Van wettelijke tot bovenwettelijke vakantiedagen

People smiling in a car

In dit artikel leggen we uit hoe vakantieverlofdagen worden opgebouwd. Ook belichten we de geldigheid van deze dagen en bieden we inzicht in belangrijke verschillen tussen wettelijke en bovenwettelijke verlofdagen.

Zowel werknemers als werkgevers hebben de taak om te begrijpen hoe vakantiedagen werken zodat deze correct kunnen worden opgeëist en toegekend. Lees daarom snel verder en leer de ins en outs van deze regeling.

Wat zijn vakantiedagen?

Vakantiedagen zijn dagen waarop werknemers vrij zijn van hun gebruikelijke werkzaamheden, zodat ze kunnen uitrusten, nieuwe energie kunnen opdoen terwijl ze doorbetaald krijgen. Deze dagen zijn van noodzakelijk belang voor het welzijn van werknemers en dragen bij aan een gezonde balans tussen werk en privéleven.

Overbelasting

Verlofdagen geven werknemers de gelegenheid om even weg te stappen van hun dagelijkse verantwoordelijkheden. Dit draagt niet alleen bij aan de fysieke en mentale gezondheid van werknemers, maar helpt ook om burn-out en overbelasting te voorkomen.

Niet alleen voor lange reizen

Vakantiedagen zijn uiteraard niet alleen bedoeld zijn voor lange reizen of vakanties. Ze kunnen ook worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld aanvullend geboorteverlof, langdurend zorgverlof, of het opnemen van extra dagen bovenop officiële feestdagen.

Ook kunnen ze worden gebruikt voor kortere pauzes, zoals een dagje vrij om uit te rusten, tijd door te brengen met familie, en/of persoonlijke zaken te regelen. Werknemers hebben het recht om verlofdagen op te nemen wanneer dit voor hen het geschiktst is, binnen de grenzen van de geldende regelingen.

Verschillende soorten vakantiedagen

Er zijn twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke. Bovenwettelijke verlofdagen zijn extra dagen bovenop de vastgestelde wettelijke vakantiedagen. Deze extra dagen worden niet door de wet verplicht, maar worden geregeld via andere afspraken tussen werkgevers en werknemers. Deze zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of cao. Ook kan het deel uitmaken van het bedrijfsreglement.

Op hoeveel wettelijke vakantiedagen heeft een werknemer recht?

Op hoeveel vakantiedagen een werknemer recht heeft, heeft een wettelijk minimum. Een werknemer die vakantiedagen opbouwt, heeft jaarlijks recht op vier werkweken per jaar. Bijvoorbeeld: stel dat een werknemer gedurende het gehele jaar 25 uur per week werkt, dan heeft hij of zij recht op vier keer het aantal gewerkte uren per week per jaar. Dit kom neer op 100 wettelijke vakantie-uren per jaar. Ook een zieke werknemer heeft alsnog recht op vakantiedagen. Het is eveneens een optie om de vakantiedagen in losse uren op te nemen. Waarbij de werkgever gedurende deze periode het loon doorbetaalt. De werknemer bouwt alleen geen vakantiedagen op bij onbetaald verlof.

Ziektedagen

Als een werknemer tijdens de vakantie ziek wordt, dan worden deze dagen beschouwd als ziektedagen. Dit houdt in dat hij of zij de vakantiedagen waarop ze ziek zijn niet verliezen. In overleg met de werkgever kan er besproken worden wanneer deze dagen op een later moment kunnen worden opgenomen.

 

Hoe lang zijn wettelijke vakantiedagen geldig?

De opgebouwde vakantiedagen hebben een beperkte houdbaarheid. Wettelijke vakantiedagen die in een jaar zijn opgebouwd, dienen uiterlijk op 1 juli van het volgende jaar van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd moeten worden opgenomen.

Afwijkende afspraken

Het aantal bovenwettelijke vakantie-uren kan variëren, afhankelijk van de gemaakte afspraken en van wat er in de cao staat. Sommige cao's of arbeidscontracten bepalen een vast aantal bovenwettelijke dagen, terwijl andere regelingen een variabel aantal dagen kunnen toekennen op basis van dienstjaren, functie of andere criteria.

Aanvulling

Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen een waardevolle aanvulling zijn op het totale verlofpakket van werknemers. Werkgevers en werknemers doen er goed aan, om de specifieke regelingen en voorwaarden met betrekking tot bovenwettelijke vakantiedagen, zorgvuldig door te nemen en te begrijpen.

Dit helpt beide partijen om optimaal gebruik te maken van deze extra verlofdagen en ervoor te zorgen dat werknemers kunnen genieten van een welverdiende rust en ontspanning.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Vaak hebben werknemers recht op extra vakantiedagen bovenop hun wettelijk aantal dagen. Deze aanvullende dagen worden meestal geregeld en vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, cao, of het bedrijfsreglement. Dit type vakantiedagen staat bekend als bovenwettelijke vakantiedagen.

Stel, een werknemer, heeft een werkweek van 40 uur en op basis van zijn arbeidsvoorwaarden recht op 25 vakantiedagen. In deze situatie betekent dit dat hij of zij 20 wettelijke vakantiedagen heeft, die wettelijk zijn vastgelegd voor een fulltime werkweek, en daarnaast nog eens 5 bovenwettelijke vakantiedagen (ofwel 40 extra vakantie-uren).

Geldigheidsduur bovenwettelijke vakantiedagen

Bovenwettelijke vakantiedagen hebben een geldigheidsduur hebben van 5 jaar. Dit betekent dat een werknemer de optie heeft om deze dagen gedurende een periode van 5 jaar op te sparen voordat ze komen te vervallen. Na deze periode kunnen ze niet meer worden gebruikt, tenzij andere specifieke voorwaarden zijn vastgelegd in het individuele arbeidscontract of in de geldende cao.

Het verschil wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Voor het overzicht hebben we de verschillen tussen de verschillende vakantiedagen opgesomd:

 • Regelingen: Wettelijke vakantiedagen zijn vastgesteld in de wet, terwijl bovenwettelijke dagen gebaseerd zijn op aanvullende afspraken.

 • Geldigheid: Wettelijke vakantiedagen vervallen sneller. Terwijl bovenwettelijke dagen vaak langer geldig blijven, afhankelijk van de overeengekomen termijn.

 • Flexibiliteit: Bovenwettelijke dagen bieden meer flexibiliteit in het opsparen en opnemen ervan, wat gunstig kan zijn voor werknemers die hun verlof willen plannen op basis van persoonlijke behoeften.

 • Aantal dagen: Werknemers hebben een vastgesteld wettelijk minimumaantal vakantiedagen, terwijl bovenwettelijke dagen variabel kunnen zijn, afhankelijk van de afspraken.

  Het is raadzaam om de specifieke regelingen in de cao of arbeidsovereenkomst zorgvuldig te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de geldende afspraken met betrekking tot vakantiedagen.

Kan een vakantieverzoek worden afgewezen?

Als een werknemer op tijd een verzoek indient, moet de werkgever deze aanvraag goedkeuren. Maar kan een werkgever een vakantieverzoek om vakantie ook afwijzen? Er zijn drie situaties waarin een werkgever het recht heeft dit te doen:

 • Als de vakantie tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering leidt en niet in de planning past. Bovendien moet de werkgever de werknemer de mogelijkheid geven om de vakantie op een ander tijdstip op te nemen.

 • Als de werknemer niet voldoende vakantiedagen heeft voor de gewenste duur van zijn of haar vakantie.

 • Als de cao of arbeidsovereenkomst bepaalt dat de werknemer in een bepaalde periode verplicht vakantie moet opnemen of juist niet mag opnemen.

Tijdige reactie

Een werkgever moet binnen twee weken nadat de werknemer deze heeft ingediend reageren op een vakantieaanvraag. Als de werkgever dit niet doet, wordt de vakantie automatisch goedgekeurd zoals aangevraagd door de werknemer. Voor bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere regels van kracht zijn, zoals vermeld in de cao of arbeidsovereenkomst.

Wanneer een werkgever een vakantieaanvraag goedgekeurd is deze definitief. Deze beslissing kan alleen in uitzonderlijke situaties worden teruggedraaid, bijvoorbeeld bij een dringend bedrijfsbelang. In dit geval is de werkgever verplicht om met de werknemer te overleggen. Bovendien moet de werkgever eventuele kosten vergoeden, zoals al gemaakte vakantie-uitgaven.

Vakantiedagen laten uitbetalen

Werknemers hebben ook het recht om hun opgebouwde, maar niet-opgenomen vakantiedagen uit te laten betalen als ze de vakantiedagen niet kunnen of willen opnemen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een werknemer het bedrijf verlaat. De werknemer moet een schriftelijke overeenkomst ontvangen waarin duidelijk wordt aangegeven hoeveel vakantiedagen er zijn uitbetaald.

Conclusie

Vakantiedagen zijn van onschatbare waarde voor zowel werkgevers als werknemers. 
Werkgevers worden aangemoedigd om zich bewust te zijn van de regelingen over vakantiedagen, zodat ze eerlijke en rechtvaardige praktijken kunnen handhaven. Het correct beheren en toekennen van vakantiedagen draagt bij aan werknemerstevredenheid, productiviteit en het voorkomen van juridische conflicten.

Werknemers die vakantiedagen opgebouwd hebben kunnen profiteren van een goed begrip van hun rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot vakantiedagen.

Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de geldende wetten, regelingen en afspraken met betrekking tot vakantiedagen. Of het nu gaat om het opnemen van een welverdiende pauze, het genieten van quality-time met dierbaren of simpelweg ontspannen, vakantiedagen zijn de bouwstenen voor een gezonde, bevredigende en evenwichtige werkervaring.

Optimaal beheer van vakantiedagen en personeelsplanning

Bij het effectief beheren van vakantiedagen en het plannen van de personeelsbezetting komt heel wat kijken. Gelukkig kunnen tools, zoals Shiftbase, hierin ondersteuning bieden om op een efficiënte manier deze processen te regelen.

Of het nu gaat om het nauwkeurig berekenen van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, het inplannen van de juiste werknemers op de juiste momenten, of het snel reageren op vakantieaanvragen – Shiftbase biedt een alles-in-één oplossing. Met onze gebruiksvriendelijke software kunnen werkgevers eenvoudig vakantiedagen bijhouden, het saldo van vakantie-uren bewaken en naadloos integreren met de personeelsplanning.

Wil je ervaren hoe Shiftbase kan helpen om vakantiedagen en personeelsplanning effectiever te beheren? Aarzel dan niet om onze software 14 dagen lang gratis te proberen. Ontdek zelf hoe Shiftbase jouw bedrijf kan ondersteunen en vereenvoudig vandaag nog jouw vakantie- en planningsprocessen. Meld je aan voor een gratis proefperiode via deze link: Probeer Shiftbase gratis.

 

 

Beheer eenvoudig <u>verlof en verzuim</u>

Beheer eenvoudig verlof en verzuim

 • Automatisch vakantie-uren opbouwen
 • Eenvoudig verlof aanvragen
 • Verlofregistraties zichtbaar in planning
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Urenregistratie Personeel Management Regelgeving
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.