Ouderschapsverlof: Dit is wat je moet weten

ouderschapsverlof

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof is een regeling die is opgesteld om ouders de mogelijkheid te bieden om zich te concentreren op de zorg en opvoeding van hun kinderen. Het ouderschapsverlof is bedoeld voor zowel moeders als vaders en is ingevoerd om ouders te steunen bij de opvoeding van hun kinderen, zonder dat zij hun baan hoeven op te geven.

In Nederland hebben ouders recht op ouderschapsverlof na de geboorte of het opvangen van een adoptie kind. Ouders kunnen dan maximaal 26 weken ouderschapsverlof nemen om voor hun kind te zorgen. Tijdens het ouderschapsverlof hebben ouders recht op een vergoeding van 70% van hun loon, tot een maximum van € 625 per week.

Hoe werkt het ouderschapsverlof?

Het ouderschapsverlof neem je op voor de zorg van een kind jonger dan 8 jaar. Beide ouders kunnen het verlof opnemen, maar het verlof is niet verplicht en moet worden aangevraagd bij de werkgever. Het ouderschapsverlof kan worden opgenomen in blokken van minimaal 2 en maximaal 10 per keer. Ouders kunnen het ouderschapsverlof opnemen wanneer zij willen, mits zij dit vooraf aan de werkgever melden.

Wat is de duur van ouderschapsverlof?

Werkende ouders hebben recht op maximaal 26 weken betaald ouderschapsverlof, zodat ze ruim de tijd hebben om met hun nieuwe gezinslid samen te zijn. Werk je 40 uur per week? Dat komt neer op 1040 uur verlof per jaar. De hoeveelheid ouderschapsverlof geldt per kind. Ben je in verwachting van een tweeling? Dan heb je dus recht op twee keer de maximale hoeveelheid verlof. Bespreek met je werkgever hoe je het verlof het beste kunt opnemen, bijvoorbeeld in kortere of langere periodes gedurende het jaar.

Voordelen van betaald ouderschapsverlof

 • Versterkt de band tussen ouders en kinderen
 • Geeft ouders de mogelijkheid om zich te concentreren op de zorg en opvoeding van hun kinderen
 • Helpt ouders bij de ontwikkeling van hun kind
 • Maakt het mogelijk om werk en gezin beter te combineren
 • Geeft ouders meer balans in hun leven

Ouderschapsverlof aanvragen

Om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof, moeten ouders aan bepaalde voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Je moet in loondienst werken bij het moment van de geboorte van het kind
 • Je moet minimaal 26 weken in het jaar vóór de geboorte van het kind in loondienst zijn geweest
 • Je moet een verzoek indienen bij je werkgever om ouderschapsverlof op te nemen

Betaald ouderschapsverlof opnemen

Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders volgens de wettelijke regeling recht op de zekerheid van 9 weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze periode kunnen zij een vergoeding verwachten die overeenkomt met 70% van hun dagloon of het maximumdagloon; werkgevers kunnen het loon echter nog verder aanvullen tot het volledige loon.

Vakantiedagen die tijdens je afwezigheid worden opgebouwd, worden berekend over de verlofuren, zodat je een gezond evenwicht tussen werk en privéleven kunt bewaren wanneer je terugkeert.

Nieuwe ouders komen in aanmerking voor betaald ouderschapsverlof in het 1ste jaar na de geboorte van hun kind. Als je een pleeg- of adoptiekind van 8 jaar of jonger in huis hebt genomen, dan kun je in aanmerking komen voor betaald verlof binnen de eerste 12 maanden nadat het kind bij jouw kwam wonen.

c38445b9-14fd-417a-bbcd-1abe7609cf6f

Onbetaalde ouderschapsverlof

Onbetaald ouderschapsverlof is een periode van verlof waarbij je geen of minder loon krijgt. Bij een arbeidsduur van 36 uur mag je in totaal 468 uur (13x36) betaald en 468 uur (13x36) onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Heb je wisselende werktijden, dan wordt je recht op ouderschapsverlof daarop aangepast. Afhankelijk van het aantal uren dat je per week werkt, kan het totaal aantal uren waarop je recht hebt variëren - houd eventuele wijzigingen dus goed bij!

Onbetaald ouderschapsverlof en toeslagen

Bij onbetaald ouderschapverlof daalt je inkomen en kan je volgens de wet in aanmerking komen voor (meer) toeslagen van de overheid. Of een tegemoetkoming van lokale belastingen. Informeer bij de belastingdienst, de gemeente en het waterschap of deze optie voor jou beschikbaar is!

Pensioen en vakantiedagen tijdens onbetaald ouderschapsverlof

Wanneer je onbetaald ouderschapsverlof opneemt, is jouw werkgever niet verplicht om de kosten voor het behoud van de pensioenuitkeringen te dekken. Zorg ervoor dat je de gevolgen voor jouw pensioenfonds begrijpt door te overleggen met je werkgever of pensioenaanbieder.

Tijdens een onbetaald verlof bouw je als werknemer geen vakantiedagen op. Er geldt één uitzondering: voor werknemers die onbetaald verlof nemen voor langdurige zorg gaat de opbouw van vakantiedagen gewoon door!

Het is belangrijk dat zowel de werknemer als werkgever zich bewust zijn van deze bepaling met betrekking tot verlof vanwege de mogelijke gevolgen voor beide partijen.

Wat zijn mijn rechten tijdens ouderschapsverlof

Tijdens jouw ouderschapsverlof is je baan verzekerd. Als je tijdens deze periode ziek wordt, blijft de overeengekomen regeling van kracht, maar indien nodig kunnen er met je werkgever afspraken worden gemaakt om deze te verlengen of aan te passen.

Het opnemen van ouderschapsverlof brengt je baan niet in gevaar, maar als je wordt ontslagen om redenen die daar niets mee te maken hebben, wordt je verlof ingekort en eindigt het op de dag van de beëindiging.

Ouderschapsverlof aanvragen

Om ervoor te zorgen dat je ouderschapsverlof soepel verloopt, is het belangrijk om vooruit te plannen. Spreek minstens 2 maanden van tevoren met je manager of de afdeling personeelszaken over de duur en de timing van het verlof; je kunt er ook voor kiezen om het zwangerschaps- en ouderschapsverlof te combineren voor een efficiëntere ervaring.

Ouderschapsverlof opnemen of niet?

Het opnemen van ouderschapsverlof kan verschillende overwegingen met zich meebrengen, zoals de duur van het verlof en de gevolgen voor jouw salaris. Voordat je beslissingen neemt, is het belangrijk om een duidelijk plan te hebben - denk eraan dat voor wijzigingen achteraf toestemming van je werkgever nodig kan zijn.

Conclusie

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling van de wet arbeid die ouders steunt bij de zorg en opvoeding van hun kinderen. Het verlof biedt ouders de mogelijkheid om zich te concentreren op hun kinderen, zonder dat zij hun baan hoeven op te geven.

Door het ouderschapsverlof kunnen ouders de band met hun kind versterken, hen helpen bij hun ontwikkeling en werk en gezin beter combineren. Het ouderschapsverlof is daarom een waardevolle regeling die ouders ondersteunt bij het vinden van balans tussen werk en gezin.

Veel gestelde vragen

 • Ja, ouders kunnen het ouderschapsverlof verlengen tot maximaal 52 weken. Dit verlengde ouderschapsverlof wordt echter niet door het UWV betaald en de vergoeding is afhankelijk van de regeling van je werkgever. Het is verstandig om hierover vooraf goede afspraken te maken met de werkgever.

 • Tijdens het ouderschapsverlof behoudt je recht op jouw werk. Dit betekent dat je na afloop van het ouderschapsverlof terug kunt keren naar je oude baan of een vergelijkbare functie. Het is verstandig om vooraf afspraken te maken met de werkgever over de duur van het verlof en de verwachtingen voor je terugkeer.

 • Nee. Het opnemen van ouderschapsverlof verandert niets aan je contract en je kunt dezelfde uren hervatten na afloop ervan. Voor een permanente wijziging moet je echter rechtstreeks met je werkgever overleggen.

 • Nee, je werkgever mag je verzoek om ouderschapsverlof niet weigeren. Hij mag dat alleen als het bedrijf ernstig in de problemen komt door jouw verlof. Dat noemen we zwaarwegend bedrijfsbelang. Wat een zwaarwegend bedrijfsbelang precies is, verschilt per bedrijf en per geval. Je werkgever moet dan een andere verdeling van de verlofuren met je afspreken.

Personeel Regelgeving

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.