ANW actieplan voor huisartsen - een integraal zorgakkoord

ANW actieplan voor huisartsen

In Nederland hebben we een hoogontwikkelde gezondheidszorg, maar zowel de kwaliteit als toegankelijkheid van de zorg staat onder grote druk. Dit komt aan de ene kant door de vergrijzing van Nederland en aan de andere kant door tekorten op de arbeidsmarkt. Om de gezondheidszorg betaalbaar te houden werken alle huisartsen, patiënten, het ministerie van vws, gemeenten en zorgverzekeraars met elkaar samen. Om deze samenwerking concreet vorm te geven is het ANW actieplan ontworpen.

ANW zorg vanaf januari 2023

De huisartsenzorg in Nederland staat onder druk en daarom publiceerde de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) het avond/nacht/weekend actieplan (ANW). Dit plan moet de zorg in de avond, nacht en tijdens de weekenden toegankelijker maken. Hiermee worden patiënten niet alleen geholpen, maar gaat de werkdruk voor huisartsen in Nederland omlaag.

"Wist je dat... het ANW-actieplan is geschreven door de LHV, VPH, NHG en InEen. Hierin omschrijven zij hoe zij de ANW diensten in 2023 willen vormgeven."

In het actieplan staat onder andere dat huisartsen gezamenlijk verantwoordelijk worden voor het invullen van 24-uurszorg. Dit is mogelijk door afspraken te maken met één of meerdere huisartsenposten. Het is de bedoeling dat deze afspraken vastgelegd worden in een integraal zorgakkoord (IZA), zodat er voor alle partijen duidelijk is wat er wordt verwacht. Naar verwachting wordt het akkoord in januari 2023 getekend, waarna de personeelsplanning bij alle huisartsen die hebben getekend, overkoepelend geregeld wordt.

Aansluitovereenkomst met de HAP

Met aansluitovereenkomsten met huisartsenposten moet de werkdruk van huisartsen minder hoog worden. Hierin staat dat een huisarts vanuit een contract met de zorgverzekeraar patiënten aanbrengt. De aangesloten huisartsenpost is vervolgens verplicht om zorg in de avond, nacht en weekenden te verzorgen. Als huisartsen zich liever niet aansluiten bij een huisartsenpost, dan is het ook mogelijk om de ANW zorg zelf te regelen. Bijvoorbeeld door een 24-uurs rooster te maken of door samen te werken met HAGRO huisartsen.

Een aansluitovereenkomst met de HAP betekent voor huisartsen dat er meer ruimte komt in het opstellen van het ANW rooster. Huisartsen op de praktijk zijn niet meer volledig verantwoordelijk voor het invullen van avond-, nacht- en weekenddiensten. Mocht een rooster niet volledig ingevuld zijn, dan helpt de huisartsenpost met het invullen van ANW diensten. Hiernaast moet de aansluitovereenkomst met de HAP ervoor zorgen dat er meer evenwicht in NAW diensten komt.

Afspraken over spoedgevallen

In 2022 hebben we gemerkt dat het hoog tijd is om toekomstbestendige gesprekken te voeren over het verbeteren van de zorg in Nederland. Als we kijken naar spoed en acute zorg dan is er in 2022 juist een stap achteruit gezet. Om deze achteruitgang tegen te houden moeten alle huisartsenposten het spoed = spoed deelproject invoeren. Dit project is ontworpen om de werkdruk te verlagen en de avond, nacht en weekendzorg weer in te richten voor spoedgevallen.

In de praktijk betekent dit dat alleen U1 en U2 patiënten naar de huisartsenpost gaan voor ANW zorg. In noodzakelijke gevallen worden U3 patiënten ook bij de huisartsenpost geholpen en alle andere patiënten bellen de eigen praktijk. Dit kan betekenen dat huisartsenzorg ook overdag in het weekend verleend gaat worden.

Van het aankaarten van problemen tot ondertekening van het integraal zorgakkoord (IZA)

In april 2022 gingen de eerste gesprekken over een integraal zorgakkoord van start. Nog geen maand later werd de notitie "Met de vuist op tafel" voorgelegd, gevolg door een actieweek in juni 2022. In dezelfde periode hebben bestuursleden van LHV en VPH, MT-leden en beleidsadviseurs aan het integraal zorgakkoord iza gewerkt. Halverwege augustus heeft het ministerie van vws de eerste versie van het integraal zorgakkoord voorgelegd, maar hierin stonden nog geen concrete oplossingen voor urgente problemen in de zorg. Na veel onderhandelingen en aanpassingen werd de eerste conceptversie van het integraal zorgakkoord gepresenteerd.

Op 16 september hebben de partijen die akkoord gaan met de voorwaarden van het integraal zorgakkoord hun handtekening gezet. Hierna waren er in oktober regiobijeenkomsten in het hele land. Hiermee werden huisartsen en andere zorgverleners op de hoogte gebracht van de aankomende veranderingen. Op 3 november volgde er een bijeenkomst van ambassadeurs waarin de voortgang van randvoorwaarden werden besproken. Vanaf 4 tot en met 17 november biedt het ministerie van vws de mogelijkheid om de plannen voor ANW-zorg te bespreken. De landelijke ledenvergadering zal tot slot plaatsvinden op 29 november. Hierna gaat het integraal zorgakkoord in op 1 januari 2023.

Zo worden nachtdiensten aantrekkelijker gemaakt

Zodra het integraal zorgakkoord (IZA) ingaat is het de bedoeling dat alle huisartsen gelijk zijn. Dit betekent dat zij ook dezelfde rechten en plichten hebben. In het akkoord zijn dan ook nieuwe, hogere NZa tarieven opgenomen. Deze tarieven mogen gedeclareerd worden als huisartsen een implementatieplan voor de gemaakte afspraken inleveren bij de zorgverzekeraar.

Om afwijkende diensten aantrekkelijker te maken, is het NZa tarief dat gedeclareerd mag worden verhoogd. Dit zorgt ervoor dat werken in de avonden, nachten en weekenden meer oplevert. Op die manier zal er meer balans komen tussen mensen die normale diensten en afwijkende diensten willen werken. De tarieven zijn per 1 januari 2023 vastgesteld op:

  • € 100,48 voor avonddiensten;

  • € 116,36 voor weekenddiensten;

  • € 131,87 voor nachtdiensten en feestdagen.

Het actieplan voor het integraal zorgakkoord (IZA) implementeren

Door het IZA gaat er binnen verschillende organisaties in de zorg een hoop veranderen. De huisartsen die zich aansluiten bij een HAP zullen de verantwoordelijkheid over ANW zorg met elkaar delen. Door dit actieplan moet de werkdruk voor zowel de huisarts als de HAP in 2023 flink omlaag gaan. Tegelijkertijd wordt de zorg in Nederland door dit actieplan verbeterd, omdat patiënten die met spoed zorg nodig hebben sneller geholpen kunnen worden. Voor spoed ANW zorg kunnen mensen terecht bij de HAP. In alle andere gevallen ga je naar de huisarts.

Dit betekent dat het bezettingsrooster in veel gevallen volledig op de schop moet, omdat er landelijke afspraken gemaakt worden over hoe ANW diensten worden ingevuld. Het actieplan integreren kan dan ook een flinke uitdaging worden in de huisartsenzorg. Wanneer verschillende organisaties met elkaar moeten communiceren, dan kan er namelijk wel eens iets misgaan.

Bij Shiftbase helpen wij organisaties om de zorg toekomstbestendig te houden

Om de zorg gezamenlijk te verbeteren, helpen wij organisaties in de zorg om landelijke afspraken in de personeelsplanning te implementeren. Dit doen wij onder andere door goed contact via onze software te stimuleren. Via de Shiftbase app maak je namelijk snel en eenvoudig contact met andere zorgverleners, zodat het ANW bezettingsrooster voor alle partijen duidelijk is. Hiernaast maakt de app overzichtelijk welke diensten nog niet ingevuld zijn, waardoor alle betrokken partijen tijdig kunnen inspelen op openingen in het ANW rooster.

“Waarom Shiftbase?... Omdat het een flexibel, gebruikersvriendelijk en geheel is in te richten naar wens en voorziet van legio mogelijkheden. Met de opkomende ANW-actieplan voldeed ons programma Intershift niet meer aan onze wensen en hebben we voor Shiftbase gekozen, omdat hier gemakkelijk een alles omvattende planning te maken is voor alle huisartsen. En nog te koppelen aan je salarisadministratie ook! Dus waarom moeilijker doen als het makkelijker kan!”

 

- Frea Verhoeven, Manager Huisartsenzorg Velp -

Loonkosten worden bovendien inzichtelijk gemaakt, inclusief de NZa tarieven die voor verschillende afwijkende diensten gelden. Dit zorgt ervoor dat organisaties vooraf kunnen inschatten wat de volledige loonkosten zijn. Tot slot volgt de app regelgeving vanuit het ministerie van vws, waardoor je je altijd aan de huidige wet- en regelgeving kunt houden.

Kortom: om snel en eenvoudig in te spelen op de nieuwe afspraken die worden gemaakt in het IZA ga je samen met Shiftbase aan de slag. Benieuwd naar wat onze app voor de huisartsenzorg en HAP zorg in Nederland kan betekenen?

 

Regelgeving
Onderwerp: Regelgeving / ANW actieplan