Flexibiliteit of onzekerheid? Leer meer over een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

  • Geschreven door: Carin Vreede
  • Bijgewerkt op: 6 september 2023
Een tijdelijk contract kan met wederzijds goedvinden omgezet worden in een vast contract

In dit artikel gaan we dieper in op de verschillende aspecten van arbeidscontracten voor bepaalde tijd. Het komt vaak voor dat werkgevers en werknemers afspreken om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd af te sluiten. Dit soort contracten worden gebruikt om tijdelijke arbeidskrachten in dienst te nemen voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor een specifiek project of ter vervanging van een werknemer die tijdelijk afwezig is.

Het is belangrijk om te weten welke regels en voorwaarden er gelden voor dit type contract, zodat zowel werkgevers als werknemers weten waar ze aan toe zijn. In dit artikel zullen we ingaan op verschillende onderwerpen, waaronder de proeftijd, de opzegtermijn en de mogelijkheid om een arbeidscontract voor bepaalde tijd te verlengen.

Wat is een arbeidscontract voor bepaalde tijd?

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer voor een afgesproken periode. Dit soort contracten wordt vaak gebruikt voor tijdelijke projecten of ter vervanging van werknemers die afwezig zijn. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft een specifieke start- en einddatum en kan niet zomaar worden verlengd zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt.

Het is belangrijk om te weten dat een arbeidscontract voor bepaalde tijd verschillende kenmerken heeft ten opzichte van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zo hebben tijdelijke contracten meestal een kortere opzegtermijn en is de arbeidsovereenkomst tussentijds opzeggen zonder geldige reden niet mogelijk. Werkgevers kunnen een werknemer meerdere tijdelijke contracten aanbieden, voordat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt afgesloten.

Wat is het verschil tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd?

Het belangrijkste verschil tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd is de duur van het contract. Een arbeidscontract voor bepaalde tijd heeft een specifieke start- en einddatum en eindigt automatisch op de afgesproken einddatum, tenzij het contract wordt verlengd. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is er geen specifieke einddatum en blijft het contract van kracht totdat het wordt opgezegd door een van de partijen.

Een ander belangrijk verschil is de opzegtermijn die geldt bij het beëindigen van het contract. Bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd is de opzegtermijn meestal korter dan bij een contract voor onbepaalde tijd. Ook kan een werkgever een werknemer slechts een aantal keer aannemen op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, voordat er een arbeidscontract voor onbepaalde tijd wordt afgesloten. Het is dan ook belangrijk om goed te kijken welk type contract het meest geschikt is voor een bepaalde situatie.

Voor- en nadelen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd

tijdelijk contract genoemd, tijdelijke arbeidsovereenkomst, tijdelijk arbeidscontract

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd kan zowel voordelen als nadelen hebben. Hieronder worden de belangrijkste voor- en nadelen besproken.

Voordelen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd

  • Flexibiliteit: Een tijdelijk contract biedt zowel werkgevers als werknemers meer flexibiliteit. Werkgevers kunnen snel inspelen op veranderingen in de markt en hebben de mogelijkheid om bijvoorbeeld seizoensarbeid in te zetten. Werknemers kunnen ervaring opdoen bij verschillende werkgevers en hebben de mogelijkheid om tijdelijke banen te combineren.
  • Duidelijkheid: Een tijdelijk contract geeft duidelijkheid over de duur van het dienstverband. Werkgevers en werknemers weten precies waar ze aan toe zijn en kunnen zich richten op de werkzaamheden binnen de afgesproken periode.
  • Kostenbesparing: Een tijdelijk contract kan voor werkgevers voordeliger zijn dan een vast contract, omdat er minder kosten verbonden zijn aan bijvoorbeeld ontslagprocedures en sociale premies.

Nadelen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd

  • Onzekerheid: Een tijdelijk contract kan voor werknemers onzekerheid met zich meebrengen over de toekomst van het dienstverband en de mogelijkheid tot verlenging.
  • Beperkte arbeidsvoorwaarden: Werknemers met een tijdelijk contract hebben vaak minder gunstige arbeidsvoorwaarden dan werknemers met een vast contract, zoals een lagere pensioenopbouw en minder vakantiedagen.
  • Beperkte carrièremogelijkheden: Tijdelijke werknemers hebben vaak beperkte carrièremogelijkheden binnen de organisatie en kunnen minder snel doorgroeien naar hogere functies.

Het is belangrijk om zorgvuldig af te wegen of een arbeidscontract voor bepaalde tijd past bij de wensen en behoeften van zowel de werkgever als de werknemer.

Hoe vaak mag een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd verlengd worden?

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan in principe meerdere keren worden verlengd, maar er gelden wel bepaalde regels en voorwaarden. Zo mogen tijdelijke contracten maximaal drie keer worden verlengd, voordat er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Daarnaast geldt er een maximale duur van het tijdelijke contract, namelijk twee jaar.

Wanneer een werknemer na deze periode opnieuw wordt aangenomen, zal er automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Het is belangrijk om goed te kijken naar de regels en voorwaarden die gelden voor het verlengen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot ongewenste situaties en onzekerheid voor zowel werkgevers als werknemers.

Proeftijd van een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan er ook sprake zijn van een proeftijd. Dit is een periode waarin zowel de werkgever als de werknemer kunnen kijken of de functie en de organisatie bij hen past. De proeftijd bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd mag maximaal één maand duren en moet schriftelijk worden overeengekomen. Het kan voorkomen dat de proeftijd bij tijdelijke contracten korter is dan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Opzegtermijn van een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Bij het opzeggen van een arbeidscontract voor bepaalde tijd gelden er specifieke regels omtrent de opzegtermijn. In de meeste gevallen is de opzegtermijn bij tijdelijke contracten korter dan bij een contract voor onbepaalde tijd. Zo is de opzegtermijn bij een arbeidscontract voor bepaalde tijd vaak gelijk aan de resterende duur van het contract.

Als een contract bijvoorbeeld nog drie maanden loopt, dan geldt er een opzegtermijn van drie maanden. Het kan echter voorkomen dat er in de arbeidsovereenkomst afwijkende afspraken zijn gemaakt over de opzegtermijn. Het is belangrijk om deze afspraken goed te kennen om onduidelijkheid of onverwachte situaties te voorkomen.

In welk geval kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd worden opgezegd?

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd kan in verschillende situaties worden opgezegd. Hieronder worden de belangrijkste gevallen besproken.

Arbeidscontract bepaalde tijd opzeggen in je proeftijd

Als een werknemer in zijn proeftijd zit, kan hij of zij het arbeidscontract voor bepaalde tijd zonder opgaaf van reden opzeggen met een opzegtermijn van slechts twee weken. Dit geldt ook voor de werkgever, die de werknemer zonder opgaaf van reden kan ontslaan.

Het opzeggen van je arbeidscontract bij ontslag op staande voet

Een arbeidscontract voor bepaalde tijd kan worden opgezegd bij ontslag op staande voet. Dit is mogelijk als er sprake is van een dringende reden, zoals diefstal of ernstig wangedrag van de werknemer. In dat geval heeft de werknemer geen opzegtermijn en verliest hij of zij direct zijn baan.

Opzegtermijn van arbeidscontract voor bepaalde tijd met een tussentijds opzegbeding

Als er in het arbeidscontract een tussentijds opzegbeding is opgenomen, kan het contract tussentijds worden opgezegd door de werkgever of de werknemer. In dat geval geldt er wel een opzegtermijn, die schriftelijk is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de geldende regels en voorwaarden, om onduidelijkheid en onverwachte situaties te voorkomen.

 

Overige
Carin Vreede

Geschreven door:

Carin Vreede

Met jaren ervaring in het HR-vakgebied heeft Carin veel ervaring met HR-processen. Als content marketeer zet zij deze kennis om in boeiende en informatieve content die bedrijven helpt om hun HR-processen te optimaliseren en hun medewerkers te motiveren en te ontwikkelen.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.