Beter communiceren op de werkvloer
Management

Beter communiceren op de werkvloer

Een groot deel van uw leven brengt u door op de werkvloer. Omwille van die reden is het dan ook van groot belang dat daar op een goede manier gecommuniceerd wordt met elkaar. Dit zorgt niet alleen voor meer arbeidsvreugde, maar processen kunnen dan ook versneld en vergemakkelijkt worden waarbij een algemene tevredenheid een belangrijk eindpunt is. Maar hoe zorgt u voor een betere communicatie op de werkvloer? In dit artikel geven wij enkele tips.

Luister naar elkaar

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat ze luisteren naar hun collega's. Maar er is een verschil tussen 'luisteren', zoals we dat in de volksmond noemen en het echte 'actief luisteren'. Veel mensen luisteren wel naar een ander, maar dit kan bijvoorbeeld ontstaan uit maatschappelijke beleefdheid. U luistert dus niet echt, maar wacht tot die andere persoon is uitgeraasd, zodat u uw eigen verhaal naar voren kan brengen. Dan kan het ook zijn dat u anderen niet laat uitpraten, ook dat bevordert de communicatie niet. Al met al is het echt belangrijk dat er goed naar elkaar wordt geluisterd, want hiermee bevordert de communicatie op de werkvloer. Actief luisteren en tegelijkertijd gerichte vragen stellen, dat is het credo.

Een positieve mindset

Op de werkvloer is het belangrijk dat er een algehele positieve mindset heerst en dit moet ook in de communicatie duidelijk naar voren komen. Een algehele positieve mindset zorgt ervoor dat een bepaalde atmosfeer gaat heersen op de werkvloer. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het zogenaamde spiegeleffect. Als er een algemene positieve sfeer heerst, dan is de kans groot dat dit wordt opgepakt door iedereen en men zo naar hogere levels gaat. Maar hoe zorgt u voor een positieve vibe op de werkvloer? Allereerst is het dan belangrijk om elkander complimenten te geven. Niet een negatieve houding, maar feedback en kritiek moet dan altijd positief zijn. Elkaar afkraken heeft geen zin en bevordert de communicatie zeker niet. Ook met een frisse lach beginnen elke dag, resulteert in een positieve mindset en zo zijn er nog meer dingen waar u aan kunt denken.

Een mediator bij problemen

Natuurlijk kan het onverhoopt voor komen dat bepaalde collega's met elkander in conflict komen. Hier kunnen meerdere redenen aan ten grondslag liggen en het is vrijwel onvermijdelijk. Mocht er een conflict zijn, zorg dan wel dat er zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Anders bestaat er de kans dat dit probleem zich als een lopend vuurtje gaat verspreiden en daar heeft u ongetwijfeld geen zin in. Daarom is een mediator aan te raden. Iemand die geen partij kiest bij conflicten, met als resultaat dat iedereen op een eerlijke manier wordt gehoord.

Samenwerken

Voor een goede communicatie is het ook belangrijk om samen te werken. Maak dit ook concreet, zodat duidelijk is wie welke taken doet en dat daar later dan geen discussies over ontstaan. Anders kunt u later weer tegen problemen aanlopen als het gaat om het samenwerken en ontstaan er weer vervelende discussies wat slecht is voor de communicatie op de werkvloer.

Hopelijk helpen deze tips!

Aanbevolen voor jou

4 manieren om goed personeel te behouden

4 manieren om goed personeel te behouden

Het behouden van personeel is niet makkelijk en tegelijk enorm belangrijk voor elk succesvol bedrijf. De kosten voor het vervangen ...

1,5 meter-samenleving op het kantoor

1,5 meter-samenleving op het kantoor, hoe doet u dit?

We raken er inmiddels steeds meer aan gewend. We zijn aan het toewerken naar een nieuw normaal. De 1,5 meter ...

Public API beschikbaar

Public API beschikbaar

Public API De afgelopen maand (februari 2016) hebben we onze public API uitgebreid en gedocumenteerd. Een api staat voor application ...