Personeelskosten: wat kost een werknemer?

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 13 maart 2024
secundaire arbeidsvoorwaarden, onbelaste vergoedingen

Als werkgever krijg je te maken met hogere loonkosten dan alleen het maandelijkse brutoloon van werknemers. Zo moet je bijvoorbeeld ook rekening houden met de kosten van verplichte premies en bijdragen. Welke personeelskosten er nog meer zijn, welke kosten verplicht zijn als je personeel aanneemt en wat een gemiddelde werknemer kost, dat ontdek je in dit artikel.

Wat zijn personeelskosten?

Personeelskosten zijn alle kosten die een werkgever maakt in verband met het personeel dat in dienst is. Dit omvat onder andere salarissen, lonen, sociale bijdragen, pensioenbijdragen, verzekeringen, training en ontwikkeling, en andere arbeidsvoorwaarden. Ook kosten voor werving en selectie, ontslagvergoedingen en andere kosten gerelateerd aan het aannemen en ontslaan van personeel vallen onder personeelskosten. Kortom, personeelskosten omvatten alle kosten die nodig zijn om het personeel te werven, te behouden en te ondersteunen in hun werkzaamheden.

"Wist je dat... je per werknemer zo'n 20% tot 40% van het jaarsalaris, bovenop het bruto salaris betaalt?"

Directe personeelskosten waar elke werkgever mee te maken krijgt

Directe personeelskosten zijn de kosten van:

 • brutoloon per werknemer
 • de jaarlijkse vakantietoeslag van 8%
 • premies werknemersverzekeringen
 • overige werkgeverspremies
 • eindejaarsuitkeringen of een 13e maand

Deze kosten nemen het grootste deel van de totale loonkosten in beslag. Voor het brutoloon is het verplicht om minstens het minimumloon te betalen en hiernaast betaal je als werkgever 8% van het bruto jaarsalaris als vakantiegeld. Geldt er in jouw branche een cao die algemeen verbindend verklaart is, dan ligt het minimumbedrag voor het maandsalaris vaak hoger dan het verplichte minimumloon. Hiernaast vallen eventuele eindejaarsuitkeringen en een 13e maand onder directe loonkosten.

Tot slot vallen loonheffingen voor de WAO/WOA premie, de WW premie, het werkgeversdeel van de pensioenpremie en de bijdrage zorgverzekeringswet onder directe loonkosten. Dit zijn de premies werknemersverzekeringen. Eventuele andere premies voor bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen of de ziektekostenuitkeringen moeten ook bij de directe loonkosten gerekend worden. Er zijn ook andere kosten die niet standaard zijn, maar afhankelijk zijn van werksituaties. Dit worden indirecte loonkosten genoemd.

Indirecte loonkosten

Onder indirecte kosten vallen:

 • kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden
 • pensioenkosten
 • kosten van regelmatige financiële voordelen

Bij de kosten van secundaire arbeidsvoorwaarden zijn er verschillende kosten waar je aan kunt denken. Denk niet alleen aan de kosten voor bijvoorbeeld bedrijfshulpverlening, leasekosten en reiskosten of overwerkvergoedingen. Neem ook de kosten van ambtsjubilea, werktelefoons en laptops, kinderopvang of verhuiskosten mee in de berekening van de kosten van secundaire voorwaarden.

Onder regelmatige financiële voordelen vallen de kosten van prestatiebeloningen, een eventuele eindejaarsuitkering en de 13e maand. In sommige branches is het niet verplicht om een pensioenregeling aan te bieden. Pensioenkosten vallen hierdoor ook onder overige personeelskosten. Werk je echter in de bouw, dan staat er in de cao dat werknemers zich verplicht moeten aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Controleer daarom altijd de cao van je branche om erachter te komen of aanbieden van een pensioenregeling verplicht is.

Overige personeelskosten berekenen

Voor het berekenen van alle overige personeelskosten is het belangrijk om na te gaan wat werknemers nodig hebben voordat je begint met personeel aannemen, zoals een vaste werkplek. Moet een medewerker bijvoorbeeld vanuit huis werken, dan valt de investering voor een werkplek onder overige uitgaven. Denk ook aan kosten voor het opleiden van personeel, werkkleding en andere arbeidsvoorzieningen. Tot slot bereken je de kosten van bijvoorbeeld de lunch en ontspanning op kantoor als overige uitgaven. In feite vallen alle kosten die niet direct of indirect zijn dus onder overige uitgaven.

Verplichte premies en bijdragen

Sommige premies en bijdragen zijn verplicht. De kosten die elke werkgever draagt zijn loonheffingen. Deze loonheffingen bestaan uit:

 • loonbelasting
 • inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet (Zvw)
 • premie volksverzekeringen WIA, Anw en WIz
 • premie werknemersverzekeringen WW, WAO/WIA en ZW

Loonheffingen worden betaald aan de belastingdienst. Over het salaris van een werknemer die vanaf een uitzendbureau komt betaal je premies en bijdragen voor verzekeringen niet. In dit geval zijn de kosten voor het uitzendbureau, maar als het bureau deze premies en bijdragen niet betaalt, dan kan de Belastingdienst jou aansprakelijk stellen voor het betalen hiervan. Je beperkt dit risico door enkel voor uitzendbureaus te kiezen die voorzien zijn van het keurmerk van Stichting Normering Arbeid.

Personeel
Topic: Kosten NL
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.