Een confrontatiematrix maken en interpreteren

Collega's vergaderen om een tafel

Nieuwe perspectieven en effectieve strategische planning zijn onmisbaar voor elk bedrijf dat wil groeien en bloeien. Maar waar begin je? Een confrontatiematrix is er om je hierbij te helpen.

De matrix biedt je de mogelijkheid om je organisatie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, en strategische keuzes te maken die echt het verschil kunnen maken. Klaar om te ontdekken hoe je een beter zicht kunt krijgen op wat er speelt in jouw bedrijf? Lees dan vooral verder.

Wat is een confrontatiematrix?

Een confrontatiematrix is een tool die je gebruikt om de interne aspecten (de sterke punten en zwakke punten van je organisatie) en externe aspecten (kansen en bedreigingen) tegenover elkaar te zetten, en te zien welke aspecten van je bedrijf de meeste aandacht behoeven.

De confrontatiematrix kan uiteraard elke format hebben die je wilt, zolang je de verschillende aspecten maar tegen elkaar kunt afwegen. Het doel is om in het tabel een overzicht te maken van hoe al deze factoren met elkaar samenhangen, en de belangrijkste verbanden te herkennen. Voor dit artikel gebruiken we de onderstaande tabel.

Matrix 1Tabel van plannable.nl

Hoe maak je een confrontatiematrix?

1. Maak een SWOT-analyse

Je begint met het maken van een SWOT-analyse. Dit moet je gedaan hebben, anders heb je niets om de confrontatiematrix mee in te vullen. Door een SWOT-analyse te maken heb je tegelijkertijd ook een externe analyse en interne analyse gemaakt. Dit betekent dat je de interne sterke punten en zwakke punten, en externe kansen en bedreigingen van je bedrijf al hebt gevonden.

Vervolgens gaan we de confrontatiematrix invullen. Het doel is om een gebalanceerde matrix te maken waarbij bedreigingen versus zwakke punten en bedreigingen versus sterke punten, worden afgewogen ten opzichte van kansen versus sterke punten, en kansen versus zwakke punten.

2. Zet de gevonden resultaten in de tabel

Maak aan het bovenste gedeelte van de tabel twee vakken. In het eerste vak schrijf je alle kansen die je hebt gevonden, en in het tweede alle bedreigingen. Deze twee vakken vertegenwoordigen externe factoren.

Vervolgens maak je twee vakken aan de linkerkant van de tabel. In het eerste vak schrijf je de sterktes die je hebt gevonden en in de tweede de zwaktes. Deze twee vakken vertegenwoordigen interne factoren.

3. Voorzie alle onderwerpen van gewicht

Nu is het de bedoeling dat je alle interne factoren in verhouding met de externe factoren een score geeft. Dit kun je op elke manier doen, maar in dit artikel gebruiken we een schaal van  –  2 tot 2, waarbij – 2 heel ongunstig is, 0 neutraal, en 2 heel gunstig.

Laten we verder bouwen op het bakkerij-voorbeeld die we bespreken in het artikel over de SWOT-analyse, in relatie tot deze ingevulde voorbeeldmatrix.

Stel, je bent een kleine, nieuwe bakker en je bent gevestigd op een geweldige locatie (sterkte) maar je bent werkzaam in een hele conservatieve markt (bedreiging). Als je de dreiging tegen deze specifieke zwakte opweegt, is het resultaat zeer ongunstig.

Kruising-1
Dit is op de volgende manier te verklaren; ook al sta je op een droom locatie, mensen hebben de neiging om jaren (en soms zelfs decennialang) dezelfde bakker te bezoeken.

Hierdoor krijgt de sterkte: "Locatie en vindbaarheid" in verhouding met de bedreiging "Conservatieve markt" een score van  –  2. En op deze manier geef je interne onderwerpen in verhouding met externe onderwerpen hun scores.

4. Tel de scores bij elkaar op

Nadat je dit hebt gedaan, tel je de scores op de volgende manier bij elkaar op:

Optelling-1

Je telt alle scores in een elke rij apart bij elkaar op totdat je een eindscore hebt.

Dus in dit voorbeeld is het totaal van de rij: 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + – 2 = 1.

En je doet hetzelfde met alle scores in een kolom.

In dit voorbeeld is het totaal in de kolom: 0 + 2 + 0 + 1 + 1 + 2 = 6

De confrontatiematrix interpreten

De scores aan de zijkant van het tabel zijn eigenlijk een soort samenvatting. Hier is wat de optellingen aan de zijkant betekenen:

Conclusie]-1

Totale "Sterktes" score: dit is de som van de scores van alle sterke punten. Het geeft aan hoe sterk je organisatie is op basis van de interne factoren. In het voorbeeld is de totale "Sterktes" score:  

1 + 1 + 1 = 3

Totale "Zwakte" score: dit is de som van de scores van alle zwaktes. Het geeft aan hoe zwak je organisatie is op basis van de interne factoren. In het voorbeeld is de totale "Zwaktes" score: 

– 1 + 2 + 4 = 5

Totale "Kansen" score: dit is de som van de scores van alle kansen. Het geeft aan hoeveel kansen er zijn in de externe omgeving. In het voorbeeld is de totale "Kansen" score:

6 + 6 + 8 = 20

Totale "Bedreigingen" score: dit is de som van de scores van alle bedreigingen. Het geeft aan hoeveel bedreigingen er zijn in de externe omgeving. In het voorbeeld is de totale "Bedreigingen" score:

– 4 + -8 = -12

Als de score in een bepaalde categorie hoog is, dan weet je dat dit een sterke kant van het bedrijf is. Zo scoort je hypothetische bakkerij 20 op "Kansen". Maar scoor je op "Bedreigingen" – 12. De scores geven je dus een idee van waar er veel te winnen valt, maar ook van waar er problemen op de loer liggen.

Het doel van de tabel is dat je een evenwicht vindt tussen wat je goed doet en waar nog ruimte is voor verbetering. Daarom is het zo belangrijk om zwaktes aan te pakken—zodat je de balans kan herstellen.

De juiste vragen stellen

De confrontatiematrix is slechts het begin van je strategische koers. Om er het meeste uit te halen is het belangrijk om de tabel goed te interpreteren en de juiste vervolgvragen te stellen. Dit kunnen vragen zijn zoals:

 • Wat zijn de belangrijkste sterktes? - Ga eerst na welke vakken in de matrix de hoogste gewogen scores hebben. Dit zal je helpen om de meest dringende strategische kwesties te herkennen.

 • Hoe kunnen we onze sterke punten benutten? - Kijk naar de sterke punten in de matrix en overweeg hoe je ze kunt gebruiken om kansen te benutten. Welke sterke punten kunnen worden ingezet om de organisatiedoelen te ondersteunen?

 • Hoe kunnen we onze zwaktes aanpakken? - Identificeer de zwaktes in de matrix en bedenk strategieën om ze te verbeteren. Hiermee kun je potentiële risico's eventueel voor zijn.

 • Hoe kunnen we de kansen grijpen? - Kijk naar de kansen die zijn geïdentificeerd en bedenk manieren om ze te benutten. Welke stappen moeten worden genomen om deze kansen te realiseren?

 • Hoe kunnen we bedreigingen minimaliseren? - Denk na over hoe je de bedreigingen kunt verminderen of ze helemaal uit de weg kunt ruimen. En overweeg welke maatregelen kunnen worden genomen om de organisatie te beschermen tegen mogelijke negatieve invloeden.

 • Wat zijn de prioriteiten? - Bepaal welke strategische kwesties het urgentst zijn en welke stappen onmiddellijk moeten worden ondernomen.

 • Wat is de juiste strategische zet? - Nu je een confrontatiematrix gemaakt hebt, kun je bekijken welke strategieën het geschiktst zijn om de doelen van de organisatie te bereiken. Met behulp van de confrontatiematrix kun je strategische opties formuleren en gepaste beslissingen nemen.

 • Hoe volgen we de voortgang? - Stel meetbare doelen en mijlpalen op om de voortgang te volgen. Op deze manier kun je zien of de gekozen strategieën effectief zijn en, indien nodig, aanpassingen maken.

Als je de matrix maakt en niet de juiste vervolgvragen stelt, kun je toch tegen strategische issues oplopen. Zorg er daarom voor dat je het proces goed voorbereid benaderd.

In het kort

 • Een confrontatiematrix is een strategisch hulpmiddel dat organisaties helpt om hun sterke punten en zwaktes af te zetten tegen externe kansen en bedreigingen.

 • Het maken van een confrontatiematrix begint met een SWOT-analyse

 • Je gebruikt scores van -2 tot 2 om de relatieve invloed van deze factoren op elkaar te beoordelen.

 • Door scores aan de zijkanten van de matrix op te tellen, krijg je inzicht in de algehele sterkte en zwakte van je organisatie ten opzichte van kansen en bedreigingen.

 • Een gebalanceerde matrix is het doel, waarbij sterke punten en zwaktes evenwichtig zijn verdeeld ten opzichte van kansen en bedreigingen.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Management
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.