Cao: wat je moet weten

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 31 oktober 2023
Man zet zijn handtekening op papier. Alleen zijn handen in beeld.

In dit artikel kijken we naar CAO's en ontdekken we wat ze betekenen voor werknemers en werkgevers. 

Wat is een CAO?

Een CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst en is een afspraak tussen werkgevers- en werknemersorganisaties over werk- en arbeidsvoorwaarden voor een specifieke sector of bedrijfstak. Het is bedoeld om te garanderen dat werknemers in een bepaalde branche of bedrijf een bepaald minimumniveau aan arbeidsvoorwaarden en voordelen ontvangen.

Een collectieve arbeidsovereenkomst bestaat uit wettelijke regels die tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vastgesteld en die de arbeidsvoorwaarden voor werknemers regelt. Het bevat afspraken over onderwerpen zoals salarissen, werktijden, verlof, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid.

Zo'n CAO geldt dus als een formele afspraak tussen werkgever en werknemer over de arbeidsvoorwaarden die gelden voor een specifieke sector of bedrijfstak. Deze afspraken kunnen door werkgevers en werknemers worden afgedwongen en gelden als een juridische verplichting voor alle bedrijven die onder deze afspraak vallen.

Wie valt er onder een CAO?

Een CAO is van toepassing op werknemers en werkgevers binnen een specifieke bedrijfstak, beroepsgroep of sector. Alle werknemers en werkgevers die onder de CAO vallen, zijn verplicht om zich aan de afspraken in de CAO te houden.

Sectorspecifieke CAO's

Deze worden opgesteld voor bepaalde branches, zoals de dierenartsensector, openbaar vervoer, universiteiten en verzekeringsbedrijven. Dit betekent dat de afspraken in deze CAO's specifiek gericht zijn op de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden die specifiek voor die branche gelden.

Bedrijfsspecifieke CAO's

Deze worden opgesteld voor specifieke bedrijven of organisaties, in plaats van voor een gehele branche. Deze CAO's bevatten afspraken die specifiek zijn voor dat bedrijf of organisatie, zoals bijvoorbeeld regels over salarisverhoging, werktijden, verlof, pensioen en ontslag. Voorbeelden van bedrijfsspecifieke CAO's zijn de CAO Achmea, CAO Glazenwassers en Schoonmaak en CAO Betonproductenindustrie.

CAO's voor specifieke groepen

Deze richten zich op bepaalde groepen werknemers, zoals vaste medewerkers van uitzendondernemingen, werknemers in de uitvaartbranche, of werknemers in een specifiek bedrijfstak. Deze bevatten afspraken over de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden die specifiek gelden voor deze groep werknemers. Voorbeelden van CAO's voor specifieke groepen zijn de CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen, CAO Uitvaart en CAO Isolatiebedrijf.

Female employee making calculations while working from home

CAO bepalingen

Een collectieve arbeidsovereenkomst wordt bepaald door de onderhandelingen tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties. Dit kan via een onderhandelaar of een arbeidsconflict gebeuren. Het doel is om afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, verlof, pensioen en werktijden. Deze afspraken worden vastgelegd in de CAO.

CAO Algemeen Verbindend Verklaard (Horeca-CAO)

Een CAO Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) is een CAO die door de overheid is aangewezen als verplicht voor elke werkgever en werknemer in een bepaalde branche. Een bekend voorbeeld is de Horeca-CAO. Bedrijven in de horeca-branche zijn verplicht om zich aan deze regels te houden.

Sociale Werkvoorziening

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een onderdeel van de CAO. Het regelt de verplichtingen van werkgevers en werknemers ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en arbeidsrelaties. Een sociale werkvoorziening is een vorm van verzekering waar werknemers en werkgevers bijdragen aan betalen. Hiermee worden de inkomensrisico's die gepaard gaan met arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of ouderdom afgedekt.

Ontslagregeling

Een CAO kan ook specifieke afspraken bevatten over de regels voor ontslag. Dit is afhankelijk van de CAO die van toepassing is voor een specifieke sector, bedrijf of beroepengroep. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over de voorwaarden en procedures voor het geven van ontslag, de vergoeding bij ontslag en de rechten van de werknemer bij ontslag.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.