Stageovereenkomsten onder de loep

Man helpt vrouw die voor een computerscherm zit

Stagiairs kunnen een waardevolle rol spelen in elke onderneming, en een stageovereenkomst is de basis voor deze samenwerking tussen stagiairs en werkgevers. Dit artikel richt zich op de verschillende aspecten van stageovereenkomsten, en biedt inzicht in wat alle betrokkenen kunnen verwachten bij het aangaan van deze professionele samenwerking. Van de rechten van de stagiairs tot wat een contract moet bevatten voordat zowel stagiair als stageverlener ondertekend — we bespreken het allemaal.

Wat is een stageovereenkomst?

Een stageovereenkomst is contract tussen een stagiair en het bedrijf waar hij of zij stage loopt. Hierin staan alle belangrijke afspraken en verwachtingen duidelijk op een rijtje. Het is een soort leidraad die ervoor zorgt dat de stageperiode soepel verloopt. Denk aan taken, rechten en plichten, goede begeleiding, kansen om nieuwe dingen te leren en te groeien, en een gelijke behandeling voor iedereen.

Als er sprake is van een stagevergoeding en/of een eventuele onkostenvergoeding, dan wordt dit ook hierin opgenomen. Het contract gaat in op hoe en waar de stagiair werkzaamheden verricht en op welke andere voorwaarden de stagiair stage loopt. Ook staat er informatie in over werktijden, aansprakelijkheid en eventuele loonvormende arbeid.

Dit alles zodat er een goede basis wordt gelegd voor een positieve en productieve samenwerking. Het is van belang dat alle betrokken partijen de overeenkomst zorgvuldig lezen voordat ze hun handtekening zetten, om ervoor te zorgen dat ze volledig op de hoogte zijn van hun rechten en verantwoordelijkheden.

Of je nu een tastbaar geprint exemplaar hebt of een digitaal pdf-bestand, een stagecontract is bij wet verplicht. Echter gaat het creëren van een succesvolle stageovereenkomst verder dan alleen juridische vereisten. Werkgevers spelen een sleutelrol in het opstellen van een goeie stageovereenkomst, omdat ze de sfeer bepalen waarin stagiairs kunnen schitteren.

Het contract gaat in op hoe en waar de stagiair werkzaamheden verricht en op welke andere voorwaarden de stagiair stage loopt. Ook staat er informatie in over werktijden, aansprakelijkheid en eventuele loonvormende arbeid. Dit alles zodat er een goede basis wordt gelegd voor een positieve en productieve samenwerking.

Het is van belang dat alle betrokken partijen de overeenkomst zorgvuldig lezen voordat ze hun handtekening zetten, om ervoor te zorgen dat ze volledig op de hoogte zijn van hun rechten en verantwoordelijkheden.

Gezagsverhouding

Bij het opstellen van een stageovereenkomst moeten werkgevers rekening houden met een reeks wettelijke richtlijnen en vereisten. Een van de kernpunten is de duidelijke vaststelling van de gezagsverhouding tussen de stagiair en het stagebedrijf. Dit zorgt ervoor dat beide partijen begrijpen welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden ze hebben gedurende de stageperiode.

Verschillende soorten stages

Er bestaan verschillende soorten stages, waaronder maatschappelijke stages en leerstages. Een maatschappelijke stage kan deel uitmaken van het lesprogramma op middelbare scholen. Hierin ligt de focus op het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn er stages die gericht zijn op opleiding. Hieronder vallen meeloopstages, onderzoeksstages en afstudeerstages.

(Tussentijdse) beëindiging van de stage

Soms kan een stage eerder stoppen dan gepland. Dit kan gebeuren als dingen veranderen voor de stagiair of het bedrijf. In zulke gevallen is het belangrijk dat er in het contract regels staan over hoe dat netjes en eerlijk kan gebeuren.

Inhoud van een stageovereenkomst

Man helpt vrouw die voor een computerscherm zitEen goed gestructureerde stagecontract bevat gedetailleerde informatie over de rol van de stagiair binnen het stagebedrijf. Het contract gaat in op hoe en waar de stagiair werkzaamheden verricht en op welke andere voorwaarden de stagiair stage loopt. Ook staat er informatie in over werktijden, aansprakelijkheid en eventuele loonvormende arbeid. Dit alles zodat er een goede basis wordt gelegd voor een positieve en productieve samenwerking. Het is van belang dat alle betrokken partijen de overeenkomst zorgvuldig lezen voordat ze hun handtekening zetten, om ervoor te zorgen dat ze volledig op de hoogte zijn van hun rechten en verantwoordelijkheden.

Gezagsverhouding

Bij het opstellen van een stageovereenkomst moeten werkgevers rekening houden met een reeks wettelijke richtlijnen en vereisten. Een van de kernpunten is de duidelijke vaststelling van de gezagsverhouding tussen de stagiair en het stagebedrijf. Dit zorgt ervoor dat beide partijen begrijpen welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden ze hebben gedurende de stageperiode.

Verschillende soorten stages

Er bestaan verschillende soorten stages, waaronder maatschappelijke stages en leerstages. Een maatschappelijke stage kan deel uitmaken van het lesprogramma op middelbare scholen. Hierin ligt de focus op het doen van vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn er stages die gericht zijn op opleiding. Hieronder vallen meeloopstages, onderzoeksstages en afstudeerstages.

(Tussentijdse) beëindiging van de stage

Soms kan een stage eerder stoppen dan gepland. Dit kan gebeuren als dingen veranderen voor de stagiair of het bedrijf. In zulke gevallen is het belangrijk dat er in het contract regels staan over hoe dat netjes en eerlijk kan gebeuren.

Verantwoordelijkheden van de stagegever

Stagiairs volgen dezelfde regels als vaste werknemers. Echter hebben ze over het algemeen minder ervaring en dus extra aandacht nodig.

De stagegever is verantwoordelijkheid voor het creëren van een veilige werkomgeving voor iedereen die binnen het bedrijf actief is, waaronder de eigen werknemers, stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers. Stagiaires dienen kosteloos beschermingsmiddelen te ontvangen die nodig zijn voor hun werkzaamheden, zoals een werkgever dit ook voor vaste werknemers zou doen.

Werknemers jonger dan 18 jaar zijn extra kwetsbaar. Het is aan daarom aan de stagegever om hier passende maatregelen voor te nemen en hen te beschermen.

Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

Bij het aangaan van een samenwerking met een stagiaire, wordt vaak een specifieke overeenkomst opgesteld. De lijn tussen een stageovereenkomst en een arbeidsovereenkomst is echter best dun. Niet goed op de hoogte zijn van de nuances tussen de overeenkomsten, kan grote gevolgen hebben.

Het leeraspect

Indien de focus ligt op werk waarbij het leeraspect niet centraal staat, ontstaat er vanuit juridisch oogpunt een arbeidsovereenkomst. Zo is het bijvoorbeeld verplicht dat het loon aan het wettelijk minimum voldoet en om loonbelasting toe te passen als de stagiair loonvormende arbeid verricht.

In dit geval kan de stagiair met terugwerkende kracht aanspraak maken op het wettelijk verplicht minimumloon, inclusief vakantiegeld, premies en belastingen. Ook heeft de stagiaire recht op ontslagbescherming en doorbetaling van loon tijdens ziekte. Bovendien wordt de stage dan meegerekend in de reeks van arbeidsovereenkomsten.

Drie kenmerken

In tegenstelling tot een arbeidsovereenkomst, voorziet de wet niet in concrete voorschriften voor de inhoud van een stageovereenkomst. Wanneer de verhouding tussen de stagiair(e) en de werkgever echter de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst vertoont (arbeid, loon en gezagsverhouding), wordt de stageovereenkomst feitelijk beschouwd als een arbeidsovereenkomst.

Dat de overeenkomst een andere benaming draagt, doet hierbij niet ter zake. Tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) een bijzondere regeling omtrent arbeidstijden introduceert, zijn deze normaal gesproken niet van toepassing op stagiairs. Als het wel de bedoeling is om hen hier onder te laten vallen, kan deze afspraak worden vastgelegd in het stagecontract.

Het is van groot belang voor werkgevers om zich bewust te zijn van deze mogelijke gevolgen en om te zorgen voor een heldere en goed doordachte stageovereenkomst, waarin er nauwkeurig over de gezagsverhouding gesproken wordt en de aard van de relatie tussen beide partijen weerspiegelt. Hierdoor kan onduidelijkheid en eventuele juridische complicaties in de toekomst worden voorkomen.

Wanneer een werknemer van mening is dat hij onderbetaald wordt voor een werkervaringsplek, kan hij persoonlijk een klacht indienen bij de Arbeidsinspectie. Na ontvangst van de klacht zal deze instantie een onderzoek instellen.

Indien een werkgever geen minimumloon uitbetaalt, terwijl er juridisch gezien sprake is van een arbeidsovereenkomst, heeft de Inspectie SZW het recht om een boete op te leggen aan de stagegever.

Hebben stagiaires recht op stagevergoeding?

Het verstrekken van een stagevergoeding is niet verplicht. Of deze wordt aangeboden is afhankelijk van de afspraken die er zijn gemaakt in de stageovereenkomst.

Stage uren bijhouden met Shiftbase

Shiftbase biedt een krachtige oplossing om het beheer van gewerkte uren tijdens stages naar een hoger niveau te tillen. Ook helpt Shiftbase bij het managen van personeelsplanning en contracten van zowel vaste werknemers als stagiaires.

Probeer Shiftbase nu zelf gratis uit: Meld je vandaag nog aan voor onze 14-daagse gratis proefperiode en ontdek hoe eenvoudig en effectief het beheren van (stage)overeenkomsten kan zijn. Start je gratis proefperiode.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving Overige
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.