6 Tips om de medewerkerstevredenheid te verhogen

9 december 2021

6 Tips om de medewerkerstevredenheid te verhogen

Het personeel is de motor van een bedrijf. In de meeste gevallen is dit ook de hoogste kostenpost. Om die reden is het belangrijk dat uw medewerkers tevreden zijn en goed op elkaar zijn afgestemd. Het zal de productiviteit en de sfeer op het werk aanzienlijk ten goede komen. Hieronder geven we een aantal tips om de medewerkerstevredenheid te verhogen.

1. Duidelijke doelstellingen
Het is belangrijk om duidelijke doelen te stellen en hierbij de juiste verwachtingen mee te delen. Ook is het van belang dat medewerkers de achterliggende ideeën en redenen begrijpen. Op die manier weet iedereen waarvoor het staat en wat er bereikt zou moeten worden. Dit geeft extra motivatie en duidelijkheid voor een opdracht.

2. Vertrouwen en betrokkenheid
Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen zijn misschien wel de belangrijkste dingen op de werkvloer. Een goede vertrouwensband creëert meteen een betere werksfeer. Dit hangt direct ook samen met het geven van verantwoordelijkheden. Dit brengt daarnaast ook zelfvertrouwen en het gevoel deel uit te maken van een groter geheel. Nu en dan eens peilen naar een eigen mening over een bepaald onderwerp, zorgt ook voor extra betrokkenheid.

3. Problemen oplossen
Problemen moeten te alle tijden opgelost worden. Dit om eventuele frustratie of gepieker te voorkomen. De communicatie moet steeds helder en rustig verlopen. Een open sfeer op de werkvloer verlaagt de drempel om zaken in te brengen. Alles moet steeds bespreekbaar blijven en naar ieders mening moet geluisterd worden.

4. Gezondheid voorop
Een gezonde werksfeer creëren, betekent ook zorgen voor fysieke gezondheid. Genoeg pauzes kunnen nemen, een rustige werkomgeving en om de zoveel tijd eens rechtstaan, dragen bij tot meer focus. Een steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg water drinkt, gezond eet en genoeg beweegt, is ook een verantwoordelijkheid van de werkplaats. Deze gezonde levensstijl kunt u zo veel mogelijk aanmoedigen, zodat iedereen zich goed in zijn vel voelt. Ook komt dit het geleverde werk zeker ten goede.

5. Goede werk-privé balans
Iedereen heeft natuurlijk naast zijn job nog een eigen leven. Het is belangrijk dat deze grens steeds wordt gerespecteerd. Het is niet de bedoeling dat het ene de andere opslokt en er niets meer overblijft. Een gezonde balans zal leiden tot een gelukkiger en meer geordend leven, en zo ook meer tevreden medewerkers.

6. Voldoende feedback
Feedback krijgen op een constructieve manier is goed voor zowel de medewerker als voor het bedrijf. Zo kunnen tekortkomingen of zaken die moeten veranderen op een deftige manier duidelijk worden gemaakt. Daarnaast is positieve feedback altijd heel leuk en boost dit het zelfvertrouwen. Erkenning en appreciatie voor goed werk is uiterst belangrijk. Medewerkers worden hier gelukkig van en dat is nu net wat we willen. Nu en dan eens feedbacksessies houden, draagt daarom zeker bij tot een verhoogde medewerkerstevredenheid.

Bovenstaande tips zijn al enkele zaken die u kunt doen om de medewerkerstevredenheid in uw bedrijf te verhogen. Een hoge tevredenheid op het werk biedt zoveel betere prestaties. Dit komt het bedrijf alleen maar ten goede.

Personeel