Privacy chaos vermijden: hoe DPIA kan helpen

Digitale trein regelingscherm waar allemaal camera's boven zijn gemonteerd.

Hoewel het geen wijdverbreide bekendheid geniet, is het belang van DPIA van onschatbare waarde. Het uitvoeren van een DPIA kan de sleutel zijn tot het waarborgen van de privacy van individuen en het voldoen aan strikte regelgeving.

In dit artikel wordt dieper ingegaan op DPIA, zonder overbodige franje. We praten over wat DPIA is, wie het moet uitvoeren, wie verantwoordelijk is voor de opstelling ervan, en de situaties waarin het verplicht is.

Wat is DPIA?

Een Data Protection Impact Assessment (DPIA), in het Nederlands bekend als Gegevensbeschermingseffectbeoordeling, is een gestructureerd proces dat wordt gebruikt, om de potentiële gevolgen van gegevensverwerking op privacy te beoordelen en te beheren. Het is een essentieel instrument in het kader van gegevensbescherming en privacywetgeving. DPIA is niet alleen een verplichting voor organisaties die persoonsgegevens verwerken, maar ook een instrument dat ervoor zorgt dat de organisatie volledig aan de AVG voldoet.

Weloverwogen beslissingen

Een DPIA is bedoeld om organisaties te begeleiden bij het nemen van weloverwogen beslissingen over gegevensverwerking, en om ervoor te zorgen dat de privacy van betrokkenen wordt beschermd. Het proces omvat een grondige analyse van de gegevensverwerking, waarbij wordt gekeken naar factoren zoals het doel van de verwerking, de aard en omvang van de verwerkte gegevens, de betrokken partijen en de mogelijke privacyrisico's.

Belangrijke aspecten van een DPIA

Belangrijke aspecten van een DPIA zijn onder meer:

Identificatie van gegevensverwerking

Als onderdeel van de DPIA-procedure is een grondige systematische beschrijving van de gegevensverwerking belangrijk. Dit omvat het vaststellen van het doel van de verwerking, de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt, de betrokken partijen en de reikwijdte van de verwerking. Daarnaast is het van belang te onderzoeken of er gekoppelde databases in gebruik zijn, aangezien deze complexe gegevensinteracties vaak aanvullende privacy-uitdagingen met zich meebrengen.

Privacyrisico's beoordelen

Een cruciaal onderdeel van de DPIA is het identificeren en evalueren van mogelijke privacyrisico's. Dit omvat het analyseren van de waarschijnlijkheid en de ernst van negatieve gevolgen, voor de privacy van betrokkenen. Risico's kunnen variëren van ongeoorloofde toegang tot datalekken.

Het identificeren van privacyrisico's en het beoordelen van de doeleinden hiervan, stelt organisaties in staat om passende maatregelen te nemen.

Extra waakzaam

Voor werkgevers is het van groot belang om extra waakzaam te zijn wanneer hun organisatie nieuwe technologie gaat gebruiken, aangezien dit potentieel hoge privacyrisico's met zich meebrengt en de uitvoering van een DPIA noodzakelijk kan maken.

Na het identificeren van potentiële privacyrisico's, is het van cruciaal belang voor werkgevers om de voorgenomen maatregelen snel en effectief te implementeren om de naleving van de AVG te waarborgen, en de gegevens van werknemers adequaat te beschermen.

Privacybescherming en maatregelen

Organisaties moeten beoordelen welke privacybeschermende maatregelen al aanwezig zijn en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de geïdentificeerde risico's te minimaliseren. Dit kan het implementeren van technische en organisatorische maatregelen omvatten, zoals versleuteling, toegangscontroles en bewustmakingsprogramma's.

Betrekken van belanghebbenden

Het is belangrijk om belanghebbenden, zoals betrokkenen en privacytoezichthouders, te raadplegen en hun input te verzamelen. Dit kan helpen bij het identificeren van mogelijke zorgen en het verbeteren van de DPIA.

In sommige gevallen kunnen Europese privacytoezichthouders specifieke begeleiding en vereisten bieden met betrekking tot DPIA's, vooral als de gegevensverwerking grensoverschrijdende aspecten heeft. Daarom is het raadzaam om bij complexe gegevensverwerkingen de richtlijnen en aanbevelingen een van deze toezichthouders te raadplegen.

Documentatie en rapportage

Een gedetailleerde documentatie van het DPIA-proces, inclusief de bevindingen en genomen maatregelen, is van essentieel belang. Deze documentatie kan worden gebruikt om aan te tonen dat de organisatie zich inzet voor gegevensbescherming, en voldoet aan wettelijke vereisten.

Een numeriek toetsenbord die op de muur bevestigd is als deurbel.

Wie stelt de DPIA op?

De opstelling van een DPIA vereist samenwerking tussen verschillende belanghebbenden binnen een organisatie. Dit omvat doorgaans gegevensbeheerders, IT-specialisten, juridische experts en gegevensbeschermingsexperts.

Dit team van interne experts richt zich op de specifieke aspecten van gegevensverwerking, die direct verband houden met de controle werknemers. Hierbij analyseren ze nauwlettend de manieren waarop informatie van klanten die uit persoonsgegevens voortvloeien worden behandeld.

Externe deskundigen

Ook kunnen er externe deskundigen worden ingeschakeld. Het is een gezamenlijke inspanning om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de gegevensverwerking grondig worden beoordeeld en dat de juiste maatregelen worden genomen om de privacy te beschermen.

Continu proces

Het opstellen van een DPIA is geen eenmalige taak, maar eerder een continu proces dat moet worden herzien en bijgewerkt naarmate de gegevensverwerking evolueert of verandert.

Bij grootschalige gegevensverwerkingen—waaronder locatiegegevens, communicatiegegevens, internet etc.—is de benoeming van een functionaris gegevensbescherming van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de privacywetgeving.

Wie moet de DPIA uitvoeren?

De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een DPIA ligt bij de verwerkingsverantwoordelijke, wat vaak de werkgever is.

Het uitvoeren van een DPIA moet niet lichtzinnig worden genomen. Het vereist een grondige kennis van gegevensbescherming en privacywetgeving. Daarom is samenwerking met een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) vaak essentieel om ervoor te zorgen dat de DPIA correct wordt uitgevoerd.

Voorafgaande raadpleging

In sommige gevallen kan het nodig zijn om voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te verkrijgen voordat een DPIA kan worden uitgevoerd. Dit is met name relevant wanneer de verwerkingen waarvoor de DPIA wordt uitgevoerd, waarschijnlijk een hoog privacyrisico opleveren.

Is een DPIA verplicht?

Een DPIA is verplicht wanneer de gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor betrokkenen. De AVG bevat specifieke criteria om te bepalen wanneer een DPIA verplicht is. Enkele van de situaties waarin een DPIA verplicht kan zijn, zijn onder meer:

  • Grootschalige verwerking van persoonsgegevens: Als een organisatie grote hoeveelheden persoonsgegevens verwerkt, is dit een indicatie dat een DPIA nodig kan zijn.

  • Gevoelige gegevens: Als de verwerking gevoelige gegevens omvat, zoals medische gegevens of strafrechtelijke gegevens, is de kans groter dat een DPIA verplicht is.

  • Systematische observatie: Als de gegevensverwerking gericht is op systematische observatie van individuen, zoals bij profilering of observatie, kan dit aanzienlijke privacyrisico's met zich meebrengen.

  • Besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerking: Als beslissingen worden genomen op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens zonder menselijke tussenkomst, kan dit leiden tot ernstige privacykwesties.

Klik hier voor een uitgebreide lijst waarin alle situaties waarin DPIA verplicht is uiteen worden gezet.

Conclusie

Het uitvoeren van een DPIA is een essentiële stap om ervoor te zorgen dat organisaties voldoen aan de gegevensbeschermingswetten en de privacy van individuen beschermen.

Het biedt ook de mogelijkheid om proactief privacyrisico's te identificeren en te beheren, wat bijdraagt aan het opbouwen van vertrouwen bij betrokkenen en het vermijden van juridische consequenties.

Personeelsplanning en urenregistratie software!

Personeelsplanning en urenregistratie software!

  • Eenvoudige personeelsplanning
  • Overzichtelijke urenregistratie
  • Makkelijke verlofregistratie
Gratis uitproberen Demo aanvragen
Regelgeving
Jill Phillips

Geschreven door:

Jill Phillips

Jill is een gepassioneerde (content) schrijver en editor met meer dan 10 jaar ervaring. Het is haar doel om content van hoge kwaliteit te creëren, waar ondernemers daadwerkelijk wat aan hebben. Met haar content ben je verzekerd van kloppende, en behulpzame informatie.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.