Verdienen je medewerkers extra met feestdagentoeslag?

Werknemers werken tijdens kerst op kantoor voor hun feestdagen toeslag

Als werkgever ben je ongetwijfeld geïnteresseerd in een duidelijk overzicht van de feestdagentoeslag. Dit artikel is jouw gids door de regels en gebruiken die van toepassing zijn wanneer jouw medewerkers werken op officiële feestdagen. Je leert hier hoe de feestdagentoeslag berekend wordt, hoe deze regels variëren afhankelijk van de cao waar jouw organisatie onder valt, en wat de wettelijke verplichtingen zijn. Of jouw team nu op Eerste Kerstdag, Hemelvaartsdag of een andere officiële feestdag werkt, je vindt hier de essentiële informatie om correct te handelen.

Daarnaast krijg je inzicht in hoe je duidelijke afspraken maakt die voor alle partijen helder zijn. Het doel is jou te voorzien van een duidelijk beeld van zowel de rechten als de plichten die komen kijken bij het werken op feestdagen, en hoe je dit het beste kunt regelen binnen jouw bedrijf.

Wat is feestdagen toeslag?

Feestdagentoeslag is een extra vergoeding die jij als werkgever uitbetaalt aan medewerkers die werken op een officiële feestdag. Deze toeslag is een compensatie voor het werken op bepaalde feestdagen, zoals Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag en andere erkende feestdagen. De hoogte van deze toeslag kan verschillen, afhankelijk van wat in de cao staat of de afspraken binnen jouw bedrijf.

Niet elke feestdag valt automatisch onder de regeling voor extra betaling. Dit hangt af van de dagen die als betaalde vrije dagen zijn gedefinieerd in de arbeidsovereenkomst of cao waar jouw organisatie onder valt. In sommige sectoren, zoals de horeca, kunnen de regels rond werken op feestdagen en bijbehorende toeslagen anders zijn dan in andere sectoren.

Daarnaast is het niet altijd verplicht om een feestdagentoeslag te betalen; meeste cao's vereisen het, terwijl andere sectoren alternatieve compensaties bieden, zoals een betaalde vrije dag op een andere datum. Het is belangrijk om als werkgever goed op de hoogte te zijn van de regels en deze na te leven, om zo transparant en rechtvaardig mogelijk te zijn tegenover je werknemers.

Feestdagentoeslag: wel of geen verplichting?

Of je als werkgever verplicht bent feestdagentoeslag uit te betalen, hangt af van verschillende factoren. In de wet staat niet expliciet een toeslag voor werken op feestdagen voor, maar veel hangt af van de cao waaronder jouw bedrijf valt of de afspraken in de arbeidsovereenkomst. Controleer de cao die van toepassing is binnen jouw sector. In de meeste cao's zijn specifieke regelingen opgenomen over werken tijdens feestdagen en de bijbehorende toeslagen. Naast de cao kunnen er in individuele arbeidsovereenkomsten afspraken gemaakt zijn over extra betaling of compensatie tijdens feestdagen.

In sommige sectoren, zoals de horeca of zorg, is het gebruikelijker om een toeslag voor feestdagen te hebben dan in andere. De 'norm' kan verschillen per branche. Is er geen toeslag geregeld, dan kan er sprake zijn van alternatieve compensatie, zoals extra vrije tijd of inruilmogelijkheden.

Alle regels over feestdagentoeslag op een rij

Als werkgever is het jouw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van de regels die gelden voor feestdagentoeslag. Deze toeslagen worden niet willekeurig toegepast; ze zijn gebonden aan specifieke voorwaarden en richtlijnen. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste regels:

 1. Officiële feestdagen: De toeslag geldt alleen voor werk verricht op door de wet of cao erkende officiële feestdagen. Dit zijn dagen, zoals Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Kerstdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en meer.

 2. CAO en arbeidsovereenkomst: De regels omtrent de toeslag kunnen variëren. Raadpleeg de cao die voor jouw sector of organisatie van toepassing is, evenals individuele arbeidsovereenkomsten.

 3. Hoogte van de toeslag: De hoogte van de feestdagentoeslag staat vaak in de cao beschreven. Dit kan een vast percentage zijn bovenop het normale uurloon.

 4. Alternatieve compensatie: In sommige gevallen kun je in plaats van een toeslag een compenserende vrije dag bieden of extra vakantiedagen.

 5. Administratie: Hou de gewerkte uren en de toegekende toeslagen nauwkeurig bij. Dit zorgt voor transparantie en voorkomt misverstanden.

 6. Communicatie: Informeer je medewerkers duidelijk over hoe de feestdagentoeslag wordt toegepast binnen jouw organisatie. Goede afspraken voorkomen later discussie.

 7. Wettelijke verplichtingen: Wees je bewust van de wettelijke verplichtingen en de rechten van je werknemers. Niet voldoen aan deze verplichtingen kan leiden tot juridische problemen.

SHIFTBASE (22)

Dubbel betaald op feestdagen

Of een feestdag dubbel wordt betaald, hangt af van de afspraken in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die van toepassing is op jouw sector, of van de afspraken die zijn vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.

In veel cao’s is vastgelegd dat werknemers die op officiële feestdagen werken, recht hebben op een extra toeslag bovenop hun normale loon. Deze toeslag kan variëren; sommige cao’s bepalen dat werknemers dubbel betaald krijgen voor het werken op feestdagen, wat betekent dat ze 100% extra ontvangen bovenop hun standaard uurloon. In andere gevallen kan de toeslag meer of minder zijn dan 100%.

Berekening van feestdagentoeslag

De berekening van de feestdagentoeslag kan enigszins variëren, afhankelijk van de afspraken binnen jouw organisatie of de van toepassing zijnde cao. Hieronder enkele stappen om je te helpen bij het berekenen:

 1. Controleer de CAO: Begin met het controleren van de cao voor specifieke regels over feestdagentoeslag. Hier vind je meestal een percentage dat bovenop het normale uurloon komt.

 2. Basisloon: Bepaal het basisuurloon van de werknemer die op de feestdag werkt. Dit is het startpunt voor de berekening van de toeslag.

 3. Toeslag Percentage: Vervolgens pas je het toeslagpercentage toe dat in de cao staat of dat met de werknemer is overeengekomen. Dit is vaak een percentage van het normale loon (bijvoorbeeld 100%, wat neerkomt op dubbel loon).

 4. Totale Uitbetaling: Vermenigvuldig de toeslag met het aantal gewerkte uren op de feestdag om de totale feestdagentoeslag uit te rekenen.

 5. Administratie: Zorg voor een zorgvuldige administratie van alle berekeningen en uitbetalingen. Dit helpt misverstanden en fouten te voorkomen.

Voorbeeld berekening van feestdagentoeslag

Laten we een praktisch voorbeeld doorlopen om te illustreren hoe je als werkgever de feestdagentoeslag kunt berekenen. Dit helpt je te begrijpen hoe de toeslag in de praktijk werkt.

Stel, je werknemer, Alex, werkt op Tweede Kerstdag, wat een officiële feestdag is volgens de cao van jouw sector. Alex verdient normaal gesproken €20 per uur. Volgens jouw cao ontvangen werknemers die op feestdagen werken een toeslag van 150%.

 1. Bereken de toeslag per uur: De feestdagentoeslag per uur voor Alex is 150% van zijn standaard uurloon. Dit betekent: €20 x 150% = €30 extra per uur bovenop het standaardloon.

 2. Totale uren: Stel dat Alex 8 uur werkt op deze feestdag.

 3. Bereken de totale toeslag: De totale toeslag voor Alex's werk op deze feestdag zou dan zijn: 8 uren x €30 = €240.

 4. Totale uitbetaling: Tel hierbij op het normale loon voor die dag (8 uren x €20 = €160), en Alex's totale uitbetaling voor het werken op Tweede Kerstdag zou €400 zijn.

Conclusie

Als werkgever heb je gezien hoe de feestdagentoeslag invloed heeft op de dagen die je team werkt, van de officiële feestdagen tot andere speciale data. De regelingen rond deze toeslag, of het nu gaat om extra loon of een extra vrije dag, variëren afhankelijk van onder welke cao jouw organisatie valt. Het is belangrijk dat je weet wanneer een toeslag krijgt toegepast en hoe deze wordt berekend, om te zorgen dat je medewerkers correct extra betaald krijgen voor hun inzet tijdens feestdagen.

Onthoud dat werken op een feestdag werk niet zomaar een dag is; het is een inzet die vaak wordt beloond met een toeslag bovenop het reguliere loon. Dit extra loon is een blijk van waardering voor het werken op dagen die door velen buiten werk worden doorgebracht.

Of jouw medewerkers nu werken tijdens de traditionele feestdagen of andere feestdagen die specifiek onder jouw cao vallen, zorg ervoor dat je de afspraken duidelijk communiceert en naleeft. Door de juiste toeslagen uit te betalen en transparante afspraken te maken, bouw je als werkgever aan een betrouwbare en respectvolle werkomgeving.

Veel gestelde vragen

 • Veelvoorkomende toeslagpercentages voor het werken op officiële feestdagen liggen tussen de 50% en 200% van het normale uurloon. Dit betekent dat werknemers voor hun werk op deze dagen een extra betaling kunnen ontvangen bovenop hun standaardloon, wat varieert van een halve keer tot twee keer het normale tarief per gewerkt uur.

 • Het is mogelijk, maar ongebruikelijk, om een feestdagentoeslag van 300% uitbetaald te krijgen. Een toeslag van 300% betekent dat de werknemer drie keer het normale uurloon ontvangt voor het werken op een feestdag. Dergelijke hoge toeslagen zijn niet standaard en komen niet vaak voor, maar ze kunnen worden overeengekomen in zeer specifieke situaties of in sectoren met bijzondere arbeidsomstandigheden.

Toeslag
Topic: Toeslag
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.