On Target Earnings (OTE): de sleutel tot het optimaliseren van verkoopprestaties

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 13 maart 2024
On target earnings bevorderd de sales

On-target earnings (OTE) zijn al jaren lang een belangrijk hulpmiddel om verkoopteams te motiveren en prestaties te optimaliseren. Op het eerste gezicht lijkt het concept misschien complex.

Maar het begrijpen ervan kan een belangrijke rol spelen bij het decoderen van jouw compensatiestructuur, het verbeteren van de betrokkenheid van uw medewerkers en het behalen van die belangrijke verkoopquota. Laten we ons eens verdiepen in de fijne kneepjes van OTE.

Wat zijn On Target Earnings (OTE)?

On-target earnings, ook wel On-track earnings of OTE genoemd, is de totale verwachte compensatie die een verkoper of account executive kan verdienen als hij zijn prestatiedoelen of verkoopquota haalt. Het is de som van het basissalaris van een werknemer en de commissie die hij/zij verdient uit de verkoop.

Er zijn twee belangrijke elementen in OTE:

 • Basissalaris: Dit is het vaste jaarlijkse basissalaris dat een werknemer verdient, ongeacht zijn verkoop. Het is een stabiel deel van het salaris van de verkoper en biedt financiële zekerheid.
 • Commissie: Dit is een prestatiegerelateerde beloning, vaak een percentage van de totale verkoop. Commissies moedigen verkopers aan om hun maandelijkse of jaarlijkse verkoopquota te overschrijden, wat hen motiveert om effectiever bij te dragen aan het verkoopproces.

Het belang van On Target Earnings

Het helpt salesmanagers en aanwervingsmanagers om competitieve compensatiepakketten te definiëren die toptalent aantrekken en behouden. Hier zijn drie redenen waarom on target earnings een essentieel onderdeel is:

 • Transparantie: On target earnings OTE geeft duidelijk inzicht in de potentiële verdiensten, waardoor verkopers een duidelijk beeld krijgen van wat hun inspanningen kunnen opleveren.

 • Benchmarking: Het stelt aanwervingsmanagers in staat om hun compensatieplan te vergelijken met het marktgemiddelde, zodat hun pakket concurrerend blijft.

 • Planning: Het helpt verkooporganisaties bij het budgetteren en plannen van hun totale jaarlijkse verkoopquota, zodat ze hun algemene bedrijfsdoelen halen.

De motivatiefactor: Hoe OTE de verkoopprestaties beïnvloedt

On target earnings OTE speelt een cruciale rol bij het motiveren van verkoopmedewerkers of vertegenwoordigers om optimaal te presteren. Dit is hoe:

 • Doelen stellen: Door een tastbare beloning te koppelen aan verkoopdoelstellingen, moedigt on target earnings verkopers aan om ambitieuze doelen te stellen en ernaar te streven deze te bereiken.

 • Betrokkenheid: On target earnings houdt het verkoopteam betrokken en gemotiveerd gedurende langere verkoopcycli door prestatiegerelateerde incentives aan te bieden.

 • Uitmuntendheid belonen: Goed presterende verkopers kunnen aanzienlijk meer verdienen dan hun basissalaris, wat hun inspanningen beloont en hen motiveert om hun prestatieniveau te handhaven.

Impact van OTE op werknemersbehoud en werktevredenheid

Closeup, cropped portrait of a smiling businessman reaching into his blazer pocket to get his wallet. Horizontal format isolated on white background. Business financial transaction

On target earnings kan de medewerkerstevredenheid en het behoud van werknemers op een paar belangrijke manieren beïnvloeden:

 • Financiële stabiliteit: De component basissalaris van on target earnings biedt financiële stabiliteit, wat de werktevredenheid kan vergroten.

 • Erkenning van prestaties: Het commissiegedeelte van on target earnings biedt erkenning voor hard werken en succesvolle verkopen, wat het moreel en de betrokkenheid van werknemers kan vergroten.

 • Concurrentievermogen: Een goed gestructureerd On target earnings-pakket kan een rol als vertegenwoordiger aantrekkelijker maken, wat leidt tot een hogere retentiegraad onder verkoopteams.

De rol van on-target earnings in verschillende sectoren

n target earnings-structuren kunnen aanzienlijk verschillen per bedrijfstak. Hier volgt een nadere blik:

Variatie in on target earnings OTE tussen bedrijfstakken

Het basissalaris kan een groter deel uitmaken van de on target earnings in sommige industrieën met langere verkoopcycli, zoals de technische industrie. Industrieën met kortere verkoopcycli, zoals de vastgoedsector, kunnen daarentegen een lager basissalaris bieden, maar een hoger commissiepercentage.

Voorbeelden van OTE-structuren in verschillende bedrijfstakken

De gemiddelde on target earnings OTE kan 50/50 verdeeld zijn tussen basissalaris en commissie in de technische industrie. Aan de andere kant kan de verdeling in de farmaceutische industrie meer in de richting van het basissalaris gaan vanwege het lange en complexe verkoopproces. In de vastgoedsector kan de balans doorslaan naar commissies vanwege de snelle omzetten en hoogwaardige deals.

Mogelijke valkuilen en uitdagingen bij on-target earnings

Hoewel on target earnings OTE de motivatie en prestaties zeker kan stimuleren, is het niet zonder uitdagingen. Het herkennen van deze potentiële valkuilen is de eerste stap om ze effectief aan te pakken.

Moeilijkheden bij het vaststellen van realistische doelen

Het bepalen van de juiste verkoopquota kan lastig zijn. Als de doelen te hoog zijn, lijken ze onhaalbaar en demotiveren ze verkopers. Omgekeerd is het mogelijk dat ze uw team onvoldoende uitdagen of de bedrijfsgroei niet stimuleren als ze te laag zijn.

Onjuist gestructureerde OTE leidt tot minder moreel en productiviteit

Een verkeerd gestructureerd OTE-plan kan duidelijkheid en tevredenheid creëren. Zo kan een plan dat sterk gericht is op commissie financiële instabiliteit creëren voor verkopers, wat een negatieve invloed heeft op het moreel en de productiviteit.

Het risico van te veel nadruk op verkoop ten koste van ander belangrijk werk

Als on target earnings OTE niet goed wordt beheerd, kan dit leiden tot te veel nadruk op verkoop, waardoor andere belangrijke taken zoals klantrelatiebeheer of strategische planning mogelijk worden verwaarloosd. Een gebalanceerde aanpak is nodig om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het bedrijf floreren.

Strategieën voor het implementeren van effectieve on-target earnings

Een goed gestructureerd en doordacht uitgevoerd OTE-plan kan wonderen doen voor je verkooporganisatie. Hier zijn een paar strategieën om je te helpen je OTE-plan te optimaliseren:

Balans tussen basissalaris en commissie

Het juiste evenwicht vinden tussen basissalaris en commissie is essentieel. Terwijl het basissalaris stabiliteit biedt, dient de commissie als motivatie. Afhankelijk van de aard van uw sector, de lengte van de verkoopcyclus en het gemiddelde resultaat van verkopers, kan het nodig zijn om deze balans aan te passen voor de meest effectieve OTE.

Duidelijke, haalbare doelen stellen

Het stellen van verkoopdoelen die uitdagend maar haalbaar zijn, kan uw vertegenwoordigers motiveren zonder ze te overweldigen. Het zal ook de gemiddelde verdiensten van de vertegenwoordigers verhogen. Deze doelstellingen moeten worden gecommuniceerd en consequent worden gecontroleerd om ze af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen en de marktrealiteit.

Regelmatige herziening en aanpassing van OTE-plannen

Een OTE-plan moet flexibel zijn. Door het plan regelmatig te herzien en aan te passen op basis van bedrijfsbehoeften, marktomstandigheden en de prestaties van vertegenwoordigers, kan het plan relevant en effectief blijven.

Overige
Topic: Payroll NL
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.