Netto inkomen: hoeveel houd jij over?

Vrouw staat en kijkt naar haar telefoon

In de wereld van loon en salaris worden vaak termen zoals "bruto" en "netto" gebruikt. Maar wat betekenen deze termen nu echt voor jouw inkomsten? Als werknemer, en zelfs als werkgever, kan het soms voelen alsof je een doolhof aan cijfers en begrippen moet doorkruisen.

Van inkomstenbelasting en loonheffing tot premies volksverzekeringen, en van loonstrookjes tot inkomensafhankelijke bijdragen voor de zorgverzekeringswet – het lijkt soms wel een andere taal. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het concept van netto inkomen, en hoe dit tot stand komt vanuit je bruto salaris.

Wat is een netto inkomen?

Wanneer je een nieuwe baan hebt, of gewoon een loonstrookje bekijkt, dan kom je ongetwijfeld het begrip 'netto inkomen' tegen. Het is een term die we vaak horen, maar wat betekent het nu eigenlijk?

Simpel gezegd, je netto inkomen is wat je uiteindelijk overhoudt na het betalen van belastingen en andere inhoudingen op je bruto salaris. Het is het bedrag dat jij daadwerkelijk op je bankrekening ontvangt en dus kunt besteden.

Zoals je misschien weet, bestaat je salaris niet alleen uit het geld dat je verdient voor het werk dat je doet.

Daarnaast zijn er verschillende premies, zoals die voor de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Nabestaandenwet, die worden ingehouden op je brutoloon.

Ook de inkomstenbelasting en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet zijn aftrekposten die het verschil maken tussen jouw bruto- en netto inkomen.

Het verschil tussen bruto en netto inkomen

Het salaris op je loonstrook bestaat uit 2 verschillende bedragen. Het bruto en het netto salaris.

Bruto maandsalaris

Je bruto inkomen is het volledige bedrag dat je verdient voordat er iets wordt afgetrokken. Het is in feite het startpunt van je salarisberekening. Dit is het bedrag dat je werkgever bereid is te betalen voor jouw diensten.

Je brutoloon is onder andere de basis voor het berekenen van je bijdrage aan de premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen.

Van je brutosalaris worden diverse bedragen afgetrokken. Denk bijvoorbeeld aan de loonbelasting en premies volksverzekeringen, maar ook de inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet en mogelijk premies voor een pensioenfonds of een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Netto maandsalaris

Wat je vervolgens overhoudt, is je netto inkomen. Dit is het bedrag dat daadwerkelijk op je bankrekening terecht komt. Het is dus het bedrag dat je daadwerkelijk kunt uitgeven.

Directe en indirecte kosten

Wanneer je naar je netto inkomen kijkt, is het belangrijk om rekening te houden met zowel directe als indirecte kosten. Deze kosten kunnen invloed hebben op hoeveel van je bruto inkomen je daadwerkelijk in handen krijgt.

Directe kosten

Directe kosten zijn de kosten die direct gerelateerd zijn aan je werk. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor woon-werkverkeer, zoals benzine of openbaar vervoer.

Als je een auto van de zaak hebt, dan is dit een directe kost. Hoewel je werkgever deze kosten deels kan dekken, hebben ze nog steeds invloed op je netto inkomen, omdat de bijtelling voor de auto van de zaak wordt gezien als loon en hierover belasting wordt geheven.

Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn minder duidelijk gerelateerd aan je werk, maar ze beïnvloeden nog steeds je netto-inkomen.

Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor professionele kleding of het onderhouden van een aparte werkkamer in je huis voor thuiswerkdagen. Ook de kosten voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, die je als werknemer vaak zelf moet betalen, zijn indirecte kosten.

Het is belangrijk om zowel de directe als de indirecte kosten in de gaten te houden en indien mogelijk te plannen. Door deze kosten mee te nemen in je begroting, krijg je een realistischer beeld van hoeveel je daadwerkelijk overhoudt van je bruto salaris.

pexels-rdne-stock-project-7821684_cropped

Premies volksverzekeringen

Wanneer je inkomsten verwerft, draag je bij aan premies volksverzekeringen, een essentieel onderdeel van je netto inkomen. Deze premies ondersteunen de volksverzekeringen in Nederland, die er zijn om financiële hulp te bieden in verschillende levenssituaties.

De premies die rechtstreeks van je bruto inkomen worden ingehouden, omvatten:

  • Algemene Ouderdomswet (AOW): Dit biedt financiële ondersteuning bij ouderdom.

  • Algemene nabestaandenwet (ANW): Dit biedt financiële hulp bij het overlijden van een partner.

  • Wet langdurige zorg (WLZ): Dit helpt bij het dekken van bijzondere ziektekosten.

Het is verplicht om een bijdrage te leveren aan deze verzekeringen, en deze bijdrage wordt berekend op basis van een percentage van je inkomen, tot een bepaald maximum. Door dit te doen, zorgt de overheid ervoor dat iedereen een passende bijdrage levert.

Hoewel deze premies je netto inkomen verminderen, verdwijnen ze niet zomaar. Ze worden gebruikt om ons sociale zekerheidsstelsel te financieren, waardoor ze op de lange termijn een vangnet bieden voor jou en alle andere Nederlandse bewoners.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze premies bijdragen aan de sociale zekerheid van ons allemaal.

Vakantiegeld, bonus of 13e maand

Naast je reguliere salaris kunnen er andere vormen van inkomsten zijn die bijdragen aan je totale jaarinkomen. Deze extra's, zoals vakantiegeld, een bonus of een 13e maand, kunnen een aanzienlijke boost geven aan je netto inkomen.

Vakantiegeld is een extra uitbetaling die je eens per jaar ontvangt, meestal in de maand mei. Het bedraagt minimaal 8% van je bruto jaarsalaris. Hoewel vakantiegeld bruto wordt uitbetaald, houdt je werkgever hier ook weer belasting en premies over in, dus het netto bedrag is minder.

Een bonus is een extra betaling bovenop je normale salaris die je kunt ontvangen als je bepaalde doelen of prestaties hebt bereikt. De hoogte en voorwaarden van een bonus verschillen per bedrijf en kunnen aanzienlijk variëren.

De 13e maand is een extra maandsalaris dat je aan het einde van het jaar ontvangt, vaak als vorm van eindejaarsuitkering. Net als bij je normale salaris, wordt hier belasting en premies op ingehouden.

Houd er rekening mee dat deze extra's ook belast worden. Ze vallen in het algemeen in de hogere belastingschijf, het zogenaamde 'bijzonder tarief', dus het netto bedrag dat je daadwerkelijk op je bankrekening ontvangt, is lager dan het bruto bedrag. Toch kunnen deze extra's een aangename aanvulling zijn op je reguliere netto salaris.

A female retail manager speaking with a female job candidate during an interview

Nettoloon berekenen

Het berekenen van je netto inkomen lijkt misschien complex, maar met de juiste informatie is het vrij eenvoudig. Laten we eens kijken naar een voorbeeldberekening.

Stel, je hebt een bruto maandsalaris van €3.500. Hoe bereken je dan je netto inkomen?

  1. Bereken de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Dit is meestal 5,75% van je bruto salaris, maar je werkgever betaalt dit vaak voor jou. In dit voorbeeld zou het €201,25 zijn (3.500 x 5,75%), maar laten we er vanuit gaan dat je werkgever betaalt.

  2. Bereken de premies volksverzekeringen. Dit is ongeveer 28,3% van je bruto salaris, maar er is een maximum van €35.129 (in 2023) waarover je dit betaalt. In dit voorbeeld zou het €990,50 zijn (3.500 x 28,3%).

  3. Bereken de loonbelasting. Dit varieert afhankelijk van je inkomensschijf. Stel dat je in de eerste schijf valt (tot €35.129), dan is de belasting 37,10%. In dit voorbeeld zou dat €1.298,50 zijn (3.500 x 37,10%).

  4. Trek de arbeidskorting en algemene heffingskorting af. Dit zijn belastingvoordelen waar iedereen recht op heeft. Deze bedragen zijn inkomensafhankelijk en kunnen variëren. Stel dat je recht hebt op €200 arbeidskorting en €50 algemene heffingskorting, dan trek je deze bedragen af van het bedrag dat je aan belasting betaalt.

Berekening: 3.500 (bruto salaris) - 990,50 (premies volksverzekeringen) - 1.298,50 (loonbelasting) + 200 (arbeidskorting) + 50 (algemene heffingskorting) = €1.461,-.

Dus in dit geval zou je netto salaris ongeveer €1.461,- zijn. Vergeet niet dat dit een vereenvoudigde berekening is en dat er andere factoren kunnen zijn die invloed hebben op je netto inkomen, zoals pensioenbijdragen of specifieke aftrekposten.

Het is altijd een goed idee om een loonstrookje te raadplegen of een online nettoloon bereken tool te gebruiken voor een nauwkeurige berekening.

 

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Overige
Topic: Inkomen
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.