De rol van scrum in jouw bedrijf: alles wat moet je weten

Vrouw staat voor een muu met plak memo's en geeft een presenatie aan vier collega's waar wij de rug van zien.

Een nieuw concept die zich op de voorgrond van de zakelijke sfeer heeft gewerkt is die van scrum . De termen "scrum" en "scrum master" zijn echter niet altijd even duidelijk voor iedereen buiten de agile en softwareontwikkelingsgemeenschap.

In dit artikel gaan we dieper in op de essentie van scrum, wat het is, wat een scrum master doet, en waarom bedrijven wereldwijd streven naar competente professionals om deze cruciale functie te vervullen?

Wat is scrum?

Scrum is een agile-methodologie die oorspronkelijk is ontwikkeld voor softwareontwikkeling, maar nu veel breder wordt toegepast in verschillende sectoren. Het draait om het leveren van waarde in korte, herhaaldelijke cycli, meestal aangeduid als "sprints," en het bevordert samenwerking, transparantie en verbetering.

Bij het scrum raamwerk draait alles om het organiseren van multidisciplinaire teams om effectief te werken aan complexe projecten. In plaats van lange, starre projectplannen, verdeelt scrum het werk in kleine, behapbare eenheden die binnen een bepaalde tijdspanne moeten worden voltooid. Deze benadering maakt het mogelijk om snel te reageren op veranderende vereisten en prioriteiten.

Scrum draait in essentie om het creëren van een gestructureerde en flexibele aanpak waarbij het team op natuurlijke wijze kan inspelen op veranderende omstandigheden.

Wat is/doet een scrum master?

Een scrum master is een facilitator, een coach en een mentor voor agile teams die de scrum methode omarmen. Volgens de scrum gids (die beschikbaar is in meer dan 30 talen), is de scrum master verantwoordelijk voor het begeleiden van teams om ze productiever, efficiënter en zelfsturend te maken.

Een scrum master is geen traditionele manager. In plaats van opdrachten te geven en de controle te behouden, werkt een scrum master samen met het team om obstakels te verwijderen, de samenwerking te bevorderen en ervoor te zorgen dat de scrum -principes worden nageleefd.

Wat doet een scrum master?

Een beroep als scrum master heeft een scala aan verantwoordelijkheden, allemaal gericht op het ondersteunen van het agile team en het bevorderen van een effectieve toepassing van de scrum methode. Hier zijn enkele van de belangrijkste taken van een scrum master:

Faciliteert scrum-events: Organiseert en leidt belangrijke scrum -evenementen zoals de sprint Planning, daily stand-up, sprint review en sprint retrospective. Deze bijeenkomsten zijn essentieel voor het plannen, monitoren en verbeteren van het werk van het team. We zullen later in de tekst dieper ingaan op wat deze evenementen inhouden.

Verwijdert obstakels: Identificeert en elimineert obstakels en belemmeringen die het team beletten om effectief te werken. Dit kan variëren van technische problemen tot organisatorische hindernissen.

Coacht het team: Werkt als een coach en mentor voor het team, helpt hen om hun capaciteiten te verbeteren, en moedigt zelfsturing en eigenaarschap aan.

Beschermt het team: Zorgt ervoor dat het team beschermd wordt tegen externe invloeden en afleidingen, waardoor ze zich kunnen concentreren op het bereiken van hun sprint-doelen.

Faciliteert communicatie: Bevordert open communicatie binnen het team en met belanghebbenden buiten het team. Dit draagt bij aan transparantie en samenwerking.

Onderwijst en ondersteunt: Helpt het team en de organisatie om de principes van het scrum raamwerk te begrijpen en toe te passen, en biedt continu ondersteuning en begeleiding.

Scrum activiteiten

Het organiseren en leiden van belangrijke scrum activiteiten maakt een groot deel uit van de scrum master rol. Deze zijn als volgt:

De Sprint planning

Deze vindt plaats aan het begin van elke sprint, een tijdsperiode binnen het scrum-framework die meestal twee tot vier weken duurt. Tijdens sprint planning werkt het team samen om een gedetailleerd plan te maken voor de taken die ze gedurende de sprint zullen uitvoeren. Sprint planning heeft meestal de volgende twee delen:

Selecteren van backlog items: In de sprint backlog staat de hoogst geprioriteerde items uit de product backlog aan het scrum team, gepresenteerd door de producteigenaar. Het team evalueert deze items en beslist welke ze in de sprint zullen opnemen op basis van hun capaciteit en de sprintdoelen.

Taken definiëren: Nadat de items zijn geselecteerd, begint het team met het definiëren van de taken die nodig zijn om de geselecteerde items te voltooien. Dit omvat het begrijpen van de vereisten, het verdelen van het werk en het inschatten van de tijd die nodig is voor elke taak.

De user story— korte en begrijpelijke beschrijving van gewenste functionaliteiten vanuit het perspectief van de eindgebruiker— vormt de hoeksteen van de sprint backlog, waardoor het ontwikkelingsteam gericht kan werken aan het vervullen van de klantbehoeften tijdens de sprint.

Daily stand-up

De daily stand-up, ook wel bekend als de daily scrum , is een kort dagelijks overleg in het scrum -framework. Dit evenement is bedoeld om het scrum team op één lijn te brengen, de voortgang te bespreken en eventuele obstakels te identificeren om de voortgang van het werk te bevorderen.

Belangrijke kenmerken van de daily stand-up zijn:

 • Dagelijkse frequentie: De daily stand-up vindt elke werkdag plaats, meestal op hetzelfde tijdstip en dezelfde locatie. Het is kort en krachtig, meestal beperkt tot 15 minuten.

 • Staande vergadering: Teamleden staan tijdens de vergadering om de bijeenkomst kort en actief te houden. Dit moedigt deelnemers aan om snel tot de kern te komen.

 • Drie kernvragen 

  • Tijdens de daily stand-up beantwoorden teamleden meestal de volgende drie vragen:

  • Wat heb je gedaan sinds de vorige daily stand-up?

  • Wat ga je doen tot de volgende daily stand-up?

  • Zijn er obstakels of problemen die je voortgang belemmeren?

Focus op zelf organisatie

De daily stand-up is bedoeld om teamleden de gelegenheid te geven om zelforganisatie te tonen. Als er obstakels zijn, kan het team samenwerken om oplossingen te vinden.

Het belangrijkste doel van de daily stand-up is het bevorderen van transparantie, communicatie en samenwerking binnen het team. Door dagelijks updates te delen en eventuele problemen snel te identificeren, kan het team zich aanpassen en ervoor zorgen dat ze op koers blijven om de sprint-doelen te bereiken.

Zijaanzicht van vrouw die op een whiteboard schrijft

Sprint review

De sprint review is een belangrijk scrum -evenement dat aan het einde van elke sprint plaatsvindt. Het hoofddoel van de sprint beoordeling is om het scrum team de gelegenheid te geven om het geleverde werk aan belanghebbenden te presenteren en feedback te verzamelen. Tijdens de sprint review worden de behaalde resultaten van de vorige sprint aan stakeholders gepresenteerd en wordt waardevolle feedback verzameld om het proces voortdurend te verbeteren.De belangrijkste kenmerken van de sprint beoordeling zijn:

 • Presentatie van voltooid werk: Tijdens de sprint terugblik presenteert het scrum team de functies en taken die tijdens de sprint zijn voltooid. Dit stelt belanghebbenden in staat om de voortgang van het project te volgen en de geleverde waarde te zien.

 • Feedback Verzamelen: Belanghebbenden, waaronder de Product Owner en mogelijk eindgebruikers, kunnen feedback geven over het geleverde werk. Dit helpt het team om de productbacklog bij te werken en prioriteiten te stellen voor de volgende sprint.

 • Inspectie en Aanpassing: De sprint beoordeling omvat inspectie en aanpassing van het product en product backlog. Als er wijzigingen nodig zijn op basis van de feedback, kunnen deze worden opgenomen in de product backlog voor toekomstige sprints.

Tijdens de sprint beoordeling kan een agile Coach van onschatbare waarde zijn om het scrum team te begeleiden bij het identificeren van kansen voor verbetering en het implementeren van agile framework.

Sprint retrospective

De sprint retrospective is een ander belangrijk scrum -evenement dat plaatsvindt aan het einde van elke sprint, meestal direct na de sprint beoordeling. Het doel van de sprint terugblik is om te reflecteren op het proces en de samenwerking binnen het scrum team en manieren te vinden om continu te verbeteren. Belangrijke aspecten van de sprint retrospective zijn:·

 • Teamreflectie: Teamleden bespreken wat goed is gegaan tijdens de sprint en wat beter kan. Ze benadrukken successen en identificeren mogelijke obstakels of uitdagingen.

 • Continue verbetering: Het team streeft naar constante verbetering van hun proces en samenwerking. Ze identificeren specifieke acties die ze kunnen ondernemen om in de volgende sprint beter te presteren.

 • Actiepunten: De sprint retrospective resulteert vaak in concrete actiepunten die het team kan implementeren om hun prestaties te verbeteren. Deze actiepunten worden vastgelegd en in de komende sprint zal het team zich richten op deze punten.

Scrum gebruikt deze retrospectieve momenten als cruciale kansen voor het ontdekken van verbeteringen in het teamproces en het bevorderen van continue groei en aanpassing.

Scrum masters en hun rol in een wendbare organisatie

Scrum masters zijn niet beperkt tot het werken met individuele teams; ze kunnen ook een bredere invloed hebben op de gehele organisatie. Hier is hoe scrum masters bijdragen aan een wendbare organisatie:

Het bevorderen van een agile mindset: scrum masters helpen organisaties om een agile mindset te ontwikkelen. Ze moedigen aan tot flexibiliteit, adaptatie en het omarmen van verandering als een constante. scrum masters dragen bij aan het creëren van een wendbare organisatie door het bevorderen van het agile gedachtegoed. agile coaches kunnen aanvullende ondersteuning bieden door hun uitgebreide ervaring in agile-methodologie, waardoor ze een waardevolle aanvulling zijn op de scrum masters in het nastreven van organisatorische wendbaarheid.

Samenwerking tussen teams: In grote organisaties met meerdere scrum teams kunnen scrum masters samenwerken om de coördinatie tussen teams te vergemakkelijken. Dit helpt bij het creëren van een samenhangend eindproduct.

Zelfsturende teams aanmoedigen: scrum masters bevorderen zelfsturing binnen teams, waardoor ze beter in staat zijn om beslissingen te nemen en hun werk te plannen.

Verwijderen van organisatorische belemmeringen: Naast het verwijderen van teamobstakels, helpen scrum masters ook bij het identificeren en elimineren van bredere organisatorische belemmeringen voor agile succes.

Scrum master training en certificering

Een goede scrum master heeft de juiste training en certificering nodig om effectief te zijn. Er zijn verschillende certificeringsinstanties, zoals scrum. org en de scrum Alliance, die erkende trainingen aanbieden. Een scrum master training omvat meestal de volgende aspecten:

 • Basisprincipes van scrum: Dit omvat de kernprincipes en waarden van scrum, zoals empirisme, transparantie en inspectie.

 • Scrum rollen: De training behandelt de rollen van scrum masters, Product Owners en Development Teams.

 • Scrum events: Het begrip van scrum -evenementen, zoals sprints, daily stand-up, en Retrospectives, is essentieel.

 • Scrum artifacts: De training behandelt de scrum -artefacten, zoals de Product Backlog (een geordende lijst met alle items, vereisten, functies en verbeteringen die deel kunnen uitmaken van een product of project) en de Definition of Done ( voorwaarden die moeten worden voldaan voordat een product backlog item als voltooid wordt beschouwd)

 • Praktische toepassing: Trainees leren hoe ze scrum -principes in de praktijk kunnen toepassen.

Een goede scrum master training voorziet professionals van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om deze cruciale rol effectief te vervullen.

Voordelen van werken met een scrum master

Het werken met een scrum master biedt tal van voordelen voor organisaties die de scrum -methodiek omarmen. Een scrum master fungeert als een toegewijde facilitator en coach voor het scrum -team en de organisatie als geheel. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van het hebben van een scrum master:

 

Efficiëntie en productiviteit

De scrum master zorgt ervoor dat het scrum -team zich kan concentreren op de meest waardevolle taken. Door obstakels en afleidingen weg te nemen, kan het team zich richten op het leveren van werk van hoge kwaliteit binnen de sprint. De scrum master ondersteunt niet alleen het ontwikkelingsteam bij het verwijderen van obstakels, maar zorgt er ook voor dat het development team de essentiële scrum -principes blijft toepassen·

Verbeterde samenwerking

De scrum master bevordert nauwe samenwerking binnen het team en tussen belanghebbenden. Ze faciliteren de communicatie en zorgen ervoor dat iedereen op één lijn zit met betrekking tot doelen en prioriteiten.

Verhoogde transparantie


Een scrum master houdt de voortgang van het werk en de obstakels zichtbaar. Dit bevordert transparantie binnen de organisatie en maakt het gemakkelijker om beslissingen te nemen op basis van actuele informatie.

Moedigt zelforganisatie aan


Scrum masters stimuleren zelforganisatie binnen het team. Dit betekent dat teamleden meer verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en beslissingen, wat de betrokkenheid en motivatie bevordert.

Continue verbetering

De scrum master organiseert sprint Retrospectives om te identificeren wat er beter kan in het proces. Dit leidt tot voortdurende aanpassingen en verbeteringen, waardoor het team steeds effectiever wordt. In een snel veranderende zakelijke omgeving is agile development een essentiële aanpak om de flexibiliteit en responsiviteit van een organisatie te waarborgen

Risicobeheer

Door proactief obstakels en potentiële problemen te identificeren, kan een scrum master helpen bij het beheren van risico's en het voorkomen van projectvertragingen.

Focus op klantwaarde

scrum masters helpen bij het waarborgen van de klantgerichtheid door te zorgen dat de hoogst geprioriteerde items als eerste worden aangepakt en dat de klantwaarde centraal staat.

Kortom, een scrum master is van onschatbare waarde voor organisaties die streven naar wendbaarheid, efficiëntie en continue verbetering in hun softwareontwikkelingsprocessen. Het hebben van een ervaren scrum master kan leiden tot een succesvolle implementatie van de scrum -methodiek en uiteindelijk tot het behalen van zakelijke doelstellingen.

Man schrijft op kurkbord. Alleen zijn arm het bord en de rechterkant van zijn arm zijn te zien.

Nadelen van werken met een scrum master

Hoewel het werken met een scrum master vele voordelen biedt, zijn er ook enkele mogelijke nadelen waar organisaties rekening mee moeten houden:

Kosten

Het inhuren van een scrum master brengt kosten met zich mee, zoals salaris en opleidingskosten. Voor kleinere organisaties kunnen deze kosten een aanzienlijke factor zijn.

Mogelijke overafhankelijkheid

In sommige gevallen kunnen teams overafhankelijk worden van de scrum master voor probleemoplossing en procesbeheer. Dit kan resulteren in verminderde zelfstandigheid en eigenaarschap binnen het team.

Mogelijke conflicten

Als de scrum master niet goed wordt geïntegreerd in het team of als er een gebrek aan begrip is over hun rol, kunnen er conflicten ontstaan over wie de leiding heeft over bepaalde aspecten van het project.

Mogelijke weerstand

Sommige teamleden of belanghebbenden kunnen weerstand bieden aan veranderingen die scrum met zich meebrengt. Een scrum master moet in staat zijn om deze weerstand effectief te adresseren.

Beperkte beschikbaarheid

Een scrum master kan meerdere teams ondersteunen, waardoor hun beschikbaarheid voor elk team beperkt kan zijn. Dit kan problemen opleveren als teams onmiddellijke ondersteuning nodig hebben.

Niet geschikt voor alle organisaties

scrum is niet voor elke organisatie de beste aanpak. Sommige bedrijven en projecten kunnen meer baat hebben bij andere methodologieën, en het aanstellen van een scrum master kan onnodige complexiteit introduceren.

Leercurve

Voor organisaties die nieuw zijn met scrum , kan het tijd kosten om het scrum -framework volledig te begrijpen en te omarmen. Dit kan leiden tot enige initiële verwarring en vertraging.

Het is belangrijk op te merken dat veel van deze nadelen kunnen worden beheerst met goede communicatie, training en effectief leiderschap. Voor organisaties die goed zijn voorbereid en bereid zijn om de principes van scrum te omarmen, wegen de voordelen over het algemeen zwaarder dan de mogelijke nadelen. Het is echter essentieel om zowel de positieve als negatieve aspecten van het werken met een scrum master in overweging te nemen bij het nemen van de beslissing om scrum te implementeren.

Conclusie

De rol van een scrum master is van onschatbare waarde voor moderne organisaties die streven naar flexibiliteit en efficiëntie. Ze zijn de gidsen die teams helpen navigeren door complexe projecten, obstakels verwijderen en een cultuur van samenwerking en aanpassing bevorderen. Het begrijpen van de essentie van de scrum werkwijze is essentieel voor diegenen die streven naar succes in agile projectmanagement.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Productiviteit Management
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.