Online verlofregistratie software.

Beheer de afwezigheid van het personeel.

Verlofregistratie per medewerker zichtbaar.

In het verlofregistratie overzicht staat het actuele vakantie-uren saldo, hoeveel er gepland staat om op te nemen, en hoeveel vakantie-uren er over zijn nadat alle vakanties zijn geweest. Daarnaast is in het overzicht te zien in welke periodes er vakantie is opgenomen en welke mutaties er zijn geweest met betrekking tot de vakantie-uren.

Verlofregistratie overzicht

Vakantie uren opbouw.

Vakantie-uren worden automatisch opgebouwd op basis van de contracturen of gewerkte uren. Indien u liever zelf de vakantie-uren toevoegt, dan is dit ook mogelijk. Vakantie-uren zijn op ieder moment toe te voegen aan het vakantie-uren saldo van een medewerker. Op de vakantie-uren kunnen correcties worden uitgevoerd. Doormiddel van een correctie kan ook het start saldo van een medewerker worden ingevuld, bij het in gebruik nemen van ShiftBase.

Verlof opbouw
Verlofregistratie

Verlof registreren.

Medewerkers kunnen zelf hun verlofaanvraag doen. De leidinggevende wordt hiervan op de hoogte gesteld en beoordeeld vervolgens de aanvraag. Nadat de verlofregistratie compleet is, wordt de medewerker hiervan op de hoogte gesteld en worden de vakantie-uren automatisch bijgewerkt. Vervolgens is de verlofregistratie direct zichtbaar in het werkrooster zodat er tijdens het plannen rekening gehouden kan worden met de afwezigheid van de medewerker.

Afwezigheid types.

Binnen ShiftBase zitten verschillende afwezigheid types. Het gaat hier om de types: ziekte, vakantie, nationale feestdag, zwangerschap en we hebben een categorie voor de overige afwezigheden. Iedere afwezigheid heeft zijn eigen kleur in het rooster, zodat de verschillende afwezigheid types snel van elkaar te onderscheiden zijn.

Verlof types

Verlof rapportage.

Zowel de opgebouwde vakantie-uren als de verlofregistratie zijn terug te vinden in de rapportage. Er is een aparte rapportage om alle afwezigheden te bekijken. Er kan hier gefilterd worden per type, zodat er een overzicht uitgedraaid kan worden van bijvoorbeeld alle ziekmeldingen of vakantie's. Het dagoverzicht is de rapportage die gebruikt wordt voor de verloning van de medewerkers. Hierin staat precies hoeveel vakantie-uren er zijn opgebouwd en wanneer een medewerker afwezig is geweest. Deze gegevens zijn te exporteren naar excel of csv formaat zodat het geïmporteerd kan worden in een boekhoudpakket.

Afwezigheid rapportage

Probeer ShiftBase de eerste 14 dagen vrijblijvend gratis.Aanmelden