Tips om de medewerkerstevredenheid te verhogen

Medewerkerstevredenheid

Het personeel is de motor van een bedrijf. In de meeste gevallen is dit ook de hoogste kostenpost. Om die reden is het belangrijk dat jouw medewerkers tevreden zijn en goed op elkaar zijn afgestemd. Het zal de productiviteit en de sfeer op het werk aanzienlijk ten goede komen. Een betrokken medewerker is geneigd om extra stappen te zetten wanneer dit nodig is. Hieronder geven we een aantal tips om de medewerkerstevredenheid te verhogen. 

Hoe meet je medewerkerstevredenheid?

Meten van de medewerkerstevredenheid kan met een klassiek medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) waarbij medewerkers 1 of 2 keer per jaar een lange vragenlijst in moeten vullen. Gelukkig bestaan er tegenwoordig MTO's met moderne en vlotte meetmethoden. Zo kun je gebruik maken van een online medewerkerstevredenheidsonderzoek om eenvoudig de medewerkerstevredenheid te meten. Hierbij maak je zelf vragenlijsten aan met thema’s die voor jouw organisatie belangrijk zijn. Dankzij dit onderzoek krijg je meer betrokken en tevreden werknemers die ook weer zorgen voor een hogere klanttevredenheid.

Medewerkerstevredenheid heeft betrekking op verschillende thema’s. Om een kwalitatief MTO uit te voeren, moet er naar elk thema worden gekeken. Hieronder lichten we de volgende thema’s toe:

portrait of young businessman in casual clothes at modern startup business office space, working on laptop computer-1

Organisatie

Bij het thema organisatie, wordt er gekeken hoe tevreden de medewerker is over de organisatie. Dus, is de medewerker tevreden over het management? Denk hierbij aan de ondersteuning en aanspreekbaarheid van het management of vertrouwen in het management. Staat de medewerker achter de doelstellingen van de organisatie of heeft hij daar een andere perceptie over.

Communicatie & samenwerking

Onder het thema communicatie en samenwerking kijk je niet alleen naar interne communicatie, maar ook naar externe communicatie. Is de medewerker tevreden over de communicatie met collega’s of management? Is de medewerker ook tevreden over de externe communicatie met klanten of stakeholders? Wordt de medewerker genoeg betrokken bij de organisatie?

Werk (arbeidsvoorwaarden/werkomstandigheden)

Denk hierbij aan werktijden, baanzekerheid of beloning. Hoe tevreden zijn de medewerkers over deze voorwaarden? Meet hoe tevreden de medewerker is over de middelen die ter beschikking staan. Werkt de medewerker regelmatig over of ervaart de medewerker tijdgebrek? Hier komen ook thema’s als mentale belasting en tevredenheid aan bod.

Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk thema voor werktevredenheid. Meet of de medewerker vindt dat er voldoende bijscholings- en ontwikkelingsmogelijkheden beschikbaar zijn. En voelt de medewerker zich ook aangemoedigd om zich te ontwikkelen? Zijn er voldoende doorgroeimogelijkheden voor de medewerker?

Tips voor een goede enquête over medewerkerstevredenheid

Om een voorbeeld te geven hoe een MTO eruit kan zien geven we een aantal voorbeeldvragen. Om medewerkerstevredenheid goed te kunnen monitoren is het aan te raden om stellingen te gebruiken die de medewerker kan beantwoorden op bijvoorbeeld een schaal van helemaal oneens t/m helemaal eens.

 • Ik ga met plezier naar mijn werk.
 • Ik ervaar veel werkdruk
 • Ik sta achter de doelstellingen van het bedrijf
 • Ik heb goede doorgroeimogelijkheden
 • Ik ben trots op mijn werkzaamheden
 • Ik ben al met al tevreden met mijn werk.
 • Mijn werk is uitdagend.
 • Ik zou vrienden aanraden om voor deze organisatie te komen werken.

En nu? Medewerkerstevredenheid verbeteren, hoe doe je dat?

 1. Duidelijke doelstellingen

Het is belangrijk om duidelijke doelen te stellen en hierbij de juiste verwachtingen mee te delen. Ook is het van belang dat medewerkers de achterliggende ideeën en redenen begrijpen. Op die manier weet iedereen waarvoor het staat en wat er bereikt zou moeten worden. Dit geeft extra motivatie en duidelijkheid voor een opdracht. 

 1. Vertrouwen en betrokkenheid

Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen zijn misschien wel de belangrijkste dingen op de werkvloer. Een goede vertrouwensband creëert meteen een betere werksfeer. Dit hangt direct ook samen met het geven van verantwoordelijkheden. Dit brengt daarnaast ook zelfvertrouwen en het gevoel deel uit te maken van een groter geheel. Nu en dan eens peilen naar een eigen mening over een bepaald onderwerp, zorgt ook voor extra betrokkenheid. 

 1. Problemen oplossen

Problemen moeten te alle tijden opgelost worden. Dit om eventuele frustratie of gepieker te voorkomen. De communicatie moet steeds helder en rustig verlopen. Een open sfeer op de werkvloer verlaagt de drempel om zaken in te brengen. Alles moet steeds bespreekbaar blijven en naar ieders mening moet geluisterd worden. 

 1. Gezondheid voorop

Een gezonde werksfeer creëren, betekent ook zorgen voor fysieke gezondheid. Genoeg pauzes kunnen nemen, een rustige werkomgeving en om de zoveel tijd eens rechtstaan, dragen bij tot meer focus. Een steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg water drinkt, gezond eet en genoeg beweegt, is ook een verantwoordelijkheid van de werkplaats. Deze gezonde levensstijl kan je zo veel mogelijk aanmoedigen, zodat iedereen zich goed in zijn vel voelt. Ook komt dit het geleverde werk zeker ten goede.

 1. Goede werk-privé balans

Iedereen heeft natuurlijk naast zijn job nog een eigen leven. Het is belangrijk dat deze grens steeds wordt gerespecteerd. Het is niet de bedoeling dat het ene de andere opslokt en er niets meer overblijft. Een gezonde balans zal leiden tot een gelukkiger en meer geordend leven, en zo ook meer tevreden medewerkers.

 1. Voldoende feedback ontvangen

Feedback krijgen op een constructieve manier is goed voor zowel de medewerker als voor het bedrijf. Zo kunnen tekortkomingen of zaken die moeten veranderen op een deftige manier duidelijk worden gemaakt. Daarnaast is positieve feedback altijd heel leuk en boost dit het zelfvertrouwen. Erkenning en appreciatie voor goed werk is uiterst belangrijk. Medewerkers worden hier gelukkig van en dat is nu net wat we willen. Nu en dan eens feedbacksessies houden, draagt daarom zeker bij tot een verhoogde medewerkerstevredenheid.

 1. Beloon medewerkers regelmatig

Toon waardering en beloon medewerkers voor doelen die jij zelf bepaalt. Denk onder andere aan het sluiten van deals, upsells, het helpen van een collega of het maken van overuren. Onderzoek wijst uit dat het hebben van een goed gestructureerd loyaliteitsprogramma als werkgever de prestaties van medewerkers met maar liefst 44% kan verhogen. Absoluut de moeite waard om eens in te duiken dus, kijk bijvoorbeeld eens naar de software van Piggy en ontdek wat de mogelijkheden voor jouw bedrijf zijn.

Bovenstaande tips zijn al enkele zaken die je kan doen om de medewerkerstevredenheid in jouw bedrijf te verhogen. Een hoge tevredenheid op het werk biedt zoveel betere prestaties. Dit komt het bedrijf alleen maar ten goede.

Personeel Management
Onderwerp: Medewerker / medewerkerstevredenheid verhogen