17 november 2022

HR trends 2023 - top 5 HR trends

Top 5 HR trends voor volgend jaar

2023 brengt een veranderde arbeidswereld en daarom duiken er nieuwe HR trends op. De pandemie heeft de digitale transformatie versneld en de relatie tussen werknemer en werkgever is veranderd. Hoewel de HR afdeling in de afgelopen jaren het voortouw heeft genomen bij het verzachten van veranderingen, loopt deze afdeling in 2023 het risico minder belangrijk te worden. Dit komt door een fundamentele verschuiving in hoe we werken. Om relevant te blijven zijn er een aantal HR trends die volgend jaar de markten overnemen.

HR trends 2023

Als ondernemer is het niet alleen belangrijk om de ontwikkelingen in jouw eigen bedrijf goed in de gaten te houden. Het is hiernaast net zo belangrijk om globale HR trends te volgen. HR trends kunnen namelijk voor een positieve verschuiving op de werkvloer zorgen. Dit zijn de 5 belangrijkste verschuivingen in de HR branche en de bijbehorende HR trends voor volgend jaar.

HR trends - De 5 belangrijkste verschuivingen in de HR branche

 • Een focus op het totale welzijn van personeel

  Er heerst een stille crisis in organisaties. Meer dan 70% van de werknemers ervaren negatieve gevolgen van stress in de nasleep van de pandemie. Bijna 90% van de Nederlanders maakt zich zorgen over de inflatie, en 7 op de 10 mensen zijn bezorgd dat hun salaris niet in overeenstemming is met de veranderingen in koopkracht. Ook de HR-afdeling is aantoonbaar getroffen. Deze functie speelde een hoofdrol tijdens de pandemie, wat zijn tol heeft geëist.

  Uit onderzoek blijkt namelijk dat maar liefst 98% van de HR-professionals aangeeft zich in de afgelopen zes maanden opgebrand te hebben gevoeld. De eerste HR-trend is dan ook dat organisaties meer verantwoordelijkheid moeten nemen voor deze dreigende burn-outcrisis onder personeelsleden in het hele bedrijf. Ten eerste omdat het juist is, en ten tweede omdat het een bedreiging vormt voor de continuïteit van de organisatie.

 • Een nieuwe definitie van strategieën voor thuiswerk en hybride werk

  Uit gegevens van LinkedIn blijkt bijvoorbeeld dat banen op afstand, die ongeveer 20% van alle banen op LinkedIn uitmaken, meer dan 50% van alle sollicitaties kregen! Mensen zijn dus overduidelijk gericht op zoek naar hybride en thuis werk. Dit laat zien dat weerstand tegen flexibel werken, bedrijven in een nadelige positie plaatst. Desondanks zijn er bedrijven die blijven vasthouden aan verouderde strategieën. Zo gelooft 95% van de leidinggevenden dat het team op kantoor moet zijn om de bedrijfscultuur in stand te houden. Ook bleek uit een studie van Nature Human Behaviour dat de samenwerking binnen Microsoft met 25% daalde.

  Na het opheffen van de corona restricties, zagen we dat ruim 64% van werkend Nederland overweegt ontslag te nemen als van hen werd verwacht dat zij fulltime naar kantoor zouden moeten terugkeren. We kunnen dus wel stellen dat thuiswerken onder trends behoort die door veel mensen wordt geadopteerd. Hybride werken is onderdeel geworden van de moderne werkcultuur, en het is voor bedrijven erg belangrijk om de impact hiervan onder de loep te nemen. Deze HR trend is dan ook gericht op het ontwerpen van nieuwe strategieën voor hybride en thuiswerk. 

 • Bijscholing of volledige omscholing van leiders en managers

  HR trends hebben in 2022 ook veel te maken met het omscholen van personeel. In 2021 en 2022 zijn veel goed presterende medewerkers gepromoveerd naar leidinggevende posities in een poging hen te behouden. Tegelijkertijd zijn verschillende organisaties bereid geweest een poging te wagen om minder ervaren kandidaten aan te nemen voor leidinggevende functies vanwege het tekort aan talent. Het resultaat is dat de huidige managementpijplijn gevuld is met nieuwe kandidaten die weinig ervaring hebben en nog niet over de juiste kwalificaties beschikken.

  Naar verwachting krijgt ruim 50% van organisaties en bedrijven problemen met het correct bijscholen of omscholen van leiders. Hier speken HR trends een centrale rol. Een van de belangrijkste trends in Human Resources die we zien voor 2023 is de investering in het bijscholen van leiders. HR-medewerkers zullen de verwachtingen van leiders duidelijker moeten identificeren en beter moeten communiceren. Wat verwacht de organisatie van leiders? Hoe vertaalt dit zich in praktisch gedrag? En hoe helpen we het management om zich bewust te worden van de impact van hun gedrag op werknemers die zowel op kantoor als op afstand werken?

 • HR trends in elke branche - beheer van complexe personeelsbestanden

  Terwijl HR zich traditioneel richt op het vaste personeelsbestand, spelen andere soorten contracten een steeds belangrijkere rol in de dienstverlening van een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan flexwerkers, uitzendkrachten en Zzp'ers. Wij denken dat 2023 het jaar is waarin HR het complexe ecosysteem van het personeelsbestand gaat beheren dat verder gaat dan vast personeel. Dit heeft één enorm belangrijk gevolg waar de HR-afdeling mee te maken krijgt.

  HR zal namelijk actief betrokken raken bij het beheer van tijdelijke personeelsbestanden. Belangrijk is dat de HR afdeling het tijdelijke personeel in het bedrijf laten integreren alsof het vaste teamleden zijn. Zo voorkom je tweedeling in een personeelsbestand dat naar alle waarschijnlijk zal blijven bestaan uit een combinatie van vast en tijdelijk personeel.

 • Het gebruik van hedendaagse technologie op de HR-afdeling

  Kijken we naar de HR trends die in de afgelopen jaren al langzaam opkrabbelden, dan is het gebruik van hedendaagse technologie een trend die de aandacht trekt. Recruitment afdelingen gebruiken al jaren technologieën om het werk eenvoudiger te maken. Nu HR professionals steeds vaker naar hedendaagse technolgie grijpen, bijvoorbeeld om te bepalen welke medewerker bij welke functie past, is het vooral belangrijk om vooroordelen te voorkomen.

  HR zal de verantwoordelijkheid voor algoritmisch beheer op zich moeten nemen en moeten zorgen voor een eerlijk, transparant en efficiënt proces. Er ligt een grote kans die HR kan benutten. Namelijk systematische gelijkheid creëren in zowel de letterlijke als de figuurlijke zin van het woord. Dit betekent voorkomen dat bestaande vooroordelen die zijn ingebed in het team, onderdeel worden van het recruitment proces. De HR trends die de bedrijfsvoering eenvoudiger maken moeten dus niet voor verdeling zorgen in 2023.

Prioriteiten die HR professionals in 2023 toepassen

In een notendop hebben de wijzigingen HR in 2023 alles te maken met toenemende economische druk, duur en schaars talent, onzekerheid in de toekomst en wereldwijde veranderingen in vraag en aanbod. Om met deze veranderingen om te kunnen gaan, passen HR afdelingen de volgende prioriteiten op voor 2023.

Skills en effectiviteit van het management verhogen

Allereerst is het voor bedrijven belangrijk om personeel op de juiste manier te begeleiden. Alhoewel veel leidinggevenden gewend zijn om met keiharde targets te werken, is menselijk leiderschap in 2023 belangrijker. Door een persoonlijke band met het team op te bouwen krijg je in 2023 meer voor elkaar. Vooral omdat een groot deel van het personeel vanuit huis werkt.

Trends in organisatieontwikkelingen bijhouden

Veranderingen in de HR wereld zijn onvermijdelijk in 2023. Het is dan ook belangrijk om personeel tips te geven over het omgaan met deze veranderingen. Laat hierbij duidelijk weten wat er verwacht wordt en werk samen aan het integreren van grote veranderingen. Dit zorgt voor minder grote gevolgen voor de mentale en lichamelijke gezondheid van personeel.

Algemene ontwikkeling van teams en individueel personeel

Algemene ontwikkeling van het team én individuele personeelsleden is ook erg belangrijk in 2023. Omdat men straks meer vanuit huis of een externe locatie zal werken, is het belangrijker dan ooit dat mensen goed zijn opgeleid voor een specifieke functie. Omdat de meeste managers op dit moment zijn doorgegroeid, zal dit voor veel bedrijven voor een flinke uitdaging zorgen.

HR zal op een andere manier gaan werven

Nieuwe strategieën zijn essentieel als HR afdelingen nieuw, talentvol personeel willen aantrekken. Naar verwachting zullen deze professionals in de toekomst alleen maar duurder worden en is de kans groot dat de nadruk komt te liggen op het inhuren van extern personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Zzp'ers of personeel vanaf een recruitment bureau.

De toekomst van HR zal aanzienlijk veranderen

Door het werken op locatie of thuis werk zal HR aanpassingen moeten aanbrengen in de manier van werken én ondernemen. HR zal in 2023 aanpassingen moeten aanbrengen om HR trends te kunnen bijhouden. Zo is het bijvoorbeeld slim om te investeren in technologie waarmee het bijhouden van verschillende contractvormen eenvoudiger is.

HR trends tackelen met Shiftbase

Krijg je in 2023 te maken met een gemixt personeelsbestand en krijg je het benauwd van alle nieuwe HR trends? Met Shiftbase is het bijhouden van het personeelsbestand, het berekenen van loonkosten, het communiceren met teamleden én het bijhouden van de urenregistratie eenvoudiger. Ben je benieuwd naar wat Shiftbase voor jouw bedrijf kan betekenen?

Personeel Management Regelgeving