SWOT-analyse in de praktijk

Collega's zitten om een tafel en schrijven

Als je de concurrentie voor wilt blijven zijn slimme strategieën en doordachte beslissingen onmisbaar. Maar hoe kom je tot de nodige strategische inzichten? Dat is waar de kracht van de SWOT-analyse in beeld komt.

Dit redelijk eenvoudige acroniem is een waardevol hulpmiddel dat ook een groot verschil kan maken voor jouw bedrijf. Lees verder om te ontdekken hoe.

Wat is een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse—ook wel een sterkte zwakteanalyse genoemd— is als de pitbull van strategische analyses: klein maar krachtig. Het is een hulpmiddel dat je in staat stelt om je organisatie beter te begrijpen, en de sterke- en zwakke punten binnen het bedrijf in kaart te brengen, samen met de kansen en bedreigingen in de markt waarin je actief bent.

Daarnaast analyseer je externe factoren, zoals concurrentie, veranderende klantbehoeften en markttrends. De combinatie van deze interne en externe overwegingen geeft je een duidelijk beeld van waar je bedrijf staat.

Ook helpt het op tijd herkennen van een kans of bedreiging je om proactiever te zijn. Het is als een kaart die je de weg wijst. Het komt erop neer dat een goede SWOT-analyse een goede basis is voor een effectieve strategische besluitvorming.

Waar staat SWOT voor?

SWOT is een acroniem voor het volgende:

 • Sterkte (Strengths): Dit verwijst naar de interne elementen van je bedrijf die positief zijn.

 • Zwakte (Weaknesses): Hier kijk je naar de gebieden waarin je tekortschiet binnen de organisatie.

 • Kansen (Opportunities): Onder dit kopje vallen de externe positieve factoren in de markt waarin je opereert.

 • Bedreigingen (Threats): Dit verwijst naar de externe negatieve factoren die invloed hebben op je bedrijf.

We breiden hier verder in het artikel over uit.

SWOT-analyse_500x500

Tabel: Fris.online

Hoe maak je een SWOT-analyse?

Nu we weten wat een SWOT-analyse is, kunnen we zelf een analyse maken. Bij het maken van een SWOT-analyse, horen de volgende stappen:

1. Verzamel de nodige gegevens

 • Begin met het verzamelen van uitgebreide gegevens over je bedrijf en de markt waarin je actief bent—oftewel, een interne analyse maken.

 • Hou rekening met interne factoren zoals gegevens over je team, financiële situatie, producten of diensten, klanttevredenheid, en operationele processen.

 • Bij een externe analyse, ga je externe factoren na die invloed hebben op jouw bedrijf. Denk hierbij aan trends in de branche, economische ontwikkelingen en veranderende marktvraag (of laat de marketingafdeling dit voor je doen, als het kan).

 • Als je een externe analyse maken overslaat, is het vrijwel onmogelijk om een goed afgeronde SWOT-analyse uit te voeren.

2. Categoriseer de gegevens

Scheid de verzamelde gegevens in vier categorieën: Sterktes, Zwaktes, Kansen en Bedreigingen.

 • Sterktes: Identificeer de interne positieve aspecten van je bedrijf. Denk aan zaken zoals hoogwaardige producten, een goed opgeleid team, technologische factoren, gepatenteerde innovaties, efficiënte processen, sterke financiën en loyale klanten.

 • Zwaktes: Identificeer de interne negatieve aspecten van je organisatie, zoals problemen met processen, gebrek aan middelen, of tekortkomingen in je productaanbod.

 • Kansen: Identificeer de externe factoren in de markt die je bedrijf kunnen laten groeien. Denk aan nieuwe marktkansen, veranderende klantbehoeften, of gunstige economische trends.

 • Bedreigingen: Identificeer externe factoren die je groei kunnen belemmeren, zoals toenemende concurrentie, veranderende regelgeving, economische tegenvallers, of veranderende klantvoorkeuren.

3. Analyseer en beoordeel

 • Evalueer de betekenis van elk geïdentificeerd punt in je SWOT-analyse. Wat zijn de mogelijke gevolgen van elk punt voor je bedrijf?

 • Prioriteer de elementen in elke categorie op basis van hun impact en relevantie voor je bedrijf.

4. Ontwikkel strategieën

 • Gebruik de resultaten van je SWOT-analyse om strategieën te ontwikkelen.

 • Benut je sterke punten en mogelijke kansen om groei te stimuleren en concurrentievoordeel te behalen.

 • Een SWOT-analyse kan ook gebruikt kan worden ten opzichte van de concurrentie. Maak een SWOT-analyse gebaseerd op de beschikbare informatie die je van hen hebt, en krijg zo een beter inzicht in hun interne sterke punten en zwaktes. Dit zal je helpen om een sterke concurrentiepositie te behouden.

 • Werk aan het verbeteren van je zwakke punten en aan het aanpakken van de bedreigingen om risico's te verminderen.

5. Maak een actieplan en zet deze in

 • Vertaal je strategieën in concrete actieplannen met duidelijke doelstellingen en verantwoordelijkheden.

 • Monitor de voortgang van je acties en pas je plannen aan naarmate de omstandigheden veranderen.

SWOT in de praktijk

Stel dat je een kleine bakkerij runt—dit is hoe een SWOT-analyse er voor jou mogelijk uit zou zien:

Intern, merk je dat je bakkers getalenteerd zijn en je een toegewijd team hebt. Dit zijn je sterke punten (Strenghts). Maar je hebt ook problemen met het bijhouden van de vraag en je winkel ligt enigszins afgelegen.

Dit zijn de zwakke punten (Weaknesses). Aan de externe kant, merk je dat er een groeiende trend is in gezond eten en biologische producten—dat is een kans (Opportunities). Maar er is ook een nieuwe bakkerij in de buurt die lage prijzen biedt, dat is een bedreiging (Threats).

Je zou je sterke punten benutten door te focussen op je getalenteerde bakkers en de kwaliteit van je producten. Je zou je zwakke punten aanpakken door te werken aan betere locaties en de efficiëntie van je winkel.

De kansen zouden vertalen naar marketingcampagnes gericht op gezond eten en biologische producten. En de bedreigingen zouden je aanzetten tot concurrentieanalyse en prijsstrategieën om de nieuwe bakkerij te verslaan.

En nu jij

Nadat je je SWOT-analyse hebt uitgevoerd, heb je een beter idee van je sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen, en een hoop gegevens over je bedrijf en je markt. Maar wat doe je daarmee? Hier is een voorbeeld van hoe je deze gegevens kunt gebruiken.

Benut je sterke punten en kansen

Identificeer manieren waarop je je sterke punten kunt inzetten om de kansen in de markt te benutten. Als je bijvoorbeeld een getalenteerd team hebt, kun je overwegen om innovatieve producten of diensten te ontwikkelen die inspelen op veranderende klantbehoeften.

Werk aan het verbeteren van je zwakke punten

Als je zwakke punten hebt geïdentificeerd, ontwikkel dan plannen om ze aan te pakken. Dit kan inhouden dat je processen optimaliseert, investeert in opleiding en ontwikkeling, of middelen toewijst om tekortkomingen te verhelpen.

Ontwikkel strategieën om bedreigingen te verminderen

Bedreigingen in de markt kunnen je groei belemmeren. Ontwikkel strategieën om deze bedreigingen te verminderen of te neutraliseren. Dit kan variëren van concurrentieanalyses tot prijsaanpassingen.

Monitor en pas je plannen aan

De markt en de bedrijfsomgeving zijn voortdurend in beweging. Blijf de voortgang van je actieplannen monitoren en pas ze aan naarmate de omstandigheden veranderen. Flexibiliteit is cruciaal om effectieve strategische beslissingen te nemen.

Niet beperkt tot bakkerijen

Na dit SWOT-analyse voorbeeld, heb je hopelijk een beter idee van hoe je de analyse zelf kunt inzetten. Deze analyses zijn gelukkig niet beperkt tot bakkerijen, maar kunnen in veel verschillende disciplines en in verschillende organisatiecontexten kunnen worden toegepast.

Ongeacht de industrie waar je werkzaam in bent—het is duidelijk dat een SWOT-analyse onmisbaar is in een strategisch marketingplan.

Nu we deze informatie hebben, kunnen we verder met de confrontatiematrix; de tweede stap in het proces.

In het kort

 • SWOT-analyse is een tool die je helpt de interne en externe factoren van je bedrijf te begrijpen.

 • Bij het uitvoeren van een SWOT-analyse verzamel je gegevens over je bedrijf en de markt, identificeer je sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, en ontwikkel je strategieën.
Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Productiviteit
Topic: Model NL
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.