Blended learning: tips voor werkgevers

 • Geschreven door: Carin Vreede
 • Bijgewerkt op: 13 maart 2024
Blended learning: tips voor werkgevers - Shiftbase
11:47
Mensen zitten samen aan een tafel te leren en te lezen. 1 iemand zit op de achtergrond in de vensterbank

In de afgelopen jaren is de term "blended learning" vaak gehoord in opleidngskringen, maar wat betekent het eigenlijk? 
In dit artikel verkennen we de ins en outs van blended learning en de redenen achter de opkomst van de populariteit van deze leervorm. Of je nu een werkgever, student of nieuwsgierige werknemer bent, het begrijpen van blended learning kan je een nieuw perspectief geven op hoe we onderwijs en interactie in de 21ste eeuw kunnen benaderen.

Wat is blended learning?

Blended learning is een gemengde leerbenadering die verschillende vormen van leren, zoals klassikale les- en lesmateriaal en training en e-learning modules, combineert tot een allesomvattende leeroplossing. Deze aanpak combineert verschillende soorten leren om de leerervaring te verbeteren.

Blended learning is niet beperkt is tot klassikale trainingen of e-learning modules alleen, omdat het verschillende vormen van leren omvat, zoals webinars, YouTube-video's, whitepapers, kennisbijeenkomsten en één-op-één coachingsessies. Daarom kunnen llended learning-oplossingen verschillende vormen van leren integreren om leerlingen en deelnemers een uitgebreide en boeiende blended leerervaring te bieden.

Blended learning versus hybride leren

Blended learning en hybride leren zijn twee onderwijsbenaderingen die vaak, ten onrechte, als onderling verwisselbaar worden beschouwd. Hoewel beide methoden verschillende elementen combineren, bestaan er belangrijke verschillen tussen beide.

Hybride leren betekent dat een docent cursusinhoud levert aan studenten op verschillende locaties, waarvan sommigen fysiek aanwezig zijn in het klaslokaal, terwijl anderen op afstand virtueel aanwezig zijn. In dit scenario gebruikt de docent hulpmiddelen zoals software en hardware voor videoconferenties om de studenten tegelijkertijd persoonlijk en op afstand les te geven.

Aan de andere kant combineert blended learning traditioneel persoonlijk onderwijs met online leermethoden. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld een lezing in een klaslokaal bijwonen en vervolgens in de klas of op afstand een online quiz doen.

Hoe organiseer je blended learning?

Voordat je blended learning implementeert, is het essentieel om zorgvuldig te overwegen welke onderwerpen het beste en meest uitermate geschikt zijn voor elke blended learning-methode. Bij het online aanbieden van onderwijs zijn er over het algemeen twee opties om uit te kiezen:

 • Live Online Training: Bij deze aanpak zijn de trainer en de studenten allemaal tegelijk online, maar elke deelnemer volgt de training vanaf zijn eigen locatie. Deze methode biedt maximale flexibiliteit. Als de trainer echter een hybride training verzorgt, met zowel in-person als online deelnemers, moet hij zijn aandacht over beide groepen verdelen.

 • Zelfstudie: Deze methode wisselt klassikale training af met e-learning modules of video's die cursisten in hun eigen tempo kunnen bekijken. Deze methode is ook zeer flexibel, zodat studenten modules kunnen voltooien op een tijdstip dat hen past. Docenten kunnen bijvoorbeeld alle studenten een e-learningmodule met theorie laten voltooien voordat ze een klassikale training volgen, zodat iedereen op hetzelfde niveau begint. 

Voordelen van blended learning

Blended learning biedt verschillende voordelen:

Veilige leeromgeving

Ten eerste biedt blended learning een veilige leeromgeving door het aantal uren dat studenten fysiek samen doorbrengen te minimaliseren, terwijl live communicatie toch mogelijk is. Deze vorm van leren is vooral belangrijk geworden in de klas in het licht van de COVID-19 pandemie en de noodzaak om fysieke afstand te bewaren.

Interactief leerproces

Ten tweede stelt het interactieve leerproces bij blended learning de studenten in staat zich op een meer boeiende en dynamische manier bezig te houden met theoretisch materiaal. Door middel van verschillende hulpmiddelen en technieken, zoals dialoog simulaties, gamification en andere interactieve simulaties, kunnen leerkrachten op een leuke en spannende manier nieuwe kennis verwerven.

Autonomie van de leerling

Blended learning geeft online studenten meer controle en flexibiliteit over hun blended leertrajecten. Het is essentieel voor volwassenen met andere verantwoordelijkheden zoals werk, gezin en hobby's. Door 24/7 toegang tot een online cursus te bieden, kunnen studenten kiezen wanneer en waar ze studeren, waardoor blended leren steeds beter beheersbaar wordt en minder een belemmering vormt.

pexels-rfstudio-3059748_cropped

Voordelen van blended learning voor organisaties

Grotere betrokkenheid van studenten

Het betrekken van studenten bij blended learning is cruciaal voor organisaties om effectieve leerresultaten te bereiken. Volgens een studie uit 2019 biedt blended leren gevarieerde leermogelijkheden en maakt het gebruik van digitale technologie en hulpmiddelen om de betrokkenheid van studenten te faciliteren en vergroten. De toevoeging van blended onderwijs in een trainingsprogramma kan werkgevers helpen om de betrokkenheid van hun werknemers te vergroten, wat leidt tot effectiever leren en grotere vaardighedenontwikkeling.

Beter begrip

Een van de meest effectief gebruikte blended learning-modellen, de "flipped classroom", is ontworpen om de leercurve te verbeteren. Leerlingen kunnen theoretisch materiaal in hun eigen tempo bestuderen, terwijl persoonlijke sessies hen in hun tempo in staat stellen nieuwe kennis en vaardigheden toe te passen.

Gedetailleerde analyses

Blended leren biedt ook gedetailleerde analyses die organisaties in staat stellen om de vooruitgang van studenten nauwkeurig te beoordelen. Leer management systemen (LMS) kunnen gegevens verzamelen zoals de tijd die nodig is om een quiz te voltooien, het aantal pogingen en taken die aflopen. Deze statistieken geven inzicht in het competentieniveau van een leerling in specifieke onderwerpen, de bereidheid om vooruitgang te boeken en gebieden voor herziening.

Een cruciale stap voor werkgevers bij het implementeren van succesvolle blended learning-trajecten is het omarmen van co-creatie met hun medewerkers, waarbij beide partijen actief betrokken zijn bij het ontwerpen en aanpassen van de leermaterialen en -activiteiten.

Voor werkgevers betekent het investeren in blended education niet alleen een meer betrokken en competente personeelsbestand, maar ook een versterkte positie in een steeds veranderende zakelijke omgeving

Modellen voor blended learning

Het opstarten van een blended learning-programma kan een uitdagende taak zijn vanwege de flexibiliteit van deze aanpak. Met verschillende didactische strategieën, instrumenten en de noodzaak om een evenwicht te leren vinden, kunnen zelfs ervaren leer professionals zich overweldigd voelen en behoefte hebben aan verduidelijking.

Er zijn 5 belangrijke modellen ontwikkelt voor blended leren die wij hieronder zullen toelichten:

Face-to-face bestuursmodel

Dit model lijkt op het traditionele klassieke leren. Het richt zich vooral op de behoeften van leerlingen met problemen en groep mensen die vooruit willen oefenen. Deze aanpak vereist alleen dat sommige studenten aanvullende online training volgen.

Online driver model

Dit model is het tegenovergestelde van klassikaal studeren omdat het volledig vertrouwt op de digitale technologie voor levering van leermaterialen tijdens de opleiding. Het combineert synchrone training (bv. live webinars, peer training sessies) met asynchrone training (zelfstudie van e-cursussen). In het online driversmodel zijn live face-to-face bijeenkomsten meestal niet nodig, maar kunnen wel geregeld worden als dat nodig is.

Rotate Model

In dit model wordt een groep studenten in kleinere eenheden verdeeld om in verschillende stadia verschillende taken uit te voeren. Een aantal leeractiviteiten vindt online plaats, terwijl andere persoonlijk worden voltooid. Dankzij deze aanpak kunnen leerkrachten met verschillende leerstijlen van de opleiding profiteren.

Voor werkgevers die het Rotate Model inzetten, bieden face-to-face leeractiviteiten een unieke gelegenheid voor directe interactie en begeleiding, waardoor werknemers praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen in een persoonlijke setting

Flipped classroom-model

Dit model wordt gekenmerkt door het motto "online leren, offline toepassing". In dit model worden colleges en praktische huiswerk elementen omgedraaid. Studenten bestuderen nieuwe inhoud thuis vóór de les, en in de les wordt tijd besteed aan actief leren en het toepassen van de geleerde vaardigheden. Dit kan gebeuren via discussies, case studies of projectwerk. .

Flex-model

Het Flex-model geeft studenten controle over hun online en offline leren. Studenten met leerplatforms of werknemers kunnen naar behoefte van de ene activiteit naar de andere gaan. ICT-gebaseerde onderwijsactiviteiten kunnen zowel online als offline plaatsvinden. Docenten of instructeurs zijn altijd ter plaatse om instructie te geven en leerlingen zo nodig bij te staan.

Voor werkgevers betekent blended learning dat werknemers essentiële vaardigheden kunnen verwerven en toepassen in hun eigen tempo, wat resulteert in een meer flexibele en zelfgestuurde benadering van professionele ontwikkeling. Wanneer werkgevers didactische strategieën grondig begrijpen en toepassen, kunnen ze hun blended learning-initiatieven optimaliseren voor maximale effectiviteit.

Vijf tips voor effectieve blended learning

Hier volgen vijf tips voor een boeiend blended learning-traject:

 • Begin met de leerdoelen. Het is belangrijk om te bepalen wat de deelnemer moet leren en moet kunnen aantonen. Vanuit dit inzicht kun je kiezen welke leerdoelen het meest geschikt zijn voor online onderwijs en welke het best offline kunnen worden gegeven. Theorie kan bijvoorbeeld vaak online worden onderwezen, terwijl in-person training de beste vaardigheden ontwikkelt. Door de juiste aanpak te kiezen, kun je de leereffectiviteit verhogen.

 • Laat je niet misleiden door flitsende tools en concentreer je in plaats daarvan op de leerdoelen. Het is essentieel om voor elk leerdoel de meest geschikte methode te kiezen, online onderwijs of offline, op basis van de beoogde resultaten.

 • Zorg voor een naadloze aansluiting tussen de online en offline componenten. Creëer een goed geordend blended leertraject dat online en offline elementen op een complementaire manier integreert. Online elementen moeten voortbouwen op fysieke training en vice versa.

 • Als je online life events plant, zoals webinars, zorg dan voor de nodige technologie. Zorg ervoor dat de camera, wifi, microfoon, scherm en andere essentiële apparatuur goed functioneren.

 • Houd het praktisch. De online componenten van het blended learning-traject moeten zo worden ontworpen dat de deelnemers de informatie op hun werkplek kunnen toepassen. Door te focussen op praktische toepassingen kun je de relevantie en effectiviteit van de training vergroten.

Kostenefficiënt en stimulerend

Voor werkgevers betekent de implementatie van blended teaching niet alleen een meer flexibele en betrokken leercultuur, maar het opent ook de deur naar kostenefficiëntere trainingsmethoden die de ontwikkeling van medewerkers stimuleren en organisatorische groei bevorderen. Ook de integratie van online leeractiviteiten, en dus plaatsonafhankelijk leren,

in een blended learning-aanpak helpt de kosten te optimaliseren door de efficiëntie van trainingen te verbeteren.

Je <u>werkrooster</u> op één centrale plek!

Je werkrooster op één centrale plek!

 • Snel roosters maken
 • Inzicht in de loonkosten
 • Overal toegang via de app
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel
Topic: HR
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.