Performance management: van doelen tot voordelen

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 14 maart 2024
Collega's verzamelen samen aan een tafel

Performance management gaat om het behalen van resultaten op individueel en organisatieniveau. Het betekent het formuleren van duidelijke doelen en het bespreekbaar maken van prestaties. Door performance management krijgen medewerkers een beter inzicht in wat er van hen wordt verwacht en weten ze hoe ze kunnen bijdragen aan de organisatiedoelen. Het is een belangrijke rol voor leidinggevenden om ervoor te zorgen dat het functioneren van medewerkers naar een hoger niveau wordt getild.

Lees verder om meer te weten te komen over de voordelen van performance management, de praktische toepassing ervan en hoe het kan bijdragen aan het behalen van concrete doelen en de toegevoegde waarde voor de gehele organisatie op alle niveaus.

Wat is performance management?

Performance management, ook wel prestatiebeheer genoemd, is een systematische aanpak om de prestaties van individuele medewerkers en teams op een efficiënte wijze te verbeteren. Het is een proces waarbij strategische doelstellingen worden vertaald naar individuele doelen en prestatie-indicatoren, die vervolgens worden gebruikt om de prestaties van werknemers te meten en te evalueren. Het uiteindelijke doel van performance management is om op een effectieve en efficiënte wijze de doelen van de organisatie te behalen.

Performance management gaat dus verder dan alleen het beoordelen van werknemers. Het omvat het gehele proces van doelen formuleren, prestaties meten, feedback geven en vaardigheden en kennis ontwikkelen. Door middel van performance management kunnen managers en leidinggevenden kritieke succesfactoren identificeren en heldere communicatie met werknemers bevorderen. Op deze wijze kan het functioneren van individuele medewerkers worden verbeterd en kunnen organisatiedoelen op een hoger niveau worden getild.

Het behalen van doelen is niet alleen belangrijk voor de organisatie, maar ook voor de individuele medewerker. Door het behalen van persoonlijke doelen kunnen werknemers groeien en zich ontwikkelen. Het geeft hen een gevoel van voldoening en motivatie om beter te presteren en hun bijdrage aan de organisatie te vergroten.

Redenen om te starten met performance management

Er zijn verschillende redenen waarom organisaties zouden moeten starten met performance management. Een belangrijke reden is dat het bijdraagt aan het behalen van strategische doelstellingen. Door middel van performance management worden individuele doelen en prestatie-indicatoren vastgesteld die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Op deze wijze kan de organisatie efficiënter werken en de bijdrage van werknemers aan de organisatiedoelen vergroten.

Een ander voordeel van performance management is dat het de productiviteit van werknemers kan verbeteren. Door middel van heldere communicatie en het formuleren van individuele doelstellingen weten medewerkers wat er van hen wordt verwacht en kunnen ze hun werkzaamheden hierop afstemmen. Dit vergroot de efficiëntie en effectiviteit van het werk en draagt bij aan betere prestaties.

Ook kan performance management bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur en betere motivatie van werknemers. Door werknemers te betrekken bij het formuleren van individuele doelen en prestatie-indicatoren, voelen zij zich meer verbonden met de organisatie en zijn zij gemotiveerder om hun bijdrage te leveren. Het bespreekbaar maken van prestaties en het geven van feedback kan hierbij helpen om werknemers te coachen en te ontwikkelen, waardoor zij zich meer gewaardeerd voelen en beter kunnen presteren.

Wat zijn kritieke succesfactoren in performance management?

Kritieke succesfactoren zijn essentieel voor een effectief prestatiemanagement. Een van de belangrijkste kritieke succesfactoren is het formuleren van heldere en specifieke doelen. Deze doelen moeten meetbaar zijn en aansluiten bij de strategische doelstellingen van de organisatie. Het gebruik van prestatie-indicatoren kan hierbij helpen om de voortgang van de doelen te meten en te evalueren.

Een andere kritieke succesfactor is de betrokkenheid van leidinggevenden en managers. Zij moeten het belang van prestatiemanagement begrijpen en dit actief uitdragen binnen de organisatie. Zij moeten ook zorgen voor heldere communicatie en regelmatige feedback naar werknemers, om hen te coachen en te ontwikkelen.

Verder is het belangrijk om prestatiemanagement op een gestructureerde en efficiënte wijze te implementeren. Dit kan worden gedaan door gebruik te maken van een methode zoals de balanced scorecard, waarbij de doelstellingen worden opgedeeld in verschillende perspectieven zoals financieel, klant, interne processen en leren en groei. Het is belangrijk om de benodigde middelen beschikbaar te stellen en het prestatiemanagementproces regelmatig te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Balanced Scorecard

Heldere doelen, betrokkenheid van leidinggevenden en managers, gestructureerde implementatie en evaluatie zijn enkele van de belangrijkste kritieke succesfactoren in prestatiemanagement. Het is belangrijk om deze factoren in acht te nemen bij het implementeren van prestatiemanagement in de organisatie.

Wat zijn de voordelen van performance management?

Het heeft verschillende voordelen voor zowel de organisatie als de individuele medewerkers. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste voordelen:

Verbeterde prestaties

Door middel van performance management kunnen werknemers hun prestaties verbeteren en bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen. Dit kan leiden tot een hogere productiviteit en betere resultaten.

Betere motivatie

Het formuleren van individuele doelstellingen en prestatie-indicatoren kan medewerkers motiveren om beter te presteren en bij te dragen aan de organisatie. Het geven van feedback en coaching kan hierbij helpen om werknemers te ontwikkelen en te stimuleren.

Heldere communicatie

Het zorgt voor heldere communicatie tussen managers en werknemers over wat er van hen wordt verwacht en hoe zij kunnen bijdragen aan de organisatiedoelen. Dit kan misverstanden en frustraties voorkomen en bijdragen aan een positieve bedrijfscultuur.

Betrokkenheid

Door werknemers te betrekken bij het formuleren van individuele doelen en prestatie-indicatoren, voelen zij zich meer verbonden met de organisatie en zijn zij gemotiveerder om hun bijdrage te leveren.

Betere beslissingen

Door middel van performance management kunnen managers en leidinggevenden betere beslissingen nemen over de bedrijfsprocessen en beschikbare middelen. Dit kan bijdragen aan het behalen van strategische doelstellingen en het verbeteren van de prestaties van de gehele organisatie.

Ontwikkeling

Het kan bijdragen aan de ontwikkeling van individuele medewerkers. Door middel van feedback en coaching kunnen werknemers groeien en zich ontwikkelen, wat bijdraagt aan hun persoonlijke en professionele groei.

Hoe verloopt het performance management proces?

Het performance management proces omvat verschillende stappen, namelijk doelen stellen, meten en evalueren van prestaties, feedback geven en ontwikkelen van vaardigheden en kennis. Hieronder volgt een beschrijving van hoe het performance management proces verloopt:

 1. Doelen stellen: Het performance management proces begint met het formuleren van individuele doelstellingen die aansluiten bij de strategische doelstellingen van de organisatie. Deze doelen moeten helder en specifiek zijn en meetbaar worden gemaakt door middel van prestatie-indicatoren.
 2. Meten en evalueren van prestaties: Vervolgens worden de prestaties van de werknemer gemeten en geëvalueerd aan de hand van de vastgestelde prestatie-indicatoren. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, bijvoorbeeld door middel van periodieke evaluatiegesprekken of door het regelmatig bijhouden van de voortgang.
 3. Feedback geven: Na het meten en evalueren van de prestaties is het belangrijk om feedback te geven aan de werknemer. Hierbij kunnen successen worden benoemd, maar ook verbeterpunten worden aangegeven. Het geven van feedback kan helpen om werknemers te coachen en te ontwikkelen.
 4. Ontwikkelen van vaardigheden en kennis: Om de prestaties van werknemers te verbeteren, is het belangrijk om hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden en kennis. Dit kan bijvoorbeeld door middel van trainingen, coaching of het aanbieden van nieuwe uitdagingen en verantwoordelijkheden.

Het is belangrijk om het performance management proces op een gestructureerde en efficiënte wijze te implementeren. Hierbij kunnen methoden zoals de balanced scorecard worden gebruikt om de doelstellingen op een gestructureerde wijze te formuleren en te evalueren. Het is belangrijk om voldoende tijd en middelen beschikbaar te stellen voor het performance management proces en het regelmatig te evalueren en bij te sturen waar nodig.

De belangrijkste resultaten van performance management

pexels-photo-8117462[1]

Performance management kan op verschillende manieren worden ingevuld en benaderd. Hieronder volgt een overzicht van de verschillende invalshoeken waar performance management aan bijdraagt:

Individuele doelstellingen

Performance management helpt bij het formuleren van individuele doelstellingen en prestatie-indicatoren. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke bijdrage die een werknemer kan leveren aan de organisatiedoelstellingen en hoe dit gemeten kan worden.

Kritieke succesfactoren

Met performance management kun je kritieke succesfactoren identificeren die bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen. Hierbij wordt gekeken naar de belangrijkste bedrijfsprocessen en prestatie-indicatoren die bijdragen aan de toegevoegde waarde van de organisatie.

Feedback en coaching

Performance management helpt je feedback en coaching aan werknemers geven. Hierbij wordt gekeken naar hoe werknemers kunnen groeien en zich ontwikkelen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak.

Implementatie en evaluatie

Een ander punt voor performance management is de implementatie en evaluatie van het proces. Hierbij wordt gekeken naar hoe het proces op een gestructureerde en efficiënte wijze kan worden geïmplementeerd en hoe het regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd kan worden.

Organisatiedoelen

En als laatste helpt performance management bij het afstemmen van individuele doelstellingen op de organisatiedoelstellingen. Hierbij wordt gekeken naar hoe individuele doelstellingen bijdragen aan het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie.

Tips voor een succesvol performance managementproces

Een succesvol performance managementproces vereist aandacht en inzet van zowel leidinggevenden als werknemers. Hieronder volgen enkele tips voor een succesvol performance managementproces:

 1. Maak gebruik van heldere communicatie: Zorg ervoor dat alle werknemers begrijpen wat het performance managementproces inhoudt en wat er van hen wordt verwacht. Maak duidelijke afspraken en zorg voor een heldere communicatie over doelstellingen en prestatie-indicatoren.
 2. Betrokkenheid van werknemers: Betrek werknemers actief bij het formuleren van individuele doelstellingen en prestatie-indicatoren. Dit vergroot de betrokkenheid en motivatie van werknemers om bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen.
 3. Zorg voor duidelijke en concrete afspraken: Zorg ervoor dat de afspraken tussen leidinggevenden en werknemers concreet zijn en meetbaar. Hierdoor kunnen prestaties objectief worden beoordeeld en kan er gerichte feedback en coaching worden gegeven.
 4. Implementeer een systematische aanpak: Implementeer een systematische aanpak voor het performance managementproces en zorg voor een gestructureerde en efficiënte uitvoering hiervan. Hierdoor kan het proces regelmatig worden geëvalueerd en bijgestuurd.
 5. Focus op ontwikkeling en groei: Richt het performance managementproces niet alleen op het behalen van doelstellingen, maar ook op de ontwikkeling en groei van individuele medewerkers. Geef regelmatig feedback en coaching om werknemers te stimuleren in hun ontwikkeling.

Door het toepassen van deze tips kan het performance managementproces bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en het verbeteren van de prestaties van individuele medewerkers.

 

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.