Employees

4 manieren om goed personeel te behouden

Het behouden van personeel is niet makkelijk en tegelijk enorm belangrijk voor elk succesvol bedrijf. De kosten voor het vervangen van een medewerker zijn gemiddeld zo hoog als het volledige jaarsalaris van de betreffende positie. Die kosten zitten niet alleen in het werven en inwerken van een nieuwe medewerker, maar ook in het verlies van de kennis en het netwerk van de collega die vertrekt. Er zijn echter veel factoren die meespelen bij het vertrek van een medewerker. Op een groot deel daarvan kunt u invloed uitoefenen, zodat u de kans verkleint dat talent uw bedrijf verlaat. Planning is daarbij essentieel. Een concurrerend salaris is daarbij echter niet voldoende. Hoe zorgt u ervoor dat u goed personeel binnen weet te houden? In deze blog geven we u 4 tips voor een uitstekende planning van uw medewerkersbehoud.

1. Waardering in andere vormen dan salaris

Loon is absoluut niet de enige manier om medewerkers te laten weten dat ze gewaardeerd worden. Sterker nog, andere vormen dragen sterker bij aan het gevoel gewaardeerd te worden dan een monetaire beloning. Er zijn verschillende manieren waarop het uiten van waardering kan worden gedaan. Ten eerste gaat het om een stukje cultuur, wat zich vaak uit in communicatie. U kunt het beoordelingsgesprek bijvoorbeeld hernoemen naar waarderingsgesprek. Leidinggevenden binnen de organisatie kunnen getraind worden op het geven van niet alleen negatieve feedback, maar juist ook positieve feedback. Waardering hoeft bovendien niet altijd individueel te zijn. Uitstraling bedrijf is voor een groot deel een groepsproces. Het samen vieren van een groot succes, bijvoorbeeld een feest bij het doorbreken van een miljard omzet, is een originele manier om medewerkers erkenning te geven buiten het loon om.

2. Voldoening uit het werk kunnen halen

Als u bedenkt dat de meeste medewerkers 40 uur per week op kantoor doorbrengen, dan dringt het belang van werk dat voldoening geeft direct door. Een baan die zowel uitdagend als leuk is, is extreem belangrijk voor het gevoel van tevredenheid bij medewerkers. Een manier om de inhoud van het werk interessanter te maken is door meer taken te delegeren. Extra verantwoordelijkheid helpt medewerkers om te blijven ontwikkelen. U kunt uw medewerkers ook aanmoedigen in uw communicatie om zelf na te denken over wat zij zoeken in hun baak en hier een actieve rol in te spelen.

3. Voortdurend groeien en ontwikkelen

Vrijwel iedere werknemer hecht waarde aan ontwikkeling binnen zijn of haar carrière. Zodra een gevoel van groei ontbreekt, kan deze stagnatie een rechtstreekse reden zijn om op te stappen. Het is dan ook essentieel om ontwikkeling binnen het bedrijf te stimuleren. Het ligt voor de hand om een uitgebreid aanbod van trainingen beschikbaar te hebben. Dit hoeft niet altijd een dure externe training te zijn. Intern zijn er meestal genoeg medewerkers beschikbaar die graag een training aan hun collega’s aanbieden. Ook samenwerken met collega’s van verschillende lagen draagt bij aan ontwikkeling

4. Flexibiliteit voor een goede werk-privébalans

Flexibiliteit wordt steeds belangrijker binnen het bedrijfsleven. Nu men zich meer bewust is van het belang van een goede werk-privébalans neemt de behoefte aan flexibele oplossingen toe. Uitstraling bedrijf van flexibiliteit is een aantrekkelijke voorwaarde voor medewerkers. Werktijden zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Een medewerker wiens kinderen naar school gaan zal het zeer op waarde weten te schatten wanneer het mogelijk is om de kinderen ’s ochtends naar school te kunnen brengen en op woensdagmiddag thuis te kunnen werken. Dankzij het toenemende digitale aspect van werk wordt het bovendien steeds makkelijker om medewerkers succesvol alternatieve werkplekken aan te bieden dan het traditionele bureau in de kantoortuin. Samenwerken kan ook online.

Justin

Justin

Ik ben marketing stagiair bij Shiftbase. Shiftbase is een online applicatie waarmee een personeelsplanning gemaakt kan worden, gewerkte uren kunnen worden geregistreerd en de personeelsadministratie in gedaan kan worden. Iedere medewerker beschikt over eigen inloggegevens en kan hiermee via de computer of mobiele app gegevens zien zoals het werkrooster, gewerkte uren, plus- en minuren en vakantie-urensaldo. Aan de hand van uitgebreide toegangsrechten is te bepalen welke medewerkers, over welke functionaliteiten beschikken.