Secundaire arbeidsvoorwaarden: alles wat je moet weten

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Wat betekenen secundaire arbeidsvoorwaarden?

 In dit artikel gaan we nader in op arbeidsvoorwaarden, met name de secundaire arbeidsvoorwaarden en geven we een aantal voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden. De letterlijke betekenis dekt namelijk geenzins het echte belang van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Letterlijk betekenen secundaire arbeidsvoorwaarden de voorwaarden die op de “tweede” plaats komen. Het zijn voorwaarden of regelingen die aanvullend op de primaire arbeidsvoorwaarden (zoals het salaris) ter beschikking kunnen worden gesteld of waar vrijwillig aan kan worden deelgenomen. Denk aan een auto van de zaak, fietsplan, een pensioenregeling of opleidingsmogelijkheden. Denk echter niet te licht over secundaire arbeidsvoorwaarden. Ze kunnen het wel of niet ondertekenen van een contract uitmaken.

Wat is het verschil tussen secundaire en primaire arbeidsvoorwaarden?

Er zijn verschillende soorten arbeidsvoorwaarden en er wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Primaire arbeidsvoorwaarden vormen de vaste kern van de arbeidsovereenkomst en worden als basisafspraken vastgelegd. Primaire arbeidsvoorwaarden hebben dan ook altijd betrekking op onder andere het salaris. Verder behoren een functieomschrijving en het aantal werkuren per week ook tot de primaire arbeidsvoorwaarden. Zaken als een dertiende maand, het aantal vakantiedagen, het vakantiegeld en sommige financiële bonussen worden doorgaans als primaire arbeidsvoorwaarden beschouwd.

Al deze primaire voorwaarden zoals het salaris maar ook de arbeidsduur, worden in het contract vastgelegd.

Waarom zijn secundaire arbeidsvoorwaarden belangrijk?

Uiteraard zijn de primaire arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris en het inkomen, voor werknemers belangrijk en kunnen werkgever en de nieuwe medewerker hierover afspraken maken. Maar juist de combinatie met de secundaire arbeidsvoorwaarden kan een potentiële werknemer doen besluiten om voor een bepaalde werkgever te kiezen. Met een gevarieerd aanbod aan secundaire arbeidsvoorwaarden kun je je als onderneming van de concurrenten onderscheiden. Niet onbelangrijk in de huidige krappe arbeidsmarkt. Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden dragen bij aan een goed bedrijfsimago. Dat maakt een baan extra aantrekkelijk. Zo haal je het meest getalenteerde personeel binnen én houd je je personeel tevreden.

Het aanbieden van secundaire arbeidsvoorwaarden getuigt daarnaast van goed werkgeverschap en schept vertrouwen

Ook de in eerste instantie minder belangrijke lijkende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bedrijfsfitness, kunnen een hele positieve impact hebben, namelijk gezonde en fitte werknemers. Bovendien schept samen sporten met collega´s een band onder het personeel, hetgeen tot betere prestaties en samenwerking op de werkvloer zal leiden.

Wat zijn voorbeelden van secundaire arbeidsvoorwaarden?

Hieronder volgt een opsomming van een aantal voorbeelden van de belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarden (in willekeurige volgorde). Een werknemer is niet verplicht om eraan deel te nemen.

Pensioen

Een pensioenregeling kan een primaire arbeidsvoorwaarde zijn en onder de CAO vallen. Bedrijven die geen CAO kennen, zijn echter niet verplicht hun werknemers een pensioenregeling aan te bieden. Het is een dure kostenpost. Gelukkig wordt een pensioenregeling vaak  als secundaire arbeidsvoorwaarde aangeboden. Dit getuigt van goed werkgeverschap en een goed geregeld pensioen behoort tot een geliefde secundaire arbeidsvoorwaarde.

 Scholing en opleiding

Veel werkgevers bieden hun werknemers cursussen of trainingsprogramma´s aan en vergoeden hiervan de kosten. Dit draagt bij aan werknemers die goed presteren en aan hun loopbaanontwikkeling. Goed opgeleide werknemers zijn zonder meer een van de belangrijkste schakels binnen een organisatie. Het is een populaire arbeidsvoorwaarde en draagt bij aan een goede prestatie van de werknemer.

Personeelsverzekering

Bedrijven bieden hun personeel vaak diverse (collectieve) verzekeringen aan. Denk hierbij aan een collectieve ziektekostenverzekering, een ANW-Hiaat-verzekering of een WGA-aanvullingsverzekering. Andere opties, zoals een aanvullende regeling in het geval van arbeidsongeschiktheid, behoren soms ook tot de mogelijkheden.

Vakantie en verlofregelingen

Behalve de wettelijke vakantiedagen , dat zijn het minimum aantal vakantiedagen waar de werknemer volgens de wet recht op heeft, kan er in de collectieve arbeidsovereenkomst geregeld zijn dat er recht is op extra vakantiedagen. Dit zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen.  Denk aan extra vakantiedagen bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of afspraken rondom zorgverlof.

Diversen

Behalve omvangrijkere, zijn er ook talloze bescheidener secundaire arbeidsvoorwaarden die worden aangeboden. Denk aan een personeelsvereniging die leuke uitjes organiseert of voor een bloemetje zorgt. Het beschikbaar stellen van vers fruit en gratis thee en koffie.

Niet alleen een auto van de zaak behoort tot de mogelijkheden, aan werknemers die fietsen wordt ook gedacht middels een leasefiets of een fietsplan.

WKR

Het aanbieden van geliefde secundaire arbeidsvoorwaarden hoeft voor een werkgever niet duur te zijn. De WKR (werkkostenregeling) maakt het namelijk voor de werkgever namelijk de werknemer een aantal onbelaste vergoedingen te verstrekken. Hierbij kan gedacht worden aan een kerstpakket, een tablet, een sportabonnement of gereedschap.

Flexibel werken

De mogelijkheid van thuiswerken of het aanbieden van glijtijden (de werknemer kan de werktijden aan het begin en het einde van zijn werkdag en de eventuele pauze zelf binnen bepaalde kaders invullen) worden als goede secundaire arbeidsvoorwaarden gezien. Het zal de productiviteit van de werknemers ten goede komen.

Hoe kun je als werkgever het pakket aan secundaire voorwaarden op de beste manier bepalen?

Secundaire arbeidsvoorwaarden moeten weloverwogen worden gekozen en indien mogelijk zoveel mogelijk op de doelgroep (het personeelsbestand) worden afgestemd.

Voor een werkgever met overwegend jonge werknemers of een groot verloop onder het personeel, is een aantrekkelijke pensioenregeling waarschijnlijk minder aantrekkelijk.

En wanneer het overgrote deel van je personeelbestand dicht in de buurt van de onderneming wonen, is een vergoeding van reiskosten misschien niet extra aanlokkelijk.  Komen de meeste werkgevers echter niet uit de buurt, dan is een reiskostenvergoeding juist wel een goede secundaire arbeidsvoorwaarde.

Of jouw bedrijf dus aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden biedt, is van meerdere factoren afhankelijk. Houdt daarom tijdens het onderhandelen over het contract vooral rekening met de persoonlijke situatie van de toekomstige  collega´s en benadruk vooral de écht geliefde secundaire arbeidsvoorwaarden.

Personeel Management Regelgeving
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.