Alles wat je moet weten over een antecedentenonderzoek

Antecentenonderzoek

Een antecedentenonderzoek uitvoeren wordt vaak gedaan door werkgevers die op zoek zijn naar betrouwbaar personeel. Maar wat houdt een antecedentenonderzoek precies in en welke gegevens worden er verzameld? In dit artikel zullen we antwoord geven op deze vragen en meer. Ook zullen we kijken naar de regels omtrent het en hoe dit in zijn werk gaat. Lees verder om meer te weten te komen over deze belangrijke stap in het selectieproces van potentiële werknemers.

Wat is een antecedentenonderzoek?

Een antecedentenonderzoek is een onderzoek naar de achtergrond van een sollicitant of potentiële werknemer. Het doel van het onderzoek is om te bepalen of de sollicitant geschikt is voor de beoogde functie en of hij of zij betrouwbaar is. Het onderzoek kan verschillende aspecten van het verleden van de sollicitant omvatten, waaronder een frauduleus verleden, medische gegevens, financiële gegevens, online activiteiten en referenties van vorige werkgevers.

Het screening onderzoek kan worden uitgevoerd door een bedrijf dat nieuwe werknemers aanneemt, maar ook door een bedrijf dat bijzondere eisen heeft voor het uitvoeren van de functie, zoals toegang tot vertrouwelijke informatie of kostbare goederen.

Een antecedentenonderzoek gaat verder dan een gewone pre-employment screening en kan zelfs een justitieel onderzoek omvatten. Het is echter belangrijk om te onthouden dat dit soort alleen mag worden uitgevoerd als het noodzakelijk is en als er een gerechtvaardigd belang is om de informatie te verzamelen en te controleren. Dit betekent dat het bedrijf alleen informatie mag verzamelen die relevant is voor de functie en dat de sollicitant altijd toestemming moet geven voor het uitvoeren van het onderzoek.

Hoe werkt een antecedentenonderzoek?

Een antecedentenonderzoek is een uitgebreid onderzoek naar de achtergrond van een sollicitant of potentiële werknemer. Het onderzoek kan worden uitgevoerd door een professioneel bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van dit soort onderzoeken, of door de werkgever zelf. Het proces begint meestal met het verzamelen van de naw gegevens van de sollicitant, inclusief de volledige naam, geboortedatum en adres. Vervolgens worden verschillende bronnen geraadpleegd om de identiteit, geldigheid en incidenten uit het verleden te verifiëren.

Een antecedentenonderzoek kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de eisen van het bedrijf en de functie. Het kan bijvoorbeeld gaan om het opvragen van een digitaal uittreksel het justitiële register om het strafblad van de sollicitant te controleren, het opvragen van referenties van vorige werkgevers om het gedrag van de sollicitant te controleren, of het verzamelen van medische gegevens als de beoogde functie bijzondere eisen stelt aan de gezondheid van de sollicitant.

Wat zijn de regels omtrent het antecedentenonderzoek?

Bij het uitvoeren van een antecedentenonderzoek moeten werkgevers zich houden aan bepaalde regels en wetgeving om de privacy van de kandidaat te waarborgen. Een belangrijk aspect van deze regels is dat het onderzoek alleen mag worden uitgevoerd als het noodzakelijk is en als er een gerechtvaardigd belang is om de informatie te verzamelen en te controleren. Dit betekent dat het bedrijf alleen informatie mag verzamelen die relevant is voor de functie en dat de kandidaat altijd toestemming moet geven voor het uitvoeren van het onderzoek.

Daarnaast moeten werkgevers zich houden aan de regels omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent dat de gegevens die worden verzameld tijdens het onderzoek alleen mogen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en dat ze moeten worden beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, diefstal of verlies.

Welke gegevens worden verzameld en gecontroleerd in een antecedentenonderzoek?

Hieronder vind je een opsomming van de gegevens die worden verzameld en gecontroleerd in een antecedentenonderzoek:

Crimineel verleden

Het onderzoek kan een justitieel onderzoek omvatten om het criminele verleden van de sollicitant te controleren, inclusief het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit digitale uittreksel kan gegevens van justitie bevatten over veroordelingen, boetes of andere juridische problemen. Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Medische gegevens

Als de beoogde functie bijzondere eisen stelt aan de gezondheid van de sollicitant, kan het onderzoek medische gegevens bevatten. Dit kan informatie bevatten over eventuele medische aandoeningen, ziekteverzuim of andere gezondheidsproblemen.

Financiële gegevens

Als de functie bijvoorbeeld financiële verantwoordelijkheden omvat, kan het onderzoek financiële gegevens bevatten. Dit kan informatie bevatten over schulden, betalingsachterstanden, faillissementen of andere financiële problemen.

Referenties van vorige werkgevers

Het onderzoek kan referenties van vorige werkgevers bevatten om het gedrag en de prestaties van de sollicitant te controleren. Dit kan informatie bevatten over de prestaties, vaardigheden en werkethiek van de sollicitant.

Online activiteiten

Het onderzoek kan ook de online activiteiten van de sollicitant omvatten, zoals het controleren van sociale media-accounts. Dit kan helpen om een beeld te krijgen van de integriteit van de sollicitant en eventuele frauduleuze of onethische activiteiten uit het verleden aan het licht te brengen.

Identiteit en geldigheid

Het onderzoek kan ook de identiteit van de sollicitant verifiëren om te bevestigen dat de persoon de juiste persoon is voor wie hij zich uitgeeft. Ook kan de geldigheid van de diploma's en certificaten van de sollicitant worden gecontroleerd.

Incidenten uit het verleden

Het onderzoek kan incidenten uit het verleden omvatten, zoals verkeersovertredingen, arbeidsongevallen of andere gebeurtenissen die van belang kunnen zijn voor de beoogde functie.

Een antecedentenonderzoek kan verschillende soorten gegevens bevatten, afhankelijk van de eisen van het bedrijf en de functie. Het is belangrijk dat het onderzoek zorgvuldig wordt uitgevoerd en dat de regels en wetgeving worden nageleefd om de privacy van de sollicitant te waarborgen.

Overige

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.