Proeftijd: hoe zit dat precies?

Mensen kijken samen naar 1 tablet en overleggen

De proeftijd is een belangrijk onderdeel van elke arbeidsovereenkomst en heeft een aanzienlijke invloed op de verhouding tussen werkgever en werknemer. In dit artikel bespreken we de betekenis van proeftijd, de regels die hieraan verbonden zijn en hoe je hier als werkgever of werknemer het beste mee om kunt gaan.

Wat is een proeftijd precies?

De proeftijd is een periode aan het begin van een arbeidsovereenkomst waarin de werkgever en de werknemer kunnen beoordelen of ze goed bij elkaar passen. Tijdens de proeftijd kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder opgaaf van redenen. Dit geldt ook voor de werknemer, hoewel deze in veel gevallen geen gebruik maakt van deze mogelijkheid.

Waarom is een proeftijd belangrijk?

Een proeftijd is belangrijk voor zowel de werknemer als de werkgever, omdat beide partijen de arbeidsovereenkomst op elk moment kunnen beëindigen. Het is het meest ideaal voor werkgevers om meteen de juiste kandidaat aan te nemen, maar dit kan een uitdaging zijn. Daarom is het verstandig dat werkgevers alle factoren in overweging nemen voordat ze een officiële aanwervingsbeslissing nemen.

Hoe lang duurt een proeftijd?

De duur van de proeftijd is wettelijk bepaald en kan maximaal 1 of 2 maanden beslaan. 

De maximale proeftijd is 1 maand bij:

 • een tijdelijk arbeidscontract langer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar;
 • een tijdelijk arbeidscontract zonder einddatum. Voor tijdelijke arbeidscontracten kunnen afwijkende proeftijdregels gelden, mits deze in de cao of in een regeling van een bevoegd bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente) zijn opgenomen.

De proeftijd mag maximaal 2 maanden bedragen bij:

 • een vast dienstverband;
 • een tijdelijk arbeidscontract van 2 jaar of langer. Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter is het niet toegestaan om een proeftijd overeen te komen met uw werkgever.

Proeftijd schriftelijk vastleggen

De werkgever en de werknemer kunnen een proeftijd afspreken. De duur van de proeftijd moet door de werkgever schriftelijk worden vastgelegd. De proeftijd mag maximaal 1 maand duren bij: een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden. De maximale duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst, maar kan niet langer zijn dan twee maanden.

Hoe verloopt de beëindiging van de proeftijd?

Wanneer de toegestane proeftijd verstreken is, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst alleen opzeggen als er een dringende reden voor is. Als de arbeidsovereenkomst niet wordt opgezegd, wordt deze automatisch verlengd met dezelfde periode of omgezet in een vast contract.

Als werkgever is het verstandig om jouw werknemer op tijd te informeren over de beslissing om de arbeidsovereenkomst voort te zetten of op te zeggen. Als werknemer is het aan te raden om duidelijke afspraken te maken over de verdere loopbaan binnen het bedrijf en om te overleggen over eventuele verbeteringen of veranderingen in de functie.

Tijdens de proeftijd kan een werknemer zelf ontslag nemen, bijvoorbeeld als het werk niet goed aansluit bij zijn of haar wensen. Er geldt geen opzegtermijn in de proeftijd, dus de werknemer kan per direct stoppen zonder een reden te hoeven geven. De werknemer heeft in dit geval geen recht op een transitievergoeding en komt ook niet in aanmerking voor een WW-uitkering bij het zelf nemen van ontslag.

Ontslagen tijdens de proeftijd

Voor werknemers die worden ontslagen tijdens de proeftijd gelden de volgende regels:

 • Ontslag tijdens de proeftijd vereist geen preventieve toets door UWV of de kantonrechter.
 • Voor ontslag is in dit geval geen opzegtermijn vereist.
 • Een redelijke grond voor ontslag is niet nodig en ook herplaatsing binnen een organisatie is niet nodig.
 • Al je tijdens de proeftijd ziek wordt, leidt dit niet tot verlenging van dit termijn; wel kan een ziektewetuitkering beschikbaar zijn als men tijdens dit termijn ziek wordt ontslagen.

Zelf ontslag nemen tijdens proeftijd

Ontslag nemen tijdens de proeftijd is toegestaan zonder een opzegtermijn in acht te nemen. Zelf ontslag nemen geeft echter geen recht op een WW-uitkering. Je kan eventueel wel voor een bijstandsuitkering van jouw gemeente in aanmerking komen.

Reden opgeven ontslag tijdens proeftijd

De proeftijd biedt zowel de werknemer als de werkgever de mogelijkheid het contract te beëindigen. Indien de ene partij opzegt, moet zij op verzoek van de andere partij een schriftelijke verklaring geven.

Proeftijd opvolgende arbeidsovereenkomst

Er geldt normaliter geen proeftijd in de opvolgende arbeidsovereenkomst bij tijdelijke contracten. Er is één uitzondering: als de nieuwe functie andere vaardigheden of verantwoordelijkheden vereist, kan een proeftijd worden overeengekomen.

Conclusie

De proeftijd is een belangrijk onderdeel van elke arbeidsovereenkomst en werkgever en werknemer moeten hier bewust mee omgaan. Door duidelijke communicatie, heldere afspraken en het geven van goede prestaties kunnen zowel werkgever als werknemer profiteren van de proeftijd en de basis leggen voor een goede en productieve samenwerking.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

 • Eenvoudige personeelsplanning
 • Overzichtelijke urenregistratie
 • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Personeel Regelgeving
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.