Functieprofiel: alles wat je moet weten

Functie profiel opstellen

Wat is een functieprofiel?

Een functieprofiel is een beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en benodigde competenties en kennis die nodig zijn voor een bepaalde functie binnen een organisatie. Het geeft een gedetailleerd profiel van de gewenste eisen en de vereiste kwalificaties, opleiding en ervaring die nodig zijn voor de functie.

Een functieprofiel kan worden gebruikt om een juiste kandidaat voor een functie te evalueren en te beoordelen op hun geschiktheid voor de functie. Het kan ook worden gebruikt om werknemers te helpen bij het begrijpen van hun takenpakket om hen te begeleiden bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en carrièretraject binnen de organisatie.

Een functieprofiel kan ook dienen als basis voor het bepalen van het salaris en kan worden gebruikt als een leidraad bij prestatiebeoordelingen en promotiebeslissingen van de werknemer.

Verschil functieprofiel en functieomschrijving

Het doel van een functieprofiel bestaat uit het geven van een gedetailleerde beschrijving van de vaardigheden, kennis en minimale werkervaring die een specifieke functie horen, terwijl het doel van een functieomschrijving is om de dagelijkse bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de functie te beschrijven.

Een functieprofiel bevat meestal meer details over de vereiste kwalificaties en vaardigheden, terwijl een functieomschrijving vaak minder gedetailleerd is en zich richt op de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden van de functie.

Een functieprofiel wordt meestal door een werkgever gebruikt bij het aannemen van een nieuwe werknemer, het beoordelen van specifieke vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten en het bepalen van salarisniveaus, terwijl een functieomschrijving vaak wordt gebruikt als een referentiepunt voor een werknemer om te begrijpen wat er van hen wordt verwacht in hun dagelijkse werk.

Wat staat in een functieprofiel?

Een zorgvuldig opgesteld functieprofiel bevat de functietitel en een korte uitleg van het doel en de rol van de functie binnen de organisatie. Daarnaast bevat het een overzicht van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden die bij de functie horen, evenals de vereiste vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten, zoals opleiding en ervaring

Een functieprofiel kan ook een lijst van competenties bevatten die nodig zijn om succesvol te zijn in de functie, zoals analytisch vermogen, communicatieve vaardigheden en leiderschapscapaciteiten. Bovendien kan het functieprofiel informatie bevatten over de werkomgeving en eventuele fysieke functie eisen die nodig zijn.

Tot slot kan het functieprofiel details bevatten over het salarisniveau en andere relevante informatie, zoals werktijden, locatie en vast of tijdelijk contract, ook wel de (secundaire)arbeidsvoorwaarden. Het doel van het functieprofiel is om een compleet beeld te geven van de eisen en om potentiële kandidaten te helpen begrijpen wat er nodig is om succesvol te zijn in de functie.

Hoeveel competenties in een functieprofiel?

Het aantal competenties dat in een functieprofiel staat, kan variëren afhankelijk van de specifieke functie en de organisatie die het profiel opstelt. Over het algemeen worden echter tussen de vijf en tien eisen opgenomen in een functieprofiel.

Bij een functieprofiel opstellen, is het belangrijk dat de competenties relevant zijn voor de functie, functienaam en de doelen van de organisatie. Daarom moeten de competenties zorgvuldig worden gekozen.

Sommige organisaties kiezen er ook voor om de competenties te rangschikken op basis van hun gewenste kennis voor de functie. Zo kan bijvoorbeeld worden aangegeven welke competenties als "essentieel" worden beschouwd en welke als "minder belangrijk". Dit kan helpen bij het beoordelen van kandidaten en het bepalen welke kandidaat de functie het best kan vervullen

Waarom wordt er een functieprofiel gebruikt?

Een functieprofiel wordt vaak gebruikt bij het werven van een nieuwe medewerker voor een specifieke functie. Het helpt potentiële kandidaten een duidelijk beeld te krijgen van wat er van hen wordt verwacht en of zij geschikt zijn voor de functie. De vereiste opleiding minimale werkervaring staan er ook in.

Een functieprofiel wordt ook gebruikt bij het beoordelen van de prestaties van personeel. Het geeft duidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden en bevoegdheden die bij de functie horen en kan worden gebruikt om prestatiedoelen vast te stellen. Daarnaast kan het gebruikt worden bij de ontwikkeling van medewerkers. Het geeft inzicht in de volgende zaken: vereiste kennis, vaardigheden en eisen voor de functie en kan worden gebruikt om individuele ontwikkelingsplannen op te stellen.

Een functieprofiel kan ook worden gebruikt bij het bepalen van het salarisniveau van medewerkers. Het geeft een goed overzicht van het vereiste dat bij de functie hoort en kan worden gebruikt om salarisniveaus te bepalen op basis van marktwaarde. Daarnaast kan het gebruikt worden bij de ontwikkeling van de organisatie. Het helpt bij het identificeren van de belangrijkste functies en de vereiste kwalificaties en kan worden gebruikt om de organisatiestructuur te ontwikkelen en te optimaliseren.

Tips voor het opstellen van het juiste functieprofiel

Neem de nodige tijd

Het is belangrijk om de tijd te nemen om alle relevante aspecten in kaart te brengen bij het opstellen van een functieprofiel, zoals de taken, verantwoordelijkheden, vereiste kwalificaties en vaardigheden. Daarnaast moet er ook voldoende tijd worden besteed aan het identificeren van de specifieke competenties die nodig zijn voor het vaststellen van de juiste niveaus van kennis, vaardigheden en ervaring. Neem deze op in vacature tekst.

Ga in detail

Wanneer je functieprofielen opstelt, is het belangrijk om zo gedetailleerd mogelijk te zijn. Dit betekent dat je niet alleen de algemene werkzaamheden in de omschrijving zet, maar ook de specifieke taken, verantwoordelijkheden, arbeidsvoorwaarden, aantal uren, bevoegdheden en eigenschappen worden in de omschrijving genoteerd.

Stel de juiste functie-eisen

Om de juiste functie-eisen te stellen, moet je eerst bepalen welke vaardigheden, kwalificaties en persoonskenmerken vereist zijn om de baan effectief uit te voeren. Hierbij kun je kijken naar de taken en verantwoordelijkheden die bij het werk horen, maar ook naar de bedrijfscultuur en de gewenste persoonlijke eigenschappen van de kandidaat.

Houd rekening met de wetgeving

Bij het opstellen van een functieprofiel is het belangrijk om rekening te houden met de wetgeving die van toepassing is op het gebied van discriminatie en gelijke kansen. Dit betekent dat je geen functie eisen mag stellen die discriminerend zijn op basis van bijvoorbeeld geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid, religie of handicap.

Als werkgever ben je verplicht om ervoor te zorgen dat alle kandidaten een gelijke kans krijgen om te solliciteren en te worden geselecteerd op basis van hun vaardigheden en kwalificaties. Dit betekent dat je geen eisen mag stellen die geen direct verband houden met de functie en die een onnodige beperking vormen voor bepaalde groepen kandidaten.

Personeel Management
Topic: HR
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.