Reintegratie: Hoe je jouw werknemer weer aan het werk krijgt

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 14 maart 2024
Twee vrouwen zitten aan een bureau en zijn in overleg.

Re-integratie kan een complex proces zijn, zowel voor werkgevers als werknemers. Het kan moeilijk zijn om te weten waar te beginnen en wat te doen om een werknemer terug te krijgen in het arbeidsproces na ziekteverzuim. In dit artikel gaan we dieper in op re-integratie en alles wat daarbij komt kijken. We zullen het hebben over de verschillende soorten re-integratie, waaronder re-integratie eerste spoor en tweede spoor, en hoe een re-integratietraject eruit kan zien.

Ook zullen we bespreken hoe werkgevers hun werknemers kunnen ondersteunen bij de re-integratie-inspanningen en wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het proces soepel verloopt. Kortom, we zullen je alles vertellen wat je moet weten over re-integratie, zodat je goed voorbereid bent op het begeleiden van je medewerkers tijdens dit belangrijke proces.

Wat is re integratie?

Re-integratie is het proces waarbij een langdurige zieke werknemer wordt geholpen om terug te keren naar het arbeidsproces. Het doel van re-integratie is om de werknemer weer aan het werk te krijgen in dezelfde functie of in een andere passende functie. Het is belangrijk om te weten dat zowel werkgevers als werknemers verantwoordelijk zijn voor de re-integratie-inspanningen.

Een re-integratietraject kan verschillende stappen omvatten, zoals een probleemanalyse, het opstellen van een plan van aanpak en het bijhouden van een re-integratieverslag. Het is belangrijk dat zowel de werknemer als de werkgever zich inzetten voor het re-integratieproces en afspraken nakomen.

Als werkgever ben je verplicht om een zieke werknemer te ondersteunen bij de re-integratie-inspanningen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je de werknemer passend werk aanbiedt, een re-integratiebedrijf inschakelt of een tweede spoor re-integratietraject start. Het is belangrijk om te weten dat je als werkgever ook verantwoordelijk bent voor het betalen van het loon van de werknemer tijdens de re-integratieperiode.

Re-integratie is een belangrijk proces waarbij zowel werkgevers als werknemers betrokken zijn. Het doel is om de werknemer weer aan het werk te krijgen, zodat deze weer kan participeren in het arbeidsproces.

Wat is een re integratie eerste spoor?

Bij re-integratie eerste spoor wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de werknemer bij dezelfde werkgever te laten re-integreren. Het doel is om de werknemer terug te laten keren in de eigen functie of in een andere passende functie binnen het bedrijf.

Het re-integratietraject bij re-integratie eerste spoor begint vaak met een probleemanalyse. Hierbij wordt gekeken naar de oorzaken van het ziekteverzuim en de mogelijkheden om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het is belangrijk dat de werkgever en werknemer hier samen aan werken en afspraken maken over de re-integratie-inspanningen.

Als werkgever ben je verplicht om passend werk aan te bieden aan de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de werknemer tijdelijk ander werk gaat doen binnen het bedrijf. Ook is het mogelijk om de werknemer te laten re-integreren in een andere passende functie binnen het bedrijf.

Het is belangrijk om te beseffen dat re-integratie eerste spoor een gedeelde verantwoordelijkheid is van zowel de werkgever als de werknemer. Beide partijen moeten zich inzetten voor een succesvolle re-integratie. Dit betekent onder andere dat de werknemer open staat voor veranderingen en zich flexibel opstelt.

Een re-integratieproces bij re-integratie eerste spoor kan soms lang duren. Het is daarom belangrijk om regelmatig te evalueren en het plan van aanpak bij te stellen waar nodig. Het is ook van belang om het re-integratieverslag bij te houden, waarin alle afspraken en acties worden genoteerd.

Wat is een re integratie tweede spoor?

Bij re-integratie tweede spoor wordt er gekeken naar de mogelijkheden om de werknemer te laten re-integreren bij een andere werkgever. Het doel is om de werknemer weer aan het werk te krijgen, ook als dit niet mogelijk is bij de huidige werkgever.

Een re-integratietraject bij tweede spoor re integratie begint vaak met een probleemanalyse. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer en de mogelijke functies en werkgevers waarbij de werknemer kan re-integreren.

Als werkgever ben je verplicht om de werknemer te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een re-integratiebedrijf inschakelt om te helpen bij het vinden van een nieuwe werkgever. Ook kan er gekeken worden naar de mogelijkheden voor scholing en training, zodat de werknemer zich kan ontwikkelen voor een nieuwe functie.

Het is belangrijk om te beseffen dat re-integratie tweede spoor niet altijd de eerste keuze is. Het kan soms lastig zijn om een passende functie te vinden bij een andere werkgever en het kan ook meer tijd kosten dan re-integratie eerste spoor.

Een re-integratieproces bij re-integratie tweede spoor kan ook langer duren dan bij re-integratie eerste spoor. Het is daarom belangrijk om regelmatig te evalueren en het plan van aanpak bij te stellen waar nodig. Het is ook van belang om het re-integratieverslag bij te houden, waarin alle afspraken en acties worden genoteerd.

Re-integratie tweede spoor is gericht op het re-integreren van een werknemer bij een andere werkgever als re-integratie bij de huidige werkgever niet mogelijk is. Het is belangrijk om als werkgever de werknemer te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe werkgever en mogelijkheden voor scholing en training te bieden. Een plan van aanpak, evaluatie en re-integratieverslag zijn belangrijke onderdelen van het re-integratietraject.

ha

 

Hoe ziet een re integratietraject eruit?

Een re-integratietraject kan verschillende stappen omvatten, afhankelijk van de situatie en het type re-integratie (eerste spoor of tweede spoor). Over het algemeen zijn er een aantal vaste stappen die gevolgd worden:

Probleemanalyse

Dit is het begin van het re-integratietraject. Er wordt gekeken naar de redenen van het ziekteverzuim en wat er nodig is om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Hierbij wordt er gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.

Plan van aanpak

Na de probleemanalyse wordt er een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden alle afspraken en acties opgenomen die nodig zijn voor de re-integratie van de werknemer. Dit plan wordt samen met de werknemer opgesteld en regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

Uitvoering van het plan

In deze fase worden de afspraken uit het plan van aanpak uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld aanpassingen op de werkplek of trainingen voor de werknemer.

Evaluatie

Tijdens het re-integratietraject wordt er regelmatig geëvalueerd om te kijken of het plan nog steeds haalbaar is en of er aanpassingen nodig zijn.

Eindevaluatie

Als de werknemer weer volledig aan het werk is, wordt er een eindevaluatie gedaan. Hierbij wordt gekeken naar de behaalde doelen en wat er in de toekomst nodig is om de werknemer gezond en productief te houden.

Een re-integratietraject bestaat uit verschillende stappen zoals de probleemanalyse, het plan van aanpak en de uitvoering van het plan. Tijdens het traject wordt er regelmatig geëvalueerd en uiteindelijk wordt er een eindevaluatie gedaan. Het is belangrijk om te beseffen dat elk traject maatwerk is en dat er rekening gehouden moet worden met de specifieke omstandigheden van de werknemer en werkgever.

Hulp inschakelen bij reintegratie

Het is belangrijk dat werkgevers hun zieke werknemers ondersteunen bij de re-integratie-inspanningen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er hulp wordt geboden bij het vinden van passend werk of dat er een re-integratiepartij wordt ingeschakeld om te helpen bij het re-integratieproces.

Als werkgever kun je verschillende re-integratie partijen inschakelen om je werknemer te ondersteunen bij het re-integratieproces. Hieronder bespreken we een aantal mogelijkheden:

  • Re-integratiebureaus: Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het begeleiden van werknemers bij re-integratie. Ze kunnen helpen bij het opstellen van een plan van aanpak, het vinden van passend werk en de begeleiding van de werknemer tijdens het re-integratieproces.
  • Arbodiensten: Arbodiensten zijn verantwoordelijk voor het verlenen van bedrijfsgezondheidszorg en het ondersteunen van werkgevers en werknemers bij het voorkomen en oplossen van arbeidsgerelateerde gezondheidsproblemen. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een probleemanalyse en het begeleiden van de werknemer tijdens het re-integratieproces.
  • UWV: Het UWV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en kan ondersteuning bieden bij re-integratie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een deskundigenoordeel geven over de re-integratie-inspanningen of helpen bij het vinden van passend werk.
  • Vakbonden: Vakbonden kunnen werknemers ondersteunen bij re-integratie en bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een plan van aanpak.

Het is belangrijk om te beseffen dat elke re-integratiepartij zijn eigen expertise en mogelijkheden heeft. Als werkgever is het daarom belangrijk om te kijken welke partij het beste past bij de situatie en behoeften van de werknemer.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Regelgeving Overige
Topic: HR
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.