Online personeelsplanning software!

Maak eenvoudig en snel een personeelsplanning

De voordelen van personeelsplanning software?

Personeelsplanning software wordt steeds vaker gebruikt voor het maken van werkroosters. Toch zijn er nog veel planners die een roosterplanning maken in bijvoorbeeld excel. Hoewel excel een mooi pakket is, kost het veel tijd om een rooster te maken en zijn er betere oplossingen voor het maken van een strategische personeelsplanning.

De voordelen van personeelsplanning software zijn bijvoorbeeld dat de beschikbaarheid en afwezigheid van personeel in het rooster wordt getoond. Ook zijn de verwachte personeelskosten en ingeroosterde uren zichtbaar, zodat de planner inzicht heeft in de bezetting. Doordat de software online draait, kan het personeel met de mobiele app of met de computer het werkrooster raadplegen. Door het gebruik van herhalende diensten, kan de planner eenvoudig een rooster maken voor langere periodes, zodat u niet iedere week een nieuw rooster hoeft te maken. Wanneer u gebruik maakt van wisselende roosters, dan kunt u gebruik maken van open diensten, om toch snel een rooster te maken.

Personeelsplanning week overzicht

Herhalende diensten inplannen.

In het werkrooster kunnen herhalende diensten worden ingeroosterd. Dit heeft als voordeel dat u een standaard rooster kan maken, welke eenvoudig aangepast zou kunnen worden. Bij het inroosteren van herhalende diensten kunt u aangeven hoe vaak de dienst herhaald moet worden. Bijvoorbeeld iedere week, of om de hoeveel weken de dienst herhaald moet worden. Verder kunnen de werkdagen geselecteerd worden waarop de dienst herhaald moet worden. Herhalende diensten kunnen herhaald worden tot een specifieke datum, of u kunt deze dienst blijvend laten herhalen, tot een moment waarop u aangeeft dat de dienst niet meer herhaald moet worden. Op deze manier kan snel een personeelsplanning voor een langere periode gemaakt worden.

Herhalende dienst inroosteren

Kostenbewust plannen.

Houd tijdens het plannen rekening met de verschillende budgetten.

Open dienst inroosteren

Open diensten gebruiken.

Open diensten zijn diensten waar geen medewerkers aan gekoppeld zijn. Deze diensten kunnen gebruikt worden om aan te geven welke diensten ingeroosterd moeten worden, zodat deze later aan een medewerker toegekend kan worden. Een andere manier om open diensten te gebruiken is om medewerkers een uitnodiging te versturen voor een bepaalde dienst. De planner bepaald welke medewerkers uitgenodigd worden, en deze ontvangen hiervan een email en pushbericht. De medewerker die als eerst bevestigd de dienst te willen draaien, wordt automatisch ingeroosterd.

Ruilverzoek versturen.

Medewerkers kunnen onderling diensten ruilen met goedkeuring van de planner. Wanneer een medewerker op een eigen dienst klikt in het werkrooster, dan kan een ruilverzoek verstuurd worden naar geselecteerde medewerkers. Dit kan vanuit de webapplicatie of mobiele app. De uitgenodigde medewerkers ontvangen direct een email en een push bericht met het ruilverzoek. Zodra een medewerker aangeeft de dienst te willen overnemen, dan wordt hiervan een bericht verstuurd naar de leidinggevende. Zodra de ruilaanvraag akkoord is, wordt de dienst gewijzigd in het rooster.

Dienst ruilen
werkrooster bezetting

Bezetting controleren.

In veel gevallen moet een personeelsplanning aan een bepaalde bezetting voldoen. Om dit makkelijk te controleren is de mogelijkheid aanwezig om een bezetting in te stellen zodat hier makkelijk op gecontroleerd kan worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in te stellen dat er van een bepaald type dienst minimaal x aantal diensten ingeroosterd moeten zijn. Wanneer het werkrooster voldoet aan de ingestelde bezetting zal er een groen blokje zichtbaar zijn. Wanneer het werkrooster niet voldoet, zal dit zichtbaar zijn door het tonen van een rood blokje. Er zijn veel verschillende manieren waarop een rooster bezetting gecontroleerd kan worden.

Competenties

Met de personeelsplanning is het mogelijk om gebruik te maken van competenties. Binnen de instellingen kunt u de vaardigheden zelf beheren en vervolgens koppelen aan medewerkers en diensten. Tijdens het plannen is zichtbaar welke medewerkers over de benodigde competenties beschikken. Ook zijn er slimme filters aanwezig, zodat in een oogopslag zichtbaar is of alle medewerkers op de juiste plek zijn ingedeeld.

vaardigheden werkrooster

Werkrooster versturen

Nadat het werkrooster is gemaakt, kan deze per email gedeeld worden met het personeel. Vervolgens kan deze gestuurd worden naar een geselecteerd aantal medewerkers.

iCal koppeling

Door gebruik te maken van de iCal koppeling, worden de ingeplande diensten automatisch gesynchroniseerd met Google Calendar, MS Outlook of iCal.

Werkrooster publiceren

In de applicatie zit naast het werkrooster een knop "publiceer". Hier mee kan de strategische personeelsplanning gepubliceerd worden aan het personeel.

Probeer ShiftBase de eerste 14 dagen vrijblijvend gratis.Aanmelden