Tekenbonus: Goudmijn voor werkgevers?

Werknemer krijgt een tekenbonus

Je staat als werkgever voor de uitdaging om in een competitieve arbeidsmarkt de juiste talenten aan te trekken en te behouden. Een krachtig instrument dat je hierbij kan ondersteunen, is de tekenbonus. Dit artikel duikt in het hoe en waarom van de tekenbonus, onderzoekt de voordelen en legt uit hoe je deze kunt inzetten om nieuw talent voor je te winnen.

We verkennen hoe flexibele werktijden en het aanbieden van een niet opzegbaar contract je aanbod aantrekkelijker kunnen maken. Daarnaast wegen we de balans af tussen salaris en tekenbonus, bespreken we hoe je de grootte van een tekenbonus bepaalt en welke valkuilen je moet vermijden.

Met concrete voorbeelden en strategieën biedt dit artikel je inzichten in hoe een tekenbonus niet alleen als compensatie dient, maar ook als een strategisch instrument in je wervingsarsenaal.

Wat is een tekenbonus?

Een tekenbonus, vaak gezien als het gouden handdruk voor nieuwe werknemers, is een eenmalige financiële prikkel die jij als werkgever biedt aan nieuwe talenten bij het accepteren van een baan. Dit voorstel dient niet alleen als compensatie, maar is ook een blijk van jouw waardering voor hun beslissing om deel uit te maken van jouw team.

In de strijd om de beste kandidaten, kan zo'n bonus net het verschil maken en hen over de streep trekken. Denk aan een welkomstgeschenk dat de overstap naar een nieuwe werkomgeving verzacht en de inkomsten van de werknemer een directe boost geeft. Het is geen onderdeel van het reguliere salaris of loon, maar een extraatje bovenop wat normaal geboden wordt. Daarmee laat je zien dat je bereid bent te investeren in jouw werknemers, hun groei en hun vitaliteit binnen jouw organisatie. Dit gebaar kan je positie als aantrekkelijke werkgever versterken, vooral als je concurreert om toptalent in een sector waarin vacatures moeilijk te vullen zijn.

Voordelen tekenbonus

 • Verhoogt aantrekkelijkheid als werkgever
 • Stimuleert snelle acceptatie van aanbod
 • Compenseert mogelijk verlies bij overstap
 • Verhoogt betrokkenheid en loyaliteit van nieuwe werknemers
 • Draagt bij aan een lagere personeelsverloop
 • Versterkt bedrijfscultuur
 • Genereert positieve publiciteit

Tekenbonus voor het aantrekken van nieuw talent

In de hedendaagse arbeidsmarkt is het aantrekken van nieuw talent vergelijkbaar met het navigeren door een doolhof vol competitie. Een tekenbonus kan dienen als een krachtige magneet die jouw bedrijf helpt opvallen. Dit is niet zomaar een financiële prikkel; het is een statement dat je de inspanningen en het potentieel van je toekomstige werknemers serieus neemt. Door het aanbieden van een tekenbonus, toon je dat je bereid bent extra stappen te zetten om talent binnen te halen en te waarderen.

Aantrekkingskracht van flexibele werktijden

Flexibele werktijden zijn als een frisse bries in de moderne arbeidsmarkt; ze voegen een nieuwe dimensie toe aan de aantrekkelijkheid van jouw bedrijf. Deze aanpak toont aan dat je de balans tussen werk en privé van je werknemers respecteert en begrijpt dat een flexibele instelling kan leiden tot hogere productiviteit en tevredenheid. Het aanbieden van flexibele werktijden, samen met een tekenbonus, plaatst je als een vooruitstrevende werkgever die luistert naar en inspeelt op de behoeften van zijn personeel.

Onopzegbaar contract: dubbelzijdig zwaard

Een niet opzegbaar contract kan op het eerste gezicht aantrekkelijk lijken, zowel voor jou als werkgever als voor de werknemer. Het biedt zekerheid en stabiliteit, een fundament waarop zowel jij als je teamleden kunnen bouwen. Dit type contract, in combinatie met een tekenbonus, onderstreept jouw commitment aan werknemers en kan een krachtig signaal afgeven aan toptalent dat zoekt naar een duurzame relatie met hun toekomstige werkgever.

Echter, het is belangrijk om de implicaties van een dergelijke overeenkomst volledig te begrijpen. Voor werknemers kan de lange termijn binding een belemmering vormen voor flexibiliteit en persoonlijke groei, terwijl werkgevers minder ruimte hebben om aanpassingen te doen in het personeelsbestand als reactie op veranderende marktomstandigheden. Dit maakt het niet opzegbaar contract een dubbelzijdig zwaard, waarbij de zekerheid en stabiliteit ook kunnen leiden tot een gebrek aan flexibiliteit.

Salaris vs tekenbonus: wat weegt zwaarder?

In de afweging tussen een hoger salaris en een eenmalige tekenbonus sta je voor een belangrijke beslissing. Beide hebben hun eigen aantrekkingskracht en impact op het aantrekken van nieuw talent. Een hoger salaris biedt lange termijn zekerheid voor de werknemer, een solide basis waarop zij hun financiële toekomst kunnen bouwen. Het is een duidelijke indicatie van wat je als werkgever bereid bent te bieden voor hun vaardigheden en ervaring, maand na maand.

Een tekenbonus daarentegen, biedt directe gratificatie, een krachtig gebaar van welkom en waardering bij de start van een nieuwe baan. Het kan dienen als compensatie voor wat de werknemer opgeeft door de overstap te maken, zoals achtergelaten bonussen of uitkeringen. Dit maakt het een effectief middel om twijfelende kandidaten over de streep te trekken.

De keuze tussen salaris en tekenbonus hangt af van de waarden en verwachtingen van zowel de werkgever als de werknemer. Voor sommigen weegt de zekerheid van een hoger salaris zwaarder, terwijl anderen meer waarde hechten aan de onmiddellijke waardering die een tekenbonus uitstraalt. Uiteindelijk is het de kunst om een balans te vinden die aansluit bij de strategische doelen van je organisatie en de behoeften van je toekomstige werknemers. Het doel is om een pakket samen te stellen dat niet alleen competitief, maar ook aantrekkelijk en eerlijk is.

werkgever en werknemer tekenen voor de tekenbonus

Wat is de grootte van een tekenbonus?

De grootte van een tekenbonus kan sterk variëren, afhankelijk van verschillende bepalende factoren, zoals de industrie, de specifieke vaardigheden van de kandidaat, en de strategische waarde die zij voor jouw bedrijf vertegenwoordigen. In sommige gevallen kan een tekenbonus enkele duizenden euro's bedragen, terwijl in andere, vooral bij zeer gespecialiseerde of in hoge vraag zijnde rollen, het bedrag hoger kan uitvallen.

Bij het bepalen van de grootte van een tekenbonus, weeg je de urgentie van de vacature tegen de beschikbaarheid van talent op de arbeidsmarkt. Ook speelt de bereidheid van je bedrijf om te investeren in topkandidaten een rol. Het is een balans tussen het aantrekkelijk maken van je aanbod en het behouden van financiële verantwoordelijkheid.

Een goed uitgangspunt is het overwegen van de tekenbonus als een percentage van het jaarlijkse salaris van de positie, variërend van 5% tot 20%, afhankelijk van de bovengenoemde factoren. Dit zorgt voor een rechtvaardige en marktconforme benadering, die zowel voor jou als voor de kandidaat voordelig is.

Voorbeeld voorstel tekenbonus

Stel, je bent op zoek naar een nieuwe directeur HR, een rol die essentieel is voor de groei en stabiliteit van je bedrijf. Na een reeks sollicitatiegesprekken heb je de perfecte kandidaat gevonden. Om ervoor te zorgen dat deze kandidaat jouw aanbod accepteert, besluit je een tekenbonus in je voorstel op te nemen.

Je voorstel omvat een basissalaris van €100.000 per jaar met een tekenbonus van €15.000, uit te betalen bij aanvang van het dienstverband. Deze bonus is bedoeld om de kandidaat te compenseren voor het inkomstenverlies door de overstap en dient als blijk van waardering voor het kiezen van jouw bedrijf.

Daarnaast leg je in het voorstel de voorwaarden uit waaronder de tekenbonus wordt aangeboden. Je vermeldt dat, mocht de werknemer binnen de eerste twaalf maanden besluiten het bedrijf te verlaten of een nieuwe werkgever krijgt, de tekenbonus proportioneel moet worden terugbetaald. Dit zorgt voor een eerlijke overeenkomst en toont aan dat je investeert in langdurige relaties.

Het voorstel benadrukt ook de andere voordelen die je bedrijf biedt, zoals flexibele werktijden, mogelijkheden voor professionele ontwikkeling, en een aantrekkelijk pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo creëer je als werkgever echt een volledig en aantrekkelijk aanbod dat moeilijk te weigeren is voor topkandidaten.

Is een tekenbonus verplicht?

Een tekenbonus, hoewel een krachtig instrument in het aantrekken van nieuw talent, is geen verplicht onderdeel van een arbeidsovereenkomst. Deze bonus staat los van het reguliere salaris of andere arbeidsvoorwaarden en wordt op discretionaire basis aangeboden. Als werkgever beslis jij of een tekenbonus deel uitmaakt van je wervingsstrategie, afhankelijk van je budget, de rol die vervuld moet worden, en de arbeidsmarktcondities.

De beslissing om een tekenbonus aan te bieden hangt samen met de doelstellingen van je organisatie en de noodzaak om competitief te blijven in het aantrekken van de best mogelijke kandidaten. In sectoren waar hooggespecialiseerd talent schaars is, kan een tekenbonus een doorslaggevende factor zijn. Echter, in andere situaties kunnen alternatieve strategieën, zoals investeren in werknemersontwikkeling of het verbeteren van de werkplekcultuur, net zo effectief zijn.

Hoeveel procent van de kandidaten solliciteert door de tekenbonus?

Het exacte percentage van kandidaten dat primair door een tekenbonus wordt aangetrokken, kan variëren afhankelijk van de sector, de specifieke rol en de arbeidsmarktcondities. Uit onderzoek en trends blijkt echter dat een groot deel van de sollicitanten een tekenbonus ziet als een aantrekkelijke stimulans, vooral in competitieve markten of bij posities waar een hoge mate van specialisatie vereist is. Schattingen suggereren dat in sommige industrieën tot 25% van de kandidaten het aanbod van een tekenbonus als een doorslaggevende factor beschouwt bij hun beslissing om te solliciteren.

Valkuilen tekenbonus

 • Overmatige afhankelijkheid van de tekenbonus als hoofdattractie.
 • Onvoldoende communicatie over de voorwaarden van de tekenbonus.
 • Verstoring van interne gelijk loon en onderlinge sfeer.
 • Negatieve invloed op de teamdynamiek door waargenomen onrechtvaardigheden.
 • Mogelijk kortstondige dienstverbanden na ontvangst van de bonus.
 • Verkeerde perceptie van de bedrijfscultuur bij overmatig gebruik van tekenbonussen.

Oplossingen tegen valkuien ven een tekenbonus

 • Evenwichtige waard propositie: Zorg ervoor dat de tekenbonus deel uitmaakt van een alomvattende waard propositie die ook sterke bedrijfscultuur, carrièreontwikkelingsmogelijkheden, en een concurrerend basissalaris omvat. Dit vermindert de kans dat werknemers alleen voor de bonus komen.
 • Duidelijke communicatie: Wees transparant over de voorwaarden van de tekenbonus, inclusief eventuele terugbetalingsclausules of prestatievoorwaarden, om misverstanden of gevoelens van misleiding te voorkomen.
 • Behoud van loon evenwicht: Voer regelmatig marktconforme loonherzieningen uit om ervoor te zorgen dat alle werknemers eerlijk worden gecompenseerd, waardoor de interne loon evenwicht behouden blijft en de onderlinge sfeer positief wordt beïnvloed.
 • Inclusieve communicatie: Betrek bestaande teamleden bij het wervingsproces en leg uit waarom bepaalde bonussen worden aangeboden aan nieuwe werknemers, om een gevoel van inclusiviteit en begrip te creëren.
 • Strategisch gebruik van bonussen: Zet tekenbonussen doelbewust en selectief in voor rollen waar ze het meest effectief zijn, in plaats van ze te standaardiseren voor elke nieuwe aanwerving, om de perceptie van een tekortschietende bedrijfscultuur te vermijden.
 • Langetermijnrelaties bevorderen: Ontwikkel programma's voor werknemerstevredenheid en -binding die verder gaan dan financiële incentives, zoals mentorprogramma's, teambuildingactiviteiten, en loopbaanontwikkelingsplannen.
Werknemers zijn blij met hun tekenbonus

Conclusie

Een tekenbonus is een krachtig instrument in je arsenaal om nieuw talent aan te trekken. Het kan het verschil maken in een competitieve arbeidsmarkt en laat zien dat je als werkgever bereid bent te investeren in de mensen die jouw dienst gaan versterken. Echter, het succes ervan hangt af van hoe het wordt geïntegreerd binnen een bredere strategie die ook aandacht heeft voor een hoog salaris, flexibele werktijden, en een positieve onderlinge sfeer met collega's waarmee nieuwkomers zullen samenwerken.

Het is belangrijk om niet alleen talenten te laten verleiden door een tekenbonus, maar ook te zorgen voor een werkomgeving waarin ze willen blijven en groeien. Dit betekent investeren in ontwikkelingsmogelijkheden, het bevorderen van teamdynamiek, en het waarborgen van eerlijke compensatie voor alle medewerkers. Door deze elementen in evenwicht te brengen, bouw je niet alleen aan een sterk team, maar ook aan een reputatie als een werkgever die echt om zijn werknemers geeft.

Veel gestelde vragen

 • Nee, niet elke werknemer die in dienst gaat ontvangt automatisch een tekenbonus. Het aanbieden van een tekenbonus is vaak een strategische beslissing die afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de positie waarvoor wordt geworven, de arbeidsmarkt, het niveau van de functie, en de behoefte om een bijzonder getalenteerde kandidaat aan te trekken.

 • Ja, het is mogelijk dat een werknemer terechtkomt in een team waarin niet voor elke collega dezelfde tekenbonus is vereist of aangeboden. De beslissing om een tekenbonus te verstrekken kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden van elke aanwerving, zoals het moment van indiensttreding, de urgentie van de vacature, de specifieke vaardigheden of ervaring die de werknemer meebrengt, en de heersende marktcondities op dat moment.

Bonussen
Topic: Bonus NL
Lajea van der Willik

Geschreven door:

Lajea van der Willik

Dankzij mijn uitgebreide ervaring binnen HR, specialiseer ik mij in het vertalen van complexe HR-thema's naar toegankelijke en toepasbare content. Als deskundige in contentmarketing, ondersteun ik organisaties bij het optimaliseren van hun personeelsstrategieën en het inspireren van hun teams. Het is mijn missie om lezers te voorzien van de kennis die ze nodig hebben om hun werkomgeving te verbeteren.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.