Hoe productief zijn werknemers thuis?

Kindje staat met rug naar camera toegekeerd terwijl moeder aan bureau zit te werken op de achtergrond

De afgelopen jaren hebben veel mensen vanuit huis gewerkt door de coronapandemie, maar nu alles weer open en toegankelijk is kunnen we weer op kantoor werken. Toch geeft bijna 80% van de werknemers aan dat zij liever thuis blijven werken.

Hier staat ruim 70% van de werkgevers tegenover, die liever willen dat iedereen weer op kantoor komt werken. De vraag heerst dan ook hoe productief thuiswerken is. Ben je productiever als je thuis werkt of juist niet? Je ontdekt er meer over in dit artikel.

 

Thuiswerken is niet nadelig voor de productiviteit

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat thuiswerken niet zo zeer nadelig is voor de productiviteit. Bijna driekwart van Nederlandse thuiswerkers geeft aan dat zij thuis productiever zijn of net zo productief zijn als op kantoor. Slechts 7,5% van werknemers geeft aan dat zij een verminderde productiviteit merken als ze thuis werken. ruim 85% van de mensen die thuis meer werk gedaan krijgen geven bovendien aan dat ze tevreden zijn over de kwaliteit van hun werk.

Alhoewel veel mensen aangeven thuis productiever te zijn, geldt dit niet voor alle leeftijdsgroepen. Het valt op dat werknemers tussen de 56 en 65 jaar het meest productief zijn als ze thuiswerken. Werknemers tussen de 18 en 25 jaar zijn het minst productief als ze thuiswerken, gevolgd door werknemers tussen de 26 en 35 jaar oud.

De productiviteit is thuis soms hoger dan op kantoor

De meeste mensen hebben het thuiswerken inmiddels onder controle. Ruim 80% van respondenten geeft aan dat het werken vanuit huis geen nadelige invloed heeft op de productiviteit. 32% hiervan geeft aan zelfs productiever te zijn als ze thuiswerken en ruim 48% geeft aan dat de productiviteit gelijk is gebleven.

Als we kijken naar hoe managers hier tegenover staan, dan zien we dat 80% van de managers concludeert dat werknemers thuis meer werk verzetten of net zo productief zijn als wanneer ze op kantoor werken. Voor de meeste werkgevers geldt dan ook dat ze geld kunnen besparen door thuiswerken toe te staan. Desondanks zijn er maar weinig werkgevers die hybride werken of volledig thuiswerken een goed idee vinden.

De teamproductiviteit gaat er niet op vooruit als mensen thuiswerken

Dat werkgevers liever zien dat iedereen naar kantoor komt, heeft mogelijk te maken met het feit dat de productiviteit van teams door thuiswerken achteruit gaat. Zonder persoonlijk contact kan het namelijk een flinke uitdaging zijn om de communicatie tussen teamleden te stroomlijnen. Om snelle en effectieve communicatie mogelijk te maken moet er technologie geïmplementeerd worden, en zelfs als alles werkt zijn er werknemers die het lastig vinden om hiermee te werken.

Naast moeite met technologie spelen communicatieve vaardigheden van teams ook een grote rol in lage productiviteit. Wanneer iedereen via online vergaderingen met elkaar moet praten, dan gaat er wel eens wat mis. Denk bijvoorbeeld aan storingen in de verbinding of mensen die tegelijk praten, waardoor de communicatie niet effectief verloopt.

Jongeren zijn minder productief als ze thuiswerken

Voor sommige werknemers is het thuiswerken nadelig voor de productiviteit. Werknemers tussen de 18 en 35 jaar zijn over het algemeen minder productief als ze thuiswerken. Voor de groep tussen de 26 en 35 jaar speelt de thuissituatie vaak een grote rol in verminderde productiviteit. Deze werknemers hebben vaak kleine kinderen die een grote afleiding zijn tijdens het thuiswerken. Dit zorgt er bovendien voor dat de werk-privébalans onder druk komt te staan.

De groep tussen de 18 en 25 jaar heeft vaak geen ruimte om een thuiswerkplek te creëren. Zij hebben bovendien vaak te maken met huisgenoten die ook thuiswerken, waardoor zij sneller last hebben van een verminderde concentratie. Er is voor deze groep simpelweg teveel afleiding thuis, waardoor zij de voorkeur geven aan een externe werkomgeving.

annie-spratt-g9KFpAfQ5bc-unsplash_cropped

Afleiding is de grootste oorzaak van een lagere productiviteit

Als werknemer doe je er alles aan om de werkplek zo stabiel mogelijk te houden. Afleidingen worden weggenomen en op kantoor krijgen werknemers de kans om zich volledig te focussen op één taak. Er staat geen televisie aan, er lopen geen kinderen of huisdieren rond en je hoeft ook geen rekening te houden met een partner of huisgenoot die ook moet werken. Als je thuiswerkt is deze situatie anders.

We zien dan ook dat een lage productiviteit onder werknemers die thuiswerken te danken is aan teveel afleiding. Hiernaast zorgt het thuiswerken bij sommige werknemers voor een verminderde creativiteit door de digitale samenwerking. Deze digitale samenwerking zorgt bovendien voor communicatieproblemen en onduidelijkheid over taken, prioriteiten en afspraken.

Extra werkuren zijn zo gemaakt als je thuiswerkt

Vanuit huis werken is voor sommigen fijn, maar het is niet altijd goed voor de werk-privébalans. De meeste werknemers die regelmatig thuiswerken geven namelijk ook aan regelmatig over te werken. Werken buiten de reguliere werktijd is immers eenvoudiger als je de hele dag thuis bent. Dit overwerk zorgt vaak voor het gevoel van een hoge werkdruk, wat uiteraard nadelig is voor de algemene gezondheid van werknemers.

"Wist je dat... thuiswerkers gemiddeld 10 uur meer werken dan werknemers die op kantoor werken?"

Dit komt vooral omdat mensen thuis de vrijheid hebben om hun eigen tijd in te delen. Komen de kinderen van school en kun je je niet concentreren op het werk, dan wordt het werk simpelweg naar voren geschoven. In de praktijk zien we dus dat het correct indelen van tijd een veelvoorkomend probleem is voor de thuiswerker.

Werkdruk is hoger voor thuiswerkers

Opvallend is dat de werkdruk voor thuiswerkers over het algemeen hoger is. Dat komt niet zo zeer omdat zij meer werk moeten uitvoeren, maar omdat thuiswerkers meer noodzaak voelen om zich te bewijzen. Werken werknemers gedeeltelijk thuis, dan voelt de meerderheid hiervan een grote mate van betrokkenheid bij het bedrijf. Dit zorgt ervoor dat ze, wanneer zij thuiswerken, langer doorwerken om te bewijzen dat ze hun baan belangrijk vinden.

Het is voor een werkgever van groot belang om te begrijpen hoe deze bewijsdrang zich uit bij werknemers. Hoe hoger de werkdruk namelijk is, hoe sneller de werknemer zal wegvallen. Zorg er dus voor dat mensen stoppen met werken als de werkdag erop zit en wees alert op werknemers die overwerk niet registreren.

Wil je het aantal uren van werknemers op een efficiënte en laagdrempelige manier bijhouden? Met de software van Shiftbase is de urenregistratie eenvoudiger. Werkt iemand meer dan de gebruikelijke uren? Dan stuur je via onze software een e-mail ter herinnering om te stoppen met werk en bijvoorbeeld te gaan sporten.

Dit zijn de voordelen en nadelen van thuiswerken op een rij

Thuiswerkers zien verschillende voordelen in deze manier van werken. Allereerst heb je geen reistijd en daardoor ook geen reiskosten als je vanuit huis werkt. Een ander voordeel is dat thuiswerkers hun werktijd flexibeler kunnen indelen, zonder dat de productiviteit hieronder lijdt. Dit zijn de grootste voordelen van thuiswerken op een rij:

  • Ondernemers hebben lagere kosten. Als collega's namelijk thuiswerken en niet naar kantoor komen, dan gaan de kosten van nutsvoorzieningen omlaag.
  • Werknemers voelen een grote behoefte om zichzelf te bewijzen als ze thuiswerken. Aan de ene kant kan dit voor een grote werkdruk zorgen, maar aan de andere kant zorgt dit voor een hoge productiviteit.
  • Werknemers kunnen een betere balans tussen werk en ontspanning vinden als ze thuiswerken. Dit geldt wellicht niet voor iedereen, maar de meeste werknemers voelen zich prettig als ze thuiswerken.

Er zijn echter ook nadelen verbonden aan het thuiswerken:

  • Bedrijven hebben minder inzicht in de behoeften van werknemers, omdat er simpelweg minder contact is.
  • Het is voor veel mensen lastig om de juiste manier van werken te vinden als het hele team vanuit huis werkt. Het blijkt dat vergaderingen soms minder efficiënt verlopen, maar dit is vooral te wijten aan technologische problemen.
  • Uit onderzoek komt naar voren dat organisaties verwachten dat thuiswerken de norm wordt. Daarom onderzoeken zij steeds andere manieren om de productiviteit van thuiswerkers te vergroten. Voor een werkgever betekent dit dat er soms geïnvesteerd moet worden om nieuwe processen te kunnen stroomlijnen.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Productiviteit Personeel