Alles wat je moet weten over het relatiebeding

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 14 maart 2024
Je kunt je voormalige werkgever vragen om een schriftelijke motivering

Als werkgever wil je natuurlijk dat jouw bedrijf succesvol blijft en concurrentievoordeel behoudt. Daarom kan het verstandig zijn om werknemers een relatiebeding te laten ondertekenen bij het aangaan van hun dienstverband. Maar wat houdt een relatiebeding precies in? En wat zijn de voordelen van het opnemen van een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst? In dit artikel bespreken we de wet- en regelgeving rondom relatiebedingen, het verschil tussen een relatie- en concurrentiebeding en hoe je als werkgever kunt zorgen dat een relatiebeding rechtsgeldig is.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding beperkt de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst in zijn of haar mogelijkheid om te werken voor of zaken te doen met relaties van de werkgever, zoals klanten, leveranciers of andere partners van het bedrijf. Het beding is bedoeld om de belangen van de werkgever te beschermen en te voorkomen dat werknemers vertrouwelijke informatie gebruiken om te concurreren met het bedrijf. Het relatiebeding kan beperkt zijn in tijd en geografische reikwijdte en kan bijvoorbeeld alleen van toepassing zijn op bepaalde relaties en voor een bepaalde periode na het einde van het dienstverband.

Wet- en regelgeving rondom relatiebeding

Een relatiebeding is niet zomaar rechtsgeldig en moet aan bepaalde eisen voldoen om afdwingbaar te zijn. Hieronder bespreken we de wet- en regelgeving rondom relatiebedingen.

Wanneer is een relatiebeding rechtsgeldig?

Een relatiebeding is rechtsgeldig als het aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Tussen werkgever en werknemer moet het beding schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Het beding moet noodzakelijk zijn om de bedrijfsbelangen te beschermen.
  • Het beding moet beperkt zijn in tijd en geografische reikwijdte.
  • De werknemer moet voldoende zijn geïnformeerd over de inhoud van het beding en de consequenties van het overtreden ervan.

Wanneer is een relatiebeding niet geldig?

Een relatiebeding kan nietig worden verklaard als het niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het beding te ruim is geformuleerd of als de werknemer niet voldoende is geïnformeerd over de inhoud van het beding en de consequenties van het overtreden ervan.

Het verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding

Een relatiebeding en een concurrentiebeding zijn beiden bedingen die de werknemer beperken in zijn of haar mogelijkheid om na het einde van het dienstverband te werken voor of zaken te doen met bepaalde partijen. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen beide bedingen.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding verbiedt de werknemer om na het einde van het dienstverband werkzaam te zijn bij een concurrent van de werkgever. Het beding kan betrekking hebben op de werkzaamheden die de werknemer bij de werkgever heeft uitgevoerd en/of op bepaalde regio's waarin de werkgever actief is.

Relatiebeding

Een relatiebeding verbiedt daarentegen de werknemer om na het einde van het dienstverband te werken voor of zaken te doen met relaties van de werkgever, zoals klanten, leveranciers of andere partners van het bedrijf. Het beding kan ook een tijdsperiode en geografische reikwijdte hebben.

Het belangrijkste verschil tussen een concurrentiebeding en een relatiebeding is dus dat een concurrentiebeding gericht is op het voorkomen van concurrentie van de werknemer bij een directe concurrent, terwijl een relatiebeding gericht is op het voorkomen van concurrentie van de werknemer bij relaties van de werkgever.

Relatiebeding tijdelijk contract voor bepaalde tijd

Relatiebedingen kunnen van toepassing zijn bij zowel tijdelijke contracten voor bepaalde tijd als bij onbepaalde tijd contracten. Hieronder bespreken we de verschillen tussen beide situaties.

Bij een tijdelijk contract voor bepaalde tijd kan een relatiebeding alleen rechtsgeldig zijn als het beding noodzakelijk is om de bedrijfsbelangen te beschermen. Dit betekent dat de werkgever moet kunnen aantonen dat het beding nodig is om te voorkomen dat de werknemer vertrouwelijke informatie gebruikt om te concurreren met het bedrijf.

Daarnaast moet het relatiebeding beperkt zijn in tijd en geografische reikwijdte. Het beding kan bijvoorbeeld alleen gelden voor bepaalde klanten of partners van het bedrijf en voor een periode van maximaal een jaar na het einde van het dienstverband.

Relatiebeding onbepaalde tijd contract

Bij een contract voor onbepaalde tijd is het mogelijk om een ruimer relatiebeding overeen te komen dan bij een tijdelijk contract voor bepaalde tijd. Dit komt doordat de werkgever bij een onbepaald contract meer kan investeren in de ontwikkeling van de werknemer en de werknemer mogelijk meer vertrouwelijke informatie heeft over het bedrijf.

Echter, ook bij een contract voor onbepaalde tijd moet het relatiebeding noodzakelijk zijn om de bedrijfsbelangen te beschermen en beperkt zijn in tijd en geografische reikwijdte. Het beding kan bijvoorbeeld alleen gelden voor relaties waar de werknemer direct mee heeft samengewerkt en voor een periode van maximaal twee jaar na het einde van het dienstverband.

Het is belangrijk om als werkgever goed na te denken over de voorwaarden van het relatiebeding en ervoor te zorgen dat het beding rechtsgeldig is en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

Overige
Topic: Beding
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.