5 Redenen waarom zelfsturende teams een must zijn

Collega's zitten samen aan tafel met laptops voor zich

Wendbaarheid en flexibiliteit zijn in 2023 belangrijke randvoorwaarden voor iedere onderneming. En hier komen zelfsturende teams om de hoek kijken. Traditionele management constructies en micromanagement behoren tot het verleden.

Vandaag de dag bloeien organisaties die aandacht besteden aan autonomie, vertrouwen en betrokkenheid van hun werknemers. Waarom dat zo belangrijk is? Dat ontdek je in dit artikel.

Wat zijn zelfsturende teams?

Zelfsturende teams zijn werkgroepen of afdelingen waarin autonome teams een hoog niveau van verantwoordelijkheid hebben. Deze teams bestaan vaak uit een relatief vaste groep en dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het nemen van beslissingen en het beheren van taken. Een zelfsturend team heeft geen micro-manager nodig en kan binnen duidelijke kaders werken vanuit een hybride werkplek. Dit zorgt voor meer controle over de manier waarop zij hun taken organiseren.

Wist je dat... zelfsturende teams niet alleen leiden tot verbeterde werkprestaties, maar ook tot meer tevredenheid bij de teamleden? Uit onderzoek is gebleken dat werken in zelfsturende teams een positieve invloed kan hebben op het gevoel van autonomie, betrokkenheid en voldoening. Doelen worden hierdoor niet alleen sneller behaald, maar het plezier en de tevredenheid in het werk worden ook verhoogd!

In een zelfsturend team is er minder behoefte aan een leidinggevende. Teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het uitwerken van stappen die genomen moeten worden om hun bedrijfsdoelen te bereiken. In veel gevallen betekent dit dat teamleden meerdere rollen vervullen en meer verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van andere teams die onder managers werken.

De belangrijkste kenmerken van zelfsturende teams in 2023

Teams binnen een zelfsturende organisatie zijn over het algemeen gemotiveerder, doelgerichter en productiever. De belangrijkste kenmerken van succesvolle teams zijn:

 • Autonomie en weinig ondersteuning nodig
 • Een gedeelde verantwoordelijkheid
 • Effectief samenwerken
 • Resultaatgericht
 • Een goede mix van competenties

Uit onderzoek blijkt dat een zelfsturend team succesvoller is in een bedrijf met een cultuur van vertrouwen, open communicatie en betrouwbare leidinggevenden. Pak je de implementatie van zelfsturende teams goed aan, dan leidt dit tot meer motivatie, betrokkenheid en creativiteit van teamleden. Hiernaast zien we snellere besluitvorming en meer flexibiliteit binnen organisaties met zelfsturende teams.

Zelfsturende teams zijn de toekomst

Zelfsturende teams zijn de toekomst van het werk en als je een zelfsturende organisatie bent dan profiteer je van verschillende voordelen. Dit zijn de 5 meest overtuigende redenen om te kiezen voor de implementatie van zelfsturende teams binnen jouw organisatie:

 1. Verhoogde productiviteit

  Zelfsturende teams hebben nemen verantwoordelijkheid om beslissingen te nemen en taken zelf te organiseren. Dit verhoogt de betrokkenheid, prestatie en motivatie van teamleden, wat weer resulteert in een hogere productiviteit. Doordat zelfsturende teams zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun werk, zijn ze gemotiveerd om doelen te behalen en efficiënt samen te werken.

 2. Snellere besluitvorming

  Het zelfsturend team bepaalt op basis van hun expertise en prestaties wie welke verantwoordelijkheden krijgt. Het is dus niet meer nodig om de manager overal bij te betrekken. Dit elimineert de noodzaak van lange besluitvormingsprocessen en het wachten op goedkeuring van het hoger management. Hierdoor kunnen teams sneller reageren op veranderingen en kunnen ze proactief inspelen op kansen en uitdagingen.

 3. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

  Zelfsturende teams zijn goed in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ze zijn van nature zelfstandig genoeg om hun werkprocessen, taken en doelen aan te passen op basis van nieuwe informatie of klantbehoeften. Dit stelt de zelfsturende organisatie in staat om flexibel te blijven en snel te reageren op veranderingen in de markt.

 4. Hogere medewerkerstevredenheid

  Zelfsturing geeft teamleden een gevoel van eigenaarschap over hun werk. Ze hebben meer controle en invloed op de beslissingen die hen beïnvloeden binnen gestelde kaders. Dit leidt tot een hogere tevredenheid en efficiëntie. Praten effectieve teams over hun tevredenheid op het werk, dan vergroot dit bovendien het behoud van en het aantrekken van talent.

 5. Stimulering van innovatie en creativiteit

  Continu verbeteren en team ontwikkeling zijn belangrijke onderwerpen voor zelfsturende teams. Binnen deze teams worden teamleden aangemoedigd om buiten de kaders te denken. Doordat teamleden verschillende perspectieven en expertises combineren, ontstaat er een solide basis voor innovatie en creativiteit. Dit kan leiden tot nieuwe oplossingen, verbeterde werkprocessen en een concurrentievoordeel voor de organisatie.

marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplash_cropped

Belangrijke succesfactoren voor zelfsturende teams

Wil je het zelfsturende team in je eigen organisatie creëren? Dan zijn er een aantal belangrijke randvoorwaarden die bijdragen aan het succes van deze teams binnen een zelfsturende organisatie:

 • Duidelijke kaders rondom communicatie
 • Teamleden die op elkaar rekenen
 • Een zeer betrouwbare infrastructuur
 • Goed werkende hardware en software
 • Flexibiliteit en zelfsturing moeten mogelijk zijn
 • Betrokkenheid bij teams die niet op kantoor werken
 • Effectieve samenwerking op afstand
 • Ondersteuning bij persoonlijk welzijn en balans

Zelfsturende teams zijn vooral belangrijk binnen bedrijven die de mogelijkheid tot hybride werken aanbieden. Alhoewel deze manier van werken veel voordelen biedt, is de implementatie hiervan nog niet direct mogelijk voor alle bedrijven in Nederland. Sommige professionals moeten immers fysiek aanwezig zijn op de werkvloer. Denk bijvoorbeeld aan teams in de zorg die in het ziekenhuis werken. Het is ook goed mogelijk dat jouw bedrijf op gebied van infrastructuur en technologie nog niet voldoende is ingericht. Desondanks lijkt de behoefte naar zelfsturende teams steeds groter te worden in verschillende branches.

Aan de slag met de implementatie van zelfsturende teams

Zelfsturende organisaties profiteren van allerlei voordelen. Zo blijkt dat het probleemoplossend vermogen van zelforganiserende teams hoger is dan teams waarbij er een micro-manager aanwezig is. In de praktijk blijkt dat gestelde doelen ook sneller behaald worden, maar hoe implementeer je een zelfsturend team binnen jouw organisatie?

 1. Zorg voor een gevoel van vertrouwen en zelfstandigheid binnen het hele team. Alle deelnemers van zelfsturende teams moeten het gevoel hebben dat ze vrijheid hebben om beslissingen te nemen. Dit betekent dat het management de controle moet delegeren en de toegevoegde waarde van zelfsturing moet accepteren.

 2. De volgende stap is het stellen van heldere doelen en verwachtingen. Leg plannen duidelijk uit aan het hele team, inclusief leidinggevenden of managers. Alhoewel de meeste managers beweren dat communiceren op afstand erg lastig is, is dit voor autonome teams niet het geval. Zet relevante informatie simpelweg met enige regelmaat op papier en deel deze informatie met het hele team. Dit zorgt ervoor dat iedereen weet wat zijn of haar taak is binnen het zelfsturende team.

 3. Geef teams de juiste middelen en ondersteuning: Zelfsturende teams hebben de juiste middelen en ondersteuning nodig om succesvol te zijn. Zorg ervoor dat ze toegang hebben tot de benodigde tools, technologie en informatie. Bied ook de nodige training en ontwikkelingsmogelijkheden, zodat teamleden hun vaardigheden kunnen versterken en groeien.

 4. Zorg voor open communicatie en samenwerking. Eén van de succesfactoren van zelfsturende teams is open en duidelijke communicatie. Moedig teamleden aan om ideeën met elkaar te delen en elkaar te helpen met ondersteunende diensten. Zorg bovendien voor regelmatige teamvergaderingen om een effectieve samenwerking te stimuleren.

 5. Experimenteer met het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen. Zelfsturende teams moeten immers zelf uitvinden hoe zij uitdagingen managen. Moedig zelfsturende teams aan om te experimenteren en om fouten te maken. Dit stimuleert een cultuur waarin teams continu leren en verbeteren.

 6. Geef regelmatige feedback en erkenning zodat gezamenlijke en eigen doelen sneller worden behaald. Zorg voor regelmatige feedbacksessies waarin prestaties worden besproken en waarbij constructieve feedback wordt gegeven. Erken ook de inspanningen en successen van het team, zodat ze gemotiveerd blijven en zich gewaardeerd voelen.

Personeel
Onderwerp: Medewerker / Zelfsturende teams