Welk type collega ben jij?

type collega' type collega's delen, kantoor, complimenten manager uitdaging

Soms zijn je collega's vrienden voor het leven, en soms halen ze het bloed onder je nagels vandaan. Met inmiddels vier verschillende generaties die tegelijkertijd actief zijn op de arbeidsmarkt, kom je allerlei soorten mensen tegen. Dat is niet altijd even makkelijk, maar gelukkig kun je wel leren hoe je met verschillende type collega's om kunt gaan. Je ontdekt in dit artikel welk type collega jij zelf bent, welke types je op de werkvloer tegenkomt en hoe je met deze mensen omgaat!

Verschillende type collega’s op de werkvloer

In het gemiddelde team kom je mensen met verschillende achtergronden, normen en waarden tegen. Deze verschillende type mensen hebben elk hun eigen, unieke werkstijl en rol in het team. Het herkennen van verschillen tussen jou en je collega's kan waardevol zijn voor het stimuleren van een comfortabele en productieve samenwerking. Maar welke verschillende typen collega's zijn er te vinden op de arbeidsmarkt?

De leider

De leider is een charismatische collega die graag het voortouw neemt. Niet alleen als het gaat om werk gerelateerde zaken, maar ook bij creatieve taken zoals het organiseren van een bedrijfsuitje. Deze mensen zijn goed in het stellen van doelen, delegeren taken graag en krijgen energie van anderen inspireren met woorden. Leiders zijn meestal strategische denkers en nemen graag het voortouw in het nemen van beslissingen.

Er zijn echter ook een aantal valkuilen waar de leider zich bewust van moet zijn. Als deze medewerkers bijvoorbeeld te dominant worden, overschaduwen zij al snel de meningen en bijdragen van andere teamleden. Dit leidt meestal tot een verminderde betrokkenheid en demotivatie bij collega's. Omdat deze mensen erg zelfverzekerd zijn in hun besluitvorming, is de kans ook groot dat ze slecht luisteren naar input van anderen. Ze zijn vaak minder flexibel, omdat ze een sterke visie of een sterk doel voor ogen hebben en pakken taken daarom zelfstandig aan. Door deze autonome manier van werken is het oppassen voor overbelasting. Als de leider niet voldoende kan delegeren of taken los kan laten, leidt dit op de lange termijn tot verminderde efficiëntie en een negatieve impact op henzelf en het team.

woman, women, office

De creatieve geest

De creatieve geest barst van ideeën en denkt heel graag buiten de gestelde kaders. Deze mensen zijn vooral goed in het bedenken en uitwerken van nieuwe concepten en onconventionele oplossingen. Geef je de creatieve medewerker de ruimte voor innovatie en experimenten, dan levert dit de beste resultaten op. De valkuilen waar deze medewerkers mee te maken krijgen zijn:

 • Overmatige focus op creativiteit
 • Gebrek aan structuur en organisatie
 • Weerstand tegen kritiek
 • Verlies van focus
 • Moeite met detailgericht werk

Deze valkuilen gelden niet voor iedere creatieve geest in het team. Het is dan ook belangrijk om je collega's individueel te beoordelen en sterke en zwakke punten op slimme manieren te benutten. Door een collega bijvoorbeeld bewust te maken van potentiële valkuilen, kan de creatieve geest bewust met deze uitdagingen omgaan.

drink, coffee, work

De analyticus

De analyticus is een kritische denker en een meester in het analyseren van gegevens. Deze medewerkers zijn goed in het identificeren van patronen, het maken van prognoses en het nemen van data gestuurde beslissingen. De analyticus is vaak perfectionistisch en zal een probleem grondig analyseren.

Net als de leider is de analyticus perfectionistisch en doelgericht. De analyticus heeft de neiging om diep in details te duiken en situaties grondig te analyseren. Dit kan leiden tot over analyseren, waarbij ze te veel tijd besteden aan het verzamelen van informatie en het nemen van beslissingen. Hiernaast heeft dit type collega vaak minder aandacht voor emotionele aspecten. Zij zijn gericht op logica en feiten en hebben soms moeite om empathie te tonen. Dit kan leiden tot communicatie- en samenwerkingsproblemen.

analytics, charts, graphics

De teamspeler

De teamspeler is empathisch en zet zich in voor het welzijn van het hele team. Dit teamlid brengt andere soorten collega's beter bij elkaar en stimuleert een harmonieuze samenwerking. Deze medewerkers hebben uitstekende communicatieve vaardigheden en werken het beste in teamverband. Hoewel teamspelers meestal worden gezien als de ideale collega, zijn er ook valkuilen waar zij voor uit moeten kijken.

 • Overmatige concessies doen
 • Moeite met het nemen van leiderschapsrollen
 • Overmatige betrokkenheid bij conflicten
 • Te afhankelijk zijn van anderen

teamwork, cooperation, brainstorming

De onderhandelaar

De onderhandelaar is goed in het gebruiken van woorden en het sluiten van deals. Deze medewerkers zijn goed in het oplossen van conflicten en waarborgen de belangen van het team. De onderhandelaar heeft vaak een sterke overtuigingskracht en sterk ontwikkelde diplomatieke vaardigheden.

De onderhandelaar heeft soms de neiging om teveel compromissen te sluiten. Dit leidt in sommige gevallen tot het verwaarlozen van principes of doelen. Ze hebben vaak veel focus op een competitieve en confronterende aanpak, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de teamdynamiek. Deze mensen komen bovendien vaak over als confronterend of reageren te direct, waardoor de harmonie in het team in gevaar komt. Tot slot zijn ze, net als de leider, vaak minder flexibel als het gaat om alternatieve ideeën en benaderingen.

shaking hands, handshake, hands

Tips voor een effectieve samenwerking met collega's

Met zoveel verschillende soorten mensen op de werkvloer, is het niet vreemd dat er zo nu en dan conflicten ontstaan. Als hoofd van een divers en inclusief team is het echter belangrijk om de vrede en rust te bewaren. Daarom geven wij je graag wat tips voor een effectieve samenwerking met allerlei soorten mensen.

Wist je dat organisaties die diversiteit omarmen en een inclusieve cultuur bevorderen, 1,7 keer meer kans hebben om innovatieve oplossingen te ontwikkelen? Bovendien ervaren deze bedrijven een 1,4 keer hogere medewerkerstevredenheid en hebben ze een 2,3 keer hogere kans op het aantrekken en behouden van toptalent. Dit onderstreept niet alleen het belang van inclusie, maar ook de positieve impact ervan op het succes van een organisatie.

Waardeer diversiteit

Waardeer diversiteit binnen het team door diverse werkstijlen en teamrollen te erkennen en te waarderen. Laat als organisatie zien dat je begrijpt dat verschillende perspectieven en benaderingen kunnen leiden tot innovatieve oplossingen en betere resultaten. Door open communicatie te stimuleren, krijg je bovendien beter inzicht in de standpunten en behoeften van medewerkers. Dit heeft een positieve invloed op innovatief denken en het oplossend vermogen van teamleden.

Gebruik de sterke punten van verschillende teamleden

Speel in op de sterke punten van je collega's en maak hier gebruik van. Identificeer de sterke punten van een medewerker en delegeer taken op basis van individuele vaardigheden en expertise. Zoek naar gemeenschappelijke grond door doelen te identificeren en te focussen op de aspecten waarin je collega's kunnen samenwerken. Dit resulteert meestal in een algemeen gevoel van eenheid en motivatie binnen het team.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Wees flexibel en pas je aan aan de verschillende werkstijlen en behoeften van je collega's. Sta open voor nieuwe ideeën en ben bereid om compromissen te sluiten om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Houd rekening met de communicatiestijlen van verschillende typen collega's en pas je communicatie aan om effectiever te kunnen communiceren met de verschillende types teamleden. Los conflicten constructief op door conflicten op een constructieve manier te benaderen, te luisteren naar beide kanten en te zoeken naar een compromis of oplossing die tegemoetkomt aan de belangen van alle betrokkenen.

Het belang van diversiteit in een team

Het belang van diversiteit in een team kan niet genoeg worden benadrukt, en het gaat verder dan alleen het creëren van een inclusieve werkomgeving. Diversiteit brengt verschillende perspectieven, ideeën en ervaringen samen, vergelijkbaar met het combineren van verschillende ingrediënten in een smakelijke sandwich. Net zoals verschillende soorten kaas en brood elkaar aanvullen en een gevarieerde en heerlijke maaltijd creëren, kan diversiteit in een team leiden tot innovatieve oplossingen en betere resultaten.

Wil je meer lezen over het stimuleren van diversiteit en inclusie in jouw organisatie? Ontdek er meer over in dit artikel.

Haal het beste uit iedere collega

Om het beste uit iedere collega te halen en een succesvol team te creëren, is het belangrijk om effectief om te gaan met verschillende werkstijlen en teamrollen. Met de intuïtieve personeelsadministratie van Shiftbase kun je gemakkelijk de diverse talenten en vaardigheden van je team in kaart brengen en beheren. Door middel van geavanceerde planningstools en inzichtelijke rapporten kun je de sterke punten van je collega's identificeren en taken op maat toewijzen, waardoor iedereen kan excelleren op zijn of haar gebied.

Personeelsplanning en urenregistratie software!
Personeelsplanning en urenregistratie software!
 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel