Richtlijnen voor een veilige en productieve werkplek

Groepje collega's zit om een tafel heen en lachen

In een wereld waarin werknemers formeel instemmen met gelijke gedragsregels, is het opstellen van een gedragscode een cruciale stap voor elk bedrijf.

Van het aanpakken van agressie, geweld en seksuele intimidatie tot het voorkomen van diefstal en het reguleren van social media, een gedragscode behandelt belangrijke onderwerpen die de basis vormen voor een gezonde werkcultuur.

In dit artikel bespreken we waarom het opstellen van een gedragscode van vitaal belang is en welke stappen er genomen kunnen worden om dit te realiseren.

Wat is een gedragscode?

Een gedragscode is een document dat de gewenste normen en regels voor het gedrag van werknemers binnen een organisatie beschrijft.

Het vormt een leidraad voor het verwachte gedrag en de ethische principes die werknemers moeten volgen in hun professionele omgeving.

Een gedragscode omvat verschillende onderwerpen die betrekking hebben op het gedrag van werknemers. Het richt zich op het voorkomen van problemen zoals agressie, geweld en seksuele intimidatie, die de veiligheid en het welzijn van werknemers in gevaar kunnen brengen.

Daarnaast adresseert het diefstal, roken, privégebruik van internet en social media gebruik, die een invloed kunnen hebben op de productiviteit en reputatie van een organisatie.

Het opstellen van een gedragscode is een belangrijke stap voor werkgevers, omdat het een duidelijk kader biedt waarbinnen werknemers moeten handelen. Het zorgt voor consistentie en gelijke gedragsregels die voor iedereen binnen de organisatie gelden.

Waarom een code van gedrag opstellen voor je bedrijf?

priscilla-du-preez-XkKCui44iM0-unsplash-1

Het opstellen van een gedragscode voor je bedrijf is van vitaal belang om een positieve en professionele werkomgeving te bevorderen. Het biedt een duidelijk kader waarbinnen werknemers zich moeten gedragen en helpt om een cultuur van respect, integriteit en gelijke gedragsregels te bevorderen. Hier zijn enkele redenen waarom het ontwikkelen van een gedragscode essentieel is:

Bevordering van consistente normen:

Een gedragscode legt de basis voor consistente normen van gedrag binnen de organisatie. Dit helpt ervoor te zorgen dat werknemers op dezelfde manier behandeld worden en dezelfde gedragsverwachtingen hebben.

Bescherming tegen ongewenst gedrag:

Een gedragscode dient als een instrument om ongewenst gedrag, zoals agressie, geweld en seksuele intimidatie, te voorkomen en aan te pakken. Het biedt werknemers een veilige omgeving en zorgt ervoor dat dergelijke gedragingen niet getolereerd worden.

Risicobeheersing:

Een gedragscode helpt bij het identificeren en beheersen van risico's in de werkomgeving. Het kan bepalingen bevatten met betrekking tot gezondheid en veiligheid, waaronder het voorkomen van levensgevaarlijke situaties en het bevorderen van veiligheidsprotocollen.

Bescherming van reputatie:

Door duidelijke regels en richtlijnen op te stellen, kan een gedragscode helpen de reputatie van het bedrijf te beschermen. Het adresseert onderwerpen zoals diefstal, roken, privégebruik van internet en social media gebruik, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor het imago van de organisatie.

Creëren van vertrouwen en transparantie:

Een gedragscode draagt bij aan het creëren van vertrouwen en transparantie tussen werkgever en werknemers. Het laat zien dat de organisatie zich inzet voor een ethische werkomgeving en dat er duidelijke richtlijnen zijn om zich aan te houden.

Wat zijn de onderwerpen van een gedragscode?

hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

Een gedragscode behandelt verschillende onderwerpen die van belang zijn voor een professionele en respectvolle werkomgeving. Hier zijn enkele veelvoorkomende onderwerpen die vaak in een gedragscode worden opgenomen:

Agressie, geweld en seksuele intimidatie

De gedragscode benadrukt het belang van het voorkomen van agressief gedrag, geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer. Het stelt duidelijke richtlijnen vast over hoe werknemers zich dienen te gedragen en welke consequenties er kunnen volgen bij overtreding van deze regels.

Diefstal

De gedragscode kan bepalingen bevatten met betrekking tot diefstal, waarin wordt uitgelegd dat diefstal van bedrijfseigendommen, persoonlijke bezittingen van collega's of klanten niet getolereerd wordt. Het benadrukt het belang van integriteit en het vertrouwen dat werknemers moeten hebben in elkaars eigendommen.

Roken

Als een bedrijf een rookvrije omgeving wenst te handhaven, kan de gedragscode beleid en regels omtrent roken op het werk bevatten. Dit omvat mogelijk aangewezen rookzones buiten het gebouw of het volledig verbieden van roken tijdens werktijd.

Alchohol en drugs

De gedragscode kan richtlijnen bevatten met betrekking tot het gebruik van alcohol en drugs op de werkplek. Het kan aangeven dat werknemers niet onder invloed van alcohol of drugs mogen zijn tijdens werktijd en dat het gebruik ervan kan leiden tot disciplinaire maatregelen.

Privégebruik internet

Aangezien internetgebruik een integraal onderdeel is geworden van het werk, kan de gedragscode regels bevatten met betrekking tot het privégebruik van internet. Het kan richtlijnen bieden over het beperken van persoonlijk internetgebruik tot pauzes en het vermijden van ongepast materiaal of activiteiten.

Social media gebruik

De gedragscode kan ook specifieke richtlijnen bevatten met betrekking tot het gebruik van social media door werknemers, met nadruk op het belang van verantwoordelijk en respectvol gebruik. Het kan werknemers adviseren om de bedrijfsreputatie te beschermen en om vertrouwelijke informatie of negatieve opmerkingen over collega's of het bedrijf te vermijden.

Stappen om een gedragscode in te voeren

john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash

Het invoeren van een gedragscode vereist een gestructureerde aanpak om ervoor te zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de verwachtingen en de gedragsregels van de organisatie begrijpen. Hier zijn de belangrijkste stappen om een gedragscode succesvol te implementeren:

Regels en richtlijnen ontwikkeling

Het ontwikkelen van een gedragscode begint met het definiëren van de regels en richtlijnen die van toepassing zijn op de organisatie. Dit omvat het identificeren van onderwerpen zoals agressie, geweld en seksuele intimidatie, diefstal, roken, alcohol- en drugsgebruik, privégebruik van internet en social media gebruik. Zorg ervoor dat de gedragscode specifiek en duidelijk is, zodat werknemers weten wat er van hen verwacht wordt.

De gedragscode testen

Voordat de gedragscode volledig wordt geïmplementeerd, is het raadzaam om deze te testen en feedback te verzamelen. Dit kan gedaan worden door een kleine groep werknemers te betrekken en hun input te vragen. Hierdoor kunnen eventuele onduidelijkheden of problemen worden geïdentificeerd en aangepakt voordat de gedragscode breder wordt verspreid.

De gedragscode delen met personeel

Het is cruciaal om de gedragscode actief te delen met alle werknemers. Dit kan gebeuren via een bedrijfsbrede aankondiging, intranet, e-mail of fysieke exemplaren. Zorg ervoor dat werknemers toegang hebben tot de gedragscode en begrijpen waar ze deze kunnen vinden.

Personeel trainingen

Het is belangrijk om trainingen te bieden aan het personeel over de gedragscode en de implicaties ervan. Dit kan in de vorm van workshops, presentaties of online trainingen zijn. De trainingen moeten de gedragsverwachtingen verduidelijken, voorbeelden geven van gewenst gedrag en eventuele vragen of zorgen van werknemers adresseren.

De gedragscode evalueren

Na verloop van tijd is het essentieel om de effectiviteit van de gedragscode te evalueren. Dit kan worden gedaan door feedback van werknemers te verzamelen, prestaties en incidenten te monitoren, en regelmatig te evalueren of de gedragscode nog steeds relevant en in lijn met de bedrijfscultuur is. Indien nodig kunnen aanpassingen worden gemaakt om de gedragscode te verbeteren.

Het invoeren van een gedragscode is een doorlopend proces. Het vereist betrokkenheid en consistentie van het management en de inzet van alle werknemers om een positieve en professionele werkomgeving te creëren en te behouden.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Regelgeving
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.