Hoe de nieuwe pensioenwet eruit ziet in 2024

Man tilt kleinkind in de lucht. Zowel de man als het kind lachen.

Het idee achter de vernieuwde Wet toekomst pensioenen (Wtp)—is om een persoonlijker pensioenstelsel te maken dat beter past bij hoe we tegenwoordig werken. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor werkgevers in 2024? Je kunt alles lezen over deze veranderingen in dit artikel

Wat houdt de nieuwe pensioenwet in?

Vanaf 1 juli 2023 is de nieuwe pensioenwet van kracht. Sindsdien overleggen vakbonden en werkgevers over hoe ze naar de nieuwe regels gaan overstappen. Uiteindelijk moeten alle partijen uiterlijk 1 januari 2025 arbeidsvoorwaardelijke afspraken hebben gemaakt met werknemers, en een plan hebben voor hoe ze gaan overstappen naar het nieuwe systeem. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat het pensioen goed geregeld blijft voor werknemers, vooral met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel.De nieuwe wet zal de volgende veranderingen tot stand brengen:

Het pensioen beweegt mee met de economie.

Eerst bleven de meeste pensioenen vrijwel hetzelfde. Met het nieuwe stelsel verandert dit. Voortaan zal het zo zijn dat als goed gaat met de economie, je pensioen eerder stijgt. Het betekent helaas ook dat als het minder goed gaat, het eerder kan dalen.

Het pensioen wordt overzichtelijker en persoonlijker

Werknemers zijn vaak nieuwsgierig naar hoeveel pensioen ze kunnen verwachten. In feite zal de nieuwe wet zorgen voor meer bewustzijn onder werknemers. De overgang naar een persoonlijker pensioensysteem dat werknemers meer inzicht krijgen in hoeveel hun werkgever bijdraagt aan hun pensioenpotje.

Eerder was het vaak onduidelijk hoeveel je zelf bijdroeg aan je pensioen en hoeveel je precies opbouwde. Nu bouwt iedereen een eigen potje op via een premieregeling, met een duidelijk overzicht van hoeveel de werknemer en werkgever bijdragen.

Dit biedt een helderder beeld van hun eigen pensioenopbouw, waardoor ze beter kunnen plannen voor de toekomst. Deze transparantie is niet alleen geruststellend voor werknemers, maar het stimuleert ook een gevoel van betrokkenheid en controle over hun financiële toekomst.

Man zit voor een laptop en kijkt naar het scherm.

Het pensioen sluit beter aan bij veranderingen in je loopbaan

Mensen switchen tegenwoordig vaker van baan of beginnen voor zichzelf. Vorige pensioenregelingen pasten daar niet goed bij, omdat het grootste deel van het pensioen aan het einde van je loopbaan werd opgebouwd. Nieuwe regels zorgen ervoor dat je op elke leeftijd evenveel pensioen opbouwt.

Het hoofdidee van het systeem hetzelfde blijft: we delen nog steeds de financiële risico's en bouwen samen aan ons pensioen. Maar in 2024 wordt dit stelsel meer afgestemd op hoe de banenmarkt er nu uitziet.

Een man en een vrouw zitten op een bankje en kijken uit naar de zee.

Wat gaat er veranderen vanaf 1 januari 2024?

Vanaf januari 2024 zijn pensioenfondsen verplicht om de toetredingsleeftijd te verlagen van 21 jaar naar 18 jaar. Dit kunnen werkgevers bewerkstelligen in 5 stappen:

1. Stel een premiepercentage vast voor mensen tussen de 18 en 21 jaar oud: Er moet een percentage worden vastgesteld voor de premie die geldt voor mensen tussen de 18 en 21 jaar oud. De organisatie die over het pensioen gaat, doet een voorstel voor dit percentage op basis van hoe ze normaal gesproken de premies berekenen voor verschillende leeftijdsgroepen.

2. Kijk naar wat werknemers moeten bijdragen: soms moeten werknemers meer betalen dan het standaard premiepercentage voor mensen tussen de 18 en 21 jaar. Zorg ervoor dat hun bijdrage past bij het percentage dat hoort bij hun leeftijdsgroep.

3. Informeer de betreffende werknemers: zorg ervoor dat werknemers die eerst geen pensioen hadden, maar nu wel, goed geïnformeerd worden over de nieuwe regeling. Leg uit wat de regeling inhoudt, hoe het hun nettoloon beïnvloedt en welke keuzes ze hebben.

4. Registreer werknemers van 18 jaar en ouder op: Registreer alle werknemers die 18 jaar of ouder zijn voor het pensioenplan.

5. Pas de salariskoppeling en andere systemen aan: zodat deze passen bij de nieuwe situatie.

Een man drnkt een kop koffie in een openbare gelegenheid.

Alle belangrijke data op een rijtje

  • Vanaf 1 januari 2024: Mensen kunnen al vanaf 18 jaar beginnen met pensioenopbouw.

  • Uiterlijk op 1 januari 2025: Alle afspraken over arbeidsvoorwaarden moeten afgerond zijn en het overstapplan moet zijn ingediend bij het pensioenfonds. Samenwerken met sociale partners zal hier een belangrijke rol bij spelen.

  • Uiterlijk op 1 juli 2025: Pensioenfondsen moeten opdrachten accepteren en het implementatieplan moet klaar zijn.

  • Vanaf 1 januari 2026: Er komt een nieuwe pensioenregeling voor uitzend- en detacheringsovereenkomsten.

  • Uiterlijk op 1 januari 2028: Dit is de laatste dag waarop je pensioen kunt opbouwen volgens het oude systeem en er is geen premie meer die afhangt van je leeftijd.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen

 

 

Wetgeving
Onderwerp: Wetgeving / Pensioenwet