Het nieuwe werken: voordelen en uitdagingen

Laptop op een smalle tafel voor het raam

Het nieuwe werken heeft de afgelopen jaren een ware revolutie teweeggebracht op de werkvloer. Van flexibele werktijden en thuiswerken tot het gebruik van technologische hulpmiddelen en het creëren van een nieuwe werkcultuur – het is duidelijk dat de manier waarop we werken drastisch is veranderd. 

Echter, zoals bij elke grote verandering, zijn er ook enkele uitdagingen bij het nieuwe werken. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de ontwikkeling en de impact van het nieuwe werken, zowel de positieve als de negatieve aspecten, en hoe we het beste kunnen profiteren van deze nieuwe manier van werken.

Wat wordt bedoeld met het nieuwe werken?

Het nieuwe werken, ook wel bekend als HNW, is een overkoepelende term die verwijst naar een andere manier van werken, waarbij traditionele werkmethoden en -omgevingen plaatsmaken voor flexibele, moderne en meer efficiënte benaderingen. Het nieuwe werken draait om het creëren van een werkomgeving waarin werknemers de vrijheid krijgen om hun eigen werkplek, werktijden en taken te bepalen, zonder gebonden te zijn aan een vaste werkplek of maximale arbeidstijden.

Deze nieuwe werkcultuur omarmt technologische hulpmiddelen en goede ICT-voorzieningen om overal toegang te hebben tot relevante informatie en samen te werken met collega's, ongeacht hun locatie. Denk hierbij aan het gebruik van laptops, smartphones, en cloud-gebaseerde software waarmee werknemers op afstand kunnen werken en eenvoudig bestanden kunnen delen met hun team.

Een van de belangrijkste veranderingen die het nieuwe werken met zich meebrengt, is de focus op resultaten in plaats van aanwezigheid. Werkgevers en leidinggevenden leren om vertrouwen te hebben in hun personeel en geven hen de verantwoordelijkheid om taken zelfstandig uit te voeren, zolang de gewenste resultaten worden behaald.

Het nieuwe werken houdt ook in dat er aandacht wordt besteed aan de fysieke werkomgeving. Nieuwe kantoorinrichtingen, zoals hoogte verstelbare bureaus, ergonomische stoelen en verstelbare werkstations, zorgen voor een goede werkplek die lichamelijke klachten helpt voorkomen. Bovendien stimuleert het nieuwe werken het gebruik van openbaar vervoer, wat zowel duurzaam als kostenbesparend is voor zowel werknemers als werkgevers.

Hoe is het nieuwe werken ontstaan?

Het concept van het nieuwe werken is niet zomaar uit de lucht komen vallen; het is ontstaan door een combinatie van factoren die de afgelopen decennia een impact hebben gehad op onze werkcultuur en -omgeving.

Een van de belangrijkste drijfveren achter het nieuwe werken is de snelle ontwikkeling van technologische hulpmiddelen en de opkomst van het internet. In de jaren '90 zette Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, de toon voor het nieuwe werken met zijn visie op de toekomstige werkplek. Zijn ideeën over het gebruik van technologie om werknemers meer vrijheid en flexibiliteit te bieden, waren baanbrekend en inspireerden anderen om na te denken over nieuwe manieren van werken.

De toenemende behoefte aan een betere werk-privébalans heeft ook bijgedragen aan de opkomst van het nieuwe werken. Werknemers begonnen meer en meer te verlangen naar flexibele werktijden en de mogelijkheid om vanuit huis te werken. Werkgevers zagen hierin kansen om hun personeel tevreden en gemotiveerd te houden, wat uiteindelijk zou leiden tot hogere productiviteit en betere resultaten.

Daarnaast speelden maatschappelijke en economische factoren een rol bij het ontstaan van het nieuwe werken. De globalisering en de opkomst van internationale handel hebben geleid tot een wereld waarin bedrijven en werknemers 24/7 bereikbaar moeten zijn om concurrerend te blijven. Dit zorgde voor een verschuiving van traditionele 9-tot-5 werkdagen naar tijdonafhankelijk werken, waarbij werknemers hun eigen werktijden konden bepalen om aan de eisen van de wereldmarkt te voldoen.

Ten slotte heeft de toenemende aandacht voor duurzaamheid en het milieu ook invloed gehad op de ontwikkeling van het nieuwe werken. Het verminderen van woon-werkverkeer door thuiswerken of het stimuleren van openbaar vervoer helpt bij het verminderen van de CO2-uitstoot en draagt bij aan een beter milieu.

Wat zijn de voordelen van het nieuwe werken?

Het nieuwe werken brengt een scala aan voordelen met zich mee, zowel voor werknemers als werkgevers. Laten we enkele van de belangrijkste voordelen eens nader bekijken:

 • Betere werk-privébalans: Met flexibele werktijden en de mogelijkheid om eigen werktijden te bepalen, kunnen werknemers hun werk beter afstemmen op hun privéleven. Dit leidt tot een betere balans tussen werk en privé, wat resulteert in tevredener en gemotiveerder personeel.
 • Minder woon-werkverkeer: Door thuiswerken en het stimuleren van openbaar vervoer kunnen werknemers reistijd en -kosten besparen. Dit heeft niet alleen een positieve impact op hun welzijn, maar draagt ook bij aan een beter milieu.
 • Verhoogde productiviteit: Onderzoek heeft aangetoond dat het nieuwe werken de productiviteit kan verhogen. Doordat werknemers in staat zijn om hun werkomgeving en -tijden aan te passen aan hun individuele behoeften, kunnen ze efficiënter werken en betere resultaten behalen.
 • Minder ziekteverzuim: Een goede werkplek en ergonomische kantoorinrichting, zoals hoogte verstelbare bureaus en goede bureaustoelen, verminderen de kans op lichamelijke klachten. Daarnaast vermindert de stress die ontstaat door een betere werk-privébalans het risico op burn-out en ziekteverzuim.
 • Kostenbesparingen voor werkgevers: Doordat werknemers vaker thuiswerken, kunnen bedrijven besparen op kantoorruimte, energieverbruik en andere faciliteiten. Dit kan leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn.
 • Verbeterde samenwerking: Technologische hulpmiddelen en goede ICT-voorzieningen stellen werknemers in staat om effectief samen te werken met collega's, ongeacht hun locatie. Dit bevordert de uitwisseling van ideeën en de ontwikkeling van innovatieve oplossingen.
 • Aantrekkelijker voor talent: Bedrijven die het nieuwe werken omarmen, worden vaak gezien als modern en vooruitstrevend. Dit kan hen helpen om toptalent aan te trekken en te behouden, wat uiteindelijk bijdraagt aan het succes van het bedrijf.
 • Hogere werknemerstevredenheid: Werknemers die de vrijheid en flexibiliteit ervaren die het nieuwe werken biedt, zijn over het algemeen meer tevreden met hun baan. Dit kan leiden tot een lager personeelsverloop en een betere bedrijfsreputatie.

Wat zijn de nadelen van het nieuwe werken?

Hoewel het nieuwe werken veel voordelen biedt, zijn er ook enkele nadelen en uitdagingen die moeten worden aangepakt om te zorgen voor een succesvolle implementatie. Hier zijn enkele van de belangrijkste nadelen:

 • Minder persoonlijk contact: Door thuiswerken en flexibele werktijden kan het persoonlijke contact tussen collega's verminderd worden. Dit kan de teamdynamiek en samenwerking negatief beïnvloeden, waardoor het soms lastiger kan zijn om goed samen te werken.
 • Onvoldoende grenzen tussen werk en privé: Hoewel het nieuwe werken kan zorgen voor een betere werk-privébalans, kan het ook leiden tot het vervagen van grenzen tussen werk en privé. Werknemers die regelmatig thuiswerken, kunnen het moeilijk vinden om los te komen van hun werk, wat kan resulteren in overwerken en een hogere kans op burn-out.
 • Beveiligingsrisico's: Het gebruik van technologische hulpmiddelen en het delen van informatie via digitale platformen brengt beveiligingsrisico's met zich mee. Bedrijven moeten voldoende beveiligingsmaatregelen treffen om te voorkomen dat vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen vallen.
 • Uitdagingen bij het managen van werknemers: Managers en leidinggevenden kunnen het moeilijk vinden om hun team effectief te begeleiden in een omgeving waarin werknemers flexibele werktijden en locaties hebben. Het vergt nieuwe managementstijlen en communicatievaardigheden om werknemers op afstand te ondersteunen en te motiveren.
 • Verminderde betrokkenheid: Als werknemers voornamelijk op afstand werken, kunnen ze zich soms minder betrokken voelen bij het bedrijf en de bedrijfscultuur. Dit kan leiden tot een verminderde loyaliteit en een hoger personeelsverloop.
 • Risico op sociaal isolement: Thuiswerken kan sommige werknemers het gevoel geven van sociaal isolement, wat kan leiden tot eenzaamheid en negatieve gevolgen voor de mentale gezondheid.
 • Moeilijkheden bij het meten van prestaties: In een resultaatgerichte werkomgeving kan het soms lastig zijn om de prestaties van werknemers op een eerlijke en objectieve manier te meten. Dit kan leiden tot onduidelijkheid over de verwachtingen en potentiële conflicten tussen werknemers en management.

Ondanks deze nadelen, kunnen veel van de uitdagingen van het nieuwe werken worden overwonnen door goede afspraken, duidelijke communicatie en een zorgvuldige implementatie van flexibele werkmethoden. Het is belangrijk voor bedrijven om de voor- en nadelen van het nieuwe werken zorgvuldig af te wegen en passende oplossingen te vinden om de nadelen te minimaliseren en de voordelen te maximaliseren.

Hoe ziet het nieuwe werken eruit in de praktijk?

Het nieuwe werken is een overkoepelende term die een breed scala aan werkmethoden, technologieën en bedrijfsculturen omvat. In de praktijk kan het nieuwe werken er voor verschillende organisaties en werknemers anders uitzien. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe het nieuwe werken er in de praktijk uit kan zien:

Flexibele werktijden en locaties

Werknemers hebben de mogelijkheid om hun eigen werktijden te kiezen en vanuit verschillende locaties te werken, zoals thuis, op kantoor of in co-working spaces. Dit stelt werknemers in staat om hun werkdag aan te passen aan hun persoonlijke behoeften en verplichtingen.

Nieuwe kantoorinrichting

Bedrijven kunnen overstappen van vaste werkplekken naar een meer flexibele kantoorinrichting. Dit omvat het gebruik van verstelbare bureaus, zit-sta-werkstations en verschillende soorten werkplekken die zijn ontworpen voor samenwerking, concentratie of ontspanning.

Gebruik van technologische hulpmiddelen

Het nieuwe werken maakt gebruik van technologieën zoals cloudopslag, videoconferenties en projectmanagementsoftware om werknemers te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken en het samenwerken met collega's op afstand.

Toegang tot informatie

In een werkomgeving waarin het nieuwe werken centraal staat, hebben werknemers overal toegang tot relevante informatie en bedrijfsmiddelen. Dit stelt hen in staat om efficiënter te werken en sneller te reageren op veranderingen en uitdagingen.

Resultaatgerichte cultuur

In plaats van te focussen op aanwezigheid en uren, richt het nieuwe werken zich op de resultaten die werknemers behalen. Werkgevers en leidinggevenden vertrouwen erop dat werknemers hun taken zelfstandig en effectief uitvoeren, zonder dat er voortdurend toezicht nodig is.

Betere communicatie en samenwerking

Het nieuwe werken stimuleert open communicatie en samenwerking tussen teams en afdelingen. Dit kan resulteren in meer innovatie en creativiteit binnen de organisatie.

Focus op welzijn

Het nieuwe werken erkent het belang van een goede werkomgeving en de impact daarvan op het welzijn van werknemers. Organisaties investeren in ergonomische meubels, ontspanningsruimtes en andere faciliteiten om het welzijn van werknemers te bevorderen.

In de praktijk kan het nieuwe werken er dus op verschillende manieren uitzien, afhankelijk van de specifieke behoeften en doelen van een organisatie. Het succes van het nieuwe werken hangt in grote mate af van de bereidheid van zowel werkgevers als werknemers om zich aan te passen aan veranderingen en open te staan voor nieuwe manieren van werken.

Uitdagingen van het nieuwe werken

Hoewel het nieuwe werken veel voordelen biedt, brengt het ook enkele uitdagingen met zich mee. Om een succesvolle overgang naar het nieuwe werken te maken, is het belangrijk om deze uitdagingen te erkennen en aan te pakken. Hier zijn enkele van de meest voorkomende uitdagingen:

 • Veranderingsmanagement: Het overstappen naar het nieuwe werken vereist een verandering in zowel de bedrijfscultuur als de werkwijzen. Het is essentieel dat leidinggevenden en managers effectief veranderingsmanagement toepassen om werknemers te ondersteunen en te begeleiden tijdens deze overgang.
 • Opleiding en ontwikkeling: Werknemers moeten wellicht nieuwe vaardigheden aanleren om te kunnen werken met technologische hulpmiddelen en in een flexibele werkomgeving. Het is belangrijk om te investeren in opleiding en ontwikkeling om werknemers te helpen zich aan te passen aan het nieuwe werken.
 • Communicatie: Bij het nieuwe werken kunnen communicatieproblemen ontstaan doordat werknemers op verschillende locaties en tijden werken. Het is van cruciaal belang om duidelijke communicatiekanalen en -processen te ontwikkelen om ervoor te zorgen dat iedereen op de hoogte blijft en effectief kan samenwerken.
 • Technische ondersteuning: Het nieuwe werken maakt gebruik van verschillende technologische hulpmiddelen, zoals cloudopslag, videoconferenties en samenwerkingsplatforms. Bedrijven moeten zorgen voor adequate technische ondersteuning om ervoor te zorgen dat werknemers probleemloos toegang hebben tot de benodigde systemen en hulpmiddelen.
 • Beveiliging en privacy: Bij het gebruik van digitale technologieën is het belangrijk om de beveiliging en privacy van bedrijfsgegevens en persoonlijke informatie te waarborgen. Organisaties moeten investeren in robuuste beveiligingsmaatregelen en duidelijke beleidslijnen ontwikkelen om mogelijke risico's te beperken.
 • Prestatiemanagement: Het meten van de prestaties van werknemers kan een uitdaging zijn bij het nieuwe werken. Bedrijven moeten nieuwe methoden ontwikkelen om de prestaties van werknemers op een eerlijke en transparante manier te beoordelen, gebaseerd op resultaten in plaats van aanwezigheid of gewerkte uren.
 • Balans tussen werk en privé: Hoewel het nieuwe werken kan bijdragen aan een betere balans tussen werk en privé, kan het ook leiden tot het vervagen van grenzen. Het is belangrijk voor organisaties om richtlijnen en ondersteuning te bieden om te zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé voor hun werknemers.

Door deze uitdagingen te erkennen en proactief aan te pakken, kunnen organisaties het nieuwe werken succesvol implementeren en zorgen voor een positieve impact op zowel hun bedrijfsresultaten als het welzijn van hun werknemers.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Topic: HR
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.