Hoe stel je een arbeidsovereenkomst op?

Twee vrouwen ondertekenen een contract

Een arbeidsovereenkomst is de basis van de relatie tussen werkgever en werknemer. Het is een juridisch bindend document dat de rechten en plichten van beide partijen regelt. Het kan gaan om een contract voor onbepaalde tijd, ook wel een tijdelijk contract genoemd, een vast contract of een flexibel contract. Maar wat is een arbeidsovereenkomst precies? En wat moet er allemaal in staan?

In dit artikel zullen we je alles vertellen wat je moet weten over arbeidsovereenkomsten. Van het opstellen van een arbeidsovereenkomst tot de inhoud ervan, we zullen elk aspect behandelen. We zullen je laten zien wat de belangrijkste onderdelen zijn van een arbeidsovereenkomst, inclusief werktijden, loon, vakantiedagen, pensioen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Ook zullen we ingaan op proeftijd en bedingen, en bespreken we het verschil tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Of je nu werkgever of werknemer bent, dit artikel biedt je alle informatie die je nodig hebt om een arbeidsovereenkomst op te stellen of te begrijpen.

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend contract tussen werkgever en werknemer waarin de rechten en plichten van beide partijen zijn vastgelegd. Het is bedoeld om de arbeidsrelatie te regelen en te formaliseren, en het kan gaan om verschillende soorten contracten, zoals tijdelijke contracten, vaste contracten en flexibele contracten.

In de arbeidsovereenkomst staan onder andere de werktijden, het loon, de vakantiedagen, het vakantiegeld en de pensioenregeling van de werknemer beschreven. Ook worden de secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals onkostenvergoedingen, in het contract opgenomen.

De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten en kan zowel mondeling als schriftelijk worden vastgelegd. Echter is het voor werkgevers essentieel om te weten dat een arbeidsovereenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor een geldige arbeidsrelatie. Indien er sprake is van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), dan gelden de afspraken uit deze cao als aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst.

Het is belangrijk om bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving. Zo moet bijvoorbeeld het minimumloon worden nageleefd en gelden er regels omtrent de proeftijd en bedingen zoals het concurrentiebeding

Arbeidsovereenkomst opstellen

amy-hirschi-W7aXY5F2pBo-unsplash_50

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst is het van belang om de inhoud ervan zorgvuldig te bepalen. Wat er in het contract staat, legt niet alleen de rechten en plichten van beide partijen vast, maar voorkomt ook eventuele conflicten in de toekomst. Een aantal belangrijke onderdelen van de arbeidsovereenkomst zijn:

Werktijden

Hierin staat beschreven op welke dagen en tijden de werknemer werkt. Valt onder primaire arbeidsvoorwaarden.

Loon

Het afgesproken salaris van de werknemer verplicht vermelden in de arbeidsovereenkomst hoort hier ook bij. Er kan worden opgenomen wanneer en hoe het loon wordt uitbetaald.

Overwerk

Als er sprake is van overwerk, moeten hier afspraken over worden gemaakt en vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Vakantiedagen

Het aantal vakantiedagen waar de werknemer recht op heeft, moet in de arbeidsovereenkomst worden vermeld.

Vakantiegeld

In de arbeidsovereenkomst kan worden vastgelegd hoeveel vakantiegeld de werknemer krijgt en wanneer dit wordt uitbetaald.

Pensioen

Als er sprake is van een pensioenregeling, moet deze worden beschreven in de arbeidsovereenkomst.

Onkostenvergoedingen

Als de werknemer recht heeft op onkostenvergoedingen, dan moeten deze worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Hieronder vallen zaken zoals een leaseauto, telefoon en laptop. Als deze worden aangeboden aan de werknemer, moeten deze worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

Proeftijd en bedingen

De proeftijd en eventuele bedingen, zoals een concurrentiebeding of relatiebeding, moeten worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst.

Het is van belang om te beseffen dat de arbeidsovereenkomst een wettelijke basis heeft en aan specifieke voorwaarden moet voldoen. Het is daarom raadzaam om de arbeidsovereenkomst te laten controleren door een jurist of advocaat, om te voorkomen dat er juridische problemen ontstaan.

Voor een nieuwe werkgever is het essentieel om bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst niet alleen de basisaspecten te overwegen, maar ook de nuances van flexibiliteit en duurzaamheid in gedachten te houden, om een sterke en wederzijds voordelige arbeidsrelatie te waarborgen.

Verschillende soorten arbeidsovereenkomst:

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten die werkgevers kunnen afsluiten met werknemers. De drie meest voorkomende vormen zijn de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de flexibele arbeidsovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt afgesloten voor een vooraf bepaalde periode, bijvoorbeeld voor de duur van een project. Na afloop van deze periode eindigt de overeenkomst automatisch, tenzij er afspraken worden gemaakt over verlenging of omzetting naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Het aantal opeenvolgende tijdelijke contracten dat mag worden afgesloten is wettelijk beperkt. Een tijdelijk contract biedt werkgevers flexibiliteit bij het aannemen van personeel. Ook moet een werkgever zich aan bepaalde regels houden met betrekking tot het aantal opeenvolgende tijdelijke contracten die er afgesloten kunnen worden.

Een werkgever die een tijdelijk contract aanbiedt, dient zich bewust te zijn van het feit dat er na de vierde overeenkomst (in totaal vier jaar) een vast contract moet worden aangeboden. Wanneer een werkgever een contract verlengt, is het van essentieel belang om de geldende wet- en regelgeving in acht te nemen om te voorkomen dat de arbeidsovereenkomst ongeldig wordt verklaard.

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft geen einddatum en loopt door totdat de werknemer zelf ontslag neemt of de werkgever de overeenkomst ontbindt. Een vast contract biedt werkgevers de mogelijkheid om langdurige stabiliteit en toewijding van hun werknemers te waarborgen, wat de productiviteit en bedrijfsgroei kan bevorderen. Dit type overeenkomst biedt de werknemer meer zekerheid en bescherming, omdat de werkgever zich aan striktere regels moet houden als hij of zij de arbeidsovereenkomst opzegt. Als de werkgever uiterlijk voor de datum dat het contract zou moeten eindigen niets aan de werknemer laat weten, dan kan het contract stilzwijgend worden verlengd. Dit is zowel bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als voor onbepaalde tijd aan de orde.

Flexibele arbeidsovereenkomsten

Een flexibele arbeidsovereenkomst is bedoeld voor werknemers die op flexibele basis werken, bijvoorbeeld met een nulurencontract of een min-maxcontract. Hierbij wordt de werktijd afhankelijk gemaakt van de behoeften van de werkgever, en kan de werknemer op korte termijn worden opgeroepen voor werk.

Het is van belang om bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst de geldende wet- en regelgeving in acht te nemen, en bijvoorbeeld rekening te houden met het maximum aantal opeenvolgende tijdelijke contracten. Zo voorkom je dat de overeenkomst ongeldig wordt verklaard en er juridische problemen ontstaan.

Management Regelgeving
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.