Alles wat je moet weten over een antecedentenonderzoek

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 18 april 2024
Zijaanzicht van mensen die tekenen op papieren tussen laptops in.  Alleen hun handen zijn te zien.

Een antecedentenonderzoek uitvoeren wordt vaak gedaan door werkgevers die op zoek zijn naar betrouwbaar personeel. Maar wat houdt een antecedentenonderzoek precies in en welke gegevens worden er verzameld? In dit artikel wordt uitgelegd wat een antecedentenonderzoek inhoudt en hoe een werkgever verschillende aspecten van het verleden van een sollicitant gaat onderzoeken om te bepalen of hij of zij geschikt is voor de beoogde functie. Lees verder om meer te weten te komen over deze belangrijke stap in het selectieproces van potentiële werknemers.

Wat is een antecedentenonderzoek?

Een antecedentenonderzoek is een onderzoek naar de achtergrond van een sollicitant of geïnteresseerde sollicitant. Het doel van het onderzoek is om te bepalen of de sollicitant geschikt is voor de gewenste functie en of hij of zij betrouwbaar is. Het onderzoek kan verschillende aspecten van het verleden van de sollicitant omvatten, waaronder een frauduleus verleden, gezondheidsinformatie, financiële informatie, online activiteiten en referenties van eerdere werkgevers. Hierbij wordt ook gekeken naar iemands strafrechtelijk verleden, wat een indicatie kan geven over de betrouwbaarheid van de potentiële werknemer.

Uitvoering van het onderzoek

Het screening onderzoek kan worden uitgevoerd door een bedrijf dat nieuwe werknemers aanneemt, maar ook door een bedrijf dat specifieke vereisten heeft voor het uitvoeren van de functie, zoals toegang tot vertrouwelijke informatie of kostbare goederen. In specifieke situaties kan er een verzoek zijn voor het natrekken van informatie, zoals kredietwaardigheid, vooral in de financiële sector, om een beter beeld te krijgen van de nieuwe werknemer.

Belang en noodzaak van het onderzoek

Een antecedentenonderzoek gaat verder dan een gewone pre-employment screening en kan zelfs een duik in de nieuw werknemer zijn of haar crimineel verleden omvatten. Het is echter belangrijk om te onthouden dat dit soort onderzoek alleen mag worden uitgevoerd als het noodzakelijk is en als er een gerechtvaardigd belang is om de informatie te verzamelen en te controleren. Dit betekent dat het bedrijf alleen informatie mag verzamelen die relevant is voor de functie en dat de sollicitant altijd toestemming moet geven voor het uitvoeren van het onderzoek.

Verschillende gelegenheden voor antecedentenonderzoeken

In de praktijk kunnen antecedentenonderzoeken om verschillende gelegenheden plaatsvinden, variërend van het screenen van potentiële werknemers tot het beoordelen van individuen voor specifieke functies binnen een organisatie. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn wanneer iemand in dienst wordt genomen waarbij een medische keuring of het controleren van de echtheid van een identiteitsbewijs noodzakelijk is.

Het belang van een grondig onderzoek

Een grondig antecedentenonderzoek is van cruciaal belang voor werkgevers om ervoor te zorgen dat potentiële werknemers betrouwbaar zijn voor de gewenste functie en het bedrijf. Het geeft zekerheid en helpt bij het voorkomen van risico's die de integriteit of het functioneren van de organisatie kunnen schaden.

Hoe werkt een antecedentenonderzoek?

Een antecedentenonderzoek is een uitgebreid onderzoek naar de achtergrond van een sollicitant of potentiële werknemer. Het onderzoek kan worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van dit soort onderzoeken, of door de werkgever zelf. Het proces begint meestal met het verzamelen van de naw-gegevens van de sollicitant, inclusief de volledige naam, geboortedatum en adres. Vervolgens worden verschillende bronnen geraadpleegd om de identiteit, geldigheid en incidenten uit het verleden te verifiëren.

Een antecedentenonderzoek kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de eisen van het bedrijf en de functie. Het kan bijvoorbeeld gaan om het opvragen van een digitaal uittreksel, het justitiële register om het strafblad van de sollicitant te controleren, het opvragen van referenties van eerdere werkgevers om het optreden van de sollicitant te controleren, of het verzamelen van gezondheidsinformatie als de gewenste functie bijzondere eisen stelt aan de gezondheid van de sollicitant. Een antecedentenonderzoek kan ook de geldigheid van de opgegeven opleidingen en certificaten van de sollicitant controleren om ervoor te zorgen dat deze relevant en authentiek zijn voor de gewenste functie.

Wat zijn de regels omtrent het antecedentenonderzoek?

Bij het uitvoeren van een antecedentenonderzoek moeten werkgevers zich houden aan bepaalde regels en wetgeving om de privacy van de kandidaat te waarborgen. Een belangrijk aspect van deze regels is dat het onderzoek alleen mag worden uitgevoerd als het noodzakelijk is en als er een gerechtvaardigd belang is om de informatie te verzamelen en te controleren. Dit betekent dat het bedrijf alleen informatie mag verzamelen die relevant is voor de functie en dat de kandidaat altijd toestemming moet geven voor het uitvoeren van het onderzoek.

Een belangrijk aspect van het antecedentenonderzoek is dat het in sommige gevallen het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan omvatten, waarbij het Ministerie van Justitie en Veiligheid beoordeelt of het handelen uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor de specifieke taak of functie in de samenleving.

Daarnaast moeten werkgevers zich houden aan de regels omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die worden verzameld tijdens het onderzoek alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en dat ze moeten worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, diefstal of verlies.

Binnenlandse zaken speelt een cruciale rol bij het toezicht op en de naleving van de regels met betrekking tot antecedentenonderzoek, om de privacy van kandidaten te waarborgen en ervoor te zorgen dat dit proces eerlijk en wettelijk wordt uitgevoerd.

Welke gegevens worden verzameld en gecontroleerd in een antecedentenonderzoek?

In een antecedentenonderzoek is het cruciaal om te begrijpen welke gegevens worden verzameld en gecontroleerd, aangezien dit de essentiële informatie vormt die een werkgever gaat onderzoeken om de geschiktheid van een sollicitant vast te stellen. Hieronder vind je een opsomming van de gegevens die worden verzameld en gecontroleerd in een antecedentenonderzoek:

1. Crimineel verleden

Het onderzoek kan een justitieel onderzoek omvatten om het criminele verleden van de sollicitant te controleren, inclusief het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit digitale uittreksel kan gegevens van justitie bevatten over veroordelingen, boetes of andere juridische problemen. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het handelen uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

2. Medische gegevens

Als de gewenste functie bijzondere eisen stelt aan de gezondheid van de sollicitant, kan het onderzoek medische gegevens bevatten. Dit kan informatie bevatten over eventuele medische aandoeningen, ziekteverzuim of andere gezondheidsproblemen.

3. Financiële gegevens

Als de functie bijvoorbeeld financiële verantwoordelijkheden omvat, kan het onderzoek financiële gegevens bevatten. Dit kan informatie bevatten over schulden, betalingsachterstanden, faillissementen of andere financiële problemen.

4. Referenties van vorige werkgevers

Het onderzoek kan referenties van eerdere werkgevers bevatten om het gedrag en de prestaties van de sollicitant te controleren. Dit kan informatie bevatten over de prestaties, vaardigheden en werkethiek van de sollicitant.

5. Online activiteiten

Het onderzoek kan ook de online activiteiten van de sollicitant omvatten, zoals het controleren van sociale media-accounts. Dit kan helpen om een beeld te krijgen van de integriteit van de sollicitant en eventuele frauduleuze of onethische activiteiten uit het verleden aan het licht te brengen.

6. Identiteit en geldigheid

Het onderzoek kan ook de identiteit van de sollicitant verifiëren om te bevestigen dat de persoon de juiste persoon is voor wie hij zich uitgeeft. Ook kan de geldigheid van de diploma's en certificaten van de sollicitant worden gecontroleerd.

7. Incidenten uit het verleden

Het onderzoek kan incidenten uit het verleden omvatten, zoals verkeersovertredingen, arbeidsongevallen of andere gebeurtenissen die van belang kunnen zijn voor de gewenste functie.

Een antecedentenonderzoek kan verschillende soorten gegevens bevatten, afhankelijk van de eisen van het bedrijf en de functie. Het is belangrijk dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat de regels en wetgeving worden nageleefd om de privacy van de sollicitant te waarborgen.

 

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen

Transparantie en toestemming

Transparantie als fundament

Transparantie in het proces van antecedentenonderzoek stelt de sollicitant in staat om volledig geïnformeerd toestemming te geven. Dit betekent dat werkgevers duidelijk moeten communiceren over welke informatie zal worden verzameld, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe lang deze wordt bewaard. Deze praktijk ondersteunt de principes van de privacywet en verzekert dat zowel de werkgever als de sollicitant handelen met volledige kennis van zaken.

Toestemming: een onmisbare voorwaarde

Het verkrijgen van toestemming van de kandidaat voordat enig onderzoek wordt gestart, is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een teken van respect voor de persoonlijke grenzen en rechten van de individu. Het gaat hier niet alleen om een formele toestemming, maar om een geïnformeerde beslissing, gebaseerd op duidelijke kennisgeving en begrip van het onderzoek. Dit proces biedt de kandidaat ook de mogelijkheid om eventuele fouten of misverstanden omtrent hun achtergrondgegevens te verduidelijken voordat een beslissing wordt genomen.

Het belang van een gedegen beleid

Om ervoor te zorgen dat antecedentenonderzoeken eerlijk, consistent en binnen de wettelijke grenzen worden uitgevoerd, is het essentieel dat organisaties een gedegen beleid ontwikkelen. Dit beleid moet niet alleen de stappen van het onderzoek definiëren, maar ook hoe en wanneer toestemming wordt gevraagd en verwerkt. Een helder beleid helpt zowel de organisatie als de sollicitant om het proces te begrijpen en te waarderen, en draagt bij aan een positieve ervaring gedurende de sollicitatieprocedure.

Overige
Topic: HR
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.