Bovenwettelijke vakantiedagen: alles wat je moet weten

Bovenwettelijke vakantiedagen: alles wat je moet weten - Shiftbase
7:36
Bovenwettelijk verlof: alles wat je moet weten

Bovenwettelijk verlof is een vorm van betaald verlof voor werknemers in Nederland. Het biedt werknemers een extra hoeveelheid vakantiedagen, weken of zelfs maanden, die ze kunnen opnemen. In dit artikel wordt uitgelegd wat bovenwettelijk verlof is, wie ervoor in aanmerking komt, hoeveel tijd kan worden opgenomen, welke rechten en voordelen eraan verbonden zijn en aan welke regels en voorschriften moet worden voldaan bij het opnemen ervan. Ook legt het artikel het onderscheid uit tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn een extra periode van betaald verlof, bovenop de standaard verlofrechten in Nederland. Het wordt meestal toegekend aan werknemers die een langdurige en loyale relatie met hun werkgever hebben, en kan variëren van twee weken tot zes maanden, afhankelijk van het beleid van het bedrijf. Tijdens het bovenwettelijk verlof kan de werknemer zo veel of zo weinig verlof nemen als hij wil, met instemming van zijn werkgever.

Werknemers die bovenwettelijke vakantie uren krijgen, krijgen meestal een eenmalige uitkering om de kosten van hun verlof te dekken. Deze betaling is meestal gebaseerd op het salaris van de werknemer en de duur van het verlof.

Het is belangrijk op te merken dat bovenwettelijke verlofdagen geen wettelijk recht is en dat werkgevers niet verplicht zijn het te geven. Veel werkgevers in Nederland bieden dit extra verlof echter wel aan als een manier om hun trouwe werknemers te belonen.

Happy relaxed young woman sitting in her kitchen with a laptop in front of her stretching her arms above her head and looking out of the window with a smile

Wat is het verschil met wettelijke vakantiedagen?

Elke werknemer heeft wettelijk recht op wat welverdiende vrije tijd met behoud van loon, afhankelijk van het aantal gewerkte uren per week. Als iemand een jaar lang 40 uur per week werkt, dan heeft die recht op minimaal 4 keer je wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Dan heb je dus recht op 160 vakantie-uren.

Het is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat hardwerkende werknemers voldoende rust en ontspanning krijgen zonder dat dit ten koste gaat van hun loon of de werkgever extra belast.

Werkgevers hebben de mogelijkheid om bovenwettelijke vakantie uren aan te bieden als extra voordeel voor werknemers; dit zijn uren die de traditionele vakantiedagen overtreffen en variëren afhankelijk van individuele contracten.

In de collectieve arbeidsovereenkomst wordt gedetailleerd aangeven hoeveel extra uren werknemers kunnen opbouwen, waardoor werkgevers flexibiliteit hebben bij het aanbieden van extra vrije dagen.

Uitbetalen van bovenwettelijke vakantiedagen

Zijn er vakantiedagen die jouw werknemers niet hebben gebruikt? Misschien kun je ze uitbetalen, maar dat hangt af van het soort vakantie. Wettelijke vakantiedagen die al verstreken zijn, kunnen niet worden uitbetaald, terwijl voor bovenwettelijke vakantiedagen een wederzijds akkoord tussen werkgever en werknemer nodig is.

Om discrepanties in de toekomst te voorkomen, moet je de toepasselijke regels duidelijk vastleggen in een collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidscontract!

Overzicht met wettelijke verlofdagen en bovenwettelijke verlofdagen

Om ervoor te zorgen dat werknemers hun vakantiedagen opnemen en controleren of er niet te veel vakantiedagen worden opgenomen, is het bijhouden van een accurate verlofregistratie essentieel. Het verlof kan gemakkelijk worden weergegeven in verlofregistratie software waar werkgever en werknemer toegang tot hebben.

Verloopt de vakantietijd van een werknemer? Je moet de persoon van die situatie inlichten en hen motiveren om deze op te nemen.

Hoelang zijn bovenwettelijke vakantiedagen geldig?

Werknemers hebben een speciaal verlengd vakantievoordeel: de mogelijkheid om bovenwettelijke vakantiedagen op te nemen kan tot vijf jaar nadat zij deze hebben opgebouwd. Een extra vakantie die in 2022 wordt toegekend, kan bijvoorbeeld in 2027 nog steeds worden gebruikt. Als werkgever moet je ervoor zorgen dat jouw werknemers zich bewust blijven van hun vakantierechten. Dit om te voorkomen dat die waardevolle vrije tijd verloren wordt door het verstrijken ervan - en er kan natuurlijk nooit genoeg vrije tijd zijn!

Zorg ervoor dat jouw team de tijd neemt die ze nodig hebben om op te laden met een nauwkeurige verlofregistratie! Shiftbase's software voor verlofregistratie kan helpen bij het stroomlijnen en eenvoudig bijhouden van ieders wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen tegoeden.

Hoeveel vakantiedagen moet ik mijn werknemer geven?

Volgens de wet hebben werknemers wettelijk recht op 4 uur vakantie per gewerkt uur, wat neerkomt op 20 vrije dagen per jaar. Werkgevers hebben echter de mogelijkheid om meer dan die verplichte minima aan te bieden!

Afhankelijk van de geldende cao of arbeidsovereenkomst kunnen bedrijven beslissen hoeveel extra betaalde vakantiedagen zij hun personeelsleden willen geven - bovenop wat in de onderhandelingen is vastgelegd.

Kan de werkgever bovenwettelijke vakantiedagen intrekken?

Als het gaat om het gebruik van bovenwettelijke vakantiedagen, moeten werknemers onthouden dat hun privilege kan worden ingetrokken als het bedrijf grote gevolgen zou ondervinden. Werkgevers moeten echter rekening houden met eventuele kosten die het personeel al heeft gemaakt voor geboekte reizen - die moeten hoe dan ook worden betaald.

Hoe werkt de opbouw van vakantiedagen bij ziekte?

Zelfs wanneer jouw werknemer ziek is, zullen hun wettelijke vakantie-uren zonder onderbreking worden opgebouwd. Over bovenwettelijke verlof kan per geval worden onderhandeld en opgenomen in de cao of arbeidsovereenkomst voor extra ontspanning en herstel buiten de wettelijke rechten om.

 • Bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst

  Nadat beide partijen overeenstemming hebben bereikt over de arbeidsovereenkomst en deze hebben ondertekend, kun je eventuele extra vakantiedagen inruilen voor ziekteverlof, zodat je jouw vrije tijd optimaal kunt benutten. Een dergelijke overeenkomst zorgt ervoor dat alle betrokkenen tevreden zijn met het eindresultaat!

 • Ziektedagen aanmerken als vakantiedagen

  Ziektedagen en vakantiedagen hoeven elkaar niet uit te sluiten; je kunt met de zieke werknemer samenwerken om zijn extra vrije tijd in te ruilen voor vervangend ziekteverlof. Hoewel de beslissing uiteindelijk bij hen ligt, is het altijd de moeite waard om te informeren naar mogelijkheden om de afwezigheid vanuit gezondheidsperspectief in evenwicht te brengen!

Conclusie

ovenwettelijk verlof is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht in Nederland en biedt werknemers de mogelijkheid om extra vakantiedagen op te nemen boven op het wettelijk verplichte aantal. Het is belangrijk om de arbeidsvoorwaarden van je werkgever zorgvuldig door te nemen om te bepalen hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen je kunt opnemen en onder welke omstandigheden je deze kunt opnemen.

Het verzoeken van bovenwettelijke vakantiedagen is een eenvoudig proces en vereist meestal alleen het indienen van een verzoek bij je werkgever. Zorg ervoor dat je de verzoekprocedure volgt en tijdig overlegt met je werkgever om problemen te voorkomen en een soepel verlofproces te garanderen.

Veel gestelde vragen

 • Het is belangrijk om te weten dat bovenwettelijke en wettelijk verlof twee verschillende zaken zijn. Wettelijke vakantiedagen zijn verplicht en staan vast in de Wet Arbeid en Zorg. Het aantal wettelijke vakantiedagen bedraagt 20 dagen per jaar op basis van een 40-urige werkweek. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn niet verplicht en varieren per werkgever en arbeidsvoorwaardenpakket.

 • Bovenwettelijk verlof biedt werknemers de mogelijkheid om extra vakantiedagen op te nemen en zich daardoor beter te ontspannen en te herstellen. Hierdoor kunnen werknemers productiever en gemotiveerder zijn en minder snel uitgeput raken. Bovendien kunnen werknemers door bovenwettelijke vakantiedagen ook meer tijd doorbrengen met familie en vrienden en hun persoonlijke verantwoordelijkheden beter uitvoeren.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Regelgeving
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.