De nieuwe regels rondom ouderschapsverlof in 2024

Mama en dochter maken samen een salade

Betaald ouderschapsverlof wordt geregeld met behulp van de Wet Betaald Ouderschapsverlof. Deze wet zorgt ervoor dat ouders in het eerste levensjaar van hun kind betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen. Er zijn verschillende soorten ouderschapsverlof, maar hoe weet je welk verlof je op welk moment moet aanvragen?

Wat de nieuwe regels zijn, wat de voorwaarden voor ouderschapsverlof zijn en hoe je ouderschapsverlof in Nederland aanvraagt ontdek je in dit artikel. 


Ouderschapsverlof in 2024: zo zit het!

Beide ouders kunnen 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van hun baby. In totaal heb je recht op 26 keer het aantal uur dat je per week werkt. Werk je dus 40 uur per week dan mag je in totaal 1040 uur aan verlof opnemen. Deze uren moet je als ouder opnemen voordat je kind 8 jaar oud is. 

Betaald ouderschapsverlof is in Nederland gewijzigd in 2022. Zowel moeders als vaders kunnen negen weken van het ouderschapsverlof betaald krijgen. Het UWV betaald minimaal 70% van het dagloon en dit kan worden aangevuld tot 100% door je werkgever. Het verlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind en staat los van het geboorteverlof

Dit zijn de verschillende soorten verlof voor ouders 

Het ouderschapsverlof is niet het enige verlof dat je als ouders kunt aanvragen. In totaal bestaan er maar liefst 6 verschillende soorten verlof voor ouders.

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Als vrouw en aanstaande moeder heb je recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof bestaat uit 6 weken en het bevallingsverlof uit 10 weken. In totaal mag je dus 16 weken aan verlof opnemen. Het zwangerschapsverlof geldt tijdens de laatste 6 weken van de zwangerschap. Als aanstaande moeder moet je uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof gaan. Er blijven dan 2 weken uit het zwangerschapsverlof over. Deze weken mag je bij het bevallingsverlof optellen. Als de baby eerder of later dan de uitgerekende datum wordt geboren dan heeft dit geen invloed op de duur van het verlof. Stel dat de baby 2 weken na de datum word geboren, dan heb je 8 weken zwangerschapsverlof gehad en blijven er 10 bevallingsverlof weken over. 

Betaald geboorteverlof of partnerverlof

Het geboorteverlof wordt ook wel het partnerverlof genoemd. In het verleden kregen partners slechts 2 werkdagen betaald verlof. Sinds 2019 is dit verhoogd naar 5 werkdagen verlof. Het geboorteverlof moet je als partner opnemen binnen 4 weken na de geboorte van de baby. De werkgever mag de aanvraag voor betaalde partnerverlof niet weigeren, tenzij het bedrijf in gevaar komt door de afwezigheid van deze medewerker. De 5 dagen geboorteverlof worden 100% doorbetaald. Hiernaast heeft een werknemer recht op 5 weken aanvullend geboorteverlof. Deze verlofweken kun je opnemen tot de pasgeboren baby zes maanden oud is. Als je aanvullend geboorteverlof aanvraagt dan wordt er tot 70% van het maximale dagloon uitbetaald. 

Betaald ouderschapsverlof opnemen door vaders en moeders 

Het ouderschapsverlof zit ingewikkelder in elkaar. Naar eigen inzicht mag je betaald ouderschapsverlof opnemen. Het is dus mogelijk om 26 weken achter elkaar niet te werken. Je werkgever mag je echter vragen om het ouderschapsverlof verspreid over een bepaalde periode op te nemen. Zowel vaders als moeders krijgen negen weken ouderschapsverlof uitbetaald. Het UWV betaald 70% van het maximale dagloon uit en je werkgever kan ervoor kiezen om dit bedrag aan te vullen tot 100%. Op dit moment hebben vaders en moeders ook recht op ouderschapsverlof. Dit verlof moet binnen acht jaar na de geboorte van de baby opgenomen worden. Op dit moment is dit verlof in principe onbetaald.  

Adoptieverlof of pleegzorgverlof bij adoptie

Werknemers die een kindje adopteren of pleegzorg verlenen bij adoptie, hebben recht op betaald adoptieverlof of pleegzorgverlof. Je hebt alleen recht op adoptieverlof als de adoptie door de rechter is bevestigd. Voor pleegzorgverlof geldt de voorwaarde dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven. Tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof bij adoptie, wordt het dagloon door het UWV uitbetaald. Je vraagt de uitkering samen met je werkgever aan, maximaal 2 weken voor het verlof ingaat. Je kunt in totaal maximaal 6 weken betaald verlof opnemen. 


Kortdurend en langdurend zorgverlof 

Als ouder komt het wel eens voor dat je zorgverlof nodig hebt om voor een ziek kindje te zorgen. Kortdurend heb je recht op 2 keer het aantal werkuren per week. Het gaat in dit geval om de uren die in het contract zijn opgenomen. Gaat het om langdurend zorgverlof, dan heb je recht op 6 keer het aantal werkuren per week. Zorgverlof kun je jaarlijks opnemen. Per jaar heb je dus recht op 2 weken kortdurend zorgverlof en/of 6 weken langdurig zorgverlof. Het zorgverlof kan niet alleen opgenomen worden voor een ziek kind, maar ook voor het verzorgen van een ander familielid. De voorwaarde is dat je de enige bent die voor deze persoon kan zorgen.


Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Tijdens calamiteitenverlof en kort verzuimverlof is je werkgever verplicht om je door te betalen. Dit verlof mag alleen aangevraagd worden als een onverwachte, zeer persoonlijke of dringende situatie zich voordoet. Afhankelijk van de situatie duurt calamiteitenverlof of kort verzuimverlof enkele uren tot een paar dagen. Moet je als ouder je kind van school halen omdat hij of zij ziek is? Dan is dit reden voor kort verzuimverlof. Kort verzuimverlof is ook bedoeld voor partners van een vrouw die gaat bevallen. 


Zo vraag je ouderschapsverlof aan

Het ouderschapsverlof aanvragen is niet ingewikkeld. Je vraagt ouderschapsverlof schriftelijk aan bij je eigen werkgever. Dit doe je minstens 2 maanden voor de datum waarop je het verlof wilt opnemen. Je werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren, tenzij jouw verlof het bedrijf in gevaar brengt. Je werkgever moet dit uiterlijk 4 weken voor het verlof kenbaar maken. Als ouder bepaal je zelf wanneer en hoe je het ouderschapsverlof opneemt. Je kunt er dus voor kiezen om direct na de geboorte van de baby het ouderschapsverlof achtereenvolgend op te nemen, maar het is ook mogelijk om het verlof te spreiden. In dit geval ga je in plaats van 5 dagen bijvoorbeeld 3 dagen werken. Je werkgever mag je werkuren op contract niet aanpassen, tenzij je dit verzoekt. Je werkgever mag het verzoek vervolgens wel weigeren.


Samenvatting

Je hebt recht op 26 keer het aantal contracturen per week, maar dit verlof is onbetaald. Het ouderschapsverlof is aan te vragen door zowel moeders als vaders moeten binnen 8 jaar na de geboorte van de baby opgenomen worden. Aan het onbetaalde ouderschapsverlof komt in 2022 gedeeltelijk een einde. Ouders kunnen negen weken aan betaald verlof opnemen. Het ouderschapsverlof vraag je schriftelijk aan bij je werkgever. Je werkgever zorgt vervolgens voor de uitkeringsaanvraag. 

Beheer eenvoudig <u>verlof en verzuim</u>
Beheer eenvoudig verlof en verzuim
  • Automatisch vakantie-uren opbouwen
  • Eenvoudig verlof aanvragen
  • Verlofregistraties zichtbaar in planning
Gratis uitproberen Demo aanvragen
verlof
Onderwerp: Verlof / Regels ouderschapsverlof