Bevallingsverlof: Alles wat je moet weten

Bevallingsverlof: Alles wat je moet weten - Shiftbase
8:44
bevallingsverlof

Wat is bevallingsverlof?

Ben je zwanger of heb je een werknemer die zwanger is? Na de bevalling heb je als medewerker recht op een aantal weken bevallingsverlof, dat onderdeel uitmaakt van de verlofperiode rondom de zwangerschap en bevalling. Het bevallingsverlof gaat in op de dag na je bevalling.

Verschil zwangerschapsverlof en bevallingsverlof

Zwangerschapsverlof is het verlof vóór de geboorte van het kind (niet de uitgerekende datum). Het is bedoeld om de aanstaande moeder tijd te geven om te rusten en zich voor te bereiden op de geboorte. De duur van het zwangerschapsverlof varieert afhankelijk van het land en de werkgever, maar het kan meestal tot enkele weken of maanden duren.

Bevallingsverlof neem je op na de geboorte van het kind. Of je op de uitgerekende datum bevalt of niet, maakt dus niet uit. Het is bedoeld om de nieuwe moeder de tijd te geven om te herstellen van de bevalling en voor de zorg van haar pasgeboren baby te zorgen. De duur van het bevallingsverlof varieert ook afhankelijk van het land en de werkgever, maar het kan meestal tot enkele weken of maanden duren.

Wanneer recht op zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

Wanneer je zwanger bent, heb je recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in verschillende situaties:

Je bent in loondienst bij een werkgever

Je werkt als uitzendkracht

Je werkt als zelfstandige

Als je bent uitgerekend binnen 10 weken na het einde van je contract. Dit geldt als je tijdelijke contract afloopt, maar ook als je wordt ontslagen of zelf ontslag neemt.

Je ontvangt een uitkering (ww), ziektewetuitkering of loongerelateerde WGA-uitkering.

Als je uitgerekend bent binnen 10 weken nadat je WW-uitkering of ziektewetuitkering stopt

Wanneer je vrijwillig verzekerd bent voor de ziektewetuitkering

Als je na 24 of meer weken zwangerschap de baby verliest door een vroeggeboorte

Duur zwangerschapsverlof en bevallingsverlof?

Als medewerker heb je in totaal recht op een verlofperiode van minstens 16 weken. Dit omvat 4 tot 6 weken verlof voorafgaand aan de bevalling (zwangerschapsverlof) en het bevallingsverlof duurt minstens 10 weken.

Duur zwangerschapsverlof

Jouw zwangerschapsverlof begint 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en eindigt op de dag van de bevalling. Het is ook mogelijk om langer door te werken, tot maximaal 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum.

Als je een tweeling of meerling verwacht, begint jouw zwangerschapsverlof 10 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en eindigt op de dag van de bevalling. Je mag ook langer doorwerken, tot maximaal 8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum.

Duur zwangerschapsverlof

Jouw zwangerschapsverlof begint 6 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en eindigt op de dag van de bevalling. Het is ook mogelijk om langer door te werken, tot maximaal 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum.

Als je een tweeling of meerling verwacht, begint jouw zwangerschapsverlof 10 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en eindigt op de dag van de bevalling. Je mag ook langer doorwerken, tot maximaal 8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum.

Duur bevallingsverlof

Jouw bevallingsverlof begint op de dag na de geboorte van je baby en het totale verlof duurt ten minste 10 weken.

Als jouw zwangerschapsverlof korter was dan 6 weken, omdat je bijvoorbeeld eerder bent bevallen dan de uitgerekende datum of omdat je minder verlof hebt opgenomen, dan wordt jouw bevallingsverlof verlengd, zodat je in totaal 16 weken verlof hebt.

Als jouw zwangerschapsverlof korter was dan 10 weken bij een tweeling of meerling, dan wordt jouw bevallingsverlof verlengd, zodat je in totaal 20 weken verlof hebt.

Als je na de uitgerekende datum bent bevallen en je zwangerschapsverlof langer dan 6 weken duurde, of langer dan 10 weken bij een tweeling of meerling, dan blijft je bevallingsverlof 10 weken. Je totale verlofperiode is dus langer.

Bevallingsverlof berekenen

Je moet uiterlijk 4 weken voor de dag na je uitgerekende bevallingsdatum met zwangerschapsverlof. Het begin van je verlof bereken je door vanaf de dag na je uitgerekende bevallingsdatum 6 weken terug te tellen. Je zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van je bevalling.

Als je minder dan 6 weken zwangerschapsverlof opneemt, dan tel je het aantal weken dat je te weinig hebt op bij je bevallingsverlof. Als je bijvoorbeeld 5 weken voor de dag na de uitgerekende datum met verlof gaat, dan tel je 1 week op bij je bevallingsverlof. Wordt je kind later dan de uitgerekende bevallingsdatum geboren, dan heeft dit geen invloed op de lengte van je bevallingsverlof.

Extra verlof door ziekenhuis verblijf

Als je pasgeboren baby in het ziekenhuis heeft moeten blijven en je voor de verzorging van je kind extra tijd nodig hebt, dan kun je in aanmerking komen voor extra verlof.

Extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Hierbij gelden de volgende regels:

De extra verlofperiode begint na de eerste week dat je kind in het ziekenhuis heeft gelegen.

Afhankelijk van de omstandigheden kun je tot maximaal 10 weken extra bevallingsverlof krijgen. Er wordt wel een week afgetrokken vanwege de normale verblijfsduur van een pasgeboren baby in het ziekenhuis.

Baby te vroeg geboren

Wanneer je baby te vroeg wordt geboren en je zwangerschapsverlof korter duurt dan 6 weken, dan worden deze dagen bij je bevallingsverlof opgeteld. Zo blijft de totale verlofperiode altijd 16 weken. Als voorbeeld, als je 6 weken voor de uitgerekende datum stopt met werken en je baby wordt geboren 1 week voor die datum, dan heb je 5 weken zwangerschapsverlof en 11 weken bevallingsverlof, wat samen 16 weken verlof oplevert.

Baby te laat geboren

Als je baby later wordt geboren dan de oorspronkelijke uitgerekende bevallingsdatum, dan worden de dagen tussen de geboorte en die datum toegevoegd aan de verlofperiode van 16 weken. Dit betekent dat je verlofperiode langer zal zijn dan 16 weken. Bijvoorbeeld, als je 6 weken voor de uitgerekende datum stopt met werken en je baby 2 weken na de uitgerekende datum wordt geboren, heb je recht op 8 weken zwangerschapsverlof en 10 weken bevallingsverlof. Dit betekent dat je in totaal 18 weken verlof hebt.

Bevallingsverlof gespreid opnemen

Sinds 1 januari 2015 kun je ervoor kiezen om de laatste periode van je bevallingsverlof gespreid op te nemen. Dit geldt voor het verlof dat overblijft na 6 weken na de datum van je bevalling. Je kunt dit deel van het verlof verspreid opnemen over een periode van maximaal 30 weken, in overleg met je werkgever.

De totale duur van je verlof blijft hetzelfde en ook je uitkering en de manier van uitbetaling verandert niet. Het UWV betaalt de uitkering alsof je het verlof in een aaneengesloten periode opneemt.

Als je ervoor kiest om de laatste periode van je verlof in delen op te nemen, dien je dit uiterlijk 3 weken na het begin van je bevallingsverlof aan te vragen bij je werkgever. Binnen 2 weken zal je werkgever instemmen met je verzoek, tenzij het bedrijf ernstig in de problemen komt.

Feestdagen tijden bevallingsverlof

Als je zwangerschapsverlof of bevallingsverlof samenvalt met een feestdag, krijg je geen extra verlof en heb je geen recht op een vergoeding. Het zwangerschapsverlof en de eerste 6 weken van het bevallingsverlof moeten altijd aaneengesloten worden opgenomen, zonder rekening te houden met feestdagen of andere vrije dagen. Het is niet mogelijk om een verlofdag die op een feestdag valt op een ander moment op te nemen.

Uitkering bij bevallingsverlof

Ben je in dienst? Dan heb je tijdens de gehele verlofperiode (zwangerschapsverlof en bevallingsverlof) recht op 100% loondoorbetaling. Het UWV regelt de betaling.

Ontvang je een uitkering? Ook dan heb je in de volgende situaties recht op bevallingsverlof:

Je bent uitgerekend binnen 10 weken na afloop van je tijdelijke contract, je wordt ontslagen of neemt zelf ontslag.

Je ontvangt een ww-uitkering, ziektewetuitkering of loongerelateerde WGA-uitkering.

Je bent uitgerekend binnen 10 weken nadat je WW-uitkering of ziektewetuitkering stopt.

Zwangerschaps en bevallingsuitkering aanvragen? Een zwangerschapsverlofuitkering aanvragen doe je via je werkgever of het UWV als je al een uitkering krijgt.

Personeel Regelgeving
Topic: Verlof
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.