op operationeel als op strategisch niveau.

Wat zijn de competenties van een HR business partner?

stelt acties eventueel, ondersteunende afdeling

Een goede HR Business Partner moet beschikken over een breed scala aan competenties om effectief te kunnen functioneren. Enkele belangrijke competenties zijn:

 • Sterke communicatieve vaardigheden, zodat de HR Business Partner effectief kan communiceren met managers en medewerkers op alle niveaus van de organisatie.
 • Strategisch inzicht, om de HR-strategieën te kunnen afstemmen op de overkoepelende bedrijfsdoelen en om te kunnen inspelen op veranderingen in de organisatie.
 • Analytische vaardigheden, om data te kunnen analyseren en juiste conclusies te trekken over de effectiviteit van HR-beleid en -processen.
 • Een goed begrip van HR-wetgeving en arbeidsrecht, om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan alle wettelijke vereisten.
 • Projectmanagementvaardigheden, om projecten effectief te kunnen plannen, coördineren en uitvoeren.
 • Empathie en het vermogen om te luisteren, om medewerkers te begrijpen en hun behoeften te kunnen identificeren.
 • Een proactieve houding en het vermogen om zelfstandig te werken, om snel te kunnen reageren op veranderingen en uitdagingen in de organisatie.
 • Overtuigingskracht en het vermogen om anderen te kunnen overtuigen van de toegevoegde waarde van HR en de HR-strategieën.

Door deze competenties te combineren met een diepgaand begrip van de organisatie en haar doelen, kan een HR Business Partner een belangrijke bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van de organisatie.

Het verschil tussen HR adviseur, HR manager en HR Business partner

Hoewel de rollen van HR Adviseur, HR Manager en HR Business Partner enige overlap vertonen, zijn er belangrijke verschillen tussen de drie functies.

Een HR Adviseur is voornamelijk bezig met het geven van advies aan managers over operationele HR-zaken en het ondersteunen van medewerkers bij HR-gerelateerde vragen.

Een HR Manager is verantwoordelijk voor de dagelijkse HR-werkzaamheden, zoals het beheren van de personeelsadministratie en het ontwikkelen van HR-processen en beleid.

Een HR Business Partner is daarentegen verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van de HR-strategieën en het afstemmen van deze strategieën op de overkoepelende bedrijfsdoelen. Een HR Business Partner werkt samen met managers op strategisch niveau en adviseert hen over HR-aangelegenheden.

In tegenstelling tot HR Adviseurs en HR Managers, die voornamelijk bezig zijn met operationele werkzaamheden, is een HR Business Partner veel meer gericht op strategische projecten en het ontwikkelen van visies voor de afdeling HR. Het is een rol die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt en veel expertise op het gebied van HR vereist.

Hoe word je HR business partner?

Om een HR Business Partner te worden, is het belangrijk om over de juiste opleiding en ervaring te beschikken. Veel HR Business Partners hebben een afgeronde opleiding op het gebied van HR of bedrijfskunde en hebben ervaring opgedaan in andere HR-rollen, zoals HR Adviseur of HR Manager.

Om de benodigde competenties te ontwikkelen, is het belangrijk om te werken aan een breed scala van vaardigheden, zoals sterke communicatievaardigheden, strategisch inzicht, projectmanagementvaardigheden en een goed begrip van HR-wetgeving en arbeidsrecht.

Daarnaast is het belangrijk om te streven naar een grotere verantwoordelijkheid binnen de HR-afdeling en een proactieve houding te ontwikkelen om bij te dragen aan de strategische doelen van de organisatie. Door ervaring op te doen en te leren van ervaren HR Business Partners, kan men de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om succesvol te zijn in deze rol. Het is ook aan te raden om deel te nemen aan trainingen en cursussen die gericht zijn op het ontwikkelen van de benodigde competenties.

Wat heb je nodig om een goede HR business partner te worden?

Om een goede HR Business Partner te worden, heb je de volgende zaken nodig:

 • Een afgeronde opleiding op het gebied van HR of bedrijfskunde
 • Ervaring in andere HR-rollen, zoals HR Adviseur of HR Manager
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Strategisch inzicht en de mogelijkheid om HR-strategieën af te stemmen op bedrijfsdoelen
 • Analytische vaardigheden om data te kunnen analyseren en juiste conclusies te trekken
 • Kennis van HR-wetgeving en arbeidsrecht
 • Projectmanagementvaardigheden
 • Empathie en het vermogen om te luisteren naar medewerkers en managers
 • Een proactieve houding en het vermogen om zelfstandig te werken
 • Overtuigingskracht en het vermogen om anderen te overtuigen van de toegevoegde waarde van HR
 • Een goed begrip van de organisatie en haar doelen
 • Ervaring opdoen en leren van ervaren HR Business Partners
 • Deelname aan trainingen en cursussen om de benodigde competenties te ontwikkelen.

HR Business Partner is een rol die een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt en veel expertise op het gebied van HR vereist. Een goede HR Business Partner kan echter van onschatbare waarde zijn voor een organisatie en kan bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de organisatie.

Management
Topic: HR
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.