Minuren: alles wat je moet weten over minuren en plus uren

Vrouw vult een lijst in

Wat zijn minuren?

Min uren zijn uren die een werknemer niet heeft gewerkt, maar waarvoor hij toch betaald krijgt.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als iemand ziek is of als er een feestdag valt op een dag waarop normaal gesproken gewerkt zou moeten worden.

In sommige gevallen kan een werkgever besluiten om deze min-uren in te halen. In dit artikel leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat.

Plus en min uren

Uitleg van de plusuren en min uren kan verwarrend zijn. Om je te helpen ze beter te begrijpen, leggen wij de verschillende termen uit.

Plusuren zijn extra gewerkte uren boven wat in jouw contract is overeengekomen. Openstaande min uren kunnen worden gecompenseerd met openstaande plusuren.

Als alle negatieve uren aan het eind van het jaar zijn gecompenseerd, worden de overgebleven plusuren compensatie-uren genoemd.

Deze compensatie-uren kunnen worden gecompenseerd met vrije tijd of geld, afhankelijk van de overeenkomst tussen werkgever en werknemer.

Het is belangrijk om te weten dat plus uren niet hetzelfde zijn als overwerk. Overwerk is extra werk dat door een werkgever wordt geëist; plusuren worden door de werkgever gecompenseerd voor extra tijd en zijn uren waar extra gewerkt wordt dan in de contractuele overeenkomst afgesproken.

Als je in een langere periode meer of minder werkt, dan is in de cao geregeld hoe daarmee omgegaan moet worden.

Inzicht in het verschil tussen plus uren en overwerk kan je helpen ervoor te zorgen dat je correct wordt gecompenseerd voor je extra werk. Bovendien kun je dan beter met jouw werkgever onderhandelen over de voorwaarden van jouw contract.

Als je weet welk type compensatie voor jou beschikbaar is en wanneer deze verschuldigd is, kun je ervoor zorgen dat je volledige compensatie ontvangt voor de extra gewerkte tijd!

Twee vormen van minuren

Er zijn twee vormen van min uren: Rooster gebonden min uren en Flexibele min uren.

Rooster gebonden min uren: ontstaan wanneer de naam van een werknemer minder vaak op het rooster staat dan zou moeten.

Deze min uren worden meestal in de volgende roostercyclus gecompenseerd, zodat een werknemer over een bepaalde periode van twaalf maanden zijn volledige loon ontvangt.

Flexibele min uren: komen voor wanneer een werknemer door bepaalde omstandigheden, zoals ziekte of familieverplichtingen, extra onbetaald overwerk moet verrichten of een lager loon moet aannemen.

Over deze minder gewerkte uren kan worden onderhandeld tussen werkgever en werknemer, afhankelijk van hun individuele behoeften en overeenkomst.

Ongeacht het type, kunnen min uren een aanzienlijke invloed hebben op het salaris en de normale situatie van een werknemer.

Inzicht in de verschillende soorten min uren is belangrijk voor zowel werkgever als werknemer om ervoor te zorgen dat de eindafrekening eerlijk en naar tevredenheid van beide partijen zijn.

image-1200x627-Nov-13-2023-08-52-50-2262-AM

Minuren berekenen

Het berekenen van arbeidsuren kan een lastige zaak zijn. Verschillende landen en werkgevers hebben verschillende regels en voorschriften voor de berekening van min en plus uren.

Hoewel er enkele algemene richtlijnen zijn die voor de meeste situaties gelden, kunnen de bijzonderheden van het berekenen van het aantal uren voor jouw werkplek variëren, afhankelijk van de individuele omstandigheden.

Plusuren, min uren en compensatietijd zijn drie termen die vaak in verband worden gebracht met het berekenen van overuren.

Meestal worden min-uren worden op basis van het aantal uren dat een werknemer normaal gesproken zou moeten werken berekend.

Dit kan bijvoorbeeld fulltime of parttime zijn. Als een werknemer bijvoorbeeld fulltime werkt, maar een dag ziek is, heeft hij 8 min-uren opgebouwd.

Inhalen en verrekenen van minuren

Min uren inhalen

Als een werknemer min-uren heeft opgebouwd, kan de werkgever de werknemer vragen om deze in te halen.

Dit betekent dat de werknemer deze uren moet werken, zonder dat hij hier extra voor betaald krijgt. Dit is echter alleen mogelijk als dit is opgenomen in de cao of als definitie opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Daarnaast moet de werknemer hiermee akkoord gaan.

Als de werknemer niet akkoord gaat met het inhalen van de min-uren, kan de werkgever besluiten om de min-uren te verrekenen.

Min uren verrekenen met vakantiedagen of loon

Verrekening van min uren kan op twee manieren: met vakantiedagen of met loon.

Wanneer min uren worden verrekend met vakantiedagen, worden deze uren afgetrokken van de beschikbare vakantiedagen.

Min uren kunnen ook met het loon worden verrekend als de werknemer bijvoorbeeld geen extra vakantiedagen meer heeft.

In in dit geval worden de min uren op het salaris van de werknemer in mindering gebracht.

Andersom geldt ook dat het verrekenen van plus uren met vakantiedagen of loon een nuttig instrument is voor werkgevers om ervoor te zorgen dat hun werknemers eerlijk en nauwkeurig worden gecompenseerd.

Het kan hen ook helpen hun budgetten doeltreffender te beheren door vooruit te plannen en voorbereid te zijn op onvoorziene afwezigheden.

Met min uren verrekening kunnen werkgevers er zeker van zijn dat ze niet in de problemen komen als een werknemer door ziekte of om andere redenen niet kan werken.

Openstaande minuren verrekenen bij einde arbeidsovereenkomst

image-1200x627 (1)-1

Wat er met de werknemers' openstaande min uren aan het einde van een arbeidscontact gebeurd, hangt van de afgesproken voorwaarden af:

In dergelijke gevallen kunnen min uren worden ingehouden op het salaris van de werknemer, maar dat kan alleen als dat uitdrukkelijk in zijn arbeidsovereenkomst of cao staat.

Meestal is schriftelijk afgesproken wat de gemiddelde arbeidsduur van een werknemer per week of per jaar is.

Wanneer de arbeidsovereenkomst van een werknemer eindigt, kunnen min uren ook op de ontslagvergoeding in mindering worden gebracht.

Dit kan ertoe leiden dat er helemaal geen loon wordt betaald en dat er zelfs geld moet worden terugbetaald aan de werkgever.

Als er geen specifieke afspraken zijn over min uren inhoudingen, dan mag de werkgever alleen loon inhouden als de werknemer niet wil werken en opzettelijk weigert.

Wat moet je als werkgever over min uren weten?

Werkgevers moeten rekening houden met verminderde uren bij het opzetten van een plus- en min uren systeem.

Verminderde uren zijn een belangrijke factor om rekening mee te houden bij het vaststellen van de werkroosters van werknemers, omdat werknemers de verminderde uren wellicht niet op andere momenten kunnen inhalen.

Als er aan het einde van het dienstverband nog steeds een negatief saldo is als gevolg van verminderde uren, moet er een verrekening plaatsvinden tussen werkgever en werknemer volgens wat afgesproken staat in de cao.

Het is belangrijk dat werkgevers hun werknemers maandelijks informeren over hun gewerkte uren en min uren urensaldo, zodat zij daarop kunnen plannen.

Door een beter inzicht in de arbeidsduurverkorting is de kans groter dat werkgevers evenwichtige werkroosters opstellen die beide partijen ten goede komen en onnodige complicaties voorkomen.

Conclusie

Min uren zijn uren die een werknemer niet heeft gewerkt, maar waarvoor hij toch betaald krijgt. In sommige gevallen kan een werkgever besluiten om deze min uren in te halen of te verrekenen.

Dit is afhankelijk van de cao of arbeidsovereenkomst en moet met werknemer overeengekomen worden.

Een werknemer kan min-uren voorkomen door gezonde levensstijl te behouden, afspraken te maken met werkgever, of wettelijke verlof te nemen.

Als werkgever kun je discussie voorkomen door te werken met personeelsplanning software die de uren van je medewerkers monitort en alerts geeft bij afwijkingen.

Zo kun je je rooster optimaal inplannen, voor je personeel en voor de organisatie.

 

Urenregistratie Personeel
Rinaily Bonifacio

Geschreven door:

Rinaily Bonifacio

Rinaily is een gerenommeerde expert op het gebied van human resources met jarenlange ervaring in de industrie. Met een passie voor het schrijven van hoogwaardige HR-content, heeft zij een unieke kijk op de uitdagingen en kansen in de moderne werkplek. Als ervaren HR-professional en content schrijver heeft zij regelmatig bijgedragen aan vooraanstaande publicaties op het gebied van HR.

Disclaimer

Let op: de informatie op onze website is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en niet als bindend advies. De informatie op onze website kan niet worden beschouwd als vervanging voor juridisch en bindend advies voor een specifieke situatie. Ondanks onze research, bieden wij geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies dat voortvloeit uit het gebruik van de informatie op onze website.