Alles wat je moet weten over Human Resource Management

Vrouwen staan voor witte muur en lachen vriendelijk

Een essentieel onderdeel van elk bedrijf: human resource management (HRM). Human resource management is een term die verwijst naar alle activiteiten die te maken hebben met het beheer van het personeel van een organisatie. Het omvat onder andere werving en selectie, opleiding en ontwikkeling, salarisadministratie en het onderhouden van personeelsdossiers.

Human resource management is een belangrijk aspect van elk bedrijf, omdat het zorgt voor de juiste mensen op de juiste plek, wat uiteindelijk leidt tot betere prestaties en hogere winstgevendheid. In dit artikel zullen we de taken van human resource management verkennen, de skills en verantwoordelijkheden van een HR-manager, de doelstellingen van een HRM-afdeling, het belang van human resource voor het bedrijf en geven je een 8 stappenplan voor het maken van een HR-strategie.

Wat is Human Resource Management?

Human Resource Management (HRM) verwijst naar het beheer van alle activiteiten die te maken hebben met het personeel van een organisatie. Het is een cruciaal onderdeel van elk bedrijf, omdat het ervoor zorgt dat het personeel van een bedrijf effectief wordt aangestuurd en gemotiveerd.

Het uitgangspunt van human resource management is om ervoor te zorgen dat het personeel van een organisatie op een effectieve en efficiënte manier wordt beheerd. Dit betekent dat human resource management zich richt op het ontwikkelen en implementeren van beleid en programma's die gericht zijn op het verbeteren van de prestaties en motivatie van werknemers.

Wat zijn de taken van Human Resource management?

Human resource management omvat alle aspecten van het personeelsbeheer, van werving en selectie tot ontslag en pensioen. Dit betekent dat human resource management verantwoordelijk is voor de werving en selectie van gekwalificeerde kandidaten, het ontwikkelen en implementeren van trainings- en ontwikkelingsprogramma's, het beheren van prestatiebeoordelingen, het opzetten van een belonings- en arbeidsvoorwaardenbeleid, het onderhouden van personeelsdossiers en het ondersteunen van werknemers bij persoonlijke en professionele problemen.

Rollen binnen een HR-afdeling

office-party-2022-12-16-14-32-33-utc_50

Een HR-afdeling bestaat meestal uit verschillende rollen die elk verantwoordelijk zijn voor specifieke taken en verantwoordelijkheden. Hieronder staan de meest voorkomende rollen binnen een HR-afdeling:

 1. HR Manager: De HR Manager is verantwoordelijk voor het leiden en beheren van de HR-afdeling. Dit omvat het ontwikkelen en implementeren van HR-strategieën, het beheren van HR-projecten en het waarborgen van de naleving van HR-regelgeving.
 2. HR Business Partner: De HR Business Partner is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van HR-strategieën die aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen. Dit omvat het samenwerken met het management om de HR-behoeften van de organisatie te identificeren en op te lossen.
 3. Recruiter: De Recruiter is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Dit omvat het opstellen van vacatures, het zoeken naar geschikte kandidaten, het screenen van cv's en het voeren van sollicitatiegesprekken.
 4. Training & Development Specialist: De Training & Development Specialist is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van training en ontwikkelingsprogramma's voor medewerkers. Dit omvat het identificeren van training en ontwikkelingsbehoeften, het ontwikkelen van trainingsprogramma's en het evalueren van de effectiviteit van de trainingen.
 5. HR Administrator: De HR Administrator is verantwoordelijk voor de administratieve taken van de HR-afdeling. Dit omvat het beheren van de personeelsdossiers, het bijhouden van de urenregistratie en het verzorgen van de HR-administratie.

Door het combineren van deze verschillende rollen kan een HR-afdeling effectief functioneren en bijdragen aan het succes van de organisatie.

Skills en verantwoordelijkheden van een HR manager

Een HR-manager speelt hierbij een belangrijke rol. Een HR-manager is verantwoordelijk voor het aansturen van de HR-afdeling en zorgt ervoor dat alle HR-activiteiten van het bedrijf soepel verlopen. De skills en verantwoordelijkheden van een HR-manager omvatten onder andere goede communicatie- en leiderschapsvaardigheden, het vermogen om te multitasken, probleemoplossend vermogen, kennis van arbeidswetgeving en regelgeving, evenals kennis van HRM-software.

Doelstellingen van een HRM-afdeling

Businessman and businesswoman sticking adhesive notes on glass wall in office

De HRM-afdeling heeft verschillende doelstellingen die gericht zijn op het beheer van het personeel binnen een organisatie. Hieronder worden de vier belangrijkste doelstellingen van een HRM-afdeling besproken.

Persoonlijke doelstellingen

Persoonlijke doelstellingen zijn gericht op het bevorderen van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van training en ontwikkeling, loopbaanplanning, coaching en begeleiding. Het behouden van talentvolle medewerkers en het zorgen voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling is belangrijk voor het succes van een organisatie.

Functionele doelstellingen

Functionele doelstellingen zijn gericht op het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van HR-activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het ontwikkelen van efficiënte HR-processen, het gebruik van HRM-software en het verbeteren van de communicatie binnen de HR-afdeling. Door de HR-activiteiten goed te organiseren en te stroomlijnen, kan de HR-afdeling effectiever en efficiënter werken.

Organisatie doelstellingen

Organisatorische doelstellingen zijn gericht op het ondersteunen van de organisatiedoelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door ervoor te zorgen dat de HR-activiteiten gericht zijn op het realiseren van de doelen en visie van de organisatie. Het is belangrijk dat de HRM-afdeling een duidelijke strategie heeft die is afgestemd op de doelstellingen van de organisatie.

Maatschappelijke doelstellingen

Maatschappelijke doelstellingen zijn gericht op het vervullen van de verantwoordelijkheid van een organisatie ten opzichte van de samenleving en het milieu. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en gelijke behandeling, het stimuleren van diversiteit en inclusie binnen de organisatie, en het voeren van een verantwoordelijk milieubeleid.

Kortom, de HRM-afdeling heeft verschillende doelstellingen die gericht zijn op het beheer van het personeel binnen een organisatie. Door het nastreven van persoonlijke, functionele, organisatorische en maatschappelijke doelstellingen kan de HRM-afdeling bijdragen aan de groei en ontwikkeling van de organisatie.

Het belang van HRM voor het bedrijf

Het belang van HR management kan niet genoeg benadrukt worden. Het juiste personeel op de juiste plek hebben, kan het verschil maken tussen succes en falen voor een bedrijf. Het hebben van een effectieve HRM-afdeling kan ervoor zorgen dat werknemers op de juiste manier worden aangestuurd, gemotiveerd en betrokken zijn bij de organisatie. Het kan ook zorgen voor betere prestaties en hogere winstgevendheid voor het bedrijf.

Wat is HRM-software?

Editor holding tablet and smiling as team works behind her against profile pictures

HRM-software kan helpen om het beheer van personeelsdossiers en HR-activiteiten efficiënter te maken door het automatiseren van gegevens en processen. HR-software kan helpen bij het werven van kandidaten, het bijhouden van prestatiebeoordelingen, het beheren van personeelsdossiers, het beheren van de salarisadministratie en het plannen van trainingen en ontwikkeling. Door het gebruik van HRM-software kunnen HR-managers tijd besparen en de HR-activiteiten effectiever en efficiënter uitvoeren.

Als integratie partners van Shiftbase bieden Personio, Buddee en HoorayHR elk een unieke set functies en mogelijkheden op het gebied van HRM-software.

Personio is een alles-in-één HR-platform dat functies biedt voor werving, onboarding, personeelsbeheer en rapportage.

Buddee biedt een HRM-softwareoplossing die is ontworpen voor de Nederlandse arbeidsmarkt en die functies biedt voor werving, onboarding, verlofbeheer en salarisadministratie.

HoorayHR is een gebruiksvriendelijke HRM-softwareoplossing die speciaal is ontworpen voor het MKB en die functies biedt voor werving, onboarding, verlofbeheer en salarisadministratie.

8 stappen naar een HR-Strategie

Een HR-strategie is van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Hieronder vind je een gedetailleerde beschrijving van de 8 stappen om een HR-strategie te ontwikkelen:

 1. Bepaal de bedrijfsdoelstellingen: Het ontwikkelen van een HR-strategie begint met het definiëren van de bedrijfsdoelstellingen. Dit omvat het begrijpen van de algemene bedrijfsstrategie, de bedrijfsdoelstellingen en de behoeften van het bedrijf op de korte en lange termijn. Het is belangrijk om de HR-doelstellingen af te stemmen op de algemene bedrijfsdoelstellingen, zodat ze bijdragen aan het succes van de organisatie.
 2. Analyseer de huidige HR-processen: Om de huidige HR-processen te analyseren, moet je kijken naar de huidige praktijken en processen die worden gebruikt voor het beheer van het personeel. Dit omvat het onderzoeken van het huidige wervings- en selectieproces, de prestatiebeoordeling, de beloningsstructuur en de opleiding en ontwikkeling van medewerkers.
 3. Identificeer de HR-behoeften: Identificeer de behoeften van de organisatie en medewerkers op het gebied van HR, inclusief training en ontwikkeling, beloning en arbeidsvoorwaarden, gezondheids- en welzijnsprogramma's, en talentontwikkeling en behoud. Dit zal helpen bij het opstellen van doelstellingen die aansluiten bij de behoeften van de organisatie en de medewerkers.
 4. Stel HR-doelstellingen op: Op basis van de bedrijfsdoelstellingen, de analyse van de huidige HR-processen en de behoeften van de organisatie en de medewerkers, stel je HR-doelstellingen op. Deze doelstellingen moeten aansluiten bij de behoeften van de organisatie en de medewerkers en moeten meetbaar zijn.
 5. Ontwikkel een HR-actieplan: Ontwikkel een actieplan om de HR-doelstellingen te bereiken. Dit plan omvat specifieke acties die moeten worden ondernomen om de doelstellingen te bereiken. Het plan moet duidelijke doelen en mijlpalen bevatten en de acties moeten worden toegewezen aan specifieke personen of afdelingen.
 6. Implementeer de HR-acties: Implementeer de HR-acties en zorg voor een goede communicatie en betrokkenheid van de medewerkers. Zorg ervoor dat het actieplan op schema blijft en dat eventuele problemen worden opgelost. Monitor de voortgang van de HR-acties en pas deze aan indien nodig.
 7. Evalueer de HR-acties: Evalueer de effectiviteit van de HR-acties en pas deze aan waar nodig. Monitor de prestaties van de medewerkers en de effectiviteit van de HR-processen. Blijf leren en blijf verbeteren om de HR-processen en -praktijken te blijven ontwikkelen.
 8. Blijf leren en ontwikkelen: Blijf leren en ontwikkelen om de HR-processen en -praktijken te blijven verbeteren en aansluiten bij de behoeften van de organisatie en de medewerkers. Dit omvat het blijven monitoren van de HR-doelstellingen en het actieplan, het oplossen van problemen en het bijstellen van de HR-acties waar nodig. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van human resource management en blijf openstaan voor feedback van medewerkers en andere belanghebbenden.

Door het volgen van deze 8 stappen kan een effectieve HR-strategie worden ontwikkeld die aansluit bij de behoeften van de organisatie en de medewerkers, en die bijdraagt aan het succes van het bedrijf.

Regel je zaken eenvoudig online

Een effectieve HR-strategie is van cruciaal belang voor het succes van een organisatie en kan bijdragen aan het optimaliseren van de prestaties van het personeel. Het ontwikkelen van een HR-strategie omvat het analyseren van de huidige HR-processen, het identificeren van HR-behoeften en het ontwikkelen van een actieplan om de HR-doelstellingen te bereiken. Door het gebruik van HRM-software voor personeelsplanning en urenregistratie kan het management efficiënter en effectiever werken, waardoor tijd en geld wordt bespaard en de prestaties van het personeel worden verbeterd.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Management
Topic: HR
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.