Work-life balance: hoe werkgevers hieraan kunnen bijdragen

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 19 september 2023
gezinsleven tegemoet

Als werkgever wil je dat jouw werknemers productief zijn en goede prestaties leveren, maar het is ook belangrijk dat zij een goede balans hebben tussen werk en privéleven.

Een goede werk-privébalans kan leiden tot meer gemotiveerde werknemers, minder stress en minder burn-out klachten. Daarnaast kan het bijdragen aan een positief bedrijfsimago en de aantrekkelijkheid van het bedrijf als werkgever vergroten. Lees verder voor meer inzichten.

 

Wat is work-life balance?

Een goede werk-privébalans houdt in dat werknemers in staat zijn om werk en privéleven effectief te combineren zonder dat het ene ten koste gaat van het andere. Dit betekent dat werknemers genoeg tijd hebben voor werk, maar ook voor andere bezigheden, zoals tijd doorbrengen met familie en vrienden, sporten of hobby's. Een goede werk-privébalans kan ervoor zorgen dat werknemers minder stress en burn-out klachten ervaren en zich meer gemotiveerd voelen op het werk.

Uit onderzoek blijkt dat een goede werk-privébalans niet alleen belangrijk is voor werknemers, maar ook voor werkgevers. Werknemers met een goede werk-privébalans zijn namelijk productiever en presteren beter op het werk. Daarnaast hebben werkgevers met een goed evenwicht tussen werk en privé leven een hogere medewerkerstevredenheid en een lager verloop van werknemers. Het is dus niet alleen voor werknemers, maar ook voor werkgevers de moeite waard om te investeren in een goede werk-privébalans.

Het vinden van een goede balans tussen werk en privéleven kan voor veel werknemers een uitdaging zijn. Als werkgever kun je hierbij helpen door het goede voorbeeld te geven en door werknemers te stimuleren om bewust om te gaan met hun tijd en energie. In het volgende deel van dit artikel zullen we meer tips en strategieën bespreken die werkgevers kunnen toepassen om hun werknemers te helpen een goede werk-privébalans te vinden.

Hoe ziet een goede work-life balance eruit?

Een goede work-life balance kan worden bereikt door het stellen van grenzen tussen werk en privéleven en door het beheren van de beschikbare tijd op een effectieve manier. Werkgevers kunnen hun werknemers helpen bij het vinden van een goede balans tussen werk en privéleven door bijvoorbeeld flexibele werktijden aan te bieden, werknemers thuis te laten werken en door het faciliteren van sport- en andere teambuildingactiviteiten.

Een goede work-life balance kan leiden tot minder stress en burn-outklachten, een hogere productiviteit en betere prestaties op het werk. Het kan ook leiden tot een hogere werknemerstevredenheid en loyaliteit aan het bedrijf.

Om een goede work-life balance te bereiken, is het belangrijk om prioriteiten te stellen en de beschikbare tijd effectief te gebruiken. Dit kan betekenen dat werknemers soms moeten leren om nee te zeggen tegen extra taken en verantwoordelijkheden en dat werkgevers werknemers moeten aanmoedigen om hun werk goed te plannen en de nodige rust en ontspanning te nemen.

De work-life balance van medewerkers: wat zijn de voordelen voor bedrijven?

De work-life balance van medewerkers is niet alleen belangrijk voor de werknemers zelf, maar ook voor de werkgevers. Hieronder volgen enkele voordelen voor bedrijven om te investeren in de werk-privébalans van hun werknemers:

Hogere productiviteit en prestaties

Werknemers met een goede work-life balance zijn over het algemeen productiever en presteren beter op het werk. Dit komt doordat ze minder last hebben van stress en burn-outklachten, meer motivatie hebben en beter in staat zijn om zich te concentreren op hun werk.

Hogere werknemerstevredenheid en loyaliteit

Werkgevers die aandacht besteden aan de werk-privébalans van hun werknemers hebben over het algemeen tevredenere werknemers en een lager verloop van personeel. Werknemers voelen zich gesteund door hun werkgever en zijn meer geneigd om loyaal te blijven aan het bedrijf.

Positief imago als werkgever

Bedrijven die investeren in de werk-privébalans van hun werknemers hebben over het algemeen een positief imago als werkgever. Potentiële werknemers zien het bedrijf als aantrekkelijk en willen er graag werken.

Betere gezondheid en welzijn van werknemers

Een goede work-life balance kan bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van werknemers. Werknemers die voldoende tijd hebben voor ontspanning, lichaamsbeweging en andere activiteiten, hebben minder last van stress en burn-outklachten en zijn over het algemeen gezonder en gelukkiger.

Hogere betrokkenheid en motivatie van werknemers

Werkgevers die aandacht besteden aan de werk-privébalans van hun werknemers, tonen betrokkenheid en interesse in het welzijn van hun werknemers. Dit kan leiden tot een hogere motivatie en betrokkenheid van werknemers bij het bedrijf en bij hun werk.

Wat je als werkgever kan doen: 8 tips

Als werkgever kun je verschillende maatregelen nemen om de werk-privébalans van je werknemers te verbeteren en zo bijdragen aan hun gezondheid, welzijn en productiviteit. Hieronder volgen enkele tips:

1. Het goede voorbeeld geven

Als werkgever kun je het goede voorbeeld geven door zelf ook een goede work-life balance te hebben en te laten zien dat je het belangrijk vindt. Dit kan bijdragen aan een cultuur waarin werknemers gestimuleerd worden om hun eigen werk-privébalans te verbeteren.

2. Geef autonomie aan je werknemers

Werknemers kunnen zich meer gemotiveerd voelen als ze de vrijheid hebben om hun eigen werk in te delen. Geef werknemers daarom de autonomie om zelf te bepalen hoe ze hun werk indelen en uitvoeren.

3. Hanteer flexibele werktijden

Flexibele werktijden kunnen werknemers helpen om hun werk-privébalans te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door werknemers de mogelijkheid te geven om hun werktijden aan te passen aan hun persoonlijke behoeften.

4. Werknemers thuis laten werken

Thuiswerken kan voor werknemers een manier zijn om de balans tussen werk en privéleven te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door werknemers de mogelijkheid te bieden om vanuit huis te werken wanneer dat voor hen het beste uitkomt.

5. Faciliteer teambuilding activiteiten

Teambuilding activiteiten kunnen bijdragen aan een goede werksfeer en het gevoel van verbondenheid tussen werknemers. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van teamuitjes, borrels of andere sociale activiteiten.

6. Bied extra verlof aan

Extra verlof kan werknemers helpen om even afstand te nemen van hun werk en tijd te besteden aan andere activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van extra vakantiedagen of door werknemers de mogelijkheid te geven om sabbaticals te nemen.

7. Houd je personeel gemotiveerd

Gemotiveerde werknemers zijn over het algemeen productiever en presteren beter op het werk. Houd daarom je personeel gemotiveerd door bijvoorbeeld regelmatig feedback te geven, doelen te stellen en erkenning te geven voor prestaties.

8. Stimuleer lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging kan bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van werknemers. Stimuleer daarom lichaamsbeweging door bijvoorbeeld het aanbieden van een sportabonnement of door het organiseren van gezamenlijke sportactiviteiten.

Hoe ontdek je werkstress?

Werkstress is een veelvoorkomend probleem onder werknemers en kan leiden tot een verminderde productiviteit en gezondheidsklachten. Als werkgever is het belangrijk om te weten hoe je werkstress kunt herkennen en voorkomen. Hieronder volgen enkele signalen die kunnen wijzen op werkstress:

 • Vermoeidheid en uitputting
 • Moeite met concentreren
 • Slaapproblemen
 • Prikkelbaarheid en stemmingswisselingen
 • Fysieke klachten zoals hoofdpijn of rugpijn
 • Verminderde prestaties op het werk
 • Verhoogde kans op burn-out klachten

Het is belangrijk om deze signalen serieus te nemen en te bespreken met de betreffende werknemer. Ook kun je als werkgever preventieve maatregelen nemen om werkstress te voorkomen, zoals het bieden van voldoende ontspanningsmogelijkheden en het voeren van regelmatige gesprekken over de werkdruk en de belastbaarheid van de werknemer. Zo kun je als werkgever bijdragen aan een gezonde en productieve werkomgeving voor je werknemers.

Voorkomen van een burn-out

Een burn-out is een ernstige vorm van werkgerelateerde stress en kan leiden tot langdurige uitval van werknemers. Het is daarom belangrijk om als werkgever te investeren in het voorkomen van een burn-out bij je werknemers. Hieronder volgen enkele tips om een burn-out te voorkomen:

 • Zorg voor een goede werk-privébalans voor je werknemers, bijvoorbeeld door het bieden van flexibele werktijden en het stimuleren van ontspanning en lichaamsbeweging.
 • Voorkom overbelasting van je werknemers door regelmatig in gesprek te gaan over de werkdruk en de belastbaarheid van de werknemer. Pas de werkzaamheden indien nodig aan.
 • Geef werknemers de ruimte om hun eigen werk in te delen en uit te voeren. Dit kan bijdragen aan een gevoel van autonomie en motivatie.
 • Stimuleer een open communicatie tussen werknemers en leidinggevenden. Werknemers moeten zich veilig voelen om stress en problemen te bespreken.
 • Organiseer regelmatig trainingen en workshops over stress en burn-out preventie voor werknemers en leidinggevenden.

Door bovenstaande tips toe te passen, kun je als werkgever bijdragen aan een gezonde en productieve werkomgeving waarin werknemers minder kans hebben op een burn-out.

Aan de slag met work-life balance!

Een goede work-life balance is van groot belang voor zowel werknemers als werkgevers. Uit onderzoek blijkt dat werknemers met een goede balans tussen werk en privéleven productiever en beter presteren op het werk. Daarnaast leidt een goede werk-privébalans tot een hogere medewerkerstevredenheid en een lager verloop van werknemers. Als werkgever kun je verschillende maatregelen nemen om de werk-privébalans van je werknemers te verbeteren, zoals het bieden van flexibele werktijden en het stimuleren van ontspanning en lichaamsbeweging. Door te investeren in een goede work-life balance, kun je bijdragen aan een gezonde en productieve werkomgeving voor je werknemers.

Productiviteit Management
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.