Werkgever Referentie: alles wat je over over moet weten

Werkgever Referentie noodzaak referenties afgeeft referentie onjuistheden bevat

Wanneer een werknemer voor een nieuwe baan solliciteert, is het gebruikelijk dat de potentiële nieuwe werkgever om een referentie van de vorige werkgever vraagt. Deze referentie kan cruciaal zijn om te bepalen of de werknemer al dan niet geschikt is voor de nieuwe functie. Niet alle werkgevers geven eerlijke informatie, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de werknemer.

Dit artikel bespreekt de regels en verwachtingen rond werkgeversrechten, waaronder wat werkgevers wel en niet mogen doen bij het solliciteren en verstrekken van een referentie. Daarnaast bespreken we de inhoud van een werkgever referentie en het belang van het verkrijgen ervan voor werkzoekenden.

Wat is een werkgever referentie?

In het kort is een werkgever referentie een verklaring van een vorige werkgever over de prestaties, vaardigheden en het karakter van een (ex-)werknemer.

Is een werkgever referentie verplicht?

Er is geen wet die bepaalt welk getuigschrift of referentie wel of niet gegeven moeten worden. Hetzelfde geldt voor de afgifte van getuigschriften. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om een getuigschrift te verstrekken. Het getuigschrift hoeft niet per se positief te zijn, maar zoals de rechtspraak leert moet de inhoud wel kloppen. Een werknemer krijgt een getuigschrift als een algemene schriftelijke verklaring.

Het is noodzakelijk dat de werkgever toestemming krijgt bij het verstrekken een referentie van de ex-werknemer en geen wettelijke verplichting heeft om referenties te verstrekken.

Wanneer mag een referentie worden afgegeven?

Bij sollicitatie en het geven van een referentie is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk relevante informatie die van belang is voor het functioneren van de sollicitant aan de potentiële werkgever mag - en zelfs moet - worden verstrekt. Onlangs oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een ex werkgever referenties aan een sollicitant mag verstrekken als de werknemer deze oud werkgever expliciet als referent heeft opgegeven en daarmee toestemming geeft voor het verstrekken van privacygevoelige gegevens.

Bovendien moeten werkgevers voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die de overdracht van privacygevoelige gegevens van ex werknemers aan derden verbiedt zonder geldige grondslag, zoals toestemming van de voormalige werknemer of een wettelijke verplichting.

Werkgevers moeten voorzichtig zijn en nagaan of de ex-werknemer toestemming heeft gegeven of juridisch advies heeft ingewonnen. Het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot aanzienlijke schadevergoedingen, zoals Van Lanschot in een recente zaak werd veroordeeld tot het betalen van meer dan 400.000 euro.

Werkgevers moeten hun verplichtingen en verantwoordelijkheden begrijpen bij het verstrekken van referenties voor voormalige werknemers, aangezien niet-naleving van bepaalde gedragingen in de GDPR ernstige juridische en financiële gevolgen kan hebben.

Referenties moeten een uitgebreid overzicht geven

onjuiste informatie sprake, derden verstrekken, eventueel getoonde verbetering

Om te voorkomen dat bepaalde informatie over henzelf door een ex-werkgever openbaar wordt gemaakt, moeten de ex-werknemers hun wensen uitdrukkelijk kenbaar maken richting aansprakelijkheid van de ex-werkgever. De ex-werkgever moet dan overwegen of hij de werknemer alsnog een referentie wil geven.

Het Hof Arnhem-Leeuwarden stelt dat een referentie een volledig en juist beeld van de werknemer moet geven. De norm is dat zoveel mogelijk relevante informatie wordt verstrekt of informatie die voor de potentiële werkgever van belang is om over de werknemer te weten:

  • De vragen van een potentiële werkgever.

  • De ernst van eventueel wangedrag of ongepast gedrag in het verleden.

  • De aard van de baan in kwestie.

  • De belangen van betrokken derden.

  • De tijd die verstreken is sinds eventuele negatieve gebeurtenissen plaatsvonden.

Het is belangrijk op te merken dat het verstrekken van een referentie eerlijk en evenwichtig moet gebeuren, rekening houdend met alle relevante factoren.

Kan een voormalige werkgever verantwoordelijk worden gehouden voor onjuiste referenties?

Het verstrekken van referenties zonder toestemming kan leiden tot mogelijke juridische aansprakelijkheid voor voormalige werkgevers. De voormalige werkgever kan zelfs aansprakelijk worden gesteld als de referentie onjuiste informatie bevat. De sanctie geldt echter alleen als de voormalige werkgever wist of had moeten weten dat de verstrekte informatie onjuist was.

In geval van nalatigheid kan de ex-werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schadevergoeding die de werknemer heeft geleden door de annulering van zijn sollicitatieprocedure voor zijn nieuwe baan. De werknemer moet echter eerst aantonen dat hij of zij voor een nieuwe baan is afgewezen vanwege een onjuiste referentie, wat in sommige gevallen een uitdaging kan zijn.

Bovendien moet de voormalige werkgever weten dat hij ook aansprakelijk kan zijn tegenover de nieuwe werkgever als de referentie onjuiste of onvolledige informatie bevat. Daarom is het voor de oud werkgever verstandig voorzichtig te zijn en interne richtlijnen op te stellen voor het verstrekken van referenties.

 

Je <u>werkrooster</u> op één centrale plek!

Je werkrooster op één centrale plek!

  • Snel roosters maken
  • Inzicht in de loonkosten
  • Overal toegang via de app
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Management
Topic: Werkgever
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.