Agile werken: de sleutel tot een efficiënte en responsieve organisatie

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 18 april 2024
agile processen benutten verandering, agile gaat, agile leiderschap,

Als organisatie is het in deze tijd cruciaal om flexibel en responsief te zijn. Of het nu gaat om het benutten van verandering door agile processen of het toepassen van agile principes, er is een groeiende beweging in organisaties over de hele wereld om wendbaarder te worden.

In dit artikel bespreken we de waarden die aan de basis liggen van deze beweging, onderzoeken de voordelen en werpen een blik op enkele van de meest populaire methodes. Van agile organisaties tot zelfsturende teams, we laten je kennismaken met de manier waarop agile werken teams en organisaties helpt inspelen op verandering en succes te behalen.

Wat is agile werken?

Agile werken is meer dan een methodiek of werkwijze; het is een mindset. Het is gebouwd op het fundament van het Agile Manifesto, dat stelt dat onderlinge interacties, een werkend product, samenwerking met de klant en inspelen op verandering centraal staan. Het is niet zomaar een manier van werken, maar het is 'agile gaan' in de breedste zin van het woord.

Agile = wendbaar · flexibel · behendig · beweeglijk · lenig · slagvaardig

De agile manier is gericht op het leveren van waardevolle producten en diensten in korte cycli, met de nadruk op multidisciplinaire teams en continue verbetering. Agile organisaties stellen zichzelf in staat om zich aan te passen aan veranderende behoeftes, en hierbij speelt de agile coach een cruciale rol in het begeleiden van dit proces.

Agile of flexibel werken omarmt het idee van voortdurend opleveren van werkende producten en stelt de wensen van de klant centraal. Het verwelkomt veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. De onderliggende agile concepten zijn helder: "mensen en hun onderlinge interacties boven processen en tools" en "samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen".

Agile werken, in essentie, stelt teams en organisaties in staat om te navigeren door continue verandering en het bereiken van hun strategische doelen op een effectieve manier. Of het nu gaat om een ICT-project of het runnen van een hele organisatie, agile is een manier van denken en werken die flexibiliteit en resultaten bevordert.

De 4 waarden van agile werken

Het Agile Manifest heeft 4 waarden geformuleerd:

Waarde 1: Multidisciplinaire teams

Bij agile werken ligt de focus op mensen en hun onderlinge interactie, boven processen en tools. Dit principe vertrouwt op de kracht van multidisciplinaire teams, waarin iedereen van de product owner tot de scrum master bijdraagt aan het bereiken van gezamenlijke doelen. Dit kan alleen worden bereikt door effectieve communicatie en samenwerking, waarbij een face-to-face gesprek vaak de meest efficiënte en effectieve methode is.

Waarde 2: Werkend product

Een werkend product staat centraal in de agile werkwijze. In plaats van uitgebreide documentatie, ligt de focus op het leveren van werkende producten. Dit kan variëren van software tot fysieke producten. Het iteratief opleveren van werkende producten zorgt ervoor dat het eindproduct beter aansluit bij de wensen van de klant.

Waarde 3: Samenwerking met de klant

De derde waarde van agile werken benadrukt de noodzaak van samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen. Deze benadering zorgt voor betere feedbackloops en stelt teams in staat om beter in te spelen op veranderingen. De klant wordt gezien als een integraal onderdeel van het team, wat bijdraagt aan een beter begrip van hun behoeftes en verwachtingen.

Waarde 4: Inspelen op verandering

De vierde en laatste waarde van agile werken is inspelen op verandering boven het volgen van een plan. Agile teams zijn voorbereid op continue verandering en zijn uitgerust om deze aan te kunnen. Het stelt teams in staat om te reageren op veranderingen in de markt, technologie, en klantbehoeften, om zo waardevolle producten te blijven leveren.

De 12 agile principes

De 12 agile principes, die de basis vormen van elke agile transformatie, zijn als volgt:

 1. Klanttevredenheid door vroeg en continu opleveren van waardevolle producten: Agile werken benadrukt de noodzaak om klantwaarde te creëren door regelmatig werkende producten op te leveren.

 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces: Agile teams zijn flexibel en inspelen op verandering is een kernonderdeel van hun aanpak.

 3. Lever regelmatig werkende producten op: De frequentie kan variëren van een paar weken tot een paar maanden, met een voorkeur voor de kortst mogelijke tijdschaal.

 4. Operationele, tactische en strategische mensen werken dagelijks samen: Agile teams bevorderen dagelijkse samenwerking tussen stakeholders en teamleden.

 5. Bouw projecten rond gemotiveerde individuen: Geef ze de omgeving en de ondersteuning die ze nodig hebben, en vertrouw erop dat ze de klus klaren.

 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen is door face-to-face gesprekken: De onderlinge interactie tussen teamleden wordt als cruciaal beschouwd in agile werken.

 7. Werkend product is de primaire maatstaf voor vooruitgang: Agile organisaties richten zich op de voortdurende oplevering van werkende producten.

 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling: Alle betrokkenen moeten een constant tempo kunnen volhouden.

 9. Voortdurende aandacht voor hoge kwaliteit en een goed design verhoogt de wendbaarheid: Agile teams streven naar continue verbetering in alles wat ze doen.

 10. Eenvoud - de kunst om het maximale werk niet te doen - is essentieel: In agile aanpak wordt overbodig werk tot een minimum beperkt.

 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelfsturende teams: De agile filosofie vertrouwt sterk op het potentieel van zelfsturende teams.

 12. Op regelmatige basis, het team reflecteert op hoe effectiever te worden, en past dit vervolgens aan: Dit principe draagt bij aan de lean agile mindset, gericht op leren en groeien door regelmatige reflectie en aanpassing.

De voordelen van agile werken

Agile, of wendbaar, werken brengt een schat aan voordelen met zich mee voor zowel teams als organisaties. Hier zijn enkele van de belangrijkste:

 1. Flexibiliteit: Agile teams zijn uitstekend uitgerust om in te spelen op verandering. Of het nu gaat om een verschuiving in de markt of een verandering in de wensen van de klant, de agile aanpak stelt teams in staat om zich snel aan te passen en te reageren.

 2. Verbeterde productkwaliteit: Door te focussen op het regelmatig leveren van werkende producten, stelt agile werken teams in staat om voortdurend kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Dit leidt tot een beter eindproduct dat meer in lijn is met de wensen van de klant.

 3. Verhoogde productiviteit: Met hun korte cycli en constante feedbackloops bevorderen agile processen een hoge productiviteit. Teams kunnen snel feedback integreren en verbeteringen doorvoeren, waardoor ze efficiënter werken.

 4. Betrokkenheid van het team: Agile werken stimuleert een hogere betrokkenheid van het team. Door zelfsturende teams te vormen, hebben individuen meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid, wat leidt tot hogere tevredenheid en motivatie.

 5. Betere klanttevredenheid: Agile werken stelt de klant centraal. Door de klant actief te betrekken bij het proces en door regelmatig werkende producten te leveren, wordt de klanttevredenheid aanzienlijk verbeterd.

 6. Risicobeheer: Dankzij de continue evaluatie en iteratieve aard van agile werken, worden risico's vroegtijdig geïdentificeerd en beheerd.

 7. Efficiëntie: De principes van lean agile dragen bij aan het verwijderen van verspilling, het verhogen van de procesefficiëntie en het sneller leveren van waarde.

In de steeds veranderende bedrijfswereld van vandaag, is agile werken een krachtige aanpak om succesvol te navigeren en resultaten te leveren. Van de scrum master tot de product owner, elk lid van het team speelt een belangrijke rol in het benutten van deze voordelen.

De populairste agile methodes

agile manier, lean agile succesvol, stakeholder managementAgile werken kan op verschillende manieren worden toegepast, afhankelijk van de specifieke behoeften en context van je organisatie. Hier zijn enkele van de meest populaire agile methoden:

Scrum framework

Dit is een van de meest gebruikte agile methodes. Scrum legt de focus op het managen van taken binnen een teamomgeving. Het is een iteratieve aanpak waarbij werk wordt opgedeeld in kleinere delen, bekend als 'sprints'. De scrum master speelt een belangrijke rol bij het begeleiden van het team en het faciliteren van de scrum processen.

Kanban

Deze methode is gericht op het visualiseren van het werk, het beperken van werk in uitvoering en het soepel doorstromen van werk door verschillende stadia. Het is een flexibele methode die continu verbeteren bevordert.

Lean Agile

Lean Agile combineert de principes van lean denken met de agile werkwijze. Het doel is om verspilling te minimaliseren en de stroom van waarde naar de klant te maximaliseren.

Waterval

Waterval is een traditionele projectmanagementmethodologie die een lineaire, sequentiële aanpak volgt. Het is gebaseerd op het idee dat projecten kunnen worden opgedeeld in verschillende fasen, waarbij elke fase voortbouwt op de vorige. Ze zijn zeer geschikt voor projecten met goed gedefinieerde eisen en een duidelijk begrip van de scope en deliverables.

Agile denken

Agile denken is een mindset die centraal staat in de agile filosofie. Het gaat verder dan de technische aspecten van werkprocessen en raakt de kern van hoe we problemen benaderen en oplossingen bedenken. Het begrijpen van onderliggende agile concepten is essentieel voor succesvolle implementatie. Enkele kernaspecten van agile denken zijn:

 • Acceptatie van verandering: In plaats van verandering te weerstaan, verwelkomen agile teams het als een kans om te leren en te groeien. Ze begrijpen dat de behoeften van klanten kunnen veranderen en zijn bereid om hun plannen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Klantgerichtheid: Agile denken plaatst de klant in het middelpunt van alle activiteiten. Het doel is om voortdurend waarde te leveren aan de klant.

 • Iteratief proces: Agile denken omarmt het idee van iteratief opleveren en continue verbetering.

Agile werken

Agile werken houdt in dat teams flexibel en responsief zijn. Het is een manier van werken waarbij teams in korte, overzichtelijke perioden (sprints) werken aan vooraf gedefinieerde doelen. Agile werken kenmerkt zich door:

 • Zelfsturende teams: Agile teams zijn zelforganiserend en hebben de bevoegdheid om beslissingen te nemen die hun werk beïnvloeden.

 • Regelmatige feedback loops: Agile teams vragen regelmatig om feedback om hun producten en processen te verbeteren.

 • Korte sprints: Teams werken in korte cycli, waardoor ze regelmatig werkende producten kunnen leveren en snel kunnen inspelen op verandering.

Agile organiseren

Agile organiseren is de manier waarop bedrijven zijn gestructureerd om agile werken te ondersteunen. Enkele belangrijke aspecten van agile organiseren zijn:

 • Platte structuren: In agile organisaties is er vaak een platte structuur om de communicatie en samenwerking tussen teams te bevorderen.

 • Multidisciplinaire teams: Teams bestaan uit leden met verschillende vaardigheden en expertise, wat de samenwerking en het probleemoplossend vermogen verbetert.

 • Flexibiliteit: Agile organisaties zijn ontworpen om snel en efficiënt te kunnen reageren op verandering.

In alle aspecten van agile - denken, werken en organiseren - staat het inspelen op verandering en het leveren van waarde aan de klant centraal.

Veelgestelde vragen

Voor wat voor situaties is agile werken geschikt?

Agile werken is vooral geschikt voor projecten waar verandering een constante factor is. Het stelt teams in staat om flexibel te blijven en snel te reageren op veranderende behoeften van klanten, markttrends of technologische ontwikkelingen. Het is een effectieve methode voor organisaties in verschillende sectoren, van ICT tot marketing, en is met name waardevol in een omgeving waar continue verbetering en innovatie vereist zijn.

Wat zijn zelfsturende teams?

Zelfsturende teams, ook wel bekend als zelforganiserende of autonome teams, zijn een sleutelcomponent van de agile aanpak. Deze teams bestaan uit multidisciplinaire professionals die gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het leveren van werkende producten. Ze hebben de autonomie om hun eigen beslissingen te nemen en om zichzelf te organiseren om het werk gedaan te krijgen.

Wat is het agile manifest?

Het Agile Manifesto, of Agile Manifest, is een document dat de kernwaarden en principes van de agile filosofie uiteenzet. Het werd in 2001 gepubliceerd door een groep softwareontwikkelaars die op zoek waren naar betere manieren om software te ontwikkelen en te leveren. Het Manifesto legt de nadruk op individuen en interacties boven processen en tools, werkende software boven uitgebreide documentatie, klantensamenwerking boven contractonderhandelingen, en het inspelen op verandering boven het volgen van een plan.

Wat is het verschil tussen agile en scrum?

Agile is een filosofie of mindset, terwijl Scrum een specifieke methode is die onder de paraplu van Agile valt. Scrum is een gestructureerd framework dat teams helpt om complexe projecten effectief te beheren, vaak via het gebruik van sprints, dagelijkse stand-ups en rollen zoals de Scrum Master en Product Owner. Agile daarentegen is een bredere benadering van projectmanagement die de nadruk legt op flexibiliteit, klantgerichtheid en continue verbetering. Dus hoewel alle Scrum-teams Agile zijn, is niet elk Agile team noodzakelijkerwijs een Scrum team.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.