Waarom hybride werken de toekomst van werk is

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 21 april 2024
Vrouw werkt thuis voor computer scherm

In een wereld waarin pyjama's en PowerPoint presentaties naadloos samensmelten heeft een nieuwe vorm van werk zijn stempel gedrukt op de zakelijke markt: hybride werken. Met één voet in het kantoor en de andere in de comfortabele omgeving van thuis, biedt hybride werken de perfecte cocktail van flexibiliteit en productiviteit voor zelfsturende teams. Maar waarom wordt deze unieke mix zo vaak beschouwd als de toekomst van werk? Dat ontdek je in dit artikel!

Wat is hybride werken precies?

Hybride werken betekent dat een werkgever de mogelijkheid biedt om zowel thuis als op de werkplaats te werken. Dit is een revolutionaire verandering in de manier waarop we werk benaderen en uitvoeren. Traditionele werkpatronen worden doorbroken en er ontstaat een hybride manier van werken. Met hybride werken krijgen werknemers dus de mogelijkheid om deels thuis en deels op kantoor te werken. Het nieuwe werken opent de deur naar nieuwe kansen en uitdagingen, zowel voor werknemers als voor bedrijven en organisaties.

Wist je dat... uit I&O research blijkt dat de meeste werknemers voor meer dan 50% vanuit huis willen werken, mits er een goede thuiswerkplek aanwezig is.

De wet flexibel werken

De Wet flexibel werken, ook wel bekend als de Wet Werken waar je wilt, is een wet die in Nederland van kracht is sinds 1 januari 2016. Het doel van deze wet is om werknemers meer mogelijkheden te bieden om hun werkuren en werklocatie aan te passen aan persoonlijke behoeften en omstandigheden. Voor veel werknemers zorgt dit voor een betere werk privébalans.

De Wet flexibel werken geldt voor werknemers die minimaal zes maanden in dienst zijn bij een organisatie met ten minste tien werknemers. Op basis van deze wet kun je en verzoek indienen voor aanpassingen in de arbeidsduur, werktijden en/of werklocatie. Dit maakt opties als thuiswerken, flexibiliteit op gebied van werkuren en een combinatie van thuiswerk en werken op de arbeidsplaats mogelijk.

Hybride werken blijft razend populair, maar waarom?

Hybride werken of volledige thuiswerk functies zijn razend populair, maar waarom is dat zo? Is thuiswerken het nieuwe normaal geworden door de lockdowns in de coronaperiode, of is er meer aan de hand? Er zijn verschillende redenen waarom hybride werken momenteel zo populair is.

Flexibiliteit

Hybride werken geeft werknemers de vrijheid om hun werkuren en werklocatie aan hun behoefte aan te passen. Dit heeft een enorme toegevoegde waarde voor werkend Nederland. Hybride werken stelt werknemers in staat om een betere balans tussen werk en privéleven te vinden en makkelijker om te gaan met privézaken, zoals kinderopvang of de zorg voor familieleden.

Verbeterde productiviteit

Thuiswerkers of werknemers die hybride werken zijn vaak ook productiever. Teamleden kunnen hun eigen werkomgeving kiezen, en in de praktijk blijkt dat mensen vaak een werkplek kiezen waarin het probleemoplossend vermogen gestimuleerd wordt. Dit zorgt voor meer productiviteit dan wanneer een werknemer moet werken op kantoor. Hiernaast blijkt een andere omgeving ook te zorgen voor een efficiëntere werkwijze.

Technologische vooruitgang

Er wordt verondersteld dat communiceren erg lastig is als iemand binnen het team thuiswerkt. Door de vooruitgang in communicatietechnologie is dit echter makkelijker dan ooit. Thuiswerkers kunnen met een goede thuiswerkplek via videoconferenties en werkplekken in de cloud effectief en online samenwerken. Dit heeft hybride werken voor veel bedrijven toegankelijker en efficiënter gemaakt.

Kostenbesparing

Zowel werknemers als werkgevers kunnen profiteren van kostenbesparingen door hybride werken. Werknemers besparen op reiskosten en maaltijden buiten de deur, terwijl werkgevers besparen op kantoorruimte en gerelateerde kosten. Werknemers hoeven immers niet meer tegelijkertijd naar kantoor om bijvoorbeeld te vergaderen. Dit geldt echter niet voor teams waarbij een fysieke aanwezigheid vereist is om het type werk uit te kunnen voeren. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers in de bouw en zorgprofessionals.

Talentwerving door het hele land

Hybride werken kan een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn voor potentiële medewerkers. Het biedt bedrijven bovendien de mogelijkheid om nieuw talent aan te trekken dat verder van de werkplek woont en niet bereid is om ver van huis te gaan werken. Bovendien kan het aanbieden van hybride werken helpen bij het behouden van waardevolle werknemers, omdat het een gevoel van autonomie en flexibiliteit met zich meebrengt. Kunnen medewerkers een dag thuis werken, dan vergroot dit het werkgeluk en werkplezier.

Gezondheids- en veiligheidsaspecten

In het licht van gebeurtenissen zoals de COVID-19-pandemie is hybride werken populairder geworden vanwege gezondheids- en veiligheidsredenen. Mensen die de mogelijkheid krijgen tot thuiswerken zijn bovendien minder snel geneigd om zich volledig ziek te melden. Een fijne bijeenkomst is dat mensen leren om op afstand met elkaar samen te werken, waardoor de gestelde doelen ook in tijden van onzekerheid behaald kunnen worden.

helena-lopes-RgPQNvoIcdg-unsplash_2_cropped

Hybride werken op een succesvolle manier implementeren

Hybride werken biedt verschillende voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Om optimaal te kunnen profiteren van deze nieuwe manier van werken, zijn er enkele belangrijke succesfactoren die een succesvolle implementatie van thuiswerken kan stimuleren.

 1. Definieer een duidelijke strategie

  Ontwikkel een duidelijke strategie om hybride werken in de bedrijfscultuur te integreren. Maak doelstellingen, richtlijnen en verwachtingen duidelijk bij alle collega's. Breng ook in kaart wie de voorkeur geeft aan thuiswerken en wie liever op kantoor werkt. Maak bovendien een lijst van werknemers die thuiswerken willen combineren met het werken op kantoor.

 2. Technologie en infrastructuur

  Zorg ervoor dat de juiste technologie en infrastructuur kunt faciliteren om de inrichting van hybride werk mogelijk te maken. Denk hierbij niet alleen aan betrouwbare internet verbinding, maar ook aan een moderne werkplek met een verstelbaar bureau en een ergonomische bureaustoel. Zorg hiernaast voor duidelijke afspraken over de tools die gebruikt worden om samenwerking te vereenvoudigen. Denk hierbij aan programma's als Microsoft teams of Google meet.

 3. Flexibele werkregelingen

  Met flexibele werkregelingen kunnen werknemers efficiënter werken. Hybride werken kan bijvoorbeeld betekenen dat werknemers kiezen welke dagen ze op kantoor werken en welke dagen zij thuiswerken.

 4. Duidelijke communicatie en transparantie

  Communiceer regelmatig en duidelijk met werknemers over de hybride werkregelingen, verwachtingen en huisregels. Zorg ervoor dat er open kanalen zijn voor vragen, feedback, overleg of een gesprek met collega's. Het is ook belangrijk om transparant te zijn over de besluitvorming en de redenering achter de implementatie van hybride werken.

 5. Teamdynamiek en samenwerking

  Investeer in het bevorderen van teamdynamiek en samenwerking, zowel online als offline. Organiseer regelmatig teambijeenkomsten waarbij je kunt wisselen tussen fysieke ontmoetingen en online vergaderingen. Om samenwerken te stimuleren is het het beste om in een virtuele omgeving aan documenten te werken.

 6. Evaluatie en aanpassing

  Blijf de hybride werkregelingen evalueren en aanpassen op basis van feedback van werknemers en de algehele effectiviteit, duurzaamheid en tevredenheid. Pas waar nodig regelingen aan om eventuele uitdagingen aan te pakken en vergeet hierbij niet om je op oplossingen te concentreren. Gebruik hier de creativiteit van het team voor om leiderschap naar een hoger niveau te tillen.

Het succesvol implementeren van hybride werk vereist inzet van het management, open communicatie en vertrouwen. Door een goed doordachte strategie te volgen en aandacht te besteden aan de behoeften van werknemers, is hybride werken met uitstekende prestaties ook in jouw organisatie binnen handbereik.

Een thuiswerk team leiden op afstand

Het leiden van thuiswerkteams kan een uitdaging zijn, maar met behulp van HR-software zoals Shiftbase kun je de processen stroomlijnen en de communicatie en samenwerking verbeteren. De geïntegreerde tijdregistratie functie maakt het eenvoudig voor werknemers om hun gewerkte uren bij te houden, zelfs wanneer ze op afstand werken. Daarnaast bieden wij diverse communicatietools, waaronder chatfuncties en notificaties, zodat je snel en effectief kunt communiceren met je teamleden.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Werken
Onderwerp: Werken / Werken