Overspannen medewerkers: Wat nu?

Werknemer is  overspannen en kan geen oplossingen bedenken

Wat is overspannen raken?

Overspannen zijn betekent dat je medewerker tijdelijk niet meer in staat is zijn of haar normale dagelijkse activiteiten uit te voeren door een opeenstapeling van stress en spanning. Een beetje spanning is normaal en kan zelfs nuttig zijn, maar overmatige stress kan leiden tot overspannenheid. Dit kan zich uiten in diverse psychische en lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, en een constant gejaagd gevoel. De oorzaken zijn vaak een combinatie van hoge werkdruk, persoonlijke omstandigheden, en langdurige blootstelling aan stressvolle situaties.

De impact van overspannenheid is niet te onderschatten: het verstoort het normale functioneren en kan leiden tot ernstigere gezondheidsproblemen, zoals een burn-out als het niet tijdig wordt aangepakt. Als werkgever is het belangrijk om deze symptomen serieus te nemen en passende maatregelen te treffen, zodat je medewerker niet raakt overspannen.

Wist je dat een werknemer die steun krijgt van zijn werkgever, sneller terug komt naar werk als ze een burn-out krijgen?

Herken de symptomen van overspannenheid

Als werkgever is het belangrijk om vroegtijdig de signalen van bovenstaande klachten, zoals vermoeidheid, prikkelbaarheid en verlies van interesse in bepaalde taken, bij je medewerkers te herkennen. Dit helpt niet alleen om langdurige uitval te voorkomen, maar ook om een ondersteunende werkcultuur te bevorderen.

Daarnaast is het belangrijk om te erkennen wanneer iemand overspannen is, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Psychische klachten

Let op tekenen van psychische druk zoals continu piekeren, snel geïrriteerd raken of gemakkelijk huilen. Deze symptomen kunnen duiden op een hoge mate van stress of beginnende overspannenheid.

De spanningen gevolgen kunnen invloed hebben op iemands werk of studie, en het is belangrijk om hulp te zoeken bij een huisarts.

Lichamelijke klachten

Overspannen medewerkers kunnen diverse lichamelijke klachten ervaren, waaronder maagklachten, hartkloppingen of een constant gejaagd gevoel. Deze klachten zijn vaak een fysieke manifestatie van aanhoudende spanningen. Als deze klachten langer dan zes maanden aanhouden, kan het worden geclassificeerd als een burn-out.

Gedragsveranderingen

Veranderingen in het gedrag van je werknemers kunnen ook wijzen op overspannenheid. Denk aan moeite met concentreren, snel boos worden of verminderde prestaties. Herkenning van deze signalen is de eerste stap naar ondersteuning en herstel. Het is belangrijk om de problemen die extra spanning veroorzaken te identificeren en vervolgens oplossingen te bedenken om deze problemen anders aan te pakken.

Oorzaken van burn out op de werkplek

Het begrijpen van de oorzaken van overspannenheid helpt je als werkgever om preventieve maatregelen te nemen en effectief in te grijpen wanneer nodig.

Hoge werkdruk en lange werktijden zijn vaak voorkomende triggers. Deze situaties kunnen bij medewerkers leiden tot een gevoel van controleverlies en het gevoel dat ze hun dagelijkse bezigheden niet meer kunnen bijbenen. Persoonlijke stressfactoren, zoals relatieproblemen of naars dat recent gebeurd is, kunnen de situatie verergeren. Het is van belang om te herkennen wanneer de balans tussen werk en privé verstoord raakt en hoe dit bijdraagt aan de spanning die men ervaart.

Werknemers die gemakkelijk huilen/piekeren als je

 

Gevolgen van niet ingrijpen

Niet ingrijpen bij signalen van overspannenheid kan serieuze gevolgen hebben voor zowel je medewerker als voor je organisatie. Wanneer psychische en lichamelijke klachten onbehandeld blijven, kan dit leiden tot langdurige uitval en zelfs tot burn-out. Dit beïnvloedt niet alleen de betrokken medewerker, maar kan ook een domino-effect hebben op het team en de bedrijfsresultaten.

Overspannen medewerkers kunnen moeite hebben met het uitvoeren van hun normale bezigheden, wat resulteert in verminderde efficiëntie en productiviteit. Daarnaast kunnen lang aanhoudende spanningsklachten leiden tot een verminderd vermogen om nieuwe uitdagingen aan te gaan of creatieve oplossingen te bedenken. Het herstellen van deze toestand vereist vaak een lange periode en significante steun, zowel professioneel als persoonlijk.

Hoe ondersteun je een overspannen medewerker

Een proactieve benadering om je medewerkers te ondersteunen bij overspannenheid is essentieel voor hun herstel en het behoud van een gezonde werkomgeving.

Herkennen en bespreken

Leer de signalen van overspannenheid vroegtijdig herkennen, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, en een gejaagd gevoel. Wees open in je communicatie en bespreek zorgen op een ondersteunende manier. Het bespreken van symptomen en gevoelens kan helpen om de situatie kwijt te raken en oplossingen te bedenken.

Professionele hulp inschakelen

Wanneer een medewerker langere tijd klachten vertoont, is het aan te raden om professionele hulp in te schakelen. Denk aan een huisarts of praktijkondersteuner die kan bijdragen aan een effectief herstelplan.

Aanpassingen op de werkplek

Implementeer aanpassingen zoals flexibele werktijden, minder werkdruk, en zorg voor een rustige werkomgeving. Deze maatregelen kunnen helpen de stress te verminderen en de medewerker de kans geven om geleidelijk zijn werkzaamheden weer op te pakken.

Hoe voorkom je dat jouw werknemers overspannen raken?

Als werkgever kun je veel doen om overspannenheid bij je medewerkers te voorkomen. Door proactief te handelen, zorg je voor een werkomgeving waarin iedereen zich ondersteund voelt en minder risico loopt om overspannen te raken.

Implementeer beleid dat focust op werk-privé balans, zodat medewerkers zich niet constant onder druk gezet voelen. Moedig regelmatige pauzes aan en creëer ruimte voor ontspanning en sociale interacties tijdens de werkdag. Zorg voor voldoende middelen voor stressmanagement, zoals workshops of trainingen die medewerkers leren hoe ze met stress kunnen omgaan.

Een open dialoog over stress en de gevolgen ervan helpt ook om het stigma rondom mentale gezondheid te doorbreken. Dit maakt het makkelijker voor medewerkers om steun te vragen en hun eigen grenzen aan te geven.

Tip: Spanning hoort bij het leven. Het hoeft niet altijd slecht te zijn, bijvoorbeeld als je een nieuwe baan krijgt of als je een deadline hebt en stress ervaart.

Conclusie

Als werkgever speel je een sleutelrol in het welzijn van je medewerkers. Door alert te zijn op de symptomen van overspannenheid en proactief te handelen, kun je veel problemen voorkomen. Het is belangrijk om te investeren in een gezonde werkomgeving waar iedereen zich gewaardeerd en ondersteund voelt.

Wees attent op de behoeften van je team en wees beschikbaar om te helpen bij het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Dit niet alleen bevordert de productiviteit, maar versterkt ook de loyaliteit en de tevredenheid van je werknemers. Onthoud dat het tijdig adresseren van overspannenheid niet alleen individuen helpt, maar ook de algehele bedrijfscultuur ten goede komt.

Personeel
Topic: Personeel
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.