Terug

9 december 2021

Blog image

Het belang van strategische personeelsplanning

Wat is een strategische personeelsplanning?

Het is een veel gebruikte term binnen het vakgebied Human Resources Management (HRM), een strategische personeelsplanning (SPP). De definitie van een SPP laat zich vrij vertalen als: een toekomstbestendige HRM-gerelateerde planning die gericht is op een goede match tussen de HR-behoefte van een organisatie (voortvloeiend uit de strategische doelstellingen) en het kennisniveau en de competenties van het personeel. Een SPP wordt gekenmerkt door het feit dat in de planning allerlei relevante ontwikkelingen, kansen en bedreigingen (die kunnen worden voorzien in de toekomst) worden meegenomen bij het beoordelen en bepalen van de HR-behoefte van de organisatie. De huidige periode omtrent covid-19 laat maar weer eens zien hoe lastig het soms is om met name (vrij onbekende) risico's en bedreigingen goed in beeld te brengen. Echter, het is raadzaam om juist te leren van dergelijke onverwachte gebeurtenissen en ze als ervaringsmateriaal mee te nemen in het bepalen van nieuwe risico's en kansen.

Hoe maak je een strategische personeelsplanning?

Voor een gedegen SPP is het allereerst erg belangrijk dat er vanuit een meerjarig perspectief duidelijke organisatiedoelen worden opgesteld. Vervolgens moet er binnen de organisatie een goed inzicht worden gecreëerd in de opbouw van het personeelsbestand (denk onder andere aan leeftijd), het kennisniveau en de competenties van de zittende medewerkers. Ook is het belangrijk om de verwachtingen omtrent het verloop van medewerkers mee te wegen (hoe snel vertrekken medewerkers doorgaans weer?). Vervolgens kan er nader bekeken worden of er een goede match is tussen de zittende medewerkers en het type medewerker dat nodig is om de strategische doelstellingen in de toekomst te behalen. Nadat het duidelijk is of er sprake is van een match of een gap tussen het personeelsbestand en de doelstellingen, kan je bepalen wat er nodig is om de match te creëren of te versterken. Wanneer er duidelijk is wat er moet gebeuren wordt er een concreet veranderplan opgesteld met hierin de benodigde interventies. Dit plan vormt de ruggengraat van het SPP en moet leiden tot het kunnen behalen van de strategische doelstellingen.

Ondersteuning bij een SPP

Het maken van een SPP is doorgaans geen eenvoudige klus. Door het feit dat er veel facetten moeten worden meegewogen is het raadzaam om van ondersteuning gebruik te maken. Dit gaat uiteraard op voor gedegen HRM advies, maar er is ook specifieke ondersteunende software beschikbaar. Zo is er Shiftbase, handige online software die gebruikt kan worden voor het plannen van medewerkers en het registreren van uren. Door het gebruik van de software wordt er een goed inzicht gecreëerd in het medewerkersbestand en kan er vanuit dit startpunt een beoordeling worden gemaakt met betrekking tot de benodigde richting van het SPP. Dit kan veel tijd en geld schelen en is dus zeker het overwegen waard!