Kotter verandermodel

Collega's zitten aan vergadertafel en zijn in discussie.

In dit artikel bespreken we een methodologie, wat omschreven kan worden als een routekaart voor bedrijven die aan verandering toe zijn. Ontdek de 8 stappen die je niet alleen zullen helpen om verandering in goede banen te leiden, maar ook om te excelleren in het proces.

Wat is het Kotter verandermodel

Het Kotter verandermodel is een methodologie die bedrijven en organisaties begeleidt bij het effectief doorvoeren van veranderingen. Het is ontwikkeld door professor John Kotter en bestaat uit acht opeenvolgende stappen. Kotter beschrijft in het model een gestructureerde benadering om effectief met veranderingen om te gaan, vanaf het creëren van een gevoel van urgentie tot het verankeren van die veranderingen in de organisatiecultuur.

Elk van deze stappen is ontworpen om specifieke doelen te bereiken binnen het bredere kader van veranderingsmanagement, met als uiteindelijk doel een succesvolle transformatie binnen een organisatie.

Het Kotter verandermodel biedt een leidraad voor werkgevers om veranderingen op een gestructureerde en effectieve manier te beheren, waardoor ze beter kunnen inspelen op marktverschuivingen, nieuwe technologieën en veranderende behoeften van klanten.

Planning is ontzettend belangrijk bij zulke grote verschuivingen. En—dit klinkt misschien wat overdreven—maar het is echt zo dat het doordacht uitvoeren van een veranderplan kan voorkomen dat de verandering gedoemd is.

De 8 stappen van Kotter

Dit model bestaat uit acht veranderstappen die in een logische volgorde zijn opgesteld. Ze zijn specifiek ontworpen om organisaties te begeleiden bij veranderingsprocessen.

Elk van de acht stappen heeft een specifiek doel binnen het bredere kader van veranderingsmanagement. Dit is hoe de stappen er in detail uitzien:

Stap 1: Creëren van urgentie

Deze stap draait allemaal om het ontsteken van een vuur binnen je organisatie. Het idee is om iedereen te laten begrijpen waarom dingen daadwerkelijk moeten veranderen.

Het gaat niet alleen om het wijzen op problemen, maar vooral om het creëren van dat 'aha'-moment waarin mensen voelen dat ze actie moeten ondernemen.

Stap 2: Vormen van een leidende coalitie

Je hebt een drijvende kracht nodig, een leidend team dat voorop loopt en anderen inspireert. Denk aan het samenstellen van een dream team van mensen die enthousiast zijn over de verandering.

Ze moeten divers zijn in hun denkwijzen, en verschillende afdelingen vertegenwoordigen. Dit leidende team fungeert als katalysator voor de verandering en werkt aan het motiveren van anderen om mee te gaan in het proces.

Het succes van verandering hangt vaak af van een groep enthousiaste mensen die anderen inspireert om actief deel te nemen aan het veranderingsproces.

Stap 3: Ontwikkel visie en strategie

Eenmaal in gang, moeten we een duidelijke richting hebben. Wat willen we bereiken? Dat is waar de visie en strategie om de hoek komen kijken.

Het gaat om het uitstippelen van een heldere koers die iedereen begrijpt en ondersteunt. Het draait niet alleen om een paar mooie woorden op papier, maar om een visie die mensen raakt en motiveert om mee te doen.

Collega's zitten aan vergadertafel en zijn in discussie.


Stap 4: Communiceren van de visie

Nu komt het erop aan om deze visie aan de man te brengen! Communicatie is de sleutel. Vertel het verhaal, gebruik alle beschikbare kanalen, van vergaderingen tot e-mails en interne sociale media.

Zorg ervoor dat iedereen begrijpt wat de visie inhoudt en wat het betekent voor hun rol binnen de organisatie.

Stap 5: Het creëren van korte termijn successen

Tijd voor een beetje positiviteit. Het gaat om het behalen van snelle, haalbare successen die laten zien dat de verandering werkt.

Dit bouwt het vertrouwen op en laat zien dat de nieuwe aanpak vruchten afwerpt. Het motiveert mensen om door te gaan en geeft een 'we kunnen dit!'-gevoel.

Stap 6: Consolideren van verbeteringen en voortgang

Na het behalen van die eerste successen is het belangrijk om door te gaan. Deze stap draait om het vasthouden van de vooruitgang en het consolideren van de veranderingen.

Zorg ervoor dat wat je hebt bereikt blijvend is en integreer dit in de dagelijkse gang van zaken.

Stap 7: Verankeren van veranderingen in de cultuur

De veranderingen moeten deel gaan uitmaken van de bedrijfscultuur. Het gaat niet alleen om het doen van dingen op een nieuwe manier, maar om het integreren van deze nieuwe manier van werken binnen de organisatie.

Dit vraagt om continuïteit en consistentie. Het Kotter verandermodel benadrukt het belang van het definiëren en aanmoedigen van het gewenste gedrag waarmee medewerkers de veranderingen omarmen en actief bijdragen aan het veranderingsproces binnen de organisatie.

Stap 8: Verandering handhaven

Last but not least, we moeten de veranderingen handhaven. Het gaat erom dat deze nieuwe aanpak een tweede natuur wordt, iets waar niemand meer over nadenkt omdat het gewoon 'de manier van doen' is geworden. Dit vergt doorzettingsvermogen en de bereidheid om aanpassingen te blijven maken.

Maar eerst...

Belangrijk bij het implementeren van veranderingen binnen een organisatie is eerst een goed idee hebben van de onderliggende veronderstellingen, die bestaande processen en culturele aspecten drijven. Als je niet precies weet wat je probeert te veranderen, is het model vrijwel onmogelijk succesvol toe te passen.

 

Waarom het Kotter verandermodel werkt

Hier zijn een aantal van de grote voordelen die het model biedt:

Structuur

Het Kotter-model biedt richtlijnen en concrete acties voor elke fase van het veranderingsproces, waardoor leiders en teams weten wat er moet gebeuren en in welke volgorde.

Deze gestructureerde aanpak helpt verwarring te voorkomen, verhoogt de efficiëntie en geeft duidelijkheid aan alle betrokkenen over hun rol en verantwoordelijkheden.

Betrokkenheid van medewerkers

Door medewerkers actief te betrekken, krijgen ze de kans om hun stem te laten horen, ideeën te delen en bij te dragen aan de veranderingen. Dit schept een gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij het veranderingsproces.

Wanneer medewerkers zien dat hun input serieus wordt genomen en invloed heeft op besluitvorming, zijn ze eerder geneigd de veranderingen te accepteren. Hun betrokkenheid vergroot niet alleen de acceptatie, maar draagt ook bij aan een positieve veranderingssfeer binnen de organisatie.

Naast de formele hiërarchie speelt informele invloed een cruciale rol bij het verspreiden en versterken van veranderingen binnen een organisatie.

Collega's zitten aan vergadertafel en zijn in discussie.


Het vieren van kortetermijnsuccessen

Het Kotter verandermodel benadrukt het belang van het behalen van snelle, haalbare successen tijdens het veranderingsproces. Dit werkt als een soort katalysator die het geloof in de verandering vergroot en het vertrouwen van medewerkers versterkt.

Wanneer medewerkers zien dat de inspanningen vruchten afwerpen en tastbare resultaten opleveren, groeit hun vertrouwen in het veranderingsproces.

Verankering van veranderingen in de cultuur

Allereerst benadrukt het model het belang van continue en herhaalde communicatie van de veranderingsvisie. Daarnaast moedigt het Kotter-model aan tot het behalen van succesvolle tussenstappen en het vieren van deze successen.

Het model richt zich tevens op het belang van langdurige steun, en het aanpassen van bestaande systemen en processen, om deze in lijn te brengen met de nieuwe visie en doelen. Verder moedigt het Kotter-model leiders aan om gewenst gedrag te benadrukken en te belonen.

Op deze manieren streeft het Kotter verandermodel ernaar om veranderingen niet tijdelijk te laten zijn, maar om ze te verankeren in de kern van de organisatiecultuur, waardoor ze blijvend en duurzaam worden.

Toepasbaarheid

Het is flexibel genoeg om aangepast te worden aan diverse situaties. Of het nu gaat om veranderingen in bedrijfsprocessen, cultuurtransformaties of strategische vernieuwingen, het model kan worden toegepast om uiteenlopende veranderingsdoelen te bereiken.

Dit stelt organisaties in staat om het model op maat te gebruiken en het aan te passen aan hun unieke behoeften en omstandigheden.

En waarom niet

Hoewel het model veel voordelen biedt, is er ook sprake van belemmerende factoren. Het is belangrijk om stil te staan bij uitdagingen die bij het model horen, zoals:

Het is te lineair

Het kottermodel is flexibel als het op toepasbaarheid aankomt, maar star als het op het reageren op onverwachte omstandigheden aankomt.

Als de omstandigheden veranderen of er nieuwe uitdagingen ontstaan, kan dit gebrek aan flexibiliteit, leiden tot vertragingen in het veranderingsproces of kan het moeilijk zijn om zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen zonder de vastgestelde stappen te verstoren.

Verandering als eenmalig proces

Het model impliceert vaak dat verandering een eenmalig proces is, terwijl veel organisaties te maken hebben met voortdurende veranderingen. Het Kottermodel is mogelijk minder geschikt voor organisaties die voortdurende aanpassingen en flexibiliteit vereisen.

Elk model heeft zijn voordelen en nadelen. Daarom kan het nooit kwaad om aanvullende benaderingen te overwegen, om verandering op een effectieve en flexibele manier onder controle te houden.

Het model succesvol implementeren

Het model kan een enorme toevoeging zijn aan je verander plan, mits deze goed wordt uitgevoerd. Hier zijn een aantal tips die de kans op succes met het model flink vergroten:

 • Creëer een cultuur van continue communicatie en openheid binnen de organisatie om medewerkers aan te moedigen om gedachten, zorgen en ideeën vrijelijk te delen.

 • Investeer in passende training en ontwikkeling om medewerkers voor te bereiden op de veranderingen en om hen te ondersteunen bij het verwerven van benodigde nieuwe vaardigheden.

 • Identificeer en benut krachtige 'change agents' binnen de organisatie die in staat zijn om anderen te inspireren en te motiveren tijdens de veranderingen.

 • Houd rekening met de menselijke factor en zorg voor empathie en begrip bij het omgaan met weerstand tegen veranderingen.

 • Ontwikkel en deel succesverhalen en prestaties die voortkomen uit de veranderingen om een positieve veranderingscultuur te versterken.

Collega's kijken naar man die voor een tv staat en een presentatie geeft.
 • Bied regelmatige updates over de voortgang van de veranderingen om betrokkenheid en transparantie te waarborgen.

 • Implementeer feedbackmechanismen om medewerkers de mogelijkheid te geven om hun ervaringen, suggesties en zorgen over de veranderingen te delen.

 • Creëer een flexibele en aanpasbare aanpak, zodat het model kan worden aangepast aan de specifieke behoeften en omstandigheden van de organisatie.

 • Betrek verschillende afdelingen en niveaus binnen de organisatie om een breed draagvlak voor verandering te ontwikkelen en mogelijke weerstand te verminderen.

 • Geef erkenning en beloningen voor bijdragen en prestaties die gerelateerd zijn aan het veranderingsproces om betrokkenheid en motivatie te stimuleren.

Het Kotter verandermodel in het kort

Kotter verandermodel: Een gestructureerde benadering om organisatorische veranderingen effectief te beheren, acht stappen ontwikkeld door professor John Kotter.

Waarom het werkt: Biedt structuur, betrokkenheid van medewerkers, focus op korte termijn successen en verankering van veranderingen in de cultuur.

Waarom het niet werkt: Te lineair en focus op management kunnen uitdagingen zijn.

Tips voor succesvolle implementatie: Stimuleer communicatie, investeer in training, identificeer 'change agents', wees empathisch, deel succesverhalen, geef regelmatige updates, implementeer feedbackmechanismen, pas flexibele aanpak toe, betrek diverse afdelingen en erken bijdragen.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Management
Topic: Model NL
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.